Catering Please i Skandinavien AB

beQuoted nyheter: Catering Please satsar på flygplansmat

Pressmeddelande   •   Sep 16, 2008 11:43 CEST

http://www.bequoted.com/businessbriefing/bbb-2008-31/bbb-2008-31.htm#Catering

beQuoted nyhetsbrev

16 september 2008

Catering Please satsar på flygplansmat
- En ny verksamhetsgren som kommer att betyda mycket för företaget

Catering Please förvärvade Klarago tidigare i år och tog därmed steget in i catering mot transportindustrin. Om företagets aggressiva mål nås är en uppvärdering förestående. Siffrorna för augusti tyder på att målen inte är helt avlägsna.

Färdiglagad mat en bransch med vinden i ryggen
Catering Please är verksamt inom marknadssegmentet Home Meal Replacement (HMR), färdiglagad mat med andra ord, och har tre verksamhetsområden:  • Dagligvaruhandel med matlådor under varumärket Catering Please och Asia Please  • Entreprenadkunder där Catering Please tillagar mat till restaurangkedjor och dylikt  • Transportindustrin där fokus ligger på flyg- och tågnäringen


Thomas Eklund, ansvarig för Catering Please försäljning och vd för dotterbolaget Klarago, berättar för beQuoted att HMR är en tillväxtmarknad:

- Marknaden för HMR inom dagligvaruhandeln förväntas växa med 35 procent årligen och det efterfrågas bättre och bättre mat inom flygnäringen. Maten som serveras på flygplanen är en viktig konkurrensfördel för flygbolagen.

Flygplansmat blir en viktig del av Catering Please
Det senare verksamhetsområdet, catering mot transportindustrin, är nytt för Catering Please. Det tillkom i och med förvärvet av Klarago som tillträddes 1 juli detta år.

Köpeskillingen uppgår till cirka 11,9 miljoner kronor, varav 10,9 miljoner kronor betalades vid tillträdet och 1 miljon kronor betalas per den 31 december 2008. För att finansiera förvärvet har Catering Please tagit ett lån på 8 miljoner kronor.

Under niomånadersperioden 1 oktober 2007 till 30 juni 2008 har Klarago omsatt 32,4 miljoner kronor och visat ett positivt rörelseresultat om 1,2 miljoner kronor. Under perioden belastades rörelseresultatet med kostnader av engångskaraktär om 1,2 miljoner kronor.

Med hänsyn till engångskostnaderna hade Klarago en rörelsemarginal på 7,4 procent under perioden och köptes då av Catering Please för en vinstmultipel runt fyra, vilket framstår som billigt om lönsamhet och omsättning kan bibehållas.

Vill dra fördel av sin litenhet
- Vi är än så länge ett väldigt litet bolag när det gäller flygcatering, vilket innebär att flygbolag kan ringa till oss mer eller mindre samma dag, berättar Tomas Willers, vd för Catering Please, och framhäver ytterligare konkurrensfördelen i att vara ett flexibelt företag.

- De flesta av våra branschkollegor har en så pass stor organisation att de inte kan ta in en ny kund på kort varsel. Det kan vi.

Har vunnit två viktiga avtal
De senaste månaderna har det hänt mycket på Catering Please. Förutom att man har förvärvat Klarago, har man också vunnit två strategiskt och ekonomiskt viktiga avtal.

Det ena avtalet avser förädling och tillagning av en svensk restaurangkedjas produkter med ett beräknat ordervärde om 4,5 miljoner kronor per år. Produktionen började i mitten på maj och påverkade därför inte siffrorna i andra kvartalsrapporten till fullo.

Det andra avtalet avser distribution av äkta amerikanska "ribs" i familjepack på Coop. Distributionen görs i samarbete med Färskvarugruppen i Jönköping och når på så sätt ungefär 600 Coop-butiker.

- Det här samarbetet kommer att tillföra väsentlig volym och omsättning och är en bra inkörsport för fler produkter, menar Tomas Willers.

Positivt resultat för 2008 väntas
Siffrorna för första halvåret 2008 imponerar inte, men man får tänka på att tillträdet av Klarago skedde efter periodens slut och är därför inte representativ för företaget i sin nuvarande form.

Siffrorna för det första halvåret 2008:


  • Nettoomsättning: 5,6 Mkr (3,6)  • Resultat efter finansnetto: -829 Tkr (-165)  • Vinst per aktie: -0,11 kr (-0,02)Siffrorna för andra kvartalet isolerat:


  • Nettoomsättning: 3,0 Mkr (1,9)  • Resultat efter finansnetto: -240 Tkr (-13)  • Vinst per aktie: -0,03 kr (0,00)Företaget har lämnat en prognos om ett positivt resultat för 2008 och en årsomsättning om 70 miljoner kronor med en vinstmarginal på 8 - 10 procent under 2009.

Viktigt att konsolideringen med Klarago lyckas
En viktig ingrediens för företagets framgång är att förvärvet av Klarago konsolideras framgångsrikt. Enligt Tomas Willers har konsolideringen skett smidigt och inga extraordinära kostnader har behövt tas i samband med förvärvet, vilket tyder på att målet kommer att uppnås.

- Det rullar på. Klarago har ett positivt kassaflöde och det har Catering Please också.

De preliminära siffrorna för augusti månad ökar sannolikheten för att årets resultat kommer att bli positivt. Omsättningen för augusti månad är drygt 5 miljoner kronor och resultatet 371.000 kronor.

Prognosen för 2009 känns mer utmanande och beQuoted ställer sig något tveksamma till om det kommer att gå att växa så snabbt och kraftigt under ökad lönsamhet. Vi är något försiktigare i våra antaganden, men blir gärna positivt överraskade. Augustisiffrorna bådar dock gott och visar på att målet inte är alltför avlägset.

Värderas lågt men förtjänar viss rabatt
Om företagets prognos för 2009 uppnås kommer det göra en vinst på mellan 5,6 - 7 miljoner kronor. Runt 0,5 miljoner kronor kommer förmodligen att gå till räntekostnader årligen, men trots det handlas aktien till en vinstmultipel under 2 om ovanstående scenarion uppnås.

I dagsläget är företagets börsvärde runt 9 miljoner kronor. Det är lågt och lämnar utrymme för en uppvärdering, även om omsättningen och lönsamheten inte kommer upp till de nivåer som företaget har prognostiserat.Men bolaget förtjänar en viss rabatt.

Catering Please är ett litet och relativt ungt företag som inte hunnit visa vad det går för. Vägen till framgång är sällan spikrak och det är därför vanskligt att uttala sig om nästa års resultat. Värderingen i dagsläget visar dock på att det finns utrymme för en och annan luftgrop.

Lyckas Catering Please uppnå sina prognoser är företaget ett fynd på de här nivåerna. Det är dock för tidigt för att ta fram fyndstämpeln, men Catering Please är väl värd en plats på bevakningslistan.


MICHAEL KARLSTRÖM
miche.karlstrom@beQuoted.com