Svithoid Tankers

beQuoted nyheter: Biobränsle driver Svithoid Tankers

Pressmeddelande   •   Aug 21, 2007 11:40 CEST

http://www.bequoted.com/businessbriefing/bbb-2007-30/bbb-2007-30.htm#Svithoid


beQuoted nyhetsbrev
21 augusti 2007

Biobränsle driver Svithoid Tankers

Svithoid Tankers växer med biobränslemarknaden. Expansion kostar dock pengar och synlig soliditet är låga 17,4 procent, men 30 procent beräknat på fartygens marknadsvärde. Enligt vd Fredrik Nygren skall dock resultatet snart vara positivt. Någon nyemission är inte aktuell.

Flottan uppgår nu till 16 fartyg
Svithiod Tankers verkar inom två fartygssegment:

• 2.000 - 5.000 dwt
• 5.000 - 10.000 dwt

Sedan kvartalsrapporten Q2 har man knutit två nya fartyg till sig genom att hyra in dem:

• Mt Vedrey Kattegatt (2000): 2.802 dwt
• Mt Vedrey Heimer (2004): 3.400 dwt

Hyrestiden för Mt Vedrey Heimer är sju år. Hon är systerfartyg till tre andra fartyg i Svithoid Tankers flotta.

Under hösten 2007 kommer ytterligare fyra nybyggen att levereras och därefter två under 2008. Totalt har rederiet då 16 fartyg.

Biobränsle driver marknaden
Det som driver behovet av utökad fartygskapacitet är den snabba utvecklingen på biobränslemarknaden.

- Biodieselproduktionen i Europa hade redan vid halvårsskiftet passerat produktionen för hela 2006 och ökningen accelererar, berättar Fredrik Nygren, vd för Svithoid Tankers.

- Till skillnad från oljemarknaden, där det tar lång tid att slå sig in som ny transportleverantör, har den snabba tillväxten gett oss möjligheter som vi inte hade förväntat oss. Det tänker vi dra nytta av.

- Vi har lyckats vinna kontrakt med flera av Europas ledande biodieselproducenter. Det är vi ganska ensamma om bland våra konkurrenter och därigenom har vi lyckats nå en mycket intressant position. Vår strategi är att befästa den ställningen.

Marknadspositionen är en anledning till att Svithoid Tankers nu väljer att hyra in båtar istället för att köpa dem:

- Vi börjar bli stora och har så goda kundrelationer att vi kan växa genom att chartra in båtar, berättar Fredrik Nygren. Vi kan garantera sysselsättning för mindre aktörer, för vi sitter på transportvolymerna.

- Den stora fördelen med att hyra in båtar är naturligtvis att vi kan fortsätta växa utan att ta in mer kapital.

Fortsatta förluster eroderar soliditeten
Svithoid Tankers börjar få upp omsättningen i takt med att allt fler båtar tas i drift. Men för första halvåret 2007 gör rederiet fortsatt ganska stora förluster efter finansnetto:

• Omsättning: 49,4 Mkr (18,8)
• Resultat efter finansnetto: -15,3 Mkr (-12,4)
• Vinst per aktie: -0,98 kr (-2,41)

Eget kapital per aktie uppgår till 10,82 kronor (15,46), medan substansvärdet uppgår till 22 kronor.

Om vi tittar på andra kvartalets resultat fortsätter omsättningen att stiga snabbt, men resultatet är inte lysande:

• Omsättning: 27,3 Mkr (10,0)
• Resultat efter finansnetto: -8,3 Mkr (-5,6)
• Vinst per aktie: -0,67 kr (-1,83)

Soliditeten blir 17,4 procent. Den har sjunkit fort det senaste året efter att så sent som vid årsskiftet 2007 ha legat på 24,5 procent. För exakt ett år sedan låg den på 33,2 procent.

Rederiets eget uttalade finansiella mål är att soliditeten inte skall understiga 30 procent, så frågetecken uppstår:

- Justerar vi balansräkningen för marknadsvärden ser det bättre ut, säger Fredrik Nygren. Att ta in mer kapital ingår inte i våra planer.

Räknar vi ut soliditeten baserat på ett substansvärde per aktie på 22 kronor stiger den till 30,0 procent. Det är en bättre siffra, men för ett rederi under uppbyggnad och som gör förluster är det lite lågt.

Företaget har konvertibla förlagslån som, om vi också skulle drista oss till att behandla dem som eget kapital, skulle höja soliditeten till 35,2 procent.

Beräknas nå lönsamhet strax
Även om Svithoid Tankers vill expandera via inhyrning av fartyg, måste resultatet snart bli positivt för att den synliga soliditeten inte skall sjunka till alltför låga nivåer.

I beQuoted nyhetsbrev nr 22 2007 berättade Fredrik Nygren att rederiet snabbt närmar sig den kritiska massa när företaget täcker sina fasta kostnader och blir lönsamt. Nu är han mer specifik:

- På månadsbasis kommer vi att nå lönsamhet efter finansnetto under 2007.

Vi berättade även att eget kapital plus ackumulerade förluster uppgår till 15,25 kronor per aktie, vilket Svithoid Tankers lovat att avkasta 20 procent på.

Som Fredrik Nygren då berättade finns det ingen anledning att ompröva detta. Det skulle på sikt ge en vinst på över 3 kronor per aktie. Dagens aktiekurs 13 kronor framstår då som låg.

beQuoted tror fortsatt på Svithoid Tankers. Utvecklingen på biobränslemarknaden är en bonus. Men ett varnande finger måste höjas för den krympande soliditeten.

CHRISTER JÖNSSON
christer.jonsson@beQuoted.com