Xtranet

beQuoted nyheter: Tillfällig svacka för Xtracom

Pressmeddelande   •   Aug 23, 2007 14:58 CEST

http://www.bequoted.com/businessbriefing/bbb-2007-31/bbb-2007-31.htm#Xtracom

Tillfällig svacka för Xtracom
- Stororder skall göra hösten lönsam

Xtracom har under sommaren vunnit en upphandling värd upp till 48 miljoner kronor. I kvartalsrapporten för det andra kvartalet 2007 redovisade bolaget ett negativt resultat på grund av låg beläggning. Vd Per Hallerby berättar att han är besviken, men att hösten ser ut att bli mycket bra.

Missad upphandling ledde till svagt kvartal
Andra kvartalet 2007 blev en besvikelse för Xtracom som hade räknat med en betydligt bättre utveckling. Orsaken till det negativa resultatet förklarar vd Per Hallerby med att man missat en stor upphandling och att man på grund av detta haft en överkapacitet under kvartalet.

- Vi missade en upphandling som vi hade räknat med under andra kvartalet. Det är dock bara halva sanningen, våra kontrollrutiner har också brustit, som borde ha varnat för detta i tid.

- Hösten ser mycket bättre ut i och med uppdraget från Familjebostäder. Vi ser inte heller någon risk att vi skulle drabbas av liknade överkapacitet då vi infört rutiner för att läsa av vår beläggningsgrad.

Siffrorna för andra kvartalet 2007 blev i korthet:

• Omsättning: 14,2 Mkr (3,2)
• Resultat efter finansnetto: -1,39 Mkr (0,60)
• Rörelseresultat: -1,39 Mkr (0,60)
• Vinst per aktie: -1,5 öre (1,1)

Målen för 2007 står kvar men blir tuffa att nå
När siffrorna summeras för första halvåret 2007 tycker beQuoted att det ser svårt ut för bolaget att nå sina finansiella mål för helåret. Målen är 100 miljoner kronor i omsättning och med minst 7 procents rörelsemarginal.

Siffrorna för första halvåret ackumulerat blev:

• Omsättning: 30,9 Mkr (6,5)
• Resultat efter finansnetto: -1,31 Mkr (0,66)
• Rörelseresultat: -1,31 Mkr (0,65)
• Vinst per aktie: -1,4 öre (1,2)

Bolaget har också haft diskussioner om huruvida man ska justera sina mål för 2007.

- Vi hade hoppas på att slå målen ordentligt för 2007, nu blir det en tuff utmaning för oss. Jag kan inte lova att målen nås, men det är vår ambition att komma så nära som möjligt.

beQuoted tror målen kan bli svåra att nå i och med att förvärvet av CTCS har dröjt, samt på grund av det negativa resultatet i andra kvartalet vilket innebär att man måste överträffa marginalmålet under andra halvåret.

Om bolaget under tredje kvartalet når en kvartalsomsättning som motsvarar bolagets omsättningsmål, och med en rörelsemarginal på runt 4 procent, kommer det i så fall att vara mycket starkt jobbat.

Order från Familjebostäder överstiger börsvärdet
Dotterbolaget Xtranet fick under sommaren en order med ett initialt ordervärde av 21 miljoner kronor från Familjebostäder. Avtalet innehåller samtidigt en option på vidare uppdrag, som totalt innebär ett ordervärde på 48 miljoner kronor.

beQuoted har pratat med Xtranets vd, Per Meurling, om huruvida det går att få någon lönsamhet i uppdrag av den här storleken.

- Det har genomförts flera upphandlingar inom allmännyttan, där vi har fokuserat på just det här uppdraget som gäller installationer i lägenheterna. Spetskompetensen som krävs för den här typen av uppdrag innebär att vi får bra lönsamhet även om uppdraget är stort.

Stora ägarförändringar i Xtracom
Xtracoms kurs har under året pressats av utförsäljningar från SkyCom (First North) som vid årsskiftet ägde drygt 30 procent av aktierna. Detta efter att Xtracom förvärvat D & W Teknik från SkyCom.

När SkyComs flaggade att de sålt hela sitt innehav rusade Xtracom-aktien kraftigt uppåt på börsen. I samband med detta presenterades även stororden från Familjebostäder. Som högst handlades aktien till 88 öre.

Köparna av SkyComs aktier är dock inte ledningen utan privata placerare. Några insiderköp har inte gjorts under kvartalet och beQuoted tror att sådana skulle vara en tydlig signal till marknaden att ledningen ser andra kvartalets negativa resultat som en engångshändelse.

Kursen har efter den negativa rapporten fallit tillbaka och handlas idag runt 57 öre. beQuoted tycker kursen är väl pressad, i och med att bolaget via uppdraget för Familjebostäder kommer ha en bra beläggning under hösten.

JOHAN SKÅRBRATT
johan.skarbratt@beQuoted.com