Mimer bokförlag

Beowulf – en nordisk Iliad och Odyssé

Pressmeddelande   •   Jul 31, 2013 11:27 CEST

Beowulfdiktens huvudinnehåll utgörs av hjälten Beowulfs (götisk hövding och sedermera kung) strider först med ett sjötroll, omedelbart därefter med dettas moder samt slutligen efter en längre tids förlopp med en eldsprutande drake, som visserligen liksom de föregående besegras och dödas, men först efter att ha givit Beowulf banesår. Av stort intresse för oss svenskar och en viktig källa för vår dunkla historia under 500-talet är de tämligen omfattande delar, som handlar om svear och götar, deras furstefamiljer och strider.

Beowulfkvädet har beskrivits som en nordisk Iliad och Odyssé. Det utspelar sig i Sverige och Danmark, men nedtecknades för omkring tusen år sedan i mellersta England. I sin slutliga form är verket troligen skapat på 700-talet. Eposet utgör en stor litterär och historisk skatt, i synnerhet för oss på grund av sitt nordiska innehåll.

Berättelsen har filmatiserats två gånger på 2000-talet (i en amerikansk och en isländsk version), och den influerade JRR Tolkien när han skapade sin sagovärld.

Beowulf föreligger här i Rudolf Wickbergs klassiska och lediga översättning med inledning.

http://www.mimerbokforlag.se/beowulf/

Kontakta oss angående recensionsexemplar & pressbilder
www.mimerbokforlag.se
info@mimerbokforlag.se

---------

Ur bokens inledning
Att verket endast har överlevt i fornengelsk form behöver inte betyda att det inte från början är av nordiskt ursprung. Något originalmanuskript existerar inte, och vi vet inte om det ens har funnits. (Huruvida den bevarade handskriften är den första på fornengelska eller endast en avskrift från en tidigare vet vi inte heller.) Troligen rör det sig om en muntlig tradition som slutligen nedtecknats. Frågan om ’Beowulfs’ även till författareskapets nordiska ursprung bör i alla fall inte avfärdas lättvindigt. Sune Lindqvist har i sin uppsats ’Sutton Hoo och Beowulf’ (1948) velat visa att verket sammanställts för att hedra en dynasti i England med härstamning från Norden. Han stöder detta delvis på den stora likheten mellan båtgraven i Sutton Hoo i sydöstra England och samtida uppsvenska gravar i Vendel och Valsgärde (anhängare av denna teori finns även i England). Vem skulle då den utvandrade stamhövdingen vara som fört med sig stoffet och vars ättlingar nedtecknat det eller åtminstone fört det vidare? Det är Wiglaf, hjälten och Beowulfs vapenbroder i kvädets sista del (vv. 2602 – 04):


Wiglaf hette en avhållen sköldkämpe,
Scilfingafurste, Weohstans son,
Älfheres frände.


Scilfingar var en beteckning på Uppsalakungarnas ätt.

Det norröna märker man inte minst i de många omskrivningarna, ’heiti’ och ’kenningar’. Kenningar är omskrivningar i minst två led. I själva verket är namnet Beowulf en kenning: det betyder bi-varg, en kenning för björn.

För oss utgör Beowulfkvädet en lika stor skatt som för den engelskspråkiga världen (även de tillägnar sig verket i översättningar), inte bara som litterärt verk och underlag till den faktiska historieskrivningen utan i lika hög utsträckning som skildring av livet, föreställningsvärlden och konsten på den tiden. Bilden av nordborna som simpla, grova, skrålande varelser i mjödsalen får här revideras: de spelar harpa, sjunger, läser poesi för varandra, har en högt utvecklad och sofistikerad umgängesetikett och moral, konsthantverk och gåvor skattas högt (i synnerhet ringar och krigsutrustning), ja i stort framträder bilden av en högkultur. Hjältar och kungar förväntas vara både stridsdugliga, modiga och visa, moraliska, till och med konstnärliga; en stark ledare med dålig karaktär kunde ställa till så mycket större skada för ett folk.

Den sagoartade delen av innehållet bör icke tolkas som endast fantasirik underhållning. Det mytologiska underlaget för dessa äventyr är människans kamp mot okända krafter antingen av moralisk natur, det onda i tillvaron och hos människor, eller i naturen. Forntidens aningsrika tänkare och poeter, vilka oftast var förenade i en och samma person, hade tankar som inte utvecklade
sig i abstraktionstrådar, utan länkade sig till kedjor av konkreta bilder.

Mimer bokförlag ger ut historia, klassisk litteratur, samtidsfrågor & politik, filosofi, samtida svensk skönlitteratur, och samtida översatt litteratur från främst engelska och tyska.