Swedol AB

beQuoted nyheter: Swedol tillbaka i god form efter tillfällig svacka under första kvartalet

Pressmeddelande   •   Sep 04, 2008 11:33 CEST

http://www.bequoted.com/businessbriefing/bbb-2008-30/bbb-2008-30.htm#Swedol

 

beQuoted nyhetsbrev

4 september 2008

 

Swedol tillbaka i god form efter tillfällig svacka under första kvartalet
- De finansiella målen har återigen överträffats

Swedol gjorde ett bra resultat under årets andra kvartal, delvis beroende på att påsken inföll under kvartalet innan. Men engångskostnader för börsintroduktionen drar ner resultatet något.

Remium höll i analytikermöte med rapportpresentation
Bolagets halvårsrapport presenterades hos Remium den 29 augusti. Från Swedols sida deltog vd Markku Piippo och Casper Tamm, CFO. beQuoted var på plats tillsammans med ett tiotal andra analytiker.

Första halvåret 2008 gav följande siffror:

  • Omsättning: 403,6 Mkr (336,0), +20%

 

  • Resultat efter finansnetto: 46,2 Mkr (43,3)

 

  • Vinst per aktie: 1,04 kr (0,97)


Resultatet dras ner av engångskostnader för flytt till Stockholmsbörsen och flytt av centrallagret. Dessutom har värderingen av valutaterminer bidragit negativt. Totalt har dessa poster belastat rörelseresultatet med 5,4 miljoner kronor.

Andra kvartalet, som påverkades positivt av den tidiga påsken, var betydligt bättre än det första. Isolerat för kvartal två var siffrorna:

  • Omsättning: 211,0 Mkr (170,9), +23%

 

  • Resultat efter finansnetto: 27,7 Mkr (22,2)

 

  • Vinst per aktie: 0,62 kr (0,50)


Man kan konstatera att Swedol, efter ett något svagare första kvartal, verkar vara tillbaks till den mycket goda utveckling av resultat och försäljning som företaget tidigare visat. Alla bolagets finansiella mål överträffades. Således låg rörelsemarginalen åter över 13 procent.

Företaget har dock tagit bort formuleringen från förra kvartalsrapporten om att man förväntar sig en god utveckling under återstoden av året. Anledningen är att man slutat ge prognoser, och liknande formuleringar som kan tolkas som prognoser.

Allt större andel av försäljningen, i nuläget 81 procent, sker genom butikerna. Postorderhandeln, som främst sker via telefon, får en allt mindre betydelse ju fler butiker som öppnas. Webbhandeln är liten men lönsam eftersom kunden "gör jobbet själv".

Swedolkort infört under andra kvartalet
I samarbete med Resurs Bank ger Swedol kunderna, såväl privata som företag, möjlighet att betala sina inköp med Swedolkort. Köpen är räntefria i två månader och kostnaden för Swedol är i samma storleksordning som för ett vanligt kreditkort.

Örebrolagret har gett sänkta transportkostnader inom Sverige
I och med att Swedol nu bara har ett centrallager, har kostnaderna för transporter sjunkit. En del åtgärder återstår dock innan lagret är intrimmat. Det innebär att det kan finnas möjlighet till ytterligare kostnadsbesparingar framöver.

- I dagarna fick jag en rapport från Örebro. Lagret fungerar men är ineffektivt, säger Markku Piippo.

Swedol håller låga priser för proffsvaror
80 procent av försäljningen sker till företagskunder. Dessa kunder efterfrågar främst varor av högsta kvalitet, och där håller Swedol lägre priser än konkurrenterna. Övriga varor, som främst köps av privatpersoner, ligger på ungefär samma prisnivå som i andra affärer.

Flera av konkurrenterna tar inte emot privatkunder. Hos Swedol är alla välkomna, även om man fokuserar på proffskunder.

Inköpspriserna har visat en stigande trend och dessutom har dollarkursen gått upp. Swedol har dock möjlighet att höja sina försäljningspriser, även de prisuppgifter som finns i katalogerna kan ändras.

Insider har köpt aktier
Under året har insider i bolaget köpt totalt cirka 35.000 aktier, medan ingen insynsperson har sålt. Sedan företagets notering på First North 2006 är det bara en insider som gjort någon försäljning.

Ny butik öppnas, kontrakt på två butiker har tecknats
Företaget öppnar idag den 4 september sin 23:e butik, belägen i Linköping. I augusti tecknades avtal om att öppna en butik i Skövde under 2009 och en i Luleå året därpå. Inklusive dessa kommer Swedol att ha 29 butiker.

Som beQuoted tidigare redogjort för, planerar Swedol att under 2009 etablera sin första butik i Norge.

Inga moln på Swedols himmel
Kort sagt ser det bra ut. Det andra halvåret är regelmässigt starkare än det första, som dessutom innehöll engångskostnader för börsnotering och lagerflytt.

Swedol värderas inte som det stabila tillväxtbolag det är. beQuoted tror att vinsten per aktie, exklusive noteringskostnader, når 2,70 - 2,75 i år, vilket gör aktien köpvärd.

GÖRAN OFSÉN
goran.ofsen@beQuoted.com