Miris AB

beQuoted nyheter: Miris marknadssatsningar ger resultat - Har nått marknadsledande position på bröstmjölksanalys, enligt vd

Pressmeddelande   •   Sep 30, 2010 08:55 CEST

http://www.bequoted.com/businessbriefing/bbb-2010-24/bbb-2010-24.htm#Miris

Under våren och sommaren har Miris gjort en marknadssatsning på bröstmjölksområdet. Försäljningen har stigit, men så har också kostnaderna. Bolagets halvårsrapport innehöll både glädjeämnen och orosmoln. Samtidigt fortsätter expansionen av distributörsnätverket.

Satsningen på bröstmjölksanalys har givit resultat
Miris rapport för första halvåret 2010 visade att vårens förstärkning av säljorganisationen givit resultat. Satsningen har enligt bolaget möjliggjort en tätposition inom bröstmjölkanalysen.

Samtidigt har satsningen givit snabbt genomslag i försäljningen, vilken gått starkare än någonsin efter halvårsperiodens utgång, uppger bolaget. 

Siffrorna för de första sex månaderna 2010 visade följande:

• Nettoomsättning: 2,6 Mkr (1,2)
• Resultat efter finansnetto: -3,7 Mkr (-2,4)
• Vinst per aktie: -0,16 (-0,27) 

Satsningen som gjordes för att snabbt nå break-even på koncernnivå har även drivit kostnaderna, i första hand personalkostnaderna. Dessa höjer enligt vd Tony Malmström ribban för break-even till 7 - 8 enheter per månad. Försäljningstakten första halvåret låg på ungefär halva den nivån. 

Bolaget skriver i halvårsrapporten att styrelsen diskuterar olika åtgärder för att tillgodose det ökade kapitalbehovet som följt av försäljningen. 

Genomlysning av distributörerna på mejerisidan
Parallellt med ett flertal nya distributionsavtal och försäljningsframgångar på bröstmjölkssidan, har försäljningen på mejerisidan hämmats av förseningar i produktutvecklingen och arbetet med distributörsnätverket (se beQuoted nyhetsbrev nr 17 2010).

Arbetet med nätverket har enligt bolaget lett till att man knutit till sig ett flertal nya distributörer i Europa, där utvecklingen i Tyskland varit särskilt positiv med flera försäljningar på kort tid. Nyligen meddelades nya avtal i Benelux-området, länder där man tidigare saknat representation.

Små steg i Asien med viktiga order till Indien
Miris har även fortsatt bearbetningen av den asiatiska marknaden. En genomlysning av bolagets distributörer på den kinesiska marknaden har gjorts. Bolaget ser möjligheter att dra växlar på det nyvaknade kvalitetstänkande som följt i melaminskandalens spår 2008.

Efter en lyckad utvärdering såldes ett första instrument i Indien i september 2009. Två månader senare följdes ordern upp med ytterligare fyra instrument samt kringutrustning för analys av ko- och buffelmjölk. Miris fortsätter ta order till Indien, med instrument ur bolagets nya produktgeneration.

Indien är ingen ny marknad för Miris. Redan i slutet av 2007 förde bolaget förhandlingar med en indisk motpart (se beQuoted nyhetsbrev nr 47 2007).

Under hösten 2008 genomfördes en större marknadssatsning med instrument särskilt framtagna för indiska förhållanden (se beQuoted nyhetsbrev nr 33 2008). 

Tony Malmström säger till beQuoted att han ser de senaste indiska orderna som ett kvitto på att bolagets nya produkter är attraktiva för den indiska marknaden. I övrigt vill han inte kommentera affärerna.

Ökar försäljningstakten
Losab-förvärvet, med kontrollprov för instrumentkalibreringar, bidrar till Miris resultat sedan sista kvartalet 2009. Losabs årsomsättning har pendlat runt 1 miljon kronor de senaste tre åren, med en vinstmarginal kring 30 procent.

Tony Malmström har tidigare kommenterat förbrukningsvarornas växande betydelse och säger att de bör nå betydande nivåer redan i år. Samtidigt har bolaget signalerat för en ännu starkare försäljning under inledningen av det andra halvåret.

Marknadssatsningarna har givit resultat och mer kan komma. beQuoted fäster extra uppmärksamhet vid utvecklingen på den indiska marknaden.

JOHAN NYGREN
johan.nygren@beQuoted.com