Bengtsfors kommun

Bengtsfors agerar för bredband på landsbygden

Pressmeddelande   •   Mar 30, 2006 14:10 CEST

I Bengtsfors kommun finns nu tillgång till bredband i samtliga tätorter, men det statliga stödet räcker inte till att täcka landsbygdens behov av bredband. Under våren har kommunen genomfört idéseminarier i samtliga delar av kommunen och en återkommande fråga har varit behovet av bredband på landsbygden.

Kommunledningskontoret har därför studerat hur andra kommuner i liknande situation hanterat frågan, samt diskuterat med ett antal tänkbara operatörer om hur behovet av bredband på landsbygden skulle kunna tillgodoses. Genom att nu genomföra en så kallad radioprediktering kan svar ges om hur stor utbyggnad som krävs för att nå ut med bredband i hela kommunen. Radiopredikteringen är en kartläggning av möjligheten att skaffa wimaxteknik, som är en trådlös variant av bredband som fungerar på glesbygden. Kommunstyrelsen beslutade igår 2006-03-29 att finansiera en sådan radioprediktering.

-Vi tittar samtidigt på andra lösningar för att få bredband i hela kommunen. Genomatt intresseinventeringen är genomförd finns nu ett bra underlag för fortsatta diskussioner med intresserade operatörer, säger IT-chef Marcus Holm.

EU-projekt Pluskraft (som drivs av Bengtsfors kommun) samt Bengtsfors Utvecklings AB har genom ett par möten med allmänheten initierat en intresseinventering bland befolkningen i kommunen. Intresseinventeringen har resulterat i att 400 hushåll säger sig vilja ha tillgång till bredband.

-Vi gör vad vi kan för att få till stånd bredbandsuppkoppling för de som inte täcks av det så kallade Dalslandsnätet. För våra småföretagare ute på landsbygden är bredband ett måste idag, säger kommunstyrelsens ordförande Sven-Åke Gustavsson.

Frågor med anledning av pressmeddelandet besvaras av IT-chef Marcus Holm tfn. 0531-526020 alt. 0709-377020.

För Bengtsfors kommun


Sofia Magnusson
Informationsansvarig