Odd Molly

beQuoted nyheter: Odd Molly fortsätter imponera - Trotsar den svaga konjunkturen och redovisar ökande orderingång

Pressmeddelande   •   Apr 15, 2009 10:54 CEST

http://www.bequoted.com/businessbriefing/bbb-2009-08/bbb-2009-08.htm#OddMolly

Modebolaget Odd Molly rapporterar ökande orderingång trots det bistra ekonomiska klimatet. I fjärde kvartalets rapport bevisades även att kostnaderna är under god kontroll. Aktien har dock fördubblats i år och den internationella tillväxten har avstannat vilket inte gör köprådet lika självklart som i beQuoteds föregående artikel.

Höst- och vinterkollektionerna växer med 23 procent

Förra veckan imponerade Odd Molly med att mitt i finanskrisen redovisa ett ordervärde för höst- och vinterkollektionerna på 158 miljoner kronor, en ökning med goda 23 procent.

Som alltid finns det aldrig något som är odelat positivt. I det här fallet är det faktumet att svenska marknaden står för största delen av ökningen och nu är än mer dominerande som ger en viss osäkerhet.

Orderingången i Sverige växte med hela 45 procent medan marknader utanför Sverige stannade på mer blygsamma 12 procent. Då ingår dessutom en valutaeffekt som av vd Christina Tillman uppskattas till 5 miljoner kronor. Räknas den bort är ökningen utanför Sverige runt 6 procent.

Det är givetvis mycket roligt att Odd Molly går fortsatt bra på hemmamarknaden. Men det skapar också frågetecken kring varför inte försäljningen utvecklas lika väl internationellt där fokus ligger och den stora tillväxtpotentialen finns.

En delförklaring kan vara att återförsäljare främst väljer att satsa på större etablerade märken när osäkerheten är stor, en kategori som Odd Molly internationellt ännu inte tillhör.

Resultatmässigt starkt fjärde kvartal
Sista kvartalets vinst om 7,7 miljoner kronor var glädjande nog avsevärt bättre än det nollresultat som beQuoted prognostiserat. Anledningarna var flera. Försäljning av kollektionsprover och en viss överleverans gav intäkter utöver den tidigare redovisade orderingången.

Försvagningen av kronan innebar dessutom en rejält positiv valutaeffekt. Därtill uppstod inga kundförluster att tala om, vilket vi i lågkonjunkturens spår hade räknat med.

Det var inte bara intäkterna som överraskade positivt utan även kostnaderna var något lägre än beQuoted väntat sig. Det är roligt att se hur försiktiga Odd Molly är på kostnadssidan trots framgångarna och den stora kassan man förfogar över.

Attraktiv värdering men inget riskfritt köp
Sedan beQuoteds köprekommendation i december förra året har kursen fördubblats till 80 kronor.

Omsättningen blir högre i år men vi tror inte vinsten kommer hänga med utan förväntar oss att den ligger kvar på ungefär samma nivå som 2008, runt 8,50 kronor per aktie.

Anledningarna är en pressad bruttomarginal på grund av den svaga kronan, ökade kostnader för bland annat marknadsföring och att valutakursvinsten på kundfodringarna det fjärde kvartalet var av engångskaraktär och inte kan förväntas upprepas i år.

P/e-talet är därmed knappt 10 vilket är lågt med tanke på den tillväxt och potential bolaget har. Den goda finansiella situationen ska inte heller glömmas bort. I år delas 3 kronor per aktie ut. Trots det bör kassan vid 2009 års slut vara över 100 miljoner kronor om vår vinstprognos slår in. Det motsvarar 18 kronor per aktie.

Odd Molly fortsätter alltså att imponera på många sätt, men värderingen är nu högre och modemarknaden man verkar på är nyckfull. Även om bolaget har en egen stil ska man inte bortse från risken att framtida kollektioner kan tas emot med mindre entusiasm.

Den internationella utvecklingen övertygar inte för närvarande och gör oss tveksamma till vart förväntningarna på framtida tillväxt bör ligga. Sverige kan knappast fortsätta växa i nuvarande takt och det återstår att se om den internationella expansionen lyckas.

Förutsatt att man i grunden är positiv till märket Odd Mollys framtida potential, vilket beQuoted är, är aktien fortsatt köpvärd. Det rör sig dock inte om samma klipp som vid tidpunkten för vår förra artikel.

JIMMIE LANDERMAN
jimmie.landerman@beQuoted.com