AllTele Allmänna Svenska Telefonaktiebolaget AB

beQuoted nyheter: AllTele lovar vinst andra halvåret

Pressmeddelande   •   Sep 25, 2008 13:49 CEST

http://www.bequoted.com/businessbriefing/bbb-2008-33/bbb-2008-33.htm#Alltele

beQuoted nyhetsbrev

25 september 2008

AllTele lovar vinst andra halvåret
- Fjärde kvartalet har vi migrerat in alla nya kundstockar, vd Ola Norberg

Tele- och bredbandsoperatören AllTele har vuxit rejält sedan noteringen på First North 2007. I slutet av 2006 hade bolaget 10.000 kunder. Idag, mindre än två år senare, har bolaget 130.000 kunder. beQuoted har pratat med vd Ola Norberg.

Presstopp: Efter artikelns pressläggning meddelade bolaget att ett avtal om mobilt bredband tecknats med bredbandsleverantören ice.net. Avtalet innebär att AllTele kommer att lansera mobila bredbandstjänster i eget namn. Lansering sker under hösten. Vi kommer att beakta avtalets påverkan i kommande artikel.

Förvärvar kundstock av Phonera
AllTele har under de senaste två åren förvärvat kunder i rasande takt. Totalt har 115.000 kunder förvärvats genom bolagsköp och köp av enskilda kundstockar.

Det senaste förvärvet av Phoneras kundstock bestående av 30.000 privatkunder förvärvades under sommaren 2008. Priset uppgår till cirka 32 miljoner kronor eller runt 1.000 kronor per kund. Finansieringen sker via en riktad emission samt en apportemission till Phonera.

beQuoted: - Behöver ni anställa mer personal i samband med förvärvet?

- Vi behöver inte göra några ändringar av organisationen ur ledningssynpunkt, vi behöver dock öka personalstyrkan inom kundtjänst och support för att kunna tillgodose alla nya kunder.

- Vi har budgeterat upp en personalkostnad för Phoneraförvärvet på cirka 800.000 kronor per kvartal. Jag tror att vi kommer ligga något under budget och öka kundtjänsten med 5 - 6 nyanställda.

beQuoted: - Hur stor andel av kunderna säger upp sitt abonnemang i samband med övergång till en annan operatör?

- I Vattenfallsaffären med en övergång på 48.000 kunder räknar vi med att cirka 5 procent av kunderna av mycket varierande skäl inte gillar att bli flyttade, och därför byter leverantör inom de första månaderna efter överflytten. Detta bortfall ligger väl inom vad vi har kalkylerat inför köpet av kundstocken.

- I så gamla och stora verksamheter som Vattenfall och Phonera finns det ibland kunder som sitter på gamla abonnemangsformer som inte är lönsamma. Det kan röra sig om kampanjerbjudanden som tecknades för över 3 år sedan.

- I de fallen får man på ett bra sätt erbjuda kunden ett annat liknande alternativ, men som är lönsamt för AllTele. Det rör sig dock inte om några större kundantal, utan kan vara runt 500 kunder som sitter på liknande olönsamma abonnemang.

beQuoted: - Post och telestyrelsen sänkte från och med den 1 juli avgiften för röstsamtal till mobilnätet med 12 öre per minut, vad kan detta ha för betydelse för bolagets lönsamhet?

- Mellanskillnaden tillfaller AllTele, vilket innebär att vi direkt kommer få en kostnadssänkning motsvarande 12 öre per minut på våra kunders samtal mot mobiloperatörerna. Det kan låta lite med 12 öre, men om man producerar 2,1 miljoner samtalsminuter i månaden på mobiltelefoni så blir det dryga 250.000 kronor i direkt marginalförbättring.

- Vi räknar i runda slängar med att ha en EBITDA-marginal överstigande 20 procent och därav en rörelsemarginal på mellan 12 till 14 procent. Dessa marginaler kommer redan under tredje kvartalet men med full effekt framförallt i fjärde kvartalet då vi har migrerat in alla nya kundstockar.

Fina kassaflöden
Med de tillförda volymerna följer också bra kassaflöden i förhållande till resultatet. Bolaget räknar i dag med att direkt ur kassaflödet under andra halvåret amortera bort 21,7 miljoner av den totala låneexponeringen på 62,7 miljoner vid halvårsskiftet.

- I samband med tidigare förvärv upptogs en del korta lån som vi givetvis snabbt vill amortera bort för att skapa ett bättre finansnetto i bolaget, säger Ola Norberg.

Vinst i sikte under andra halvåret 2008
Ola Norberg lovar att AllTele kommer att visa vinst från och med tredje kvartalet 2008. Under det andra kvartalet 2008 uppvisade bolaget ett negativt resultat, med ett positivt kassaflöde. Siffrorna för första halvåret 2008 blev följande:

• Omsättning: 52,8 Mkr (9,2)
• Kassaflöde: 3,6 Mkr (-7,6)
• Resultat efter finansnetto: -4,2 Mkr (-8,6)
• Vinst per aktie: -0,73 kr (-1,71)

Siffrorna för andra kvartalet isolerat blev:

• Omsättning: 26,3 Mkr (4,9)
• Kassaflöde: 3,7 Mkr (-3,7)
• Resultat efter finansnetto: -3,1 Mkr (-4,7)
• Vinst per aktie: -0,54 kr (-0,89)

Rapporten visar en kraftig omsättningsökning jämfört med samma period ifjol, vilket förklaras av att flera kundstockar förvärvats.

AllTele tillämpar fortfarande Redovisningsrådets rekommendationer, vilket innebär att bolaget gör stora avskrivningar på förvärv direkt mot resultatet. Detta gör att det blir missvisande att jämföra bolagets resultat mot andra bolag som redovisar enligt IFRS.

Bolaget kommer inför beslutad notering på Stockholmsbörsen att övergå till IFRS som redovisningsmetod. Detta kommer att göra att bolagets nettoresultat blir betydligt enklare att jämföra och analysera mot övriga större operatörer.

Köpvärd aktie med utmaningar framför sig

AllTeles kundstock har en beräknad årsomsättning på 260 miljoner kronor. beQuoted räknar med att omsättningen för andra halvåret 2008 landar på 130 miljoner kronor. För helåret innebär det en omsättning på 180 miljoner kronor.

Bolagets mål är att nå en EBITDA-marginal på runt 20 procent från och med fjärde kvartalet 2008. Vi räknar med 15 procents marginal under det andra halvåret, då vi bedömer att synergieffekterna inte till fullo kan tillgodoräknas före årsskiftet 2009.

Med det landar EBITDA-resultatet för helåret 2008 på cirka 23 miljoner kronor, vilket ger en vinst per aktie på 0,35 kronor inklusive avskrivningar.

Men med tanke på att bolaget snart kommer att övergå till IFRS, är det intressant att räkna på vinsten per aktie exklusive avskrivningar. Då landar vinsten per aktie på 1,30 kronor. Aktuellt p/e-tal är således 10.

Vi ser emellertid några utmaningar för bolaget framöver. Kundvård och support är bitar som måste fungera väl för att bolaget ska lyckas behålla och utveckla de förvärvade kunderna. Och de här bitarna kan bli än viktigare om bolaget får svårt att fortsätta förvärva kundstockar till attraktiva priser.

beQuoted ser trots allt mycket positivt på aktien. Om Ola Norberg håller vad han lovar och levererar en EBITDA-marginal på 20 procent så är den billig.

PATRIK BLOMSTRÖM
patrik.blomstrom@beQuoted.com