Annehem

beQuoted nyheter: Annehem planerar byggstart för Point Hyllie inom ett halvår - Styrelsen föreslår inlösenprogram

Pressmeddelande   •   Sep 30, 2008 13:57 CEST

http://www.bequoted.com/businessbriefing/bbb-2008-33/bbb-2008-33.htm#Annehem

 

Annehem köpte nyligen mark för projektet Point Hyllie i Malmö. Förvärvet är ett stort steg i förverkligandet av den nya stadsdelen som är värderat till 1,6 miljarder kronor. Samtidigt föreslår styrelsen en aktiesplit och inlösen av aktier. Vd Peter Strand är positiv inför framtiden.


Point Hyllie närmare projektstart
Annehem förvärvade nyligen fastigheten i Hyllie i Malmö där Point Hyllie ska uppföras. Förvärvet omfattar cirka 44.000 kvadratmeter och planerat tillträde är den 30 november 2008. Slutkostnad för köpet landade på 101 miljoner kronor.

Finansiering har blivit tuffare allteftersom marknadsklimatet kallnat. Men enligt Peter Strand ska en belåning på 75 procent inte medföra några problem för bolaget. Kassan överstiger i dagsläget 300 miljoner kronor.

Nu närmast väntar Annehem på att få detaljplanen prövad i kommunfullmäktige. Bygglovet beräknas vara beviljat tills den första veckan i december.

Projekt i fyra etapper
Point Hyllie kommer att byggas i fyra etapper. Etapp ett och två färdigställs först. Dessa består helt och hållet av kommersiella lokaler.

Därefter påbörjas bostäder i etapp tre och fyra. Ett av bostadshusen i etapp tre kommer att bli 95 meter högt, vilket gör det till Sveriges näst högsta bostadshus efter Turning Torso.

- Vi förväntar oss att kunna ha inflyttning i de första kommersiella lokalerna i slutet av 2010. Försäljningen av bostadsrätter kommer vi sannolikt att påbörja om 1,5 år beroende på vart konjunkturen drar, berättar Peter Strand och tillägger att det i dagsläget inte är spikat att det blir bostadsrätter i hela etapp tre och fyra.

Styrelsen föreslår inlösenprogram
Annehems styrelse har lagt ett förslag om aktiesplit och inlösen av aktier. Spliten innebär att Annehemaktien delas upp i två aktier, varav en inlösenaktie. Föreslaget inlösenbelopp är 10 kronor per inlösenaktie. Styrelsen har kallat till extra bolagsstämma med anledning av förslaget.

Inlösenprogrammet omfattar 12.373.330 aktier, vilket motsvarar en återbetalning till aktieägarna om 123.373.330 kronor.

Då aktiekapitalet kommer att minska med 6.186.665 kronor efter att inlösenprogrammet genomförts, föreslår styrelsen att genom en fondemission öka bolagets aktiekapital med lika mycket. Beloppet skall tillföras från bolagets egna kassa. Inga nya aktier kommer att ges ut.

Kvarteret Oket kan påbörjas redan i höst
Projektet Oket består av 140 lägenheter, centralt belägna vid Folkets Park i Malmö. Projektet väntar idag på ett nytt bygglov då några lägenheter ritats om för att få ut mer säljbar yta.

- De justeringar vi gjort kräver nytt bygglov, vilket vi beräknar få klart under oktober månad. Därefter är projektet klart för byggstart. Försäljningen av bostadsrätter kan ske först när vi har fått bygglovet, berättar Peter Strand.

Däremot är det inte säkert att Annehem kommer att påbörja försäljningen i höst. Det beror på åt vilket håll konjunkturen drar. Peter Strand säger att Annehem har råd att sitta på byggstarten och försäljningen om det anser sig kunna få ut ett högre pris vid ett senare tillfälle.

- Avmattningen i Danmark sprider sig. I Malmöregionen kan vi se en klar försämring. Intresset har minskat och det tar längre tid innan avslut görs. Projektet Oket ligger på ett sådant suveränt bra läge. Det är viktigt att de släpps ut till försäljning under så bra omständigheter som möjligt.

Utvecklingen av Landskrona city går framåt
Annehem har under ett och halvt år arbetat aktivt med utvecklandet av sitt projekt i Landskrona. Projektet består i dagsläget av 14 fastigheter.

Bolaget äger cirka hälften av alla butiksfastigheter utmed de tre centrala gågatorna i staden. Uthyrningen av nya lokaler går framåt. Senast i ledet är en bokhandel och en restaurang som planeras öppnas till vintern.

När projektet startade låg hyrorna på 600 - 700 kronor per kvadratmeter och månad. Idag ligger de på närmare 2.000 kronor. Den totala uthyrningsbara ytan för bostäder är 20.500 kvadratmeter och för kommersiella lokaler 24.000 kvadratmeter.

Halvårsrapporten 2008 visar inga större överraskningar
Resultatet och vinsten per aktie kan hänföras till att Annehem tvingades skriva ned sitt bestånd vid halvårsskiftet. Detta som ett led av de stigande direktavkastningskraven.

För det första halvåret 2008 blev siffrorna:

  • Hyresintäkter: 41,6 Mkr (32,1)
  • Realiserad värdeförändring: -31,0 Mkr (0,0)
• Orealiserad värdeförändring: -19,7 Mkr (93,9)
  • Resultat efter finansnetto: -10,3 Mkr (80,0)
  • Vinst per aktie: -0,83 Kr (6,46)

Den realiserade värdeförändringen hänförs till avyttringen av de 45 förvaltningsfastigheter till danska Property Group som avträddes den 2 juni i år.

Antalet aktier uppgår till 12.373.330 stycken, vid dagens börskurs omkring 32 kronor ger det ett börsvärde på drygt 395 miljoner kronor. Eget kapital ligger på 472 miljoner kronor vilket ger ett eget kapital per aktie på drygt 37 kronor, där 25 kronor per aktie återfinns i kassan.

Ser positivt ut inför framtiden
Point Hyllie och Oket värderas tillsammans till cirka 2 miljarder kronor. En potentiell marginal på dessa två projekt ligger runt 15 procent, vilket skulle motsvara ett övervärde på 17 kronor per aktie.

Sammantaget anser beQuoted att risknivån har sjunkit ytterligare när det gäller Annehems största projekt, Point Hyllie. Att Oket 22 och Landskrona utvecklas åt rätt håll anses därtill väldigt positivt likaså.

Trots en deppig fastighetsmarknad ser beQuoted en uppvärdering av Annehem på ett års sikt, förutsatt att Point Hyllie och kvarteret Oket faller väl ut. Men likviditeten i aktien är låg, vilket kan leda till svängningar i börskursen under tiden.

 

JOHAN FALK
johan.falk@beQuoted.com