Rejlers

beQuoted nyheter: Rejlers marginaler imponerar

Pressmeddelande   •   Nov 16, 2006 11:18 CET

http://www.bequoted.com/businessbriefing/bbb-2006-30/bbb-2006-30.htm#Rejlers

– Rörelsemarginalen ökade från 5,9 till 8,5 procent under tredje kvartalet
Börsloket Rejlers håller farten uppe. Tillväxtföretaget presenterar ett nytt rekordkvartal med en kvartalstillväxt på 22 procent och höjd rörelsemarginal från 5,9 till 8,5 procent. Verkligen inte illa med tanke på att kvartalet under 2006 haft en arbetsdag mindre än 2005.

Verksamheten delas redovisningsmässigt in i tre områden
Från och med tredje kvartalet redovisas verksamheten i tre områden:

• Sverige (72 % av omsättningen)
• Finland (20 % av omsättningen)
• Energitjänster (8 % av omsättningen)

Verksamheten i Sverige och Finland är likartad och består av konsulttjänster till följande marknadsområden:

• Industri
• Infrastruktur
• Energi & Elkraft
• Bygg & Fastighet
• Miljöteknik (endast Finland)

Andelen tjänster till industrin är dock klart högre i Finland, se beQuoted nyhetsbrev nr 26 2006.

I delårsrapporten för det tredje kvartalet lämnar vd Peter Rejler sin kommentar om marknadsutvecklingen. För närvarande är tillväxten starkast inom Industriell el och automation respektive Elkraft och energi.

Däremot är det lite avvaktande inom järnväg. Infrastrukturområdet är mer beroende av politiska beslut och bytet av regering påverkar uppenbarligen beslutsfattandet.

Bland annat har det uttryckts att Citybanan i Stockholm inte ska bli av. På kapitalmarknadsdagen den 6 oktober uttryckte dock Peter Rejler att projektet är så pass bra att han fortfarande tror att det kommer att bli verklighet.

Goda marginaler i Finland, men Sverige ökar marginalen mest Uppdelningen i olika länder ger bättre möjligheter att studera resultatutvecklingen på de olika marknaderna. I Sverige har rörelsemarginalen för tredje kvartalet varit 7,8 procent (2,7) och i Finland 14,4 procent (13,6). Marginalen har således nästan tredubblats i Sverige.

På kapitalmarknadsdagen berättade Peter Rejler att företaget har en större tillväxtpotential i Finland än i Sverige. Det är intressant eftersom Finland har så mycket högre rörelsemarginal än Sverige.

Vinstmässigt är en finsk försäljningskrona värd nästan dubbelt så mycket som en svensk. Snabbare tillväxt i Finland kan således leda till en snabbare resultattillväxt än försäljningstillväxt.

Energitjänster visar snabbast tillväxt
Verksamhetsområdet Energitjänster består av allehanda mättjänster för elmätning. I nuläget har Rejlers 160 kundföretag inom mättjänster.

Energitjänster växer snabbast av koncernens verksamhetsområden. Under de tre första kvartalen i år har Energitjänster omsatt 32,3 miljoner kronor (19,0), en uppgång med 70 procent. Rörelsemarginalen ligger i nivå med koncernen som helhet.

Att alla elmätare skall kunna fjärravläsas senast 2009 skapar en god marknad. Därtill finns det en framväxande efterfrågan på mättjänster för kallvatten och gas. Rejlers räknar därför med fortsatt tillväxt.

Börsvärdet snart en halv miljard
I Rejlers kvartalsrapport för det tredje kvartalet blev siffrorna för den sammanlagda utvecklingen hittills i år:

• Omsättning: 398,8 Mkr (275,5)
• Resultat efter finansnetto: 37,2 Mkr (18,8)
• Vinst per aktie: 2,46 kr (1,37)

För tredje kvartalet isolerat blev motsvarande siffror:

• Omsättning: 122,2 Mkr (100,2)
• Resultat efter finansnetto: 10,5 Mkr (5,6)
• Vinst per aktie: 0,67 kr (0,37)

Avkastningen på eget kapital har de första nio månaderna uppgått till 21,0 procent (14,7). Antalet aktier uppgår till 10,8 miljoner stycken (10,7). Eget kapital per aktie är 12,47 kronor (10,27). Vid en aktiekurs på 45 kronor blir börsvärdet cirka 480 miljoner kronor.

beQuoted fortsatt positiva
beQuoted har haft en köprekommendation på Rejlers-aktien ända sedan vi började bevaka företaget i mars.

Läsarna som följt vårt råd har anledning att vara nöjda. Aktiekursen har sedan vår första köprekommendation stigit med 39 procent från 33 kronor till dagens 45 kronor.

Vi har dock ingen anledning att ompröva vår köprekommendation eftersom de positiva grundförutsättningarna finns kvar.

Kan Rejlers nå en omsättning på 1.000 miljoner kronor till år 2010 kan man med normala marginaler tjäna 50 miljoner kronor efter skatt, eller närmare 7 kronor per aktie.

Med ett p/e-tal på 15 skall aktien då handlas runt hundralappen. Således finns det fortfarande en god kurspotential på några års sikt.

Ett långsiktigt tillväxtföretag
Det bästa är dock att resan inte lär stanna där. Rejlers har alla förutsättningar att bli ett långsiktigt tillväxtföretag.

Inte minst är beQuoted imponerade av företagets målmedvetna satsning på hälsa. Som vi berättat om är Rejlers ett av tio företag nominerade till att få pris som Sveriges bästa arbetsplats. Den 13 december delar pensionsföretaget Alecta ut utmärkelsen vid en ceremoni i Stockholm.

Konceptet att satsa på hälsa för personalen är lika enkelt som genialt. Det lär ha alla förutsättningar att bära vid en internationell expansion. Men det kan vara svårare än man tror för konkurrenterna att kopiera.

beQuoted tror sammantaget att resan kan föra långt och vi behåller vår långsiktiga köprekommendation.

CHRISTER JÖNSSON
christer.jonsson@beQuoted.com