Vostok Nafta

beQuoted nyheter: Vostok Nafta satsar på ryska kreditkort - Mer än bara Black Earth Farming

Pressmeddelande   •   Sep 02, 2008 11:28 CEST

http://www.bequoted.com/businessbriefing/bbb-2008-30/bbb-2008-30.htm#VostokNafta

Genom förvärv av aktier i Tinkoff Credit Systems ger sig investmentbolaget Vostok Nafta in i branschen konsumentfinansiering i Ryssland och breddar därmed sitt råvarutyngda innehav. beQuoted har tittat närmare på Vostok Nafta och dess senaste tillskott i portföljen.

Tinkoff Credit Systems
I början av juni i år blev det känt att Vostok Nafta gått in i kreditkortsbolaget Tinkoff Credit Systems (TCS). Då framkom det att Vostok Nafta totalt investerat 210 miljoner kronor i TCS moderbolag Egidaco, för en ägarandel på 18 procent.

Övriga storägarna är grundaren Oleg Tinkov med en ägarandel på 66 procent och Goldman Sachs med 15 procent av aktierna.

TCS är en finansiell institution specialiserad på området konsumentlån inom de ryska regionerna. Verksamheten drogs igång i mars 2007. Enligt de senaste uppgifterna från bolaget har 230.000 kreditkort utfärdats på drygt ett år, vilket gör dem till en av de snabbast växande bolagen inom området konsumentfinansiering i Ryssland.

Marknadsandelen uppgår till 2 procent med målet att nå 3 procent under nästa år. Russian Standard är ledande med en andel på över 50 procent av marknaden. Andra starka konkurrenter är Home Credit, Citibank och GE Money Bank.

Bolaget grundades av den ryska entreprenören Oleg Tinkov. Han har gjort sig känd för att starta upp bolag framgångsrikt och sedan sälja av dem. Smeknamn som öl-oligarken och rysslands motsvarighet till Richard Branson har figurerat.

När Oleg Tinkov 2005 sålde den bryggeriverksamhet han startade 1998 till InBev för 167 miljoner euro, var det dags för nästa projekt, kreditkort i Ryssland. De initiala förberedelserna togs 2005 och ett år senare fick TCS licens att bedriva bankverksamhet. Således drogs verksamheten igång 2007.

För att fortsätta sin snabba tillväxt har TCS valt att utfärda obligationslån via den svenska fondkommissionären Öhman. Obligationslånet uppgår till 70 miljoner euro, löptiden är 3 år och kupongräntan 18 procent.

Det har kommunicerats uppgifter om att obligationen ska listas på Stockholmsbörsen senast den 31 december 2008.

Ökade inkomster och hög inflation
Den ryska ekonomin har de senaste 5 åren haft en tillväxttakt på mellan 6,4 - 7,3 procent per år, främst driven av stark efterfrågan inom energi- och råvarusektorn. Nu ökar även den inhemska efterfrågan.

I en rapport sammanställd av FN-experter påstås att den ökade inhemska efterfrågan är en av de viktigaste faktorerna för Rysslands höga ekonomiindex. Detta i sin tur följt av invånarnas ökade reella inkomster och ökade investeringar.

Medellönen uppgår till 500 dollar per månad (statistik från 2007). Inkomsterna i Ryssland har i genomsnitt ökat med 9,4 procent under Vladimir Putins år vid makten, vilket framgår av en rapport från Exportrådet.

Regeringen i Ryssland verkar angelägen om att bibehålla den starka tillväxt som varit och på så sätt höja befolkningens levnadsstandard trots det ökade inflationshotet. Inflationsmålet för 2008 ligger på 10,5 procent och inflationen för helåret ser ut att överstiga målet.

Inflationen för det första halvåret blev 8,7 procent jämfört med samma period förra året, då den låg på 5,7 procent. I maj var inflationen 15 procent räknat på ett år.

En intressant och inte minst viktig aspekt rörande den ryska tillväxten och konsumtionen framkommer av Jyrki Talvitie på East Capital i en intervju med Aktiespararna. Där menar Jyrki Talvitie att den ryska tillväxten inte är en bubbla genom att hänvisa till siffror som visar att banklån- och konton motsvarar cirka 40 procent av Rysslands BNP.

Motsvarande siffror i andra marknader med stark tillväxt är 60 procent medan det i västvärlden överstiger 100 procent av BNP.

Flaggskeppet Black Earth Farming har sjunkit
Sedan toppnoteringen på 159,50 kronor har Vostok Naftas aktie tappat mer än 50 procent av sitt börsvärde. Den främsta orsaken till nedgången är att flaggskeppet Black Earth Farming (BEF) och oljebolaget TNK BP Holding tappat mark den senaste tiden.

I takt med att priset på vete sjunkit och som en följd av politiska oroligheter, har BEF:s aktiekurs gått ned med 66 procent. Då den ryska börsen RTS gått ned har även aktier noterade i Sverige med verksamhet i Ryssland gått ned.

beQuoted kan inte se någon fundamental avvikelse i BEF:s verksamhet som skulle motivera en nedgång på nära 70 procent förutom en stark korrelation med vetepriset och den politiska situationen i Ryssland.

I samband med BEF:s halvårsrapport för 2008 framkom det att bolaget sänker målet om skördad area från 148.267 till 143.600 hektar. En nedgång med 3,1 procent.

Vostok Nafta har ökat sitt ägande i BEF med 3,36 procentenheter till 24,81 procent. Vd Per Brilioth kommunicerade nyligen att bolaget köper ryska aktier då det inte tror på någon större konflikt som en följd av stridigheterna mellan Ryssland och Georgien.

Vd Per Brilioth menar vidare att nivåerna på ryska aktier nu är intressanta både på kort och lång sikt.

Bolagets andra stora innehav, Rysslands tredje största oljebolag, TNK BP, har fallit på RTS sedan bolagets vd Robert Dudley påstått att ryssarna trakasserat honom. British Petroleum, vilka äger hälften av bolaget, har hotat att dra de ryska samarbetspartners till domstol.

Ett intressant alternativ
Investeringen i TCS motsvara ungefär 6 procent av värdet på Vostok Nafta. Per Brilioth har uttryckt stora förhoppningar om investeringen i TCS och menar att värdet på investeringen kan tiodubblas om bolaget utvecklas enligt plan.

Innebär den senaste nedgång köpläge i aktien? Det politiska läget mellan Ryssland och Väst är fortsatt spänt. Samtidigt finns det inga klara tendenser för hur vetepriset kommer att utvecklas.

För de som inte tror på någon förvärrad politisk situation i Ryssland och för de som har fortsatt förtroende för familjen Lundins ställning inom ryskt näringsliv, anser beQuoted att Vostok Nafta är ett intressant alternativ i portföljen. Inte minst med tanke på den senaste investeringen i TCS.

 

ADI KRILIC
adi.krilic@beQuoted.com