beQuoted AB

beQuoted nyhetsbrev: AktieTorgsentré för Botnia Exploration

Pressmeddelande   •   Dec 18, 2009 16:12 CET

beQuoted nyhetsbrev nr 29 2009

Nyhetsbrevet finns på:
http://www.bequoted.com/businessbriefing/bbb-2009-29/bbb-2009-29.htm


                  Hej,
     
                  I det här numret har vi analyserat tre företag. Det första är
                  ett prospekteringsföretag som nyligen gjort entré på
                  AktieTorget. Det andra är en tele- och bredbandsoperatör som
                  förvärvat sig till ett nytt verksamhetsområde.

                  Därefter följer den femte delen i vår tematiska artikelserie
                  om biotekniksektorn, den här gången om ett företag som
                  utvecklar läkemedel mot diabetes.

                  I dagens nummer kan Du läsa om Botnia Exploration, AllTele och
                  Diamyd Medical.

                  Trevlig läsning!
                  Thomas Lindgren
                   


                  AktieTorgsentré för Botnia Exploration
                  » Idag startar handeln med prospekteringsbolaget Botnia
                  Explorations aktie på AktieTorget. Den nyligen genomförda
                  nyemissionen övertecknades och med kommande års budget säkrad
                  ska bolaget genomföra provborrningar på två fronter. beQuoted
                  har talat med vd Bengt Ljung och den sedan september nya
                  ledamoten Maria Lilja.
     
     
                  AllTeles vd ser goda möjligheter till korsförsäljning med
                  Kramnetförvärvet
                  » AllTeles förvärv av Kramnet innebar inte bara 10.000 nya
                  kunder men också en öppning för IP-tv som ett nytt
                  affärsområde för bolaget. beQuoted har talat med en nöjd vd
                  Ola Norberg.
     
     
                  Finansieringen av Diamyd Medicals fas III-studier säkrad
                  » Diamyd Medical utvecklar diabetesrelaterade läkemedel med
                  fokus på typ 1-diabetes. Bolaget driver två fas III-studier i
                  Europa och USA med sitt vaccin mot typ 1-diabetes. En lyckad
                  nyemission under hösten säkrar finansieringen förbi
                  studieresultaten. Ett positivt utfall skulle innebära en stor
                  framgång, inte bara för Diamyd och aktieägarna, utan även för
                  nydebuterade diabetiker.

     
                  I detta nummer
                  AllTele
                  beQuoted tema: Bioteknik
                  Botnia Exploration                  
              
     
          
            AktieTorgsentré för Botnia Exploration
            - Planerar nu för provborrningar på två fronter
   
            Idag startar handeln med prospekteringsbolaget Botnia Explorations
            aktie på AktieTorget. Den nyligen genomförda nyemissionen
            övertecknades och med kommande års budget säkrad ska bolaget
            genomföra provborrningar på två fronter. beQuoted har talat med vd
            Bengt Ljung och den sedan september nya ledamoten Maria Lilja.

            Stort intresse för nykomlingen
            Intresset var stort för Botnia Explorations nyemission som
            genomfördes i början av november. Liksom den föregående emissionen,
            som genomfördes under våren 2009, övertecknades höstens emission.

            Vd Bengt Ljung gläds åt intresset som visats för bolaget, något han
            tillskriver den styrelse som rekryterats:

            - Vi har fått till en utmärkt blandning av gruvgubbar och
            finansfolk, något som inte är så vanligt för bolag i den här
            branschen, säger han till beQuoted.

            Den senaste ledamoten att ta plats i styrelsen är Maria Lilja, med
            ett förflutet som vd för affärsresebyrån Nyman & Schultz och senare
            europachef för American Express affärsresor.

            - Styrelsen passar det här bolaget i det skede det befinner sig, med
            tanke på inträdet på AktieTorget, säger Maria Lilja med tidigare
            erfarenheter av noteringsprocesser från styrelseuppdrag i Mandator
            och Poolia.

            Den lyckade emissionen säkrar planerna till 2011
            Den nyligen genomförda emissionen innebar ett kapitaltillskott på 10
            miljoner kronor före emissionskostnader. För 2010 är 3 - 6 miljoner
            kronor budgeterade för borrning och 1 - 2 miljoner kronor för
            fortsatt blockletning inom det 30-tal undersökningstillstånd bolaget
            har i sin prospekteringsportfölj.

            - Under nästa år kommer vi troligtvis att borra med en maskin i
            Västerbottenområdet inklusive Älvsbyområdet i Norrbotten och
            samtidigt ha en maskin i Hälsinglandsområdet, berättar Bengt Ljung.

            Undersökningstillstånd är tidsmässigt begränsade till tre år.
            Förlängning kan därefter ske med ett år i taget. Bengt Ljung bedömer
            att bolaget inte ska behöva tvingas till några obekväma
            prioriteringar, trots det stora antalet undersökningstillstånd i
            projektportföljen:

            - Våra prioriterade områden ligger så väl geografiskt koncentrerade
            att jag inte tror vi kommer hamna där. Sedan finns alltid
            möjligheten att förlänga projekt om undersökningstillståndet skulle
            hinna löpa ut.

            Framsteg i portföljobjekten
            Undersökningstillståndens geografiska spridning sträcker sig från
            Söderhamn i söder till Råneträsket söder om Gällivare i Norrbotten.
            Bland de högprioriterade områdena finns guldfyndigheterna i
            västerbottniska Orgsjön och Vandelån i Hälsingland.

            Bengt Ljung berättar att bolaget sedan emissionen arbetat vidare med
            projekt i både Västerbotten och Hälsingland och han fäster särskild
            vikt vid bolagets volframprojekt i Söderhamnstrakten:

            - I Lomtjärnen har vi hittat ytterligare block med ännu högre halter
            WO3 (volframtrioxid, beQuoteds anm) än vi tidigare uppmätt i
            borrhål. De tidigare analyserna låg på 0,86 procent. Samtidigt har
            vi funnit gruvskärpningar i området och funnit att
            volfram-mineraliseringen sträcker sig mer än 1,5 kilometer.

            Undersökningstillståndet avser en nedlagd järnmalmsgruva med
            förekomster av scheelit, ett volframhaltigt mineral. De påvisade
            halterna av volframtrioxid är enligt Bengt Ljung mer än tre gånger
            högre än som uppmätts i den nedlagda Yxsjöbergsgruvan utanför
            Grängesberg.

            Volfram används vid framställning av hårdmetaller. I Sverige har det
            inte bedrivits någon volfram-prospektering sedan Yxsjöbergsgruvan
            lades ned 1989. 

            Samtidigt har bolaget arbetat vidare med sitt prioriterade
            guldprojekt i Orgsjön utanför Åsele:

            - Sedan emissionen har vi genomfört markgeofysiska mätningar i
            området kring sjön och fått mycket lyckosamma magnetiska värden. Vi
            har tidigare gjort mätningar på själva sjön, vilka ska kompletteras.
            Men för att göra det måste vi invänta bättre isar, fortsätter Bengt
            Ljung.

            Från Orgsjön har 25 stycken malmblock analyserats, varav 23 innehöll
            förekomster av guld. I 7 av dessa block har guldhalter om 2 - 3 gram
            per ton malm uppmätts.

            Halterna kan ställas mot de guldhalter på ungefär 1,5 gram guld per
            ton malm som Lappland Goldminers rapporterat från sitt gruvprojekt i
            Fäboliden, en fyndighet som enligt Botnia Exploration är av en
            likartad mineraliseringstyp som den i Orgsjön.

            Prospekteringsbranschen på uppgång
            Finanskrisen innebar ett hack i den uppåtgående kurvan för
            prospekteringsbranschen, som växt kraftigt sedan början av
            1990-talet.

            Bengt Ljung pekar på att den här tillfälliga tillbakagången innebär
            att det nu finns ett överutbud av borrkapacitet, med lägre
            borrkostnader som följd. Han tror att den fördelaktiga situationen
            består ett tag till:

            - Vi har börjat se en ökad aktivitet sedan botten för ett halvår
            sedan. Men än finns det gott om ledig kapacitet och möjligheter till
            bra förhandlingar.

            Enligt Bengt Ljung finns det ytterligare faktorer som talar till
            Botnia Explorations fördel:

            - Prospekteringsbranschen brukar få sitt lyft ungefär ett år efter
            att metallpriserna stuckit iväg. Och priserna har ju gått upp en
            tid, såväl koppar som zink. Samtidigt lever guldet sitt eget liv med
            nya rekordnoteringar.

            - Då vi lyckats få fram pengar nu är vi inte lika beroende av
            prospekteringsekonomin och vi ska utnyttja situationen, fortsätter
            Bengt Ljung som även öppnar dörren på glänt för utländska projekt
            framöver:

            - Genom våra utmärkta internationella kontakter får vi kontinuerligt
            intressanta uppslag som vi följer upp. En utökning i Sverige är
            också möjlig genom att ta över undersökningstillstånd från
            konkurrenter eller kollegor som inte hinner med i sin planering.

            Botnia Explorations fokus är prospektering med målsättningen att
            inom en tre till femårsperiod avyttra eller på annat sätt realisera
            värden i bekräftade fyndigheter. Alternativa vägar är att
            marknadsnotera projekt eller att bjuda in medinvesterare. Och Maria
            Lilja är pragmatisk inför framtiden:

            - Idag känns fokuseringen på att utveckla tillgångarna rätt men jag
            känner inte till någon som stannat vid sin läst när de väl funnit
            något, avslutar hon.
   
            JOHAN NYGREN
            johan.nygren@beQuoted.com
                        
                        Marknadsplats
                        AktieTorget
                        
                        Bengt Ljung
                        VD Botnia Exploration
                         
                        Botnia Exploration bedriver prospektering och har i
                        dagsläget inga planer på gruvdrift eller produktion.
                        
                        Maria Lilja
                        Ledamot Botnia Exploration
                        
                        Maria Lilja har ett förflutet som vd för affärsresebyrån
                        Nyman & Schultz och senare europachef för American
                        Express affärsresebyrå.
                        
                        Värdet på undersökningstillstånden ska stiga
                        allteftersom Botnia samlar in mer data om områdena.
                         
                        Botnia har ett 30-tal undersökningstillstånd och ansöker
                        löpande om nya med målet att finna egna upphittade
                        mineraliseringar.
                          
                        Koppar, guld och järnmalm står för över hälften av det
                        totala värdet av alla metaller som produceras i världen.
                         
                        Kopparpriset har fördubblats sedan årsskiftet 2008 /
                        2009.
                         
                        Guldpriset ligger sedan en tid runt all-time-high.
                         
                        Järnmalmpriset ligger kvar över sin näst högsta nivå
                        från 2007.  
                         
                        Nästa händelse
                        2010-02-26
                        Bokslutskommuniké 2009

                        Mer info
                        Läs mer på beQuoted

                        Hemsida


              
           
            AllTeles vd ser goda möjligheter till korsförsäljning med
            Kramnetförvärvet
            - IP-tv lanseras under första halvåret 2010

            AllTeles förvärv av Kramnet innebar inte bara 10.000 nya kunder men
            också en öppning för IP-tv som ett nytt affärsområde för bolaget.
            beQuoted har talat med en nöjd vd Ola Norberg.

            Kramnet en direkt korsförsäljningsöppning
            Vid förvärvet av Kramnet betalade AllTele totalt 9 miljoner kronor
            för 10.000 kunder, motsvarande drygt 900 kronor per kund. Den
            genomsnittliga månadsintäkten per kund vid förvärvet var 180 kronor.

            Vid sidan av kundstocken förvärvades även Kramnets personal med
            erfarenhet av att sälja och drifta IP-tv. AllTele kommer att lansera
            IP-tv brett under första halvåret 2010. Det gör då bolaget till en
            så kallad triple play-operatör genom att kunna erbjuda både
            bredband, telefoni och tv.

            - En intressant aspekt är att Kramnet nästan uteslutande rör sig om
            bredbands- och tv-kunder. Det ger oss en direkt
            korsförsäljningsöppning för IP-telefoni på nästan hela kundstocken,
            säger Ola Norberg och fortsätter:

            - Dessutom öppnar förvärvet för att lansera IP-tv för AllTeles hela
            kundbas. Det krävs en del jobb och kapacitetsutnyttjande för att
            kunna erbjuda en riktigt bra tv-lösning. Vi kommer därför att
            lansera IP-tv under första halvåret 2010.

            Slåss om drygt 14 procent av marknaden
            Enligt Ola Norberg domineras telefoni- och bredbandsmarknaden till
            86 procent av Telia, Tele2, Telenor och ComHem. Det innebär att
            AllTele och övriga mindre spelare har drygt 14 procent av marknaden
            att dela på.

            På senare tid har konkurrensen om förvärven hårdnat, med stigande
            priser som följd (se beQuoted nyhetsbrev nr 19 2009). På frågan om
            hur länge AllTele kan växa via förvärv på en relativt liten del av
            marknaden säger Ola Norberg:

            - Jag är helt övertygad om att vi kan fortsätta att växa i ett
            flertal år framöver genom förvärv. Vi har alltid en rullande
            presumtiv förvärvsstock som kan fördela sig på 3 - 5 förvärv som kan
            handla om totalt runt 40.000 kunder, säger Ola Norberg och
            fortsätter:

            - Vi har ett mål som innebär att omsätta 450 miljoner kronor till
            2012. Vår vision på ännu längre sikt är att kunna omsätta en miljard
            kronor. För att uppnå detta krävs ett flertal förvärv. Vi är
            övertygade om att det fortfarande finns möjligheter att växa via
            förvärv i ett flertal år framöver.

            Korsförsäljningen upprätthåller volymen
            Det har gått ungefär ett halvår sedan AllTele på allvar kom igång
            med sin korsförsäljningsverksamhet i Vilhelmina. I rapporten för det
            andra kvartalet skrev bolaget att korsförsäljningen skulle börja få
            genomslag under det tredje kvartalet 2009.

            Volym- och marginalökningen har dock uteblivit trots att Ola Norberg
            beskriver korsförsäljningen som framgångsrik. Enligt honom hjälper
            korsförsäljningen till att hålla volym och marginal uppe när
            utchurningen (bortfallet, beQuoteds anm) av kunder pågår.

            - Vi har churnat ut en del mindre lönsamma kunder vilket har gett
            oss ett volymtapp. Vi har dock klarat att bibehålla marginal och
            omsättning genom att korsförsäljningen väger upp bortfallet av
            kunder.

            - Vi ser nu att volym och marginal ökar under det fjärde kvartalet,
            då churn har minskat, säger Ola Norberg.

            Rejäl resultatförbättring
            Det tredje kvartalet 2009 innebar en rejäl resultatförbättring
            jämfört med kvartalet innan. Andra kvartalet 2009 landade resultatet
            per aktie på -0,15 kronor, att jämföra med tredje kvartalets
            resultat per aktie om 0,30 kronor.

            Siffrorna för årets första nio månader 2009 visade följande:

                  • Omsättning: 165,4 Mkr (112,3)
                  • Kassaflöde: 22,1 Mkr (27,7)
                  • Resultat efter finansnetto: 5,0 Mkr (0,5)
                  • Vinst per aktie: 0,37 kr (0,07)

            Det tredje kvartalets intäkter har dopats med 1,5 miljoner kronor då
            en justering av förvärvskostnaden för Wasadata har utförts.

            Siffrorna för det tredje kvartalet 2009 isolerat:

                  • Omsättning: 55,1 Mkr (59,6)
                  • Kassaflöde: 7,3 Mkr (23,7)
                  • Resultat efter finansnetto: 4,0 Mkr (4,7)
                  • Vinst per aktie: 0,30 kr (0,46)

            För helåret 2009 tror beQuoted att AllTele kommer att omsätta 220
            miljoner kronor. Med en EBITDA-marginal på 13,5 procent blir då
            vinsten per aktie kring 0,7, inräknat engångskostnader och
            avskrivningar. På vårt antagande handlas aktien till ett p/e-tal på
            16 vid kursen 11 kronor.
   
            PATRIK BLOMSTRÖM
            patrik.blomstrom@beQuoted.com
                        
                        Marknadsplats
                        Stockholmsbörsen
                        
                        Ola Norberg
                        VD AllTele
                         
                        AllTele har förvärvat Kramnet, med drygt 10.000 kunder.
                        Förutom kunderna får nu AllTele kompetens för att kunna
                        leverera IP-tv.
                        
                        IP-tv kommer att lanseras för AllTeles kunder under
                        första halvåret 2010.
 
                        Diagrammet visar AllTeles omsättning för årets tre
                        första kvartalet för åren 2005 till 2009.
                         
                        Diagrammet visar AllTeles EBITDA för årets tre första
                        kvartalet för åren  2005 till 2009.
                         
                        Universal Telecoms ägare Mark Anthony Hauschildt har
                        köpt Phoneras aktier och är nu största ägare i AllTele
                        med drygt 15 procent av kapitalet och rösterna.
                        
                        Remium prognostiserar en omsättning på 225 miljoner
                        kronor och en vinst per aktie inklusive avskrivningar på
                        0,87 kronor för 2009.
                        
                        Nästa händelse
                        2010-02-19
                        Bokslutskommuniké 2009
                         
                        Mer info
                        Läs mer på beQuoted
                         
                        Hemsida


           
            Finansieringen av Diamyd Medicals fas III-studier säkrad
            - Vid positivt resultat väntas slutgiltigt godkännande år 2012
   
            Diamyd Medical utvecklar diabetesrelaterade läkemedel med fokus på
            typ 1-diabetes. Bolaget driver två fas III-studier i Europa och USA
            med sitt vaccin mot typ 1-diabetes. En lyckad nyemission under
            hösten säkrar finansieringen förbi studieresultaten. Ett positivt
            utfall skulle innebära en stor framgång, inte bara för Diamyd och
            aktieägarna, utan även för nydebuterade diabetiker.

            Diamyd har hittat ett möjligt diabetesvaccin
            Diamyd bildades 1996 av Anders Essen-Möller och har sedan dess
            utvecklats från ett renodlat forskningsbolag till ett bolag inriktat
            på diabetes. Bolaget har en exklusiv licens för molekylen GAD65 för
            terapeutiska tillämpningar.

            Bolaget använder GAD som en immunomodulator (ett sorts vaccin), för
            att bromsa sjukdomsutvecklingen vid autoimmun diabetes.

            Bolagets verksamhet består idag av ett GAD-baserat vaccin mot typ
            1-diabetes och LADA (kallas även diabetes typ 1,5), som befinner sig
            i fas III respektive fas II, samt ett medel mot smärta som för
            närvarande är i fas I.

            Diabetes är flera olika sjukdomar
            Den vanligaste diabetesformen, typ 2, beror på en nedsatt förmåga
            att tillgodogöra sig insulin. Typ 1 och LADA är autoimmuna
            sjukdomar. De medför att immunförsvaret förstör de
            insulinproducerande betacellerna så att det till slut inte finns
            några kvar.

            Typ 1 drabbar främst barn och ungdomar och förstör snabbt
            betacellerna. LADA, som kan förväxlas med typ 2, debuterar i högre
            åldrar och har ett långsammare förlopp. Vad som utlöser typ
            1-diabetes och LADA är inte klarlagt, men det finns teorier om att
            en virusattack kan ligga bakom.

            Det finns i nuläget ingen bot mot autoimmun diabetes. De drabbade är
            hänvisade till en livslång behandling med externt tillfört insulin.

            Behandling med GAD
            Hos de allra flesta personer med autoimmun diabetes finns
            antikroppar mot GAD. Genom att ge patienterna små mängder av GAD vid
            två tillfällen har Diamyd visat att immunförsvarets attacker mot
            betacellerna dämpas. Därmed behålls en viss insulinproduktion.

            Enligt Diamyds beräkningar insjuknar 80.000 personer i västvärlden
            varje år i typ 1-diabetes. Med ett antaget pris om 15.000 dollar per
            behandling innebär det att Diamyds vaccin har en marknadspotential
            överstigande en miljard dollar per år.

            Viktigt med kvarvarande egen insulinproduktion
            Många diabetiker utan egen insulinproduktion får allvarliga
            följdsjukdomar senare i livet. En stor studie utförd på 80 -
            90-talen visade att för diabetiker med egen insulinproduktion, som
            inte behöver vara stor, minskar risken för komplikationer med mer än
            70 procent.

            Bara räknat på de två största följdsjukdomarna, neuropati och
            retinopati, skulle vården i västvärlden, med en minskning på 70
            procent, spara 1 miljard dollar årligen.

            Vaccinet mot typ 1 testas i fas III
            I en tidigare fas II-studie på vaccinet mot typ 1-diabetes
            rapporterades inga allvarliga biverkningar. Effekten jämfört med
            placebo var mycket god, särskilt under de första 15 månaderna för de
            patienter som haft sin diabetesdiagnos i högst 3 månader.

            Nu testas vaccinet på 640 sådana barn / ungdomar i Europa och USA.
            De första resultaten från Europastudien väntas under våren 2011, USA
            ligger något efter i tid.

            Bolaget har uppgett att det bör räcka för ett godkänt vaccin om
            resultatet i fas II kan upprepas i fas III. Jämförelsen inkluderar
            även de fas II-patienter som haft diagnosen i mer än 3 månader, för
            vilka effekten var betydligt sämre. beQuoted tror därför att
            resultatet i fas III blir klart bättre än i fas II.

            Givet ett bra studieresultat kan därefter en ansökan till
            myndigheterna lämnas in under 2011. Vaccinet väntas sedan bli
            godkänt år 2012.

            Dessutom genomförs ytterligare kliniska tester av olika
            forskargrupper. Dessa är dels försök att kombinera preparatet med
            medicin som stimulerar tillväxten av betaceller, dels försök att se
            om preparatet kan förhindra utbrott av typ 1-diabetes.

            Diamyd bedömer att vaccinet mot nyupptäckt typ 1-diabetes har
            potential att bli en blockbuster. Det finns ingen behandling på
            marknaden som bromsar eller stoppar sjukdomsprocessen vid typ
            1-diabetes eller LADA. Andra produkter i sen utvecklingsfas som gett
            bra effekt i kliniska tester ger stora biverkningar.

            LADA-indikationen befinner sig i fas II
            Företaget har gjort en fas II-studie på LADA-indikationen, där
            uppföljningen som gjordes efter 5 år visade mycket bra resultat.

            Ytterligare en fas II-studie har genomförts, där det ansvariga
            apoteket kan ha förväxlat vaccin med placebo. Därför kunde ingen
            slutsats dras om effekten, men man kunde konstatera att
            biverkningarna var små. Apoteket har ersatt Diamyd med 11 miljoner
            kronor för missödet.

            Olika strategier för typ 1 och LADA
            Den fortsatta utvecklingen inom LADA ligger på is i väntan på ett
            partneravtal. Bolagets avsikt är att partnern ska ta hand om den
            fortsatta utvecklingen samt även den framtida försäljningen.

            Typ 1-vaccinet vill Diamyd själva sälja, åtminstone i Norden och
            gärna även i USA. Kunderna är specialistläkare som kan nås med en
            mycket begränsad säljstyrka.

            Smärtstillande medel utvecklas av dotterbolaget i USA
            År 2005 köptes det USA-baserade bolaget Nurel, numera Diamyd Inc.
            Dotterbolaget har utvecklat en plattform utifrån vilken man tar fram
            läkemedel mot smärta baserat på genterapi. Medlen verkar lokalt så
            biverkningarna är små. Ett preparat är i fas I och två i preklinisk
            fas.

            De diabetesrelaterade produkterna inom plattformen avser Diamyd
            licensiera ut efter fas II, medan övriga kan släppas i tidigare
            skede. Även själva plattformen, som kallas NTDDS, är öppen för
            utlicensiering.

            GAD för andra användningsområden kan utlicensieras
            GAD finns också i nervsystemet och kan vara relaterat till sjukdomar
            som Parkinsons, epilepsi, SMS och sjuklig fetma. Diamyd har redan
            träffat avtal med Neurologix om utlicensiering av GAD för behandling
            av Parkinsons sjukdom.

            Bolaget har tagit sig framåt med små medel
            Sedan 1996 har Diamyd förbrukat under 500 miljoner kronor, vilket är
            lågt. I våras tog man in 28 miljoner i en optionsinlösen, men det
            räcker inte långt.

            I takt med att de kliniska studierna breddas beräknas kostnaderna
            från årsskiftet 2009 / 2010 successivt öka till 27 – 29 miljoner
            kronor per kvartal. Ytterligare cirka 100 miljoner kronor åtgår bara
            för att fullfölja den pågående fas III-studien.

            Därför genomfördes nyligen en nyemission om 220 miljoner kronor.
            Enligt bolaget var motivet att säkra kapitalbehovet för de pågående
            fas III-studierna men också att stärka balansräkningen, och i
            förlängningen även förhandlingspositionen gentemot framtida partners.

            Diamyd har sökt nå licensavtal med läkemedelsföretag under flera år.
            Intresse har funnits på många håll, men parterna har inte kommit
            överens om prislappen. Sedan i våras förs förhandlingarna för
            Diamyds räkning av ett fristående bolag, och man är nu ”framme i ett
            slutskede med några stycken”, enligt ett uttalande från Elisabeth
            Lindner nyligen.

            Diamyd har kommit långt i sin utveckling av typ 1-vaccinet och
            bolaget har som sagt tillräcklig kassa för att fullfölja de kliniska
            studierna. Trots att aktien utvecklats väl under senare tid finns en
            stor uppsida kvar om bolaget når ett licensavtal eller om fas
            III-studierna blir godkända. beQuoted bedömer att sannolikheten för
            att åtminstone det senare ska inträffa är hög.
   
            GÖRAN OFSÉN
            goran.ofsen@beQuoted.com
                        
                        Del 5
           
                  Marknadsplats
                  Stockholmsbörsen
                  
                  Elisabeth Lindner
                  VD Diamyd Medical
                   
                  Vd Elisabeth Lindner har tidigare varit chef på bland annat
                  Pharmacia.
                  
                  Huvudmålgruppen för Diamyd är patienter med nyligen
                  diagnosticerad typ 1-diabetes.
                  
                  Det görs även försök med att vaccinera personer i riskgrupper,
                  till exempel barn som löper risk att få typ 1-diabetes.
                  
                  I ett senare skede hoppas Diamyd kunna bota personer med typ
                  1-diabetes genom en kombination av vaccinet och medicin som
                  stimulerar tillväxten av betaceller. Även transplantation kan
                  vara intressant i detta perspektiv.
           
                  Anders Essen-Möller
                  Ordf Diamyd Medical
                  
                  Anders Essen-Möller grundade företaget och var tidigare vd.
                  Han och storägaren Bertil Lindkvist tecknade sina andelar i
                  den nyligen genomförda emissionen.
                   
                  Diamyd vaccin mot typ 1-diabetes är det av bolagets projekt
                  som kommit längst.
                   
                  Diamyd Medical
                  antal projekt och utveckling
                  relativt ett antal bioteknikbolag
                   
                  Diagrammet visar antal projekt och hur långt gångna projekten
                  är för ett urval av bioteknikföretag. 
                   
                  Utbredningen av
                  typ 1-diabetes
                   
                  Typ 1-diabetes har störst procentuell utbredning i Finland.
                  Ökningstakten i västvärlden är hög. 
                   
                  TEMA: Bioteknik är en artikelserie där beQuoted ger en
                  introduktion till biotekniksektorn, branschrelaterade begrepp
                  och värderingsresonemang.
                  
                  Kommande artiklar kommer att innehålla ett urval av
                  företagsanalyser och presentationer ur sektorn.

              
             
            Om beQuoted

            beQuoted publicerar nyheter och bolagsfakta för journalister och
            investerare.

            Uppdragsgivarna är noterade företag som vill att allmänheten ska få
            mer och bättre information om den egna verksamheten.

            Målgrupperna är nyhetsbyråer, finansiell press, aktiemäklare,
            riskkapitalister, institutionella och privata investerare.

            beQuoted väljer självständigt vad som skrivs och publiceras och
            garanterar att nyheter, analyser, bedömningar och slutsatser alltid
            görs oberoende av erhållen ersättning.
   
                  beQuoted AB
                  Sveavägen 31
                  111 34 Stockholm
                  Tel 08-692 21 90
                  Fax 08-506 533 99
                  info@beQuoted.com
                  www.beQuoted.com
                  
                  Ansvarig utgivare:
                  Thomas Lindgren

            Prenumeration
                  Om du vill prenumerera på beQuoteds nyhetsbrev klicka här
                  Om du vill avsluta din prenumeration klicka här
                  E-postadresser hanteras omsorgsfullt genom vår Privacy policy

            Synpunkter och kommentarer uppskattas
                  Om du har synpunkter på innehåll, tips eller andra kommentarer
                  att ge - hör då gärna av dig