Botnia Exploration

beQuoted nyheter: Fortsatt hög aktivitet i Botnia Exploration - Företrädesemission planeras

Pressmeddelande   •   Sep 17, 2010 11:09 CEST

http://www.bequoted.com/businessbriefing/bbb-2010-23/bbb-2010-23.htm#BotniaExploration

Botnia Exploration har arbetat intensivt med sina undersöknings- och bearbetningstillstånd under sommaren. Nya positiva resultat har redovisats, vilket smittat av sig på aktiekursen som tredubblats sedan i juni. Halvårsrapporten bjöd på få överraskningar men där meddelades att en företrädesemission planeras.

Högprismetallerna tar plats bland undersökningstillstånden
Nyligen meddelades att bolagets drygt 40 tillstånd, där tyngdpunkten ligger på guldprojekt, utökats med ett par fyndigheter med så kallade sällsynta jordartsmetaller. 

Områdena ligger i kända gruvområden i Bergslagen. Genom analyser har indikation av sällsynta jordartsmetaller bekräftats. Analyserna har visat höga halter av Neodym, Cerium och Lantan. Även flera tunga lantanider finns representerade, såsom Terbium och Ytterbium.

Den industriella användningen av sällsynta jordartsmetaller omfattar allt från finelektronik till optik, där komponenter till hybridbilars motorer på kort tid seglat upp som ett viktigt användningsområde.

För närvarande står kinesiska gruvor för 97 procent av produktionen av sällsynta jordartsmetaller. Men en dramatiskt ökad efterfrågan och den kinesiska statens exportbegränsningar har drivit upp priserna till historiska rekordnivåer. Det gör brytning lönsam i såväl nedlagda gruvor som mindre fyndigheter.

Fortsatt fokus på guld
Botnia Explorations vd Bengt Ljung menar att bolagets fyndigheter med sällsynta jordartsmetaller och andra metaller som nickel och volfram utgör intressanta komplement. Samtidigt understryker han att bolagets huvudinriktning är guldprojekt:

- Vi kommer att söka samarbeten för att utveckla de andra tillstånden. Aktieägarnas kapital är öronmärkt för guldprojekten.

Från guldprojekten har flera positiva rapporter kommit in under sommaren, bland annat från Forsheden som växt till både innehåll och omfattning.

Tidiga analysresultat från området visade guldhalter i undersökta block på 15 gram per ton. Senare analysresultat, som visat halter på mellan 5 och 20 gram per ton, har också pekat på en större mineraliseringszon än vad som ursprungligen antogs.

Samtidigt har guldfyndigheten kompletterats med rapporterade höga zink-, bly- och silverhalter, de sistnämnda värderingsmässigt motsvarande guldhalter på 3 gram per ton.

- Nu genomför vi magnetiska och elektriska mätningar i området och därefter ska vi borra, säger Bengt Ljung. Han tillägger att Forsheden förhoppningsvis kommer att kunna föras upp på bolagets lista över kandidater till bearbetningskoncession.

Övriga aktuella kandidater för bearbetningskoncession är Purnu och Jorbojokki. Middagsberget har kommit längre. Där har bolaget redan börjat arbeta med ansökningshandlingarna, som man räknar med vara Bergsstaten till handa innan årets utgång.

Omfattande process för miljötillståndsansökan
Bengt Ljung berättar att bolaget är inne i slutfasen av ansökan för miljötillstånd för Vargbäckenprojektet, också det guldprojekt.

- Med extern hjälp från bland andra Svensk MKB och Bergab kommer vi att ha handlingarna klara att lämnas in i oktober. Vi räknar med anmärkningar men vi har jobbat hårt för att minimera dessa.

Planen är att provbryta upp till 50.000 ton i området, en process som beräknas ta 1 - 2 månader. Förhandlingar om efterföljande provanrikning pågår. Jordavrymningen ska slutföras innan tjälen kommer.

- Jordavrymningen fortgår eftersom vi har tillstånd för det arbetet. Vi kommer att jobba vidare så att allt är klart till dess att vi har tillståndet. Från och med oktober är därmed allt tidsmässigt kopplat till Länsstyrelsens processtid, säger Bengt Ljung och fortsätter:

- Beroende på handläggningstiden kan ju därför även vintern komma att påverka starten för provbrytningen. Men vår målsättning att anrika och sälja guld från provbrytningen under 2011 kvarstår.

Kontinuerligt kassaflöde med parallella bearbetningstillstånd
Botnia Explorations målsättning är att inom en tvåårsperiod gå från ett så kallat juniorbolag, till ett bolag med ett egengenererat kassaflöde. Provbrytningen i Vargbäcken är det första steget i den här processen.

Genom att bearbeta bolagets undersökningstillstånd, och utveckla flera bearbetningstillstånd, kan bolaget i framtiden driva flera provbrytningar parallellt. Med flera sådana processer efter varandra, där var och en blir kassaflödesgenererande, byggs ett kontinuerligt kassaflöde, resonerar bolaget.

Odramatisk rapport med besked om företrädesemission
Botnia halvårsrapport bjöd inte på några siffermässiga överraskningar. I den meddelas emellertid att bolaget vill genomföra en företrädesemission senare i höst, i syfte att säkerställa finansieringen av en planerad expansion i projekten. 

Bengt Ljung kan i nuläget inte kommentera emissionsplanerna men säger att information kommer att lämnas om och när formalia är på plats.

JOHAN NYGREN
johan.nygren@beQuoted.com