New Nordic Healthbrands AB

beQuoted nyheter: New Nordic tar fart

Pressmeddelande   •   Aug 29, 2013 17:11 CEST

New Nordic tar fart och levererar för det första halvåret 2013 sitt bästa resultat någonsin. Det är emellertid inte en återhämtning i USA som ligger bakom lyftet utan nya produkter på etablerade marknader. Men USA kommer, spår bolaget.

Tillväxt på etablerade marknader
Hälso- och skönhetsföretaget New Nordic Healthbrands positiva utveckling från årets första kvartal fortsatte i det andra, med stigande omsättning på etablerade marknader i Skandinavien och Baltikum. 

Något högre försäljning rapporteras även från marknader under etablering, bland annat den amerikanska. New Nordic har städat upp i sitt amerikanska sortiment, lagt fokus på skönhetsprodukter och meddelar nu ett växande intresse från amerikanska apotekskedjor. 

Nya produkter lyfter bruttomarginalen
Nya produkter och nya produktvarianter lyfte bruttomarginalen till 71,2 procent för det andra kvartalet och 68,8 procent för första halvåret. Det handlar framförallt om produktnyheter inom det växande skönhetssegmentet, som exempelvis Skin Care och storsäljaren Hair Volume.
Segmentet fortsätter enligt bolaget att växa både på etablerade och nya marknader och står nu för 24 procent av den totala försäljningen.

Siffrorna för årets andra kvartal i sammandrag:
• Omsättning: 58,9 Mkr (55,5) 
• Rörelseresultat: 2,8 Mkr (0,0) 
• Resultat efter finansnetto: 2,9 Mkr (-0,9) 
• Resultat per aktie: 0,36 kr (-0,12) 

Ackumulerat för det första halvåret 2013:
• Omsättning: 109,9 Mkr (107,6) 
• Rörelseresultat: 5,5 Mkr (1,4) 
• Resultat efter finansnetto: 4,8 Mkr (-0,2) 
• Resultat per aktie: 0,57 kr (-0,04) 

En relativt jämförelseperioden lägre nivå på avskrivningarna till följd av att samtliga avskrivningar kopplade till iQmedical-förvärvet slutförts bidrog starkt till att lyfta periodens rörelseresultat. Samtidigt noterar beQuoted ett litet marginaltapp från första kvartalets 5,3 till andra kvartalets 4,7 procent.

Parallellt har bolaget amorterat ned skulderna betydligt de senaste åren. Vid utgången av andra kvartalet uppgick de räntebärande skulderna till 10,1 miljoner kronor. Bolaget budgeterar med 2,4 miljoner kronor i räntekostnader för helåret 2013.

Ökade reklaminvesteringar ska ge avtryck andra halvåret
Karl Kristian Bergman Jensen påpekar att bolagets kostnader för marknadsföring ökade under andra kvartalet. Han säger till beQuoted att den fulla effekten av de här reklaminvesteringarna väntas först under andra halvåret. Det handlar då främst om kampanjer på marknader under etablering, läs USA.

Kanske är det nu som New Nordic står inför ett ryck på den amerikanska marknaden. När beQuoted talade med Karl Kristian Bergman Jensen i maj menade han att bolaget städat ut marknader och produkter med tvivelaktig framtid. Förhoppningarna på den amerikanska marknaden lyser igenom.

Sammantaget ser vi också att de ljusa utsikterna bolaget gett uttryck för under 2013 har börjat omsättas, både i tillväxt och i lönsamhet.

Tidigare omsättningstopp inom räckhåll
Lyckas New Nordic upprätthålla utvecklingen på etablerade marknader och samtidigt få fart på den amerikanska verksamheten torde årets omsättning närma sig rekordåret 2009 års nivå på 225 miljoner kronor.

Kan bolaget samtidigt bibehålla de marginaler som det visade för det första halvåret skulle en sådan femprocentig omsättningsökning ge ett resultat efter finansnetto på drygt 10 miljoner kronor för helåret 2013.

Aktiekursen speglar ny syn på bolaget
För ett sådant resonemang talar bland annat bolagets förmåga att öka omsättningen utan att dra upp personalkostnaderna och förmodat lägre reklaminvesteringar under andra halvåret. Samtidigt pekar bolagets historik på att rörelsemarginalen kan svänga tvärt och kraftigt. 

Aktiekursens utveckling speglar emellertid en ny syn på bolaget. Aktien har stigit kraftigt under året. Dagens kurs på 11,50 kronor motsvarar ett börsvärde på drygt 70 miljoner kronor.

JOHAN NYGREN
johan.nygren@beQuoted.com

Källa: New Nordic tar fart