beQuoted AB

beQuoted nyhetsbrev: Björn Borg expanderar på tre nya marknader

Pressmeddelande   •   Aug 28, 2007 13:49 CEST

beQuoted nyhetsbrev nr 31 2007

Nyhetsbrevet finns på:
http://www.bequoted.com/businessbriefing/bbb-2007-31/bbb-2007-31.htm


Hej,

Vi har analyserat tre företag, det första ett svenskt modeföretaget,
det andra ett växande programvaruföretag samt ett som håller på med
triple-play via bredband.

I dagens nummer kan Du därför läsa om Björn Borg, FormPipe Software
och Xtracom.

Trevlig läsning!
Thomas LindgrenBjörn Borg expanderar på tre nya marknader
» Björn Borg presenterade i samband med delårsrapporten tre nya
marknader varav en utanför Europa. Tillväxten och resultatet slog
återigen förväntningarna. Vd Nils Vinberg är mycket nöjd över
siffrorna och ser fram emot att etablera sig på de nya
marknaderna.


Danskt förvärv breddar FormPipes marknad
» FormPipe levererade en kvartalsrapport där bolaget lyckats pressa
kostnaderna ytterligare. Samtidigt annonseras ett förvärv av ett
danskt programvarubolag. Marknaden har dock reagerat negativt på att
bolagets försäljningsprognos för 2007 visat sig inkludera förvärv.
Men den organiska tillväxten verkar trots allt bli stark.


Tillfällig svacka för Xtracom
» Xtracom har under sommaren vunnit en upphandling värd upp till 48
miljoner kronor. I kvartalsrapporten för det andra kvartalet 2007
redovisade bolaget ett negativt resultat på grund av låg beläggning.
Vd Per Hallerby berättar att han är besviken, men att hösten ser ut
att bli mycket bra.


I detta nummer
Björn Borg
FormPipe
XtracomBjörn Borg expanderar på tre nya marknader
- Varuhuskedja blir först i Australien

Björn Borg presenterade i samband med delårsrapporten tre nya marknader
varav en utanför Europa. Tillväxten och resultatet slog återigen
förväntningarna. Vd Nils Vinberg är mycket nöjd över siffrorna och ser
fram emot att etablera sig på de nya marknaderna.

Tre nya marknader varav en utanför Europa
Björn Borg kommer under hösten 2007 inleda marknadsföring och försäljning
på tre nya marknader, Frankrike, Österrike och Australien.

Som vi tidigare skrivit (se beQuoted nyhetsbrev nr 22 2007) tror vi inte
någon större försäljning kommer hinna inledas under året. Detta bekräftas
också av vd Nils Vinberg.

- Vi förväntar oss inte att dessa marknader märkbart kommer bidra till
vare sig omsättning eller resultat under året. Det är ett långsiktigt
arbete som vi nu inleder. Samtidigt är det väldigt roligt att vi nu når
utanför Europa med våra produkter.

beQuoted ser positivt på Australien som marknad. Vi tror att Björn Borgs
produkter har en design som kommer uppskattas av Australiensarna. Detta
stöds också av Nils Vinberg, som berättar om de första leveranserna:

- De första orderna till Australien är redan lagda och vi kommer i
november leverera kläder till åtta butiker inom en nationell varuhuskedja.

Inget svagt kvartal för Björn Borg
Andra kvartalet brukat traditionellt vara ett svagt kvartal för Björn
Borg, men med de siffror bolaget presenterar är det svårt att kalla
kvartalet för svagt.

Siffrorna för andra kvartalet 2007 blev i korthet:

• Omsättning - Varumärket: 414 Mkr (218), +89%
• Omsättning - Företaget: 87,8 Mkr (48,4), +82%
• Resultat efter finansnetto: 19,1 Mkr (8,1), +136%
• Vinst per aktie: 0,56 kr (0,26), +115%

Ackumulerat blev siffrorna för första halvåret:

• Omsättning - Varumärket: 927 Mkr (511), +81%
• Omsättning - Företaget: 206,5 Mkr (122,6), +69%
• Resultat efter finansnetto: 50,6 Mkr (23,2), +118%
• Vinst per aktie: 1,50 kr (0,77), +105%

Första halvåret har historiskt stått för omkring 40 procent av
omsättningen, men endast 30 procent av vinsten. Bolaget har alltså fått en
riktigt bra start på året. Dock tror vi att tillväxten under andra
halvåret kommer vara något lägre än den varit under det första.

Johan Mark, bolagets ekonomichef, berättar dock att man inte ser någon
avmattning framöver.

- Självklart kan vi inte växa som vi gör i all framtid, men för tillfället
ser vi ingen avmattning i tillväxten.

beQuoted tolkar detta som att man kan räkna med en tillväxt på åtminstone
45 - 50 procent under andra halvåret. Eftersom höstens kollektion redan
till stor del är såld har bolaget bra koll på höstens siffror och ett
uttalande av detta slag bör ha goda belägg bakom sig.

De befintliga marknaderna växer mest
Under första halvåret har det sålts Björn Borg-produkter för nästan en
miljard kronor runt om i Europa. Det är framför allt de befintliga
marknaderna Sverige, Holland, Danmark och Norge som står för denna
försäljning.

Övriga marknader står för endast 37 miljoner kronor (25). Detta tyder på
att det tar tid att etablera sig på de nya marknaderna.

En ljuspunkt från en av de mindre är att man i Finland kommer öppna en
koncetbutik i Helsingfors.

- Vi tycker det är väldigt roligt att våra distributörer öppnar nya
koncept butiker och kommer bistå dem med hjälp i arbetet, berättar Nils
Vinberg.

Parfym i flera dofter
Även licenstagare till varumärket Björn Borg har utökat sitt sortiment
under första halvåret. Det är främst inom området parfym som det växer
mest berättar Nils Vinberg.

- De har lanserat flera nya dofter som tagits emot mycket positivt.

Alla områdena växer dock inte, i området glasögon har det till och med
skett en viss tillbakagång under kvartalet med det är inget som oroar Nils
Vinberg.

- Självklart är det roligt när det går bra för alla våra områden, men
motgångar är också nyttiga och vi arbetar aktivt med att se över våra
olika områden.

- Vi har ju lyckats vända den negativa utvecklingen i vårt eget
produktområde skor, genom ny design och hårt arbete.

beQuoted har också noterat att utbudet av skor och parfymer ökat i
butikerna och tror att den positiva utvecklingen kan hålla i sig framöver.

Turbulent börs men ingen ansträngd värdering
SEB Enskilda har under sommaren kommit med en köprekommendation och satt
riktkursen till 150 kronor på sex till tolv månaders sikt. Bankens
kassaflödesmodell indikerar ett värde på 185 kronor per aktie.

Intressant att notera är att Björn Borgs resultat för andra kvartalet
hamnade betydligt över Enskildas positiva prognos.

beQuoted tycker att kursen ser attraktiv ut på sikt. Aktien handlas just
nu till p/e 28 (exklusive kassa) på vår förväntade års vinst på omkring
4,25 kronor per aktie.

JOHAN SKÅRBRATT
johan.skarbratt@beQuoted.com

Marknadsplats
Stockholmsbörsen

Nils Vinberg
VD Björn Borg

Omsättning och resultat per kvartal

(Klicka bilden för större bild)

År 2007 har börjat bra. Försäljningen ökade med nära 70 procent.
Resultatet med 100 procent.

Befintliga marknader växer mest

Försäljning av Björn Borg-produkter i konsumentledet per land

Sverige 26% (34)
Holland 39% (33)
Danmark 16% (15)
Norge 15% (14)
Övriga 4% (5)

Försäljning av Björn Borg-produkter i konsumentledet per
produktområde

Kläder 82% (71)
Skor 6% (11)
Väskor 8% (12)
Glasögon och parfym 4% (6)

Parfym lanserade under våren nya produktserier för dam och herr.

Glasögon har gått tillbaka under andra kvartalet.

SEB Enskilda rekommenderar köp med riktkurs 150 kr på 6 - 12
månaders sikt.

Nästa händelse
2007-11-15
Delårsrapport Q3 2007

Mer info
Läs mer på beQuoted

HemsidaDanskt förvärv breddar FormPipes marknad
- VD tror på stark avslutning på året

FormPipe levererade en kvartalsrapport där bolaget lyckats pressa
kostnaderna ytterligare. Samtidigt annonseras ett förvärv av ett danskt
programvarubolag. Marknaden har dock reagerat negativt på att bolagets
försäljningsprognos för 2007 visat sig inkludera förvärv. Men den
organiska tillväxten verkar trots allt bli stark.

Pressade kostnaderna under andra kvartalet
Under andra kvartalet 2007 har FormPipe visat att man har ordentlig
kontroll över kostnaderna. Mot föregående kvartal har bolaget lyckats
pressa kostnaderna med 1,4 miljoner kronor.

Siffrorna för andra kvartalet blev i korthet:

• Nettoomsättning: 14,5 Mkr (8,3), +75%
• EBITA: 2,1 Mkr (1,3), +62%
• EBITA-marginal: 14,7% (16,7), -2 %-enheter
• Resultat efter finansnetto: 0,87 Mkr (0,80), +9%
• Vinst per aktie: 0,04 kr (0,10)

I andra kvartalet 2006 utnyttjade FormPipe sina förlustavdrag, vilket
förbättrade resultatet efter skatt 2006.

Motsvarande siffror för första halvåret ackumulerat:

• Nettoomsättning: 30,0 Mkr (15,5), +93%
• EBITA: 3,7 Mkr (1,8), +105%
• EBITA-marginal: 12,7% (12,4), +0,3 %-enheter
• Resultat efter finansnetto: 1,27 Mkr (0,75), +69%
• Vinst per aktie: 0,05 kr (0,09)

Som framgår utvecklades även försäljningen bra. Men det går inte att
utläsa hur mycket av detta som är förvärvad tillväxt. ALP Data kom in i
koncernen i september 2006. Enligt FormPipes vd Christian Sundin har så
stora förändringar skett i organisation och produktutbud att någon rättvis
jämförelse inte låter sig göras.

beQuoted uppskattar att den organiska tillväxten uppgick till 25 procent.
Dock skedde ingen tillväxt mellan första och andra kvartalet, vilket kan
verka förvånande för den som inte är insatt i bolaget. Och detta kan vara
en av förklaringarna till att aktien föll med 10 procent när rapporten
presenterades.

- Första kvartalets omsättning var egentligen "för hög" och det är därför
som det ser ut som att tillväxten var noll mellan kvartalen, berättar
Christian Sundin. En del av försäljningen som gjordes sista kvartalet 2006
kunde vi nämligen inte bokföra som intäkter förrän under första kvartalet
i år.

FormPipe har sedan dess infört en alternativ avtalsmodell som medför att
en licensavgift kan intäktsföras samma dag som ett avtal skrivs under.
Därmed kommer den oönskade förskjutningen av intäkterna att bli mindre i
år.

Förvärvar danska EFS Technology
FormPipe förvärvade nyligen det danska bolaget EFS Technology A/S, som är
stora inom hantering av elektroniska fakturor samt indata- och
utdatahantering.

Tillsammans omsatte bolagen drygt 70 miljoner kronor med en EBITA-marginal
på 16 procent under 2006 (proforma).

EFS tillträds den 3 september, vilket innebär att endast årets fyra sista
månader kommer att ingå i FormPipes räkenskaper. Men dessa är å andra
sidan de säsongsmässigt viktigaste månaderna. Till exempel har FormPipe
historiskt haft 35 - 40 procent av sin försäljning under fjärde kvartalet.

Köpet betalas med 37,5 miljoner kronor i kontanter och aktier (30 miljoner
danska kronor), vilket innebär en utspädning med knappt 10 procent. Vi
vågar inte stå fast vid vår tidigare prognos (se beQuoted nyhetsbrev nr 9
2007) på en EBITA-marginal på 25 procent, men ser ändå inga problem för
koncernen att nå målet på minst 20 procent.

- EFS är ett tillväxtbolag som växer under bra lönsamhet, berättar
Christian Sundin, utan att lämna ut några siffror för 2007.

Baserat på ledningens egna prognoser bör FormPipes vinst per aktie landa
runt 1 krona för helåret (exklusive goodwillavskrivningar).

Dubbeleffekt för båda bolagen
Christian Sundin berättar för beQuoted att förvärvet har en stor potential
och innebär fördelar för båda bolagen.

- Det är ett förvärv som passar oss perfekt, vi ser direkta synergier i
form av produkter, marknader och kunder.

beQuoted tycker också att förvärvet passar bra in i FormPipes befintliga
verksamhet, och att det stärker bolagets möjlighet till expansion.
Bolagens har tillsammans två starka produkter som enkelt kan integreras
till en komplett produkt mot kund.

FormPipe är endast etablerat i Sverige medan EFS har en stark position i
Danmark, men även England och Tyskland. Tillsammans kan man börja sälja
in respektive produkt på de gemensamma marknaderna.

FormPipe har en stor erfarenhet att arbeta mot den offentliga sektorn,
medan EFS har sin största kundbas i den privata sektorn.
Den första juli 2008 träder ett nytt direktiv in som medför att alla
svenska myndigheter måste hantera sina fakturor elektroniskt.

- När samma direktiv infördes i Danmark fick EFS ett ordentligt uppsving i
sin försäljning. Vi tror att vi har ett försprång då vi är väl
representerade hos svenska myndigheter, säger Christian Sundin.

FormPipes prognos för 2007 inkluderar förvärv, något som beQuoted inte
räknat med
FormPipe står fast vid sina tidigare kommunicerade prognos på 75 miljoner
kronor i omsättning med en EBITA-marginal över 20 procent.

beQuoted (och även marknaden) hade tolkat att prognosen skulle kunna nås
genom en organisk tillväxt. Christian Sundin berättar dock att så inte är
fallet. Prognosen för 2007 baseras både på organisk tillväxt och förvärv.

- Jag ska emellertid bli betydligt tydligare på den här punkten inför
nästa år, lovar Christian Sundin.

Enligt beQuoted måste FormPipe nå en omsättning på 25,5 miljoner kronor
under det fjärde kvartalet för att nå sitt omsättningsmål på 75 miljoner
kronor.

Så här har vi räknat: Under första halvåret omsatte FormPipe 30 miljoner
kronor. Under tredje kvartalet räknar vi med att omsättningen hamnar på 13
miljoner kronor, alltså något lägre än första och andra kvartalet beroende
på semesterveckor (proforma omsatte FormPipe och ALP Data 14,9 miljoner
kronor under tredje kvartalet 2006 som innehöll en stor order).

På förvärvssidan får koncernen in fyra månader från EFS Technology. EFS
omsatte 16,8 miljoner kronor under det brutna räkenskapsåret juli 2006
till juni 2007. Med ett säsongsmässigt starkare fjärde kvartal tror vi att
EFS kommer att bidra med cirka 6,5 miljoner kronor i omsättning.

När vi lägger ihop siffrorna kommer vi fram till 30 + 13 + 6,5 = 49,5
miljoner kronor. Alltså måste FormPipe (exklusive EFS) nå en försäljning
på 25,5 miljoner kronor under fjärde kvartalet utan ytterligare förvärv.

Det innebär i så fall en organisk tillväxt på 57 procent, vilket är mycket
högt jämfört med tidigare kvartal. Christian Sundin håller med:

- Det är en aggressiv prognos men klart realistisk. Historiskt har 35 - 40
procent av årets försäljning inträffat under sista kvartalet och ALP Data
har en liknande erfarenhet sedan 20 år tillbaka.

- Det finns inget som pekar i annan riktning än att vi kommer att nå
prognosen. Det går fantastiskt bra och idag har vi högtryck på inkommande
offertförfrågningar.

Stämmer Christian Sundins förhoppning om att historien upprepar sig kommer
försäljningen att hamna mellan 23 - 28 miljoner kronor under fjärde
kvartalet, alltså omkring målet för att nå prognosen.

Att det kommer ytterligare förvärv kan inte uteslutas. Det är snarare
troligt eftersom det är en del av tillväxtstrategin. Men beQuoted har
svårt att tro att något nytt förvärv hinner påverka resultaträkningen före
årsskiftet.

Förvärv gör aktien svårvärderad
Aktiekursen har pressats kraftigt under året, vilket till stor del
förklaras av att marknaden överraskats av att den organiska tillväxten
inte ser ut att bli så hög som man diskonterat. Även Rikard Akhtarzands
avhopp från bolaget och det negativa börsläget i allmänhet har bidragit
till nedgången.

När rapporten presenterades föll aktien med 10 procent och när den här
analysen skrivs uppgår fallet till 19 procent. beQuoted tycker att
aktiekursen har fallit omotiverat mycket och att aktien i dagsläget har
mycket goda förutsättningar för att bli ett bra case.

Det är dock marknaden som sätter kursen och sannolikt måste FormPipe
återvinna marknadens förtroende på prognossidan för att kursen ska återgå
till tidigare nivåer. Christian Sundins löfte att bli tydligare i
framtiden är ett steg i rätt riktning.

På intäktssidan ska man inte ha allt för stora förhoppningar redan på
tredje kvartalet, men däremot på det fjärde. Ledningen har ett viktigt
arbete framför sig med integrationen av EFS och fortsatt egen tillväxt.

JOHAN SKÅRBRATT
johan.skarbratt@beQuoted.com

Marknadsplats
First North

Christian Sundin
VD FormPipe

Omsättning och EBITA

(Klicka bilden för större bild)

Tillväxten fortsätter och bolaget omsättning ökade med 90 procent
under första halvåret 2007.

Ökningen beror delvis på att ALP Data ingår i siffrorna för 2007
(förvärvades 1 september 2006).

beQuoted uppskattar att den underliggande organiska tillväxten
uppgick till 25 procent.

Danska EFS Technology förvärvades nyligen av FormPipe.

Tillträde sker per den 3 september 2007.

EFS är stora inom hantering av elektroniska fakturor samt indata-
och utdatahantering.

EFS hemsida

EFS är även etablerade England och Tyskland.

De fem komponenterna
i ECM

(Klicka bilden för större bild)

ECM lösningar, exempel:
• dokumenthantering
• webbpublicering
• samverkan / projekt
• kunskapshantering
• diarieföring
• elektronisk arkivering och
fakturahantering

Försäljning per kategori

Från vänster:
Konsult och övrigt 38,7%
Licenser 31,2%
Support och underhåll 29,9%

Support och underhåll är repetitiva intäkter som på sikt kommer att
öka kvartal för kvartal.

Kostnaderna kommer att vara relativt konstanta över de kommande
kvartalen.

Därför blir det en hävstång på resultatet när intäkterna stiger.

Repetitiva intäkter
rullande 12 mån

(Klicka bilden för större bild)

Nästa händelse
2007-10-30
Delårsrapport Q3 2007

Mer info
Läs mer på beQuoted

HemsidaTillfällig svacka för Xtracom
- Stororder skall göra hösten lönsam

Xtracom har under sommaren vunnit en upphandling värd upp till 48 miljoner
kronor. I kvartalsrapporten för det andra kvartalet 2007 redovisade
bolaget ett negativt resultat på grund av låg beläggning. Vd Per Hallerby
berättar att han är besviken, men att hösten ser ut att bli mycket bra.
Missad upphandling ledde till svagt kvartal
Andra kvartalet 2007 blev en besvikelse för Xtracom som hade räknat med en
betydligt bättre utveckling. Orsaken till det negativa resultatet
förklarar vd Per Hallerby med att man missat en stor upphandling och att
man på grund av detta haft en överkapacitet under kvartalet.

- Vi missade en upphandling som vi hade räknat med under andra kvartalet.
Det är dock bara halva sanningen, våra kontrollrutiner har också brustit,
som borde ha varnat för detta i tid.

- Hösten ser mycket bättre ut i och med uppdraget från Familjebostäder. Vi
ser inte heller någon risk att vi skulle drabbas av liknade överkapacitet
då vi infört rutiner för att läsa av vår beläggningsgrad.

Siffrorna för andra kvartalet 2007 blev i korthet:

• Omsättning: 14,2 Mkr (3,2)
• Resultat efter finansnetto: -1,39 Mkr (0,60)
• Rörelseresultat: -1,39 Mkr (0,60)
• Vinst per aktie: -1,5 öre (1,1)

Målen för 2007 står kvar men blir tuffa att nå
När siffrorna summeras för första halvåret 2007 tycker beQuoted att det
ser svårt ut för bolaget att nå sina finansiella mål för helåret. Målen är
100 miljoner kronor i omsättning och med minst 7 procents rörelsemarginal.

Siffrorna för första halvåret ackumulerat blev:

• Omsättning: 30,9 Mkr (6,5)
• Resultat efter finansnetto: -1,31 Mkr (0,66)
• Rörelseresultat: -1,31 Mkr (0,65)
• Vinst per aktie: -1,4 öre (1,2)

Bolaget har också haft diskussioner om huruvida man ska justera sina mål
för 2007.

- Vi hade hoppas på att slå målen ordentligt för 2007, nu blir det en tuff
utmaning för oss. Jag kan inte lova att målen nås, men det är vår ambition
att komma så nära som möjligt.

beQuoted tror målen kan bli svåra att nå i och med att förvärvet av CTCS
har dröjt, samt på grund av det negativa resultatet i andra kvartalet
vilket innebär att man måste överträffa marginalmålet under andra
halvåret.

Om bolaget under tredje kvartalet når en kvartalsomsättning som motsvarar
bolagets omsättningsmål, och med en rörelsemarginal på runt 4 procent,
kommer det i så fall att vara mycket starkt jobbat.

Order från Familjebostäder överstiger börsvärdet
Dotterbolaget Xtranet fick under sommaren en order med ett initialt
ordervärde av 21 miljoner kronor från Familjebostäder. Avtalet innehåller
samtidigt en option på vidare uppdrag, som totalt innebär ett ordervärde
på 48 miljoner kronor.

beQuoted har pratat med Xtranets vd, Per Meurling, om huruvida det går att
få någon lönsamhet i uppdrag av den här storleken.

- Det har genomförts flera upphandlingar inom allmännyttan, där vi har
fokuserat på just det här uppdraget som gäller installationer i
lägenheterna. Spetskompetensen som krävs för den här typen av uppdrag
innebär att vi får bra lönsamhet även om uppdraget är stort.

Stora ägarförändringar i Xtracom
Xtracoms kurs har under året pressats av utförsäljningar från SkyCom
(First North) som vid årsskiftet ägde drygt 30 procent av aktierna. Detta
efter att Xtracom förvärvat D & W Teknik från SkyCom.

När SkyComs flaggade att de sålt hela sitt innehav rusade Xtracom-aktien
kraftigt uppåt på börsen. I samband med detta presenterades även stororden
från Familjebostäder. Som högst handlades aktien till 88 öre.

Köparna av SkyComs aktier är dock inte ledningen utan privata placerare.
Några insiderköp har inte gjorts under kvartalet och beQuoted tror att
sådana skulle vara en tydlig signal till marknaden att ledningen ser andra
kvartalets negativa resultat som en engångshändelse.

Kursen har efter den negativa rapporten fallit tillbaka och handlas idag
runt 57 öre. beQuoted tycker kursen är väl pressad, i och med att bolaget
via uppdraget för Familjebostäder kommer ha en bra beläggning under
hösten.

JOHAN SKÅRBRATT
johan.skarbratt@beQuoted.com

Marknadsplats
AktieTorget

Per Hallerby
VD Xtracom

Per Hallerby är en av grundarna till Xtracom.

Han är även styrelseordförande i börsnoterade AddNode.

Familjebostäders bestånd i Stockholm ska förses med bredband.

Xtracoms dotterbolag Xtranet har fått en order på 21 Mkr, med option
på ytterligare 27 Mkr (sammanlagt 48 Mkr).

Utbyggnaden berör i första etappen installation av 6.000 lägenheter
med FTTH-teknik (Fiber To The Home, optisk fiber).

Optionen avser resterande delar av Familjebostäders bestånd.

Produktion startas under juli månad och beräknas pågå under 12
månader.

Ordern är Xtracoms hittills enskilt största uppdrag

Ägarförändringar

En grupp privata placerare har köpt SkyComs innehav i Xtracom.

Nästa händelse
2007-11-15
Delårsrapport Q3 2007

Mer info
Läs mer på beQuoted

HemsidaOm beQuoted

beQuoted publicerar nyheter och bolagsfakta för journalister och
investerare.

Uppdragsgivarna är noterade företag som vill att allmänheten ska få mer
och bättre information om den egna verksamheten.

Målgrupperna är nyhetsbyråer, finansiell press, aktiemäklare,
riskkapitalister, institutionella och privata investerare.

beQuoted väljer självständigt vad som skrivs och publiceras och garanterar
att nyheter, analyser, bedömningar och slutsatser alltid görs oberoende av
erhållen ersättning.

beQuoted AB
Sveavägen 31
111 34 Stockholm
Tel 08-692 21 90
Fax 08-506 533 99
info@beQuoted.com
www.beQuoted.com

Prenumeration
Om du vill prenumerera på beQuoteds nyhetsbrev klicka här
Om du vill avsluta din prenumeration klicka här
E-postadresser hanteras omsorgsfullt genom vår Privacy policy

Synpunkter och kommentarer uppskattas
Om du har synpunkter på innehåll, tips eller andra kommentarer att
ge - hör då gärna av dig