ENACO

beQuoted nyheter: Stororder på Office System visar vilken marknadspotential som finns i Enaco

Pressmeddelande   •   Nov 14, 2006 15:13 CET

http://www.bequoted.com/businessbriefing/bbb-2006-30/bbb-2006-30.htm#Enaco

Enacos stororder på sitt Office System till Solna Business Park visar vilken marknadspotential som finns för systemet. Ordervärdet för en kontorsyta på 1.800 m² ligger på 9 miljoner kronor. Uppstartkostnader för systemet pressade dock resultatet för det tredje kvartalet.

Office - ett nytt system för kontorsinstallationer
Enacos Office System innebär att all kanalisation för luft, el och data dras under kontorsgolvet, i ett luftfyllt mellanrum ovan bjälklaget. Vid installationen läggs ett nytt kontorsgolv in, som skapar en cirka tre decimeters luftspalt till det underliggande bjälklaget.

Systemet möjliggör en flexibel installation av efterföljande tekniska installationer, inklusive utformning av kontorsutrymmena.

– Kunderna uppskattar att Office gör det enkelt att förändra på kontorsmiljön genom att det är lätt att flytta runt väggarna. Man spänner helt enkelt fast väggarna uppe i taket och nere i golvet, berättar Ted Ricksäter som är vd för Enaco.

Systemet ger bättre inomhusklimat
Dålig luft och höga inomhustemperaturer sänker produktiviteten på en arbetsplats. Office System erbjuder ett överlägset inomhusklimat, dels genom att luften filtreras, dels genom en hög kylkapacitet.

– Den rena och friska luften som Office ger är den andra stora fördelen med systemet. Det är definitivt något som kunderna sätter värde på, fortsätter Ted Ricksäter.

Och skall växthuseffekten fortsätta så blir svala inomhustemperaturer kanske något som allt fler kommer att efterfråga i framtiden.

I nyhetsbrev nr 23 2006 berättade beQuoted att Enaco har lagt stora utvecklingskostnader på systemet. Kostnaderna har inte aktiverats utan tagits direkt över resultatet.

Imponerande marknadspotential för Office
Orden till Solna Business Park är mycket intressant. Ordervärdet 9 miljoner kronor för en installation på 1.800 m² ger ett kvadratmeterpris för installationen på 5.000 kronor.

– Ett kvadratmeterpris på 5.000 kronor för en installation är lite högre än vad vi normalt räknar med. Just i detta fallet ingår det nämligen en del andra åtaganden också, säger Ted Ricksäter.

Med tanke på vilka stora kontorsytor som finns bara i Stockholm är det ändå en klar indikation på att den ekonomiska potentialen kan vara betydande:

– Vi tror att Office har en väldigt stor ekonomisk potential och det är också därför vi har valt att göra en så stor satsning på det, säger Ted Ricksäter.

Försäljningen har dock öppnat lite trögt, men det skall successivt bli bättre:

– I början går det lite långsamt med försäljningen, eftersom byggbranschen av tradition är ganska konservativ. Men vi har ett par stora projekt på gång som kan komma att bära frukt, avslutar Ted Ricksäter.

Omstrukturering efter Sonika-förvärv
Enaco har tidigare haft sex dotterbolag. Efter förvärvet av Sonika kommer koncernen att införa en organisation bestående av moderbolaget Enaco AB och två operativa bolag: Enaco Sverige AB och Sonika AB.

Två av Sonikas medarbetare kommer att få ledande positioner inom den nya koncernen. En av dem är Sonikas vd Daniel Eriksson som blir marknads- och försäljningschef.

Uppstartkostnader för Office pressade resultatet
Enaco har släppt sin kvartalsrapport för årets första nio månader. Siffrorna blev enligt följande:

• Omsättning: 99,7 Mkr (59,1)
• Resultat efter finansnetto: -1,5 Mkr (0,2)
• Vinst per aktie: -0,27 öre (0,06)

Det egna kapitalet uppgår till 28,1 miljoner kronor (29,6). Av detta utgörs 22,4 miljoner kronor (18,9) av immateriella tillgångar.

Tredje kvartalet visar fördubblad omsättning. Men uppstartkostnader för personalen att lära sig att installera Office pressade ned resultatet under nollstrecket:

• Omsättning: 34,3 Mkr (16,0)
• Resultat efter finansnetto: -0,7 Mkr (0,4)
• Vinst per aktie: -0,12 öre (0,34)

I nuläget finns det 563,3 miljoner aktier (352,3). Vid en börskurs på 10 öre blir Enacos börsvärde 56,3 miljoner kronor. Det är inte högt.

Office kan förvandla Enaco till tillväxtbolag
beQuoted skrev i förra artikeln att 2006 resultatmässigt kommer bli ett mellanår för Enaco. Men vi nämnde också att utvecklingen för Office System är mycket intressant, vilket bekräftas av ordern på 9 miljoner kronor.

Office är en spännande innovation eftersom den verkligen kan höja värdet på en kontorsfastighet. Marknadspotentialen är betydande.

Enaco räknar med att ha högre marginaler för Office än i den traditionella verksamheten. Detta plus marknadspotentialen gör att vinstpotentialen kan bli väldigt stor.

Det finns anledning att höja uppmärksamheten inför 2007. Office System kan förvandla Enaco till ett långsiktigt tillväxtföretag.

CHRISTER JÖNSSON
christer.jonsson@beQuoted.com