Teleca AB

Benima vinner ny systemorder från Billerud

Pressmeddelande   •   Okt 18, 2005 09:05 CEST

Benima, som ingår i Telecakoncernen, skall leverera ännu ett PaperLine®-system till Billerud, denna gång till pappersbruket i Skärblacka utanför Norrköping. Med det nya systemet, som är ett av världens modernaste i sitt slag, knyter Skärblacka Bruk ihop försäljning och logistik. PaperLine på Microsofts .NET-plattform skapar ökade kommersiella möjligheter för Benima.

Systemleveransen till Skärblacka är en följd av en tidigare order till Gruvöns Bruk inom Billerud. På båda pappersbruken handlar det om installation av anpassade PaperLine-system för rull-, bal- och magasinshantering. Systemen innebär att effektiviteten ökar väsentligt samtidigt som översikten i hela produktionskedjan förbättras.

Målsättningen är att de två bruken skall uppnå högre produktivitet, flexibilitet och kvalitet. För att möjliggöra detta kommer brukens orderprocess att integreras i ett system, som omfattar hela flödet från planeringsstadiet och genom produktionens alla faser tills kollin är klara att lämna bruken. Benimas PaperLine har bedömts vara det system som bäst svarar upp mot Billeruds krav på projektgenomförande och resultat.

– Benimas tidigare arbete på Billerud har fungerat bra, varför vi nu utvidgar samarbetet till att omfatta både Gruvön och Skärblacka. Dessutom tittar vi tillsammans på möjligheterna att modernisera MES-systemen vid Billeruds pappersbruk i Karlsborg och Beetham, England, säger Mats Helmerud, ansvarig för Billeruds IT-drift och projektledare i Skärblacka.

PaperLine är en viktig del i Benimas satsning på MES, Manufacturing Execution Systems, som är ett verktyg för att knyta ihop affärer och produktion och på så sätt stärka kundernas konkurrenskraft. Robert Danielson, branschansvarig för papper & massa inom Benima, förklarar:

– PaperLine används internationellt i pappers- och massaproduktion och utgör ofta länken mellan kundens affärssystem och produktion. Systemet samlar in information och ger värdefull kunskap när kunden skall planera sin produktion. Uppgraderingen av PaperLine till Microsofts .NET-plattform har visat sig vara mycket konkurrenskraftig och leder till ökad kommersiell framgång för Benima.

Benimas system i Skärblacka och Gruvön skall bl.a. uppfylla följande krav:

- Spårbarhet på alla rullar från rullmaskin till utlastning.
- Tillhandahålla information via moderna verktyg för att ge underlag till produktivitetsförbättrande beslut.
- Anpassning till Billeruds koncernstrategi för IT-system med ett gemensamt marknadssystem och bruksspecifika produktionssystem. De rullhanteringssystem som installeras på bruken i Skärblacka och Gruvön skall även kunna appliceras på koncernens övriga bruk.

Systemet är ett av det mest moderna på marknaden och levereras på Benimas egen IT-plattform som helt baseras på Microsofts senaste .NET-teknik.


För ytterligare information, kontakta:
- Robert Danielson, branschansvarig papper & massa, Benima AB, 070-537 59 30
- Johannes Rudbeck, Investor Relations Manager, Teleca AB, 070-582 56 56
- Mats Helmerud, ansvarig för IT-driften inom Billerud AB, 070-592 32 23


Benima medverkar vid Scanautomatic, Stockholmsmässan, 18–21 oktober 2005, monter nr C10:71.

Benima är Nordens mest kompletta konsultföretag inom industriell IT och automation. Företaget, som är leverantörsoberoende, har cirka 500 kvalificerade medarbetare på ett 30-tal orter i Sverige, Norge, Danmark och Finland. Benima är en del av Telecakoncernen. www.benima.se


Teleca är ett internationellt telekom- och IT-konsultföretag med fokus på FoU, som utvecklar och integrerar avancerade programvaru- och IT-lösningar. Med djup kunskap om den senaste tekniken och betydande industriellt kunnande hjälper Teleca teknik- och programvaruintensiva kunder världen över att stärka sina marknadspositioner och förkorta sina utvecklingstider. Företaget har mer än 3 000 anställda och verksamhet i 16 länder i Asien, Europa och Nordamerika. Teleca är noterat på Stockholmsbörsens Attract 40. www.teleca.se


Billerud är ett förpackningspappersföretag. Affärsidén är att förse kunderna med innovativa förpackningspapper av hög kvalitet. En konsekvent satsning på attraktiva marknadssegment och ett starkt kundfokus är hörnstenar i Billeruds strategi. Billerud fokuserar på kraftpapper och wellråvaror och har en världsledande position inom ett flertal produktionssegment. Produktionsanläggningarna är bland de mest kostnadseffektiva i Europa för dessa produkter. www.billerud.com