AllTele Allmänna Svenska Telefonaktiebolaget AB

beQuoted nyheter: AllTele ska stärka lönsamheten ytterligare 2014

Pressmeddelande   •   Feb 17, 2014 15:06 CET

AllTeles omstruktureringsarbete fortgår och bolaget levererar ett bokslut för 2013 som visar förbättringar på ett flertal punkter. Och nu kommer utdelningen.

Samgåendet kom att prägla hela 2013

För AllTele kom fjolåret 2013 att i allt väsentligt präglas av omstruktureringsarbetet i spåren av samgåendet med Universal Telecom.

Privatkundsverksamheten har samlats i en Madeira-baserad verksamhet. Inom företagssegmentet pågår en omställning som bland annat innefattar en avveckling av kopparbaserade nät.

Parallellt med förändringsarbetet har AllTele fortsatt förvärva. Under fjolåret slutfördes integrationen av nya kundstockar från Bixia, Ringia och Boxer.

Åtgärder har förbättrat lönsamheten

Som ett resultat av fjolårets åtgärder har bolaget lyft EBITDA-marginalen successivt, från 8 procent i andra kvartalet till 11 procent i fjärde kvartalet. Fjärde kvartalet blev bolagets tredje vinstkvartal i följd.

Siffrorna för det fjärde kvartalet i sammandrag (jämförelsetalen avser det gamla AllTele):

•   Nettoomsättning: 230,0 Mkr (187,1)

•   EBITDA: 25,2 Mkr (6,4)

•   Resultat efter finansnetto: 11,6 Mkr (-12,4)

•   Resultat per aktie: 0,25 kr (0,51*)

Ackumulerat för helåret 2013 (jämförelsetalen avser det gamla AllTele):

•   Nettoomsättning: 779,1 Mkr (765,4)

•   EBITDA: 95,5 Mkr (33,7)

•   Resultat efter finansnetto: 50,6 Mkr (-32,0)

•   Resultat per aktie: 1,72 kr (-0,66*)

*) Not: Resultatet påverkades positivt med 20,7 miljoner kronor till följd av en uppskjuten skatteintäkt avseendes aktiverade underskottsavdrag.

Företagssegmentet utvecklas i linje med målen

Både AllTeles privat- och företagssegment visar tillväxt i fjärde kvartalet. Finast utveckling visade företagsaffären med en tillväxt på 11 procent och en förbättring av rörelseresultatet till -4,6 miljoner kronor, att jämföra med -27 miljoner kronor i andra kvartalet 2013.

När beQuoted träffade vd Paul Moonga i november berättade han om bolagets plan att nå ett orderingångsvärde i företagsaffären på 200 miljoner kronor för 2013. Med facit i hand ser vi att bolaget prickade det målet relativt väl med ett ordervärde på 194 miljoner kronor, vilket bådar gott för 2014.

Privatkunder växlar fast mot mobilt

Tillväxten i privatsegmentet var mer blygsam (+1,5 procent mellan tredje och fjärde kvartalet) samtidigt som affärssegmentets rörelsemarginal försvagades. Marginalen har legat på runt 20 procent de senaste kvartalen men backade i fjärde kvartalet till 13 procent.

Den lägre marginalen förklaras av privatkunder som växlar från fast kopparbaserad telefoni, med goda marginaler, till mobil telefoni med lägre marginaler men med ett bredare tjänsteutbud. Samtidigt har AllTeles mobila intäktsbärande tjänster växt kraftigt, med över 30 procent på helåret 2013.

Håller amorteringstakten och nu kommer utdelningen

För fjärde kvartalet redovisar bolaget ett kassaflöde om -15,5 miljoner kronor från den löpande verksamheten.

Kassaflödet i tredje kvartalet uppgick till 35,5 miljoner kronor som jämförelse. Bolaget hänvisar till engångshändelser så som ändrade faktureringsrutiner och omstruktureringskostnader.

Trots det svagare kassaflödet i fjärde kvartalet fortsatte bolaget amortera skulder i rask takt. Skuldsättningen är nu nere på en för AllTele historiskt låg nivå konstaterar beQuoted.

Med en starkare balansräkning i ryggen föreslår styrelsen en aktieutdelning om 1 krona per aktie för 2013. Det motsvarar en direktavkastning om nästan 5 procent till aktuell aktiekurs på 21 kronor.

Ser potential för lönsamhetsförbättringar

Utsikterna för innevarande år är fortsatta utmaningar i prissättningen av mobila tjänster mot privatkunderna och att hantera pressen på intäkterna i den kopparbaserade telefonin.

Paul Moonga flaggar för att vissa förbättrings- och förändringsprojekt kommer att fortgå och dra kostnader under 2014. Han andas ändå tillförsikt om möjligheterna att stärka lönsamheten och nå ett EBITDA-resultat på över 120 miljoner kronor för 2014, att jämföra med fjolårets 95 miljoner kronor.

Johan Nygren

johan.nygren@beQuoted.com

Källa: AllTele ska stärka lönsamheten ytterligare 2014