Svenska kyrkan

Bengt Pohjanen: "Meänkielis status höjs"

Pressmeddelande   •   Feb 04, 2013 09:09 CET

- Meänkielis status höjs. Skriftspråket befästs och språket revitaliseras. Dessutom kommer kyrkans budskap närmare människorna, säger författaren Bengt Pohjanen i intervju om arbetet med att översätta delar av Svenska kyrkans gudstjänstordningar till meänkieli.

Kyrkohandboken ska revideras och nya texter och ny musik är på remiss i församlingar. Texter har också översatts till finska och samiska.
- Upplevelsen av en gudstjänst får andra dimensioner och berikas när man kan delta i den på sitt eget språk. Vi kan inte begripa Gud i sin helhet, det som vi har att använda oss av när vi talar om Gud är våra erfarenheter och inre bilder av Gud, säger Pohjanen.
- Mitt barndomsspråk är meänkieli, riksfinskan använde jag under min skoltid i Finland och svenska har varit mitt språk i universitetsstudier och i arbetsliv. Bilder och upplevelser av Gud som jag får på respektive språk kan vara väldigt olika. På meänkieli och på finska kommer Gud mig närmare, på svenska kan det lätt bli lite distanserat och rationellt.

Läs mer på Svenska kyrkans hemsida