Cryptzone AB

beQuoted nyheter: Cryptzone visar bättre resultat tack vare förvärv - Synergieffekterna av det senaste årets förvärv får genomslag

Pressmeddelande   •   Sep 23, 2010 10:38 CEST

http://www.bequoted.com/businessbriefing/bbb-2010-23/bbb-2010-23.htm#Cryptzone

Cryptzones rapport för årets sex första månader visade en kraftig omsättningsökning och ett förbättrat resultat. Anledningen är det senaste årets förvärv. Företaget har på kort tid blivit en heltäckande leverantör av IT-säkerhetslösningar till alla typer av företag.

Bevarar hemligheter
Cryptzones affärsidé är att se till att affärshemligheter förblir hemliga. Bolaget säljer så kallade DLP-system (Data Leak Prevention), system som hjälper företag att förebygga dataläckage av digital information.

Cryptzones del av den globala DLP-marknaden är försvinnande liten, med en omsättning på 8 miljoner kronor för 2009 och med konkurrenter som Symantec och McAfee.

Det senaste året har företagen AppGate och ControlGuard förvärvats och Cryptzone märker redan av de synergieffekter man räknade med att köpen skulle ge. Enligt vd Peter Davin har förvärven gett företaget ett heltäckande utbud av säkerhetslösningar för alla typer av företag.

För att finansiera förvärven och upprätthålla tillväxten genomfördes två emissioner i juni som tillsammans tillförde bolaget 24,5 miljoner kronor. I vintras gjordes en apportemission om 16,9 miljoner kronor som delbetalning av aktierna vid förvärvet av AppGate.

Ökad omsättning och förbättrat resultat
Ett klart synligt resultat av förvärven är ökad omsättning. Under fjolåret omsatte Cryptzone knappt 8 miljoner kronor. Omsättningen första halvåret 2010 översteg 18 miljoner kronor. Därtill nåddes ett positivt EBITDA under det andra kvartalet.

Siffrorna för första halvåret 2010 visade följande:

• Omsättning: 18,4 Mkr (2,1)
• EBITDA: -1,2 Mkr (-9,0)
• Resultat efter finansnetto: -4,1 Mkr (-10,3)
• Vinst per aktie: -0,008 kr (-0,40)

Siffrorna för andra kvartalet isolerat visade följande:

• Omsättning: 8,4 Mkr (1,5)
• EBITDA: 0,04 Mkr (-5,1)
• Resultat efter finansnetto: -1,7 Mkr (-5,8)
• Vinst per aktie: -0,003 kr (-0,17)

Företaget växer
Cryptzones huvudmarknader är Sverige, USA, England, Israel och Polen, där man öppnade ett nytt kontor i maj. Därutöver har bolaget ett distributionsnätverk med partners och återförsäljare i över 30 länder. 

Strategin för nya marknader är att först bedriva verksamhet via partners, för att på så sätt bygga upp en kritisk massa med kunder och partners. När närvaron blir tillräckligt stor och om marknaden anses ha stor tillväxtpotential kan man sedan, som man nyligen gjorde i Polen, gå vidare och starta egna kontor och etablera verksamhet i eget namn. 

Väcker intresse hos kunder
Under andra kvartalet har Cryptzone även känt av ett positivt erkännande från marknaden på att deras strategi fungerar i och med att fler kunder upptäckt produktsortimentet och då de fått både fler och större order. 

I juni tecknade AppGate Network Security ett avtal om leverans av ett inloggningssäkerhetssystem till ett företag inom försvarsindustrin. En order som till en början överstiger ett värde av 750.000 kronor, och som dessutom förväntas kunna följas upp av ytterligare order för installationer och utbyggnad av systemet i framtiden. 

Under andra kvartalet tecknade Cryptzone ett distributionsavtal med det svenska företaget Cloudmore, som distribuerar molntjänster. Cryptzone bidrar med krypteringstjänster till Cloudmores återförsäljare, som i sin tur ska distribuera Cryptzones Security as a Service-utbud (SaaS). 

Efter halvårets utgång har dotterbolaget AppGate Security tecknat ett samarbetsavtal med den finsksvenska IT-konsulten Tieto Sweden. Det innebär att Tieto ska sälja och marknadsföra AppGates säkerhetslösningar och produkter till sina kunder i Norden.

Växande marknad
I vårens emissionsprospekt meddelade Peter Davin sin förhoppning att bolaget, under sista kvartalet i år, ska visa en omsättning som är större än kostnaderna. Med de lyckade integreringarna av nyförvärven och mot bakgrund av halvårssiffrorna har bolaget forcerat sin tidtabell. 

Cryptzone pekar på prognoser från analysföretaget IDC som uppskattar att marknaden för IT-säkerhetslösningar omsätter i storleksordningen 2 miljarder dollar årligen. 

Säkerhetsmedvetandet bland företag är fortfarande lågt, samtidigt som säkerhetsarbetet blir mer komplext i takt med att företags information flyttar från vanliga intranät till andra medier. Analysföretaget spår en stark tillväxt i marknaden de kommande åren.

MAGNUS ERIKSSON
magnus.eriksson@beQuoted.com