Teleca AB

Benima utökar sitt åtagande i Södra Länken

Pressmeddelande   •   Okt 20, 2004 11:52 CEST

Benima, en del av Telecakoncernen, kommer att under en övergångsperiod stötta trafikoperatörer och driftledare i driften av Södra Länken efter trafiköppnandet. Åtagandet gäller beredskap och personal på plats i trafikcentralen under dagtid.

Benima har under en femårs period ansvarat för projektering, programmering och driftsättning av styr- och övervakningssystemen i Södra Länken tunneln. Utöver framtagning av styr- och övervakningssystemet har Benima ansvarat för funktionell slutavprovning av samtliga tekniska system i tunneln och samordning av CE-märkning.

Södra Länken är Sveriges största vägtunnelbygge och öppnar för trafik den 24 oktober 2004. Den nya trafikleden i Stockholm förbinder Essingeleden i väster med Värmdöleden i öster och har även anslutningar till Huddingevägen och Nynäsvägen. Den nya trafikleden Södra Länken är 6 km lång och av dessa går 4,5 km i tunnel. Cirka 60 000 fordon/dygn kan färdas i tunnlarna. Miljön i Årsta, Johanneshov och Hammarbyhöjden kommer att förbättras


För ytterligare information, kontakta:
• Lars Larsson, VD, Benima Mellan AB, mobil: 0706 73 91 85
• Johannes Rudbeck, Investor Relations Manager, Teleca AB, mobil: 0705 82 56 56

Benima är Nordens mest kompletta konsultföretag inom industriell IT och automation. Företaget, som är leverantörsoberoende, har cirka 500 kvalificerade medarbetare på ett 30-tal orter från Malmö till Malmberget, samt i Norge, Danmark och Finland. Benima är en del av Telecakoncernen. www.benima.se

Teleca är ett internationellt IT-konsultföretag med fokus på FoU, som utvecklar och integrerar avancerade programvaru- och IT-lösningar. Med djup kunskap om den senaste tekniken och betydande industriellt kunnande hjälper Teleca teknik- och programvaruintensiva kunder världen över att stärka sina marknadspositioner och förkorta sina utvecklingstider. Företaget har mer än 3 000 anställda med verksamhet i 15 länder i Asien, Europa och USA. Teleca är noterat på Stockholmsbörsens Attract 40. www.teleca.se