A+ Science Holding AB

beQuoted nyheter: Vita Novas portföljbolag I-Tech kan ha produkt på marknaden inom två år, enligt vd

Pressmeddelande   •   Jul 21, 2009 11:15 CEST

http://www.bequoted.com/businessbriefing/bbb-2009-16/bbb-2009-16.htm#VitaNova

beQuoted nyhetsbrev 21 juli 2009
Vita Novas portföljbolag I-Tech kan ha produkt på marknaden inom två år, enligt vd
- Den fortsatta utvecklingen säkrad genom emission och bidrag från Vinnova
Utvecklingen i portföljbolaget I-Tech går framåt. Framtida finansiering är ordnad genom en riktad nyemission till Volvo Technology Transfer och utvecklingsbidrag från Vinnova. Diskussioner förs med marina färgföretag och rederier om marknaden för större tonnage. beQuoted har tittat närmare på I-Tech och båtbottenfärger.

Avtal med Volvo Technology Transfer och Volvo Penta
Våren har varit turbulent för investmentbolaget Vita Nova. Styrelsens förslag att dela ut venture-delen med I-Tech och Vicore Pharma av skattetekniska skäl drogs tillbaka. Detta påverkar dock inte portföljbolaget I-Tech, vilket kommit långt i utvecklingen av sin teknologi för påväxtskydd till båtbottenfärg.

Vita Nova äger i dagsläget 42,5 procent av I-Tech. Med många investeringstunga år bakom sig kommer nu mer kapital sannolikt inte behövas skjutas till. Detta tack vare den nyemission i december som tecknades av Volvo Transfer Technology (VTT) samt ett utvecklingsbidrag från Vinnova på 4,45 miljoner kronor:

- Genom VTTs delägarskap har de åtagit sig att genomföra tre investeringar, där varje investering utförs vartefter vi uppnår våra mål. VTT kommer sedan äga cirka en tredjedel av I-Tech, berättar I-Techs vd Per Jansson för beQuoted.

Det senaste målet som uppnåddes för I-Techs båtbottenfärg var den registreringsansökan som lämnades in i april i år till de europeiska registreringsmyndigheterna.

Händelsen var en milstolpe för I-Techs utveckling och öppnade samtidigt upp för VTTs andra investering om 4 miljoner kronor. Hittills har VTT investerat 9 miljoner kronor.

Fritidsbåtar utgör cirka 10 procent av den totala bottenfärgsmarknaden. Här har I-Tech slutit ett avtal om exklusiv distribution med Volvo Penta. Vad gäller stortonnagemarknaden (och därmed utanför fritidsbåtar och Volvo Pentas licensrättigheter) finns ett aktivt intresse, säger Per Jansson.

Båtbottenfärger - ett miljödilemma
Båtbottenfärger har länge varit omdebatterade i Sverige och internationellt på grund av de miljöskador de kan ge upphov till. Detta ledde bland annat till att kopparbaserad båtbottenfärg förbjöds i Östersjön år 2001.

Konsekvenserna av användandet av koppar är allvarliga och kan leda till att fiskarnas fortplantning rubbas och tillväxten av tång, alger och musslor hämmas. På västkusten där tillväxten är mer aggressiv tillåts fortfarande en viss halt av koppar i färgen.

Ett obehandlat skrov fullt med havstulpaner får allvarliga konsekvenser. Båten kan redan efter ett halvår få ökad bränsleförbrukning med upp till 40 procent. Detta leder till större utsläpp av koldioxid och ökade kostnader.

Lösning på problemet saknas på marknaden
Många av de miljövänliga båtbottenfärger som idag finns på marknaden är silikonbaserade och har en tendens att slitas ut för snabbt. De når inte heller samma resultat som de äldre kopparbaserade färgerna. Detta har lett till att det fortfarande finns båtägare som väljer att använda olagliga färger.

För rederierna är havstulpanerna ett gissel. Rengöring av skroven är tidskrävande och kan indirekt innebära trafik- och fraktförluster, utöver den ökade bränsleförbrukning som tulpanbeläggningarna orsakar.

Det finns med andra ord ett stort behov av en lösning på problemet. Samtidigt är de nya lösningarna på marknaden snarast en tillfällig lindring i brist på något bättre.

I-Techs båtbottenfärg ska lösa båda problemen
I-Techs nyframtagna båtbottenfärg skiljer sig från de klassiska båtbottenfärgerna och även de konkurrerande lösningarna. Den får samma resultat som de klassiska alternativen men klarar samtidigt myndigheternas nya krav på miljövänlighet.

Påväxtskyddet baseras på medetomidin vilket fungerar som en biocid, ett ämne som kan döda levande organismer. I detta fall dödar inte biociden havstulpanerna utan hämmar istället havstulpanernas förmåga att fastna på en bemålad yta.

- Det behövs mycket låg koncentration av medetomidin i färgen för att få full effekt, säger Lena Lindblad, FoU-chef på I-Tech. Mindre än 0,1 procent räcker för att skapa ett skyddande lager vid blandning av vanlig polymerfärg.

Utvecklingen mot en fulländad produkt fortsätter
Idag löser I-Techs teknologi det hitintills största problemet med påväxt, vilket är koloniseringen av havstulpaner. Forskning pågår med att få kombinationer av blandningar med medetomidin och andra biocider att verka även mot alger, musslor och sjöpungar. Detta är nämligen ett måste ifall de större rederierna ska välja I-Techs färg.

Förutom en fullgod effekt under färgens livstid måste en lämplig biocid också passera de nya registreringskrav som är uppsatta genom biociddirektiven inom EU samt motsvarande direktiv i USA, vilka är både tidskrävande som kostsamma. Första steget mot detta togs i april tidigare i år.

I-Tech är idag i långtgående diskussioner med marina färgföretag för ett eventuellt samarbete för att utveckla den färdiga produkten. Enligt Göran Wessman är en marknadsintroduktion på fritidsbåtsmarknaden rimlig inom två år.

Med en båtbottenfärg som är ensam i sitt slag och har möjlighet att bli marknadens förstahandsval anser beQuoted att I-Tech är något att hålla ögonen på. Dessutom behöver inte avtal på stortonnagemarknaden ligga särskilt långt fram i tiden.

JOHAN FALK
johan.falk@beQuoted.com