Enjoy Group AB

beQuoted nyheter: Enjoy Groups butikshyllor klara för försäljning - Revolutionerande för dagligvaruhandeln, säger Niklas Arvidsson, vd i Elbe

Pressmeddelande   •   Sep 22, 2008 13:25 CEST

http://www.bequoted.com/businessbriefing/bbb-2008-32/bbb-2008-32.htm#EnjoyGroup

Enjoy Group tillverkar och säljer sedan tidigare kommersiella kylskåp med patenterade hyllor. Nu har deras motsvarande hyllor för vanliga butiksvaror nått lanseringsfasen. beQuoted har pratat med vd Håkan Sjölander.


Kommersiella kylskåp grunden för företaget
Enjoy inledde sin verksamhet 2005 som tillverkare av kommersiella kylar med varumärkesdekor. Det är sådana kylar som står i bland annat livsmedelsbutiker och innehåller flaskor eller burkar av ett specifikt märke. Kylarna ägs av respektive dryckesproducent, till exempel Coca-Cola.

Bolaget insåg tidigt problemet med påfyllningen i de kylar som har glasdörrar. Flaskor som står ytterst, de som kunden tar, måste alltid vara kalla. Samtidigt måste kylen vara välfylld för att sälja bra. Det innebär att man vanligen fyller på kylen när den är halvfull.

Handlaren måste då först plocka ut de flaskor som står i kylen, ställa dem på golvet och fylla på med de nya okylda flaskorna. Därefter sätts de gamla flaskorna tillbaks ytterst. Mätningar som Coca-Cola gjort har visat att detta tar 27 minuter.

Enjoy har i stället hyllor som kan snurras inne i kylen, kallade RotoShelf. De nya flaskorna kan således direkt sättas längst in, vilket innebär att en påfyllning går på 7 minuter. Företagets beräkning visar att en butik sparar in kostnaden för en Enjoykyl på några månader.

- Även i restauranger har man behov våra RotoShelf. Bland andra Spendrups har köpt våra kylar för placering i restauranger, säger Håkan Sjölander.

Marknaden uppgår till flera miljarder kronor
Marknaden för kylar med varumärkesdekor växer kontinuerligt, både genom utbyte av gamla kylar och ren nyanskaffning. Några exakta siffror finns inte, men Enjoy uppskattar storleken till flera miljarder kronor per år.

De stora kunderna är Coca-Cola, PepsiCo, Heineken, Carlsberg med flera. De vill kunna köpa stora kvantiteter, och då räcker inte Enjoys anläggning i Jämtland till. Därför samarbetar man med Klimasan i Turkiet, en av Europas största tillverkare i branschen.

Fru Fortuna har tittat åt ett annat håll
Sedan Enjoy Group noterats på AktieTorget våren 2007 tecknade företaget ett samarbetsavtal Klimasan. Framtiden såg mycket ljus ut, men sedan kom motgångarna en efter en.

Först sa Enjoys bank helt oväntat upp bolagets krediter, trots att företaget skött sina betalningar till banken. Likviditetsläget blev prekärt. Man tecknade ett nytt avtal med Klimasan, som skulle köpa Enjoyaktier av huvudägarna, vilka sedan skulle skänka likviden till bolaget.

Samtidigt lånade Klimasan ut 1 miljon euro. Läget såg bra ut med tanke på att försäljningen av de nya kylarna väntades ta fart under början av 2008. Men Klimasan stod inte för sina produktionsåtaganden och kunde inte leverera kylar förrän i mitten av 2008.

Enjoy blev därför tvungna att tacka nej till order, med negativ påverkan på resultatet. Klimasan hade dessutom fått en ny huvudägare, som inte ville låta bolaget köpa Enjoyaktier enligt avtalet. Därmed återstod bara för Enjoy att besluta om ytterligare en nyemission.

"Vanliga" butikshyllor kan bli en mycket stor produkt
Alldeles nyligen introducerade Enjoy, i samarbete med Elbe i Småland, sina patenterade SwingOut Ambient-hyllor. Till skillnad från befintliga butikshyllor kan de dras ut , snurras och fyllas på bakifrån. Hyllorna går också att vinkla efter behag.

- Med våra hyllor förkortas tiden för påfyllning avsevärt och de gamla varorna blir inte stående innerst. Städningen blir betydligt enklare, och kunderna kan handla samtidigt som påfyllning sker, förklarar Håkan Sjölander.

- Att hyllorna lutar innebär att varorna automatiskt hamnar längst ut. Därmed blir de mer lättåtkomliga och hyllorna ser mer attraktiva ut, vilket ökar försäljningen, fortsätter Håkan Sjölander.

Enjoys butikshyllor är inte komplicerade och det är enkelt att inse deras fördelar.

- Egentligen är det underligt att ingen kommit på det här tidigare. Men jag är övertygad om att den här typen av hyllor kommer att bli standard i butiker i hela världen framöver, menar Håkan Sjölander.

- Kanske kommer det inte att stå Enjoy på alla, kanske hittar någon annan på en ännu bättre produkt, men vi är först och har starka patent, påpekar Håkan Sjölander.

Första halvåret 2008 tyngdes av Klimasans förseningar
Siffrorna för årets första sex månader blev:

  • Omsättning: 21,4 Mkr (13,1), +62 %
  • Resultat efter finansnetto: -3,0 Mkr (-3,4)
  • Vinst per aktie: -0,40 kr (-0,45)

Kalendermässigt brukar försäljningen av kylskåp vara störst under första halvåret. Bolagets butikshyllor SwingOut Ambient beräknas få en jämn försäljning under året.

Klimasans förseningar gjorde att Enjoy tvingades tacka nej till order, innebärande ett försäljningstapp på 15 - 20 miljoner kronor och ett försämrat resultat på 3 - 4 miljoner kronor. Orderingången under första kvartalet (för leverans under året) översteg ändå 30 miljoner kronor.

Men nu ser det bättre ut. Dels är butikshyllorna klara för försäljning, dels är Klimasan redo att leverera Enjoys kylar.

- Det är ingen prognos, men jag tror att vi kommer att börja gå med vinst nästa år, säger Håkan Sjölander.

Företrädesemission av 4 miljoner aktier pågår
Av skäl som angetts ovan genomför Enjoy nu en nyemission av 4 miljoner aktier. Varje tvåtal aktier ger rätt att teckna en ny aktie för 5 kronor. Huvudägarna avstår också från att teckna för en del av sina andelar och erbjuder allmänheten att teckna dessa aktier.

Men med en aktiekurs som ligger en bra bit under teckningskursen ser läget i emissionen inte ljust ut.

- Jag är naturligtvis medveten om att inte så många aktieägare vill teckna i nuvarande läge. Men jag förstår å andra sidan inte hur marknaden kan värdera oss så lågt, menar Håkan Sjölander.

Vi håller med om att kursen är låg. Enjoy ger inga prognoser i prospektet. Men i april 2007, innan problemen börjat hopa sig, trodde man att 2010 skulle kunna ge en omsättning för kylskåpen på 200 miljoner kronor med en vinst före skatt på 30 miljoner kronor.

Det innebär grovt räknat en global marknadsandel om cirka 0,5 procent, således en ganska beskedlig siffra och möjlig att höja betydligt. Men den stora potentialen finns i butikshyllorna.

I ett räkneexempel för Sverige anger Håkan Sjölander en årlig försäljning för butikshyllor på 80 miljoner kronor med en vinst på 10. Potentialen globalt sett är tveklöst mycket stor.

Utifrån Enjoys uppgifter tror beQuoted att bolaget år 2010 når en omsättning på 140 - 180 miljoner kronor och en vinst före skatt på 20 - 26 miljoner kronor. Det motsvarar en vinst på 1,23 - 1,60 kronor per aktie. Och kommande år bör bli betydligt bättre.

Ovanstående beräkningar bygger på att nyemissionen blir fulltecknad. Just nu ser det dystert ut, men att få in en större extern tecknare eller en emissionsgaranti skulle onekligen göra läget mycket ljusare. beQuoted undrar vad som händer annars.

- Vi klarar oss med klart mindre än 20 miljoner kronor, men då får vi nog förhandla med Klimasan igen. De har all anledning att se till att det går bra för oss, och jag tror inte att de kommer att lämna oss i sticket, säger Håkan Sjölander.

beQuoted menar att nyemissionen och osäkerheten kring den är den främsta orsaken till kursnedgången och vi tror att kursen kan gå upp igen efter emissionen. Den försiktige kan avvakta, men vi anser att Enjoyaktien har mycket stor potential även till teckningskursen 5 kronor.

 

GÖRAN OFSÉN
goran.ofsen@beQuoted.com