Svenskt Näringsliv

Bengt Svensson får Svenskt Näringslivs säkerhetsstipendium 2007

Pressmeddelande   •   Feb 08, 2007 15:34 CET

Bengt Svensson, E. ON, har tilldelats Svenskt Näringslivs säkerhetsstipendium för år 2007. Det utdelades på torsdagen vid Näringslivets Säkerhetsdelegations (NSD) årsseminarium i Stockholm.

Av motiveringen framgick att Bengt Svensson, Risk manager på E.ON, under många år bedrivit ett mycket engagerat och framgångsrikt säkerhetsarbete med affärsnyttan i centrum. Han har också med stort engagemang genom utbildning och information spridit kunskap om modern riskhantering byggd på internationella standarder och modeller.

Svenskt Näringslivs säkerhetsstipendium, som instiftades vid NSDs 25-årsjubileum 1992, är ett rese- och utbildningsstipendium på 25 000 kr. Det utdelas till en person, verksam inom säkerhetsområdet, som utfört framstående insatser för förbättrad säkerhet och därmed högre effektivitet. I bedömningen för stipendiet beaktas särskilt positiva satsningar på utveckling, kvalitetshöjande åtgärder samt förankring av säkerhetsarbetet i företaget.
För mer information kontakta:
Tommy Svensson, Säkerhetsexpert Svenskt Näringsliv 08-553 430 49
Lars Jilmstad, Presschef 08-553 430 50
Bengt Svensson, E.ON 040-25 61 81


Svenskt Näringsliv samlar 50 medlemsorganisationer och drygt 54 000 företag
med 1,5 miljoner anställda. Följ vår verksamhet på vår hemsida www.svensktnaringsliv.se
och genom våra olika nyhetsbrev. Prenumerera på http://www.svensktnaringsliv.se/nyhetsbrev/
Vår pressjour når Du på telefon 08-553 43 001.