Empires Varumärken (C3, Salter, HoMedics, Cuisinart, BaByliss, BaByliss for Men, HMDX och The House of Marley).

beQuoted nyheter: Empire laddar för hösten

Pressmeddelande   •   Sep 17, 2008 10:44 CEST

http://www.bequoted.com/businessbriefing/bbb-2008-32/bbb-2008-32.htm#Empire

beQuoted nyhetsbrev

17 september 2008

Empire laddar för hösten

- Målet om en tioprocentig vinstmarginal gäller fortfarande

Minskad efterfrågan och reducerade priser innebar ett tufft andra kvartal 2008 för Empire. Men till hösten väntar flera nya produktlanseringar och vd Johan Kalling har reviderat upp sin bedömning av marknaden för bubblande vatten. Ännu en gång.

Blandad utveckling första halvåret
Delårsrapporten för årets första sex månader visade på en blandad utveckling. Omsättningen fortsatte stiga bra, men rörelseresultatet hängde inte riktigt med. Anledningen var en sämre bruttomarginal, något som blev tydligt under andra kvartalet.

- Marknaden har bromsat in och det känner vi av. Affärerna som säljer våra produkter har haft större lager av produkterna inne, vilka de realiserat ut. Då får vi mindre försäljning. Detta gäller enbart vissa produkter och då främst inom segmentet hårvårdsprodukter, säger Johan Kalling.

Siffrorna för det första halvåret 2008 gav följande siffror:

  • Omsättning: 178 Mkr (97), +83%
• Rörelseresultat: 10,5 Mkr (8,7), +21%
• Resultat efter finansnetto: 7,5 Mkr (7,2)
• Vinst per aktie: 0,58 kronor (0,56)

Siffrorna för det andra kvartalet isolerat:

• Omsättning: 95,7 Mkr (60,7), +58%
• Rörelseresultat: 4,1 Mkr (5,9), -30%
• Resultat efter finansnetto: 2,77 Mkr (4,96)
• Vinst per aktie: 0,21 kronor (0,39)

Rörelsemarginalen nära nog halverades under andra kvartalet jämfört med samma period förra år. Även vinstmarginalen backade markant till 2,9 procent. Men målet om en vinstmarginal på 10 procent ligger fast:

- Vår vinstmarginal ska inte behöva påverkas så mycket över en konjunkturcykel då vi trimmar och anpassar vår organisation efter vår situation, säger Johan Kalling.

- Vårt mål är att komma upp till en vinstmarginal på 10 procent och det jobbar vi på. Vi ligger för närvarande på runt 7 procent. Därför kommer det att ta ett tag innan vi når upp till den målsättningen, fortsätter Johan Kalling.

Och sett till halvårsperioden steg vinsten per aktie något jämfört med samma period förra året, trots den försämrade vinstmarginalen.

Bolagets prognos
Bolagets försäljningsprognos om minst 400 miljoner kronor för 2008, men med något lägre marginaler gäller fortfarande. Prognosen är exklusive förvärv.

Soliditeten var drygt 24 procent vid halvårets utgång, vilket är tillräckligt för verksamheten men förmodligen inte för eventuella kontantförvärv. Om företaget väljer att förvärva tillväxt för att nå eller slå sin prognos kan det bli aktuellt med en nyemission, alternativt betalning med egna aktier.

Nya produkter under utrullning
På slutet av vårkanten meddelade bolaget en storsatsning på den kapselmatade kaffemaskinen Caffitaly. Satsningen innebar också ett samarbete med Löfbergs Lila kring försäljning och utveckling av kaffekapslar till maskinerna.

Enligt bolaget har den första leveransen av Caffitaly redan sålt slut och ytterligare en order har lagts för leverans till julhandeln. beQuoted hoppas att butikerna hinner få avsättning för sina nuvarande lager i god tid innan klappruschen drar igång och då beställer hem fler enheter.

Och till hösten väntas fler nya produktlanseringar, bland annat den nya SodaStream-maskinen Genesis.

- Den kommer att lanseras i november eller december. Vi har stora förväntningar på hela segmentet och vi arbetar hela tiden på att komma med nya produkter och hålla marknaden bubblande, berättar Johan Kalling. Och någon mättad marknad för kolsyrat vatten märker han inte av, snarare tvärtom:

- För ett år sedan bedömde jag marknaden till en miljon maskiner, nu har jag reviderat upp siffran till två miljoner. Och även det är i underkant. Vi har idag 90 procent av marknaden och vi vill ligga kvar där. Bryggerierna är inte alltför glada över vår satsning, men det får de tåla.

Svenskt bubbel dominerar fortfarande
Dryckesmaskinerna dominerar alltjämt Empires försäljning med närmare 80 procent av totalen och deras andel växer. De övriga produktsegmenten, hushålls- och hårvårdsprodukter, står för ungefär hälften var av de resterande 20 procenten.

Beträffande marknader dominerar Sverige med 90 procent av omsättningen, följt av Finland som står för merparten av de resterande 10 procenten. Men nu har Norge, Danmark och Baltikum dragits igång och enligt Johan Kalling utvecklas marknaderna väl:

- Om konsolideringen av marknaden slår väl ut kommer Sverige stå för 70 procent av försäljningen. Vi är igång på samtliga marknader, men vi förväntar oss inga enorma förändringar. Norge ligger i rätt trend. Finland går väldigt bra just nu och uppstarten i Danmark ser lovande ut.

Och nyligen meddelade bolaget att det lyckats bygga upp ett nätverk av närmare 300 butiker som kommer att sälja dess varumärken på den danska marknaden. Dessutom ska försäljningen i Spanien komma igång vid jul.

- Vi har stora förväntningar på Spanien, som kan bli större än Sverige. Vi har fått lära oss att inte dricka spanskt kranvatten och därmed tror vi att inte spanjorerna gör det heller. Det är fel. En stor del av den spanska befolkningen dricker kranvatten. Just nu är trenden positiv vad gäller kolsyrat vatten i landet så det kan bli bra, uppger Johan Kalling.

Reviderad prognos för helåret 2008
Med anledning av det oväntat svaga resultatet för andra kvartalet reviderar beQuoted sin prognos för helåret 2008. Vi höjer den för omsättningstillväxten från 25 till 30 procent, men sänker samtidigt våra förväntningar på vinstmarginalen till ungefär 5 procent.

Vi räknar därmed med att vinsten per aktie landar närmare 2,50 kronor och ett p/e-tal på 7 - 8. Men mot vår prognos talar bolagets historik. Förra året pumpades vinsten upp rejält under årets sista kvartal. Det kan således finnas fog för misstanken att det andra och förmodligen delar av tredje kvartalet inte är mer än hack i kurvan.

Och lågkonjunktur eller inte, Empires maskiner har alla möjligheter att stå sig väl även i årets julhandel. Aktiekursen har backat sedan rapporten för det andra kvartalet och beQuoted anser att aktien nu handlas på en attraktiv nivå, sett till vinstmöjligheten. I synnerhet om det visar sig att hacket i kurvan bara var tillfälligt.

ADI KRILIC
adi.krilic@beQuoted.com