Novus Group

beQuoted nyheter: Starkt kundtillflöde i Novus Group - Hög rekryteringstakt borgar för fortsatt snabb tillväxt

Pressmeddelande   •   Dec 01, 2009 14:05 CET

http://www.bequoted.com/businessbriefing/bbb-2009-27/bbb-2009-27.htm#NovusGroup

Novus Group, med verksamhet inom opinions- och marknadsundersökningar, redovisar som väntat en förlust för det säsongsmässigt svaga första kvartalet räkenskapsåret 2009 / 2010. beQuoted har pratat med vd Lars Björkman som är mycket nöjd med kundtillflödet och de nyrekryteringar som gjorts och ser ett framgångsrikt verksamhetsår med fortsatt hög tillväxt framför sig.

Lätt att finna och rekrytera personal
För att växa krävs kontinuerliga rekryteringar av affärskonsulter och projektledare. De senaste månaderna har fyra nya personer rekryterats och personalstyrkan uppgår för närvarande till 15 stycken. Det kan jämföras med genomsnittet för räkenskapsåret 2008 / 2009 på nio personer. 

Lars Björkman säger att det liksom tidigare är lätt att både finna och rekrytera kompetent personal:

- Vi befinner oss i en mycket positiv spiral, något som folk i branschen också uppmärksammat och därför gärna söker sig till oss. Dessutom har vi ett bra nätverk.

beQuoted: Fortsätter rekryteringen nu, eller har bolaget nått en lagom storlek för ett tag framöver?

- Vi kommer fortsätta att rekrytera, vår målsättning är att vi ska vara ytterligare fyra eller fem medarbetare vid räkenskapsårets slut.

beQuoted: Är det inte risk att ni står med en för stor personalstyrka när riksdagsvalet är över och aktiviteten inom Opinion riskerar att minska?

- Nej absolut inte, vi växer inom områden som kommer att ta fart under 2010 och sedan är opinionsmätningar så mycket mer än enbart väljarundersökningar.

Sveriges Ingenjörer och 3 bland kunderna
Perioden fram till riksdagsvalet väntas av naturliga skäl bli extra starkt för det största affärsområdet Opinion. Förhoppningen är dock att verksamheten utanför väljarundersökningar under tiden ska växa kraftigt och se till att det inte blir något hack i tillväxtkurvan för bolaget när riksdagsvalet är över.

I rapporten kommuniceras också ett par viktiga nya affärer, bland annat med 3 och Sveriges Ingenjörer. Lars Björkman kan inte gå in på storleken av dessa uppdrag i kronor räknat, men att han är mycket glad över dem går inte att undgå.

- Samarbetet med Sveriges Ingenjörer är ett mycket bra exempel på hur vi kan nyttja och knyta samman våra kompetenser inom flera områden som opinion, medlemsrelationer och affärsutveckling, säger Lars Björkman.

beQuoted: Vad brukar vara avgörande för att en kund väljer just er?

- Vi är ett företag i stark framgång, något som vi också lyckats förmedla till kunderna. Kunderna upplever oss som moderna och nytänkande med kompetenta konsulter.

beQuoted: I de fall där kunden ändå väljer någon av era konkurrenter, vad uppfattar du det beror på?

- Vi har inte upplevt att vi tappat några kunder vi har fått, däremot får vi förstås inte alla uppdrag som vi offererar. Det finns flera skäl bakom det, ett är att vi måste fortsätta stärka vårt varumärke, framförallt inom den privata sektorn, för att fler ska välja oss.

Säsongsmässigt förväntad kvartalsförlust
Första kvartalet i räkenskapsåret 2009 / 2010 var som väntat svagt då undersökningsbranschen i princip står stilla under delar av sommaren. Bolaget poängterar dock att kvartalets resultat är bättre än budget och att ett positivt resultat efter finansnetto väntas för helåret.

Perioden juli till september 2009 i siffror:

• Omsättning: 3,2 Mkr (1,8), +83%
• Resultat före skatt: -0,6 Mkr (-1,0)

För de senaste 12 månaderna redovisar bolaget:

• Omsättning: 21,1 Mkr (6,9), +206%
• Resultat före skatt: -0,4 Mkr (-5,0)

beQuoted räknar med att nästkommande kvartal tar igen detta kvartalets förlust, och att andra halvåret (januari till juni 2010) kommer uppvisa god lönsamhet.

Välförtjänt kursuppgång
Sedan vår första artikel om bolaget i maj i år har kursen gått upp med över 100 procent till dagens dryga 2 kronor. Börsvärdet är nu strax över 20 miljoner kronor och beQuoted anser uppvärderingen vara välförtjänt och att potentialen är fortsatt stor givet att den goda utvecklingen fortsätter.

Vi håller fast vid vår prognos om en omsättning på 30 miljoner och ett resultat på 2,3 miljoner kronor före skatt för innevarande räkenskapsår. Det innebär att bolaget handlas till ett p/e-tal på knappt 13, beräknat på vinst per aktie efter schablonskatt. 

Med förlustavdrag om drygt nio miljoner kronor behöver dock ingen skatt betalas på ett bra tag framöver, däremot kommer en skattekostnad redovisas i resultaträkningen då man aktiverat värdet av delar av underskottsavdraget.

Det kan nämnas att Lars Björkman på sikt räknar med en avsevärt starkare rörelsemarginal än de 7,5 procent beQuoted prognostiserar för innevarande räkenskapsår. Uppemot 15 procent tror han är rimligt, men det först när bolagets tillväxt nått mer normala nivåer och omsättningen är betydligt högre än idag.

JIMMIE LANDERMAN
jimmie.landerman@beQuoted.com