Stille AB

beQuoted nyheter: Stilles nyemission värd att teckna

Pressmeddelande   •   Aug 09, 2007 13:06 CEST

http://www.bequoted.com/businessbriefing/bbb-2007-29/bbb-2007-29.htm#Stille

Som beQuoted tidigare förutspått blir det en nyemission i Stille. Vi har pratat med vd Anders Weilandt om den senaste utvecklingen i bolaget och vad emissionspengarna skall användas till. beQuoted ser flera ljuspunkter för Stille och tycker att man skall teckna i emissionen.

Emission på 36 miljoner kronor garanterad av huvudägare
I beQuoted nyhetsbrev nr 11 2007 skrev vi att det mot bakgrund av det svaga resultat för 2006 och en soliditet på 8 procent kändes som en lågoddsare att Stille skulle behöva ta in mer kapital.

Så blev det också. Styrelsen har beslutat om att genomföra en företrädesemission på villkoren 1:3 (en ny aktie för tre gamla) till teckningskursen 30 öre. I emissionen skall 36 miljoner kronor tas in.

Teckningskursen innebär en rabatt på ungefär 20 procent jämfört med aktuell kurs kring 38 öre. Det bör hjälpa till att höja intresset för emissionen hos aktieägarna. För säkerhets skull är dock emissionen garanterad av bolagets fyra huvudägare.

Framgångsrikt åtgärdsprogram grund för emission
Bakgrunden till emissionen är det svaga resultat som Stille gjorde 2006. Som beQuoted berättat om blev förlusten hela 26,3 miljoner kronor efter finansnetto på en omsättning på 117,1 miljoner kronor. Av detta utgjorde dock 24,7 miljoner kronor engångskostnader.

Under Anders Weilandts ledning sjösattes under 2006 ett åtgärdsprogram som nu har kommit ganska långt.

I beQuoted nyhetsbrev nr 24 2007 berättade vi bland annat om den omorganisation till processorientering som skett, delvis för att fullborda den femåriga sammanslagningen av Stille och Sonesta.

Att åtgärdsprogrammet börjar nå sin fullbordan är ett viktigt skäl till att emissionen sker just nu, berättar Anders Weilandt för beQuoted:

- Åtgärdsprogrammet har varit framgångsrikt och gett oss en mycket bättre kontroll på vår affär. Mycket återstår dock att göra, bland annat en översyn av produktionen i vår fabrik i Eskilstuna. Men vi har visat våra ägare att vi kan komma på rätt köl igen.

- Ett logiskt nästa steg är därför att göra en nyemission för att räta upp balansräkningen, betala tillbaka våra banklån samt lägga en finansiell grund för att bygga ett starkare bolag.

Stille har haft en ganska medioker utveckling under många år. Frågan är vad som skall göras för att få fart på företaget:

- Vår strategi för de närmaste åren kommer att vara att exploatera varumärket Stille. Vi skall expandera inom kirurgi inom applikationer som är närliggande dem där vi är verksamma idag och på så vis dra nytta av vårt starka varumärke, förklarar Anders Weilandt.

Försäljningen av ImagiQ kan åter ta fart under 2008
ImagiQ är Stilles stjärnprodukt - undersökningsbordens Rolls-Royce - och en produkt som hittills sålt bra. Sedan 2004 har försäljningen sett ut så här:

• 2004: 18,6 Mkr
• 2005: 31,5 Mkr
• 2006: 44,2 Mkr

- ImagiQ är helt enkelt det bästa undersökningsbordet som finns, förklarar Anders Weilandt.

Men som beQuoted tidigare berättat om har den amerikanska distributören GE OEC haft totalt försäljningsförbud under 2007, ålagt av FDA. Glädjande nog är dock problemen på väg att nå sin lösning.

- Min bedömning är att FDA kommer att hissa grön flagg för GE OEC under innevarande år, uttrycker Anders Weilandt förhoppningsfullt.

Problemen med GE OEC har gjort att försäljningen av ImagiQ gått på sparlåga och det kommer att ta tid innan det flyter på som förut.

- Även om GE OEC får klartecken i år, lär det dröja till 2008 innan försäljningen är fullt igång. Det tar helt enkelt tid innan allt har löpt igenom GE OEC:s interna organisation, förklarar Anders Weilandt.

I beQuoted nyhetsbrev nr 21 2006 berättade vi att en del av åtgärdsprogrammet gått ut på att höja lönsamheten i ImagiQ, genom att få ner kostnaderna för direkt material:

- Vi har kunnat höja bruttomarginalerna på ImagiQ, men eftersom vi säljer så lite på grund av problemen med GE OEC så syns det ännu inte i våra siffror, upplyser Anders Weilandt.

En tolkning är alltså att Stille i framtiden kan nå betydligt bättre marginaler på ImagiQ. Samtidigt är dollarn ett orosmoment. Företaget har en hög andel av sin försäljning i dollar.

- Med dagens låga dollarkurs förtas tyvärr mycket av de besparingar som vi gör genom kostnadsnedskärningar, beklagar sig Anders Weilandt.

P/e-talet under 11 på några års sikt
I prospektet lämnas inga prognoser. Men beQuoted tror att Stille kan få fart på sin försäljning under 2008 och 2009.

Under 2006 omsatte bolaget 117 miljoner kronor. beQuoted bedömer att Stille inom några år kan dubbla omsättningen till 235 miljoner kronor. Även då bör tillväxten vara långsiktigt hög, inte minst stödd av fortsatt goda utvecklingsmöjligheter för ImagiQ inom nya områden.

Vinstmarginalen bör inte understiga 8 procent, lite beroende på valutamixen i försäljningen och den svenska kronan. Den kan bli högre, men av försiktighetsskäl nöjer vi oss med 8 procent tills vidare.

Vinsten kan då bli 2,8 öre per aktie efter skatt. Utgår vi från teckningskursen 30 öre blir p/e-talet 10,7. Det gör att beQuoted tycker att emissionen är värd att teckna. Men man får vara beredd att äga aktien minst tre år för att få sin fulla belöning.

Handel i teckningsrätter pågår till och med den 14 augusti. Teckning av nya aktier är möjlig till och med den 17 augusti.

CHRISTER JÖNSSON
christer.jonsson@beQuoted.com