AllTele Allmänna Svenska Telefonaktiebolaget AB

beQuoted nyheter: AllTele fortsätter förvärvsstrategin

Pressmeddelande   •   Sep 15, 2010 10:58 CEST

http://www.bequoted.com/businessbriefing/bbb-2010-22/bbb-2010-22.htm#Alltele

AllTele har haft ett händelserikt andra kvartal med nya förvärv, nya tjänster och en ökad satsning på företagsmarknaden. Bolaget har dessutom vänt förra årets förlust under kvartal två till en rejäl vinst. Bolaget visar ökad omsättning och ett kraftigt positivt kassaflöde.

Förvärv på företagssidan
Förvärvet av mobiloperatören Spinbox, som presenterades i vintras, tillträddes under april. Affären tillförde 2.500 företagskunder med närmare 20.000 aktiva mobiltelefonabonnemang till AllTele. 

Spinboxförvärvet har gett en markant volymtillväxt och en kraftig förskjutning av AllTeles omsättning mot företagsmarknaden, som nu står för runt 30 procent av omsättningen. En andel som förväntas öka.

– I det uppreviderade omsättningsmålet på 650 miljoner kronor för 2012 utgör företagssidan 50 procent, säger AllTeles vd Ola Norberg till beQuoted.

Siffrorna för första halvåret 2010 visade följande:

      • Omsättning: 171,1 Mkr (110,3)
      • Kassaflöde: 27,2 (14,8)
      • Resultat efter finansnetto: 3,2 Mkr (1,0)
      • Vinst per aktie: 0,23 kr (0,07)

Siffrorna för andra kvartalet isolerat:

      • Omsättning: 99,5 Mkr (55,0)
      • Kassaflöde: 16,0 Mkr (-1,2)
      • Resultat efter finansnetto: 2,1 Mkr (-2,0)
      • Vinst per aktie: 0,15 kr (-0,15)

Mobilabonnemang för utlandsresenärer
Under slutet av kvartalet köptes mobiltelefoniföretaget LandNCall. Företaget är specialiserat på telefonilösningar för svenskar som vill ringa och surfa billigare med sin mobil på utlandsresor. En tjänst som de stora mobiloperatörerna inte visat något större intresse för. 

I förvärvet av LandNCall ingick även ett nära samarbete med Vingresor och Fritidsresor rörande mobiltelefoni för nordiska utlandsresenärer. Ett samarbete som Ola Norberg har stora förhoppningar på. Efter att kvartalsrapporten publicerades har dessutom ytterligare ett stort charterbolag kommit med i samarbetet. 

– Samarbetet omfattar nu Vingresor, Fritidsresor och Apollo. På det sättet når vi 4,2 miljoner resenärer och täcker 90 procent av marknaden. Vårt erbjudande ingår i resebolagens standardsortiment från och med vintersäsongen och kommer att erbjudas till resenärerna tillsammans med avbeställningsskydd med mera, säger Ola Norberg. 

Ola Norberg berättar att avtal nu är tecknade i Egypten och Tunisien, förutom i Thailand där LandNCall fanns sedan tidigare. I Spanien, Frankrike och Italien är förhandlingarna långt gångna men i Grekland är det lite krångligare.

– Det är svårt att specificera vilka volymer och vilka marginaler vi pratar om i detta samarbete, men det kan bli väldigt stora siffror, fortsätter Ola Norberg.

Förutom den befintliga satsningen på charterturister har AllTele även planer på att under hösten göra en satsning på affärsresenärer. Tanken är att skriva avtal med lokala mobiloperatörer på de geografiska marknader dit stora svenska företag reser mycket för att kunna erbjuda billiga mobilsamtal och surfmöjligheter till affärskunder.

Privat mobilsatsning under hösten
De kundstockar AllTele kommer åt via avtalen med researrangörerna räknar man även med att kunna bearbeta i syfte att konvertera kunderna till egna kunder i den kommande svenska mobilsatsningen.

Den tidigare planerade lanseringen av mobiltjänster riktade mot privatmarknaden blev mot bakgrund av det arbete som lades ned på integrationen av Spinbox senarelagd. Nu är dock planen att lanseringen ska komma igång i mitten av september.

Expansionen på privatmarknaden är tänkt att till stor del ske via förvärv. Till skillnad från företagsmarknaden, där AllTele räknar med att övergå till mer organisk tillväxt, räknar man med att förvärv är det ekonomiskt mest fördelaktiga sättet att växa på privatmarknaden. 

Ökad företagssatsning
Med förvärvet av Spinbox utökas AllTeles satsning på små och medelstora företag. Man räknar här främst med att växa organiskt men ytterligare något mindre förvärv kan komma även i detta segment under året avslöjar Ola Norberg. 

Företags- och privatkunderna korsbefruktar varandra.
– Företagskunder är mer lönsamma men betalar oftast i efterskott. Privatkunder tjänar vi mindre på men de genererar ett väldigt starkt kassaflöde eftersom de oftast betalar i förskott. På detta sätt kan vi investera kassaflödet från privatkunderna i satsningar på företagssidan, säger Ola Norberg.

Avstår tillfälligt från prognoser
I rapporten för det andra kvartalet valde AllTeles styrelse att avstå från att presentera någon prognos. Detta då de genomförda förvärven medfört ökade strukturkostnader och då den starka tillväxttakten gör det svårt att bedöma den kortsiktiga kostnadsbilden. 

Till beQuoted säger dock Ola Norberg att bolaget räknar med att återkomma med prognoser igen, för 2011, från och med rapporten för tredje kvartalet. I halvårsrapporten reviderades bolaget upp omsättningsprognosen för 2012 från 450 miljoner kronor till 650 miljoner kronor.

Med ett positivt kassaflöde och en fortsatt aggressiv förvärvsstrategi, kombinerat med ett större fokus på organisk tillväxt och flera intressanta projekt på gång, kan AllTele gå en fortsatt ljus tid till mötes.

Stötestenen är hur stora marginaler man kan få i det expanderande företagssegmentet. Ett segment som företaget räknar med ska utgöra halva omsättningen 2012. Utvecklingen av LandNCall är också något att hålla koll på inför framtiden.

MAGNUS ERIKSSON
magnus.eriksson@beQuoted.com