Fundior

beQuoted nyheter: Fundior sätter fokus på inlåningsverksamhet

Pressmeddelande   •   Sep 09, 2010 10:21 CEST

http://www.bequoted.com/businessbriefing/bbb-2010-22/bbb-2010-22.htm#Fundior

Fundior fick inte igenom sina förslag vid den extra bolagsstämman i ICT Fastigheter (ICT) i slutet av augusti. Men Fundiors vd säger att de långsiktiga målen med ägandet i ICT är oförändrade. Närmast fokuserar Fundior på uppstart av inlåningsverksamhet tillsammans med listade skuldebrev för att finansiera fastighetsaffärer.

Mötte motstånd på extra bolagsstämman i ICT
Fundior hade lagt flera förslag till den extra bolagsstämma i ICT som hölls i slutet av augusti. Bland annat ansåg Fundior att bolagets 32-procentiga ägande i ICT motiverade två styrelseposter, det enda förslag där parterna lyckades närma sig varandra:

- Fundior erbjöds faktiskt en plats i ICTs styrelse. Vårt förslag var två platser, vilket vi ansåg nödvändigt för att kunna åstadkomma någonting. Saknar vi möjligheter att praktiskt påverka styrelsearbetet är det bättre att stå utanför. Vi tackade därför nej, berättar Fundiors vd Reijo Kirstua för beQuoted.

Fundior fick inte gehör för sitt förslag att häva ett par förvärv om 11 miljoner kronor som ICT genomförde under 2009. Förvärven hade inte skett i enlighet med ICTs anslutningsavtal till AktieTorget , resonerade Fundior (se beQuoted nyhetsbrev 18 2010).

Ser bättre förutsättningar för samarbete framöver
Inte heller Fundiors förslag om en företrädesemission eller upprättandet av en inlåningsverksamhet för ICT vann gehör. Fundiors vd Reijo Kirstua väljer ändå att se med tillförsikt på den framtida relationen mellan Fundior och ICT.

- Det viktigaste för oss var att väcka de här frågorna och få upp dem på bordet. Som jag ser det var det nödvändigt att rensa luften för att kunna gå vidare. Även om vi inte vann något gehör för våra förslag känns förutsättningarna för ett samarbete med ICT bättre nu än tidigare.

Samtidigt understryker Reijo Kirstua att Fundiors långsiktiga mål med ägandet i ICT är oförändrat. Fundior äger 31,67 procent av rösterna och kapitalet i ICT och vill på sikt öka det ägandet till över 50 procent.

Halvårsrapport utan överraskningar
Fundiors halvårsrapport innehöll inte några överraskningar. Siffrorna för perioden visade följande:

      • Omsättning: 0,0 Mkr (1,4)
      • Resultat efter finansnetto: -0,4 Mkr (-0,9)
      • Vinst per aktie: -0,002 kr (-0,01)

Under första halvåret genomfördes två företrädesemissioner som tillsammans tillförde bolaget 6 miljoner kronor. Kassan uppgick vid rapportperiodens utgång till knappt 1 miljon kronor. Marknadsvärdet på Fundiors ICT-aktier uppgår till cirka 11 miljoner kronor.

Fokus på inlåningsverksamheten
Enligt Reijo Kirstua har Fundior tillräckliga medel för att starta upp den inlåningsverksamhet som ska finansiera bolagets fastighetsaffärer (se beQuoted nyhetsbrev nr 2 2010). Målsättningen är att verksamheten ska vara igång i februari 2011.

Reijo Kirstua säger att bolaget har nästan allt på plats när det kommer till den praktiska sidan, inklusive det kapital som Finansinspektionen kräver. Utmaningen, tillstår han, blir att marknadsföra produkterna och att få privatpersoner att faktiskt sätta in sina pengar.

- Oavsett när vi drar igång inlåningsverksamheten kommer det att ta flera månader innan det blir flyt i inlåningen, säger han och fortsätter:

- Den grundlägganden idén med inlåningsverksamheten är att attrahera kapital för investeringar i fastigheter. Mot kunderna måste vi vara tydliga med hur pengarna ska förvaltas. Tanken är att medlen från inlåningen ska utgöra i storleksordningen 30 procent, resten ska utgöras banklån.

Långsiktigt mål om tusentals ägarlägenheter
Fundiors mål är att inom en treårsperiod ha ett bestånd på 1.000 - 2.000 ägarlägenheter i Sverige och Finland. Fastighetsbeståndet ska även bestå av hyresfastigheter och bolaget räknar med att förvärva en första hyresfastighet under sista kvartalet i år.

Bolaget kommer att sköta förvaltning mot fast avgift och andel av vinsten före skatt. Målet är en nettoavkastning på 7 - 8 procent senast vid årsskiftet 2011 / 2012.

Finansieringsbehovet ska sättas i relation till målen. Priserna på det fåtal ägarlägenheter som finns tillgängliga på den svenska marknaden avviker inte nämnvärt från bostadsrätter med motsvarande standard och läge. Ett tusental ägarlägenheter handlar därmed om att binda flera miljarder kronor i fastigheter.

Samtidigt som Fundior arbetar vidare med den planerade inlåningsverksamheten som ska finansiera fastighetsbeståndet, är den svenska marknaden för ägarlägenheter fortfarande iskall. 

- Problemet är att de stora byggbolagen ännu inte börjat bygga ägarlägenheter i någon omfattning i Sverige och de svenska bankerna saknar erfarenhet av den här typen av objekt, säger Reijo Kirstua som menar Fundior kommer att överväga att driva byggprojekt i egen regi. 

- Vi arbetar med flera sådana idéer. Men för att lyckas med det måste våra finansieringsmöjligheter breddas först, avslutar han.

JOHAN NYGREN
johan.nygren@beQuoted.com