Change Collective

BENIFY OCH CHANGE COLLECTIVE INGÅR SAMARBETE FÖR ATT HJÄLPA FLER FÖRETAG HANTERA VÅLD I NÄRA RELATION

Pressmeddelande   •   Jan 30, 2018 09:08 CET

Idag sjukskrivs det drygt 1 person i timmen på grund av våld i nära relation. Våld i nära relation har stora effekter på individer, företagens resultaträkningar och vårt samhälle. Minst 3 % av ettföretags medarbetare lever i relationer där det förekommer våld och där deras arbetsprestationer påverkas negativt. Förekomsten och effekterna av våld i nära relation är precis som sexuella trakasserier på arbetsplatsen en väsentligt mycket större fråga än vad företagens ledningsgrupper kan föreställa sig.

Change Collective har inlett ett samarbete med Benify. ”Genom samarbetet med Benify når vi ut till fler företag som får möjlighet att förbättra sina resultat och vi kommer kunna hjälpa fler våldsutsatta medarbetare,” säger Iwette Rapoport, VD på Change Collective.

Viktor Håkansson, Benify berättar: ”Benify förmedlar förmåner till mer än 1 miljon medarbetare, det innebär att minst 30 000 av våra användare har behov av stöd i denna otroligt viktiga fråga. Att nu kunna presentera ett samarbete och erbjudande tillsammans med Change Collective känns helt rätt i tiden. Vi vill göra det mer tillgängligt för våra kunder att hantera problemet.”

Hur våldsutsatthet kan visa sig på en arbetsplats

Anna arbetar som mellanchef på ett stort företag. Varje dag kl 16.30 måste hon gå hem. Hon är borta då och då från arbetet och har den senaste tiden missat flera möten och leveranser. I möten måste hon svara i telefon och går ibland ut från dessa med en ursäkt om att det är katastrof hemma, hon följer aldrig längre med på konferenser. Annas närmaste chef och kollegor är frustrerade över att Annas privatliv tar mer och mer av hennes arbetstid i anspråk. Anna är en av dem som orsakar produktivitetsförluster på våra företag. Tillsammans med Benify och de kanaler de äger kommer vi nå många fler och uppnå en snabbare förändring hos de många våldsutsatta medarbetarna. För bolagens del är det mer humant och kostnadseffektivt att hjälpa dessa individer med en professionell leverantör som kan bistå till en faktisk förändring.

Idag spänner Change Collectives kunder från IT bolag till mer traditionella energibolag och akademien. Våra innovativa och humana arbetsmodeller ger resultat för utsatta, företagsledningar samt andra partners. Gemensamt för dessa bolag är att de har förstått de kostnader som våld i nära relation skapar varje år i deras resultaträkningar och att de arbetar aktivt med sin kultur istället för att bara ha sina värderingar i snyggt designade dokument. Vi hjälper till att levandegöra värderingar och skapar framgångsrika företagskulturer. 

OM BENIFY

Benify hjälper företag världen över att attrahera, motivera och behålla de allra duktigaste medarbetarna. Med vår smarta portal för kompensation, förmåner och ersättning kan du enkelt bygga ett starkare varumärke som arbetsgivare. Öka förmånsuppskattningen och kommunicera enklare, tydligare och bättre. Benify grundades 2004 och har idag miljontals användare i fler än 30 länder världen över. www.benify.se

OM CHANGE COLLECTIVE

Change Collective hjälper företag till bättre ekonomiska resultat genom att sänka den psykiska ohälsan och förbättra den psykosociala miljön på företag. Vi främjar framgångsrika företagskulturer genom våra innovativa och humana arbetsmodeller. www.changecollective.se

FÖR MER INFORMATION KONTAKTA

Viktor Håkansson, Head of Benefits and benify Deals Benify 070 018 75 39

Iwette Rapoport, VD Change Collective 070 797 7898 

OM CHANGE COLLECTIVE

Change Collective hjälper företag till bättre ekonomiska resultat genom att sänka den psykiska ohälsan och förbättra den psykosociala miljön på företag. Vi främjar framgångsrika företagskulturer genom våra innovativa och humana arbetsmodeller. www.changecollective.se