Teleca AB

Benima stärker sin position inom infrastruktur och energi

Pressmeddelande   •   Mar 02, 2006 10:04 CET

Benima, Telecas verksamhet inom industriell IT och automation, har idag slutit ett samarbetsavtal med YIT för att ytterligare stärka sin position inom infrateknik och energisektorn genom att kunna erbjuda kunderna större helhetsåtaganden. I samband med att samarbetsavtalet börjar gälla 1 april förvärvar Benima YIT:s automations-verksamhet inom infrastruktur i Sverige med 14 medarbetare. Benima räknar med att vinna flera stora projekt i Norden och internationellt genom samarbetet med YIT.

Benima är Nordens största leverantörsoberoende konsultföretag specialiserat på industriell IT och automation och YIT är ledande i Sverige inom installationstjänster. Båda företagen har starka positioner inom infrastruktur och energisektorn som de gemensamt vill flytta fram ytterligare. Genom ett samarbete blir det möjligt att erbjuda bredare åtaganden mot kunderna, vilket efterfrågas på dagens marknad.

Utvecklingsbehovet inom infrastruktur- och energienergisektorn är idag stort världen över och stora investeringar planeras, inte minst i Norden. Benima förväntar därför en fortsatt efterfrågeökning under flera år samtidigt som branscherna bedöms konjunkturokänsliga.

Benima och YIT samarbetar redan idag i ett flertal projekt med goda resultat. T.ex. moderniseringen av Ringhals, block 2 samt Korstaverkets avfallsblock F5. Det nya avtalet innebär en förenkling för kunderna som nu kan välja att sluta avtal med en part istället för flera.

– Vår satsning på infrastrukturprojekt har resulterat i kraftigt ökad efterfrågan på våra ingenjörstjänster. Samarbetet med ett stort installationsföretag som YIT stärker vår position ytterligare på marknaden. Vi ser också mycket positivt på att YIT:s automationsverksamhet överförs till Benima, det blir ett viktigt tillskott och komplement till vår verksamhet främst i Malmö, säger Per Magnusson, VD på Benima SydVäst AB.

– Vi ser fram emot utökat samarbete med Benima dels eftersom vi har goda erfarenheter av att arbeta tillsammans tidigare, dels för att det kommer att leda till nya spännande projekt, säger Leif Gustavsson, VD på YIT Sverige. Benimas ledande ställning inom industriell IT och automation tillsammans med vår erfarenhet inom installation och entreprenader gör oss till en stark samarbetspartner.

Samarbetet börjar gälla från och med den 1 april, samtidigt sker förvärvet av YIT automationsenhet verksamma i Malmö, Växjö och Göteborg. Samarbetet är inte exklusivt. På grund av förvärvets storlek förväntas en begränsat positiv effekt på Benimas resultat.


För ytterligare information, kontakta:
- Per Magnusson, VD, Benima SydVäst AB, mobil: 070 676 64 26
- Johannes Rudbeck, Investor Relations Manager, Teleca AB, mobil: 070 582 56 56

Benima är Nordens ledande konsultföretag inom industriell IT och automation. Företaget, som är leverantörsoberoende, har cirka 500 kvalificerade medarbetare på ett 30-tal orter i Sverige, Norge, Danmark och Finland. Benima är en del av Telecakoncernen. Se även www.benima.se

Teleca är ett internationellt IT-konsultföretag med fokus på FoU, som utvecklar och integrerar avancerade programvaru- och IT-lösningar. Med djup kunskap om den senaste tekniken och betydande industriellt kunnande hjälper Teleca teknik- och programvaruintensiva kunder världen över att stärka sina marknadspositioner och förkorta sina utvecklingstider. Företaget har mer än 3 000 anställda med verksamhet i 16 länder i Asien, Europa och Nordamerika. Teleca är noterat på Stockholmsbörsens Attract 40. www.teleca.se

YIT är ledande i Sverige inom installationstjänster. Vi erbjuder ett komplett utbud inom tekniska installationer, drift & underhåll och facilities management. Vår historia från bolag som Fläkt, Essef, ABB och Calor ger oss en stark bas att stå på. Och vår storlek, med över 4000 kompetenta medarbetare på cirka 150 kontor i Sverige, ger oss de resurser som dagens avancerade tekniska system för byggnader och anläggningar kräver.