AllTele Allmänna Svenska Telefonaktiebolaget AB

beQuoted nyheter: AllTele avrundar händelserikt 2012 med odramatiskt bokslut

Pressmeddelande   •   Feb 26, 2013 12:23 CET

Samtidigt som styrelsen arbetar med att förvärva svenska Universal Telecom har AllTele offentliggjort sitt bokslut för 2012. Det är en kommuniké över ett händelserikt år, där huvuddragen i siffrorna redan var kända.

Ventelo-förvärvet har styrt utvecklingen
För det gångna året 2012 redovisar AllTele en omsättning på 765 miljoner kronor. Den 25-procentiga omsättningsökningen är i huvudsak hänförlig till förvärvet av Ventelo som slutfördes av början av september 2011.

Samtidigt som Ventelo-förvärvet lyfte omsättningen har det omfattande integrationsarbetet med förvärvet ökat AllTeles kostnader med 27 procent.

Bruttomarginalen försvagades till 27,1 procent, en nivå som bolagets tidigare vd Ola Norberg beskrivit som alltför låg på sikt och pekat på nivåer runt 38 - 40 procent som mer önskvärda.

Marginalpressen kommer av ett utdraget arbete med att flytta förvärvade kundstockar mellan teknikplattformar men även en kraftigt ökande efterfrågan på mobilsurf. AllTeles, liksom övriga operatörers bruttomarginal pressas när abonnenterna använder mer av sin surfpott än vad operatörerna kalkylerat med.

Bokslutet 2012
Som tidigare påpekats inkom omsättningen i linje med styrelsens pressmeddelande från tredje veckan i december. Medräknat en nedskrivning om 6 miljoner kronor i fjärdekvartalet avseendes det förvärvade LandNCall låg även EBITDA i linje med det som tidigare kommunicerats.

Siffrorna för 2012 i sammandrag:
Omsättning: 765 Mkr (610)
Rörelseresultat: -24,7 Mkr (-11,2)
Resultat efter finansnetto: -8,1 Mkr (-18,2)
Vinst per aktie: -0,66 kr (-1,60)

Resultatet påverkades positivt av en uppskjuten skatteintäkt om drygt 20 miljoner kronor avseendes aktiverade underskottsavdrag.

Förvärvsjakten tog paus
De senaste sex åren har AllTele genomfört ett 20-tal förvärv av företag och kundstockar. Efter att Ventelo-förvärvet genomförts under andra halvåret 2011 tog AllTeles förvärvsjakt paus under fjolåret. Inte bara kundstocken hade då växt med rekordfart, så hade även AllTeles personalstyrka.

När AllTeles grundare och mångårige vd Ola Norberg lämnade vd-posten under hösten 2012 kom bolagets nya, interna utmaningar i dager. Därefter har styrelsen presenterat ett åtgärdsprogram, vilket beQuoted tagit upp i tidigare artiklar, samt en ny vd för att verkställa programmet.

Dags för nästa förvärv
Samtidigt som styrelsen lade fram sitt åtgärdsprogram tog AllTeles storägare Mark Hauschildt fram ett förslag om förvärv av hans svenska televerksamhet Universal Telecom. Efter förhandlingar med styrelsen blir förslaget med största sannolikhet verklighet inom kort. Kvar står ett formellt godkännande på extra bolagsstämman den 20 mars.

- Ett nytt AllTele med en starkare marknads- och finansiell ställning tar form. Ett AllTele med en omsättning norr om en miljard kronor, ett starkt kassaflöde och med fokus på nyförsäljning inom både privat- och företagsmarknaden, säger nytillträdde vdn Carlos Riera.

beQuoted kommer att återkomma med uppföljning om förvärvet av Universal Telecom så snart styrelsen redogjort detaljerna för affären.

JOHAN NYGREN
johan.nygren@beQuoted.com

Källa: AllTele avrundar händelserikt 2012 med odramatiskt bokslut