Benchmark Oil & Gas AB

BENCHMARK OIL & GAS REDOGÖR FÖR TIDSPLAN FÖR NYEMISSION

Pressmeddelande   •   Apr 23, 2009 16:27 CEST

(NGM: BMOG)

Benchmark Oil & Gas AB har idag beslutat om tidsplanen för den av den extra bolagsstämman den 23 april 2009 beslutade företrädesemission som planeras tillföra bolaget, cirka 15 Mkr före emissionskostnader.

Styrelsen har beslutat följande tidsplan för att stärka bolagets likviditetssituation:

* Avstämningsdag för medverkan i nyemissionen om högst 77.080.110 aktier till nuvarande aktieägare där en (1) innehavd registrerad aktie medför rätt till teckning av femton (15) nya aktier där teckningskurs skall vara SEK 0,20 är den 28 april 2009
* Sista dag för handel inklusive teckningsrätt är 23 april 2009
* Teckningstiden för emission kommer att inledas den 4 maj 2009 och avslutas 20 maj 2009 kl 15.00
* Handel i teckningsrätten kommer att ske mellan 4 maj 2009 till och med 15 maj 2009

Benchmark Oil & Gas AB (publ)
Styrelsen

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Per Olsson IR-ansvarig, telefon +46(0)73-4034 216
Mail: info@benchmarkoil.se