beQuoted AB

beQuoted nyhetsbrev: Björn Borg spränger miljardvallen (WBM)

Pressmeddelande   •   Nov 23, 2006 11:02 CET

beQuoted nyhetsbrev nr 31 2006

Nyhetsbrevet finns på:
http://www.bequoted.com/businessbriefing/bbb-2006-31/bbb-2006-31.htm

Hej,

Modeföretaget WBM upphör aldrig att förvåna. Tredje kvartalet var
det starkaste någonsin. Det säljs Björn Borg-produkter för över 1
miljard kronor årligen i butikerna.

Ett mindre företag, men där också varumärket ökar i betydelse är
HomeMaid. Företaget var en av riksdagsvalets vinnare. Aktien har
stigit 40 procent sedan vår förra analys.

Trevlig läsning!
Thomas Lindgren


Björn Borg spränger miljardvallen (WBM)
» World Brand Management (WBM) presenterade nyligen sin rapport för
årets första nio månader. Tillväxten är fortsatt mycket god. Både
omsättning och resultat överträffade förväntningarna med råge. Under
det tredje kvartalet öppnade man dessutom en ny konceptbutik i Malmö.

HomeMaid vill anställa 100 personer från 2007
» Riksdagsvalet gick HomeMaids väg. Alliansen vann och därmed kan
ett skatteavdrag för hushållsnära tjänster införas från sommaren
2007. Timtaxan kommer att sänkas och efterfrågan på tjänsterna lär
öka. HomeMaid räknar med att nyanställa 100 personer.HomeMaid

I detta nummer
HomeMaid
WBM


Björn Borg spränger miljardvallen (WBM)
- Tillväxten snarare ökar än minskar
World Brand Management (WBM) presenterade nyligen sin rapport för årets
första nio månader. Tillväxten är fortsatt mycket god. Både omsättning och
resultat överträffade förväntningarna med råge. Under det tredje kvartalet
öppnade man dessutom en ny konceptbutik i Malmö.

Björn Borg spränger miljardvallen
Varumärkesförsäljningen av Björn Borg-produkter har för första gången
överstigit en miljard kronor på årsbasis. Den sammanlagda försäljningen
uppgick till 1,1 miljarder kronor under perioden oktober 2005 till
september 2006.

I en kommentar säger vd Nils Vinberg:

– Vårt långsiktiga varumärkesarbete ger resultat och vi stärker vår
ledande position inom underkläder.

– Det här ger oss självförtroende att möta de tuffa utmaningarna på våra
nya marknader.

Varumärkesförsäljning - ett nytt sätt att rapportera
Med varumärkesförsäljningen avses den totala försäljningen av Björn
Borg-produkter i konsumentledet inklusive moms baserad på rapporterad
grossistförsäljning. Det är ett nytt sätt att rapportera som började
tillämpas i halvårsrapporten.

Anledningen till förändringen är att få bättre jämförelse med andra
klädföretag.

Utvecklingen under tredje kvartalet
I delårsrapporten för perioden januari-september 2006 blev siffrorna i
korthet:

• Omsättning - Varumärket: 920,0 Mkr (540,0), + 70 %
• Omsättning - WBM: 216,0 Mkr (132,4), + 63 %
• Resultat efter finansnetto: 47,3 Mkr (19,2)
• Vinst per aktie: 5,96 kr (2,42)

För tredje kvartalet isolerat blev motsvarande siffror:

• Omsättning - Varumärket: 409,0 Mkr (219,0), + 87 %
• Omsättning - WBM: 93,4 Mkr (56,1), +66 %
• Resultat efter finansnetto: 24,0 Mkr (9,7)
• Vinst per aktie: 3,01 kr (1,22)

Den kraftiga försäljningsökningen beror främst på en ökad försäljning inom
produktområdet kläder inklusive underkläder.

Tillväxten kommer från befintliga marknader. beQuoted har tidigare
berättat att WBM nu växer mest utanför Sveriges gränser. Danmark, Norge
och Holland nämns som de kraftigast växande marknaderna.

Resultatet förbättrades kraftigt så det här helt klart att en stor del av
försäljningsökningen har blivit ren vinst.

Febril aktivitet i Holland
Under det tredje kvartalet öppnade den holländska franchisetagaren två nya
konceptbutiker i Arnhem och Dordrecht. Ytterligare två butiker ska öppnas
under det fjärde kvartalet i år.

Holland har vuxit mycket kraftigt det senaste året och står nu för en lika
stora andel av den totala varumärkesförsäljningen som Sverige, 34 procent.
För ett år sedan stod Sverige för 45 procent och Holland för 26 procent.

Ny butik öppnad i Malmö
WBM fortsätter att öppna nya butiker som man lovat. Den senaste
etableringen gjordes i Malmö.

Detta blir den sjunde konceptbutiken som man driver i egen regi. Under det
fjärde kvartalet kommer man även att öppna ytterligare en konceptbutik i
Stockholm.

Kraftig uppvärdering efter rapporten
Rapporten överträffade marknadens förväntningar rejält. På rapportdagen
steg WBM-aktien från strax över 150 kronor till 180 kronor. Det är en
rejäl uppvärdering, men en befogad sådan.

En enkel jämförelse med två andra klädföretag ger vid handen att WBM är
ganska neutralt värderad sett till p/e-talet:

HMGantWBM
Vinst/aktie Q38,46 (7,27)9,23 (7,72)5,91 (2,41)
Aktiekurs312,50217180
P/e-tal*27,717,622,8
* Not: Vid beräkning av p/e-talet har vinsten för årets nio första
månader justerats upp för att motsvara vinst på årsbasis. Inga
prognoser för det fjärde kvartalet har gjorts.

Historisk sett har omsättning och rörelseresultat under kvartal tre
respektive fyra varit ungefär lika stora. beQuoted tror därför att WBM
kommer att prestera ett mycket bra resultat även under det fjärde
kvartalet.

På uppsidan för omsättningen finns julhandeln, som enligt Svensk Handels
handelsbarometer i oktober förväntas bli god. Dessutom har WBM fler
butiker nu än under tredje kvartalet. Malmö-butiken, som öppnade den 29
september, finns till exempel inte med i delårsrapporten.

På nedsidan finns en risk för ökade kostnader. WBM uppger att man kommer
att öka marknadsföringsinvesteringarna under det fjärde kvartalet. Detta
till följd av lanseringsaktiviteter i England, Tyskland och Schweiz.

Erik Penser höjer riktkursen till 210 kronor
"Försäljningstillväxten är urstark och med fortsatt starka marginaler slog
bolaget våra förväntningar för kvartalet", skriver Erik Pensers analytiker
Mats Hyttinge, i en analys efter delårsrapporten.

Mats Hyttinge tror att utvecklingen håller i sig under det fjärde
kvartalet som även innehåller julhandeln.

Prognosen för 2006 höjs. Bruttomarginalen lär ligga kvar på en hög nivå
året ut för att sedan successivt avta.

Kostnaderna kommer att öka för de marknadsaktiviteter och lanseringar som
ska genomföras under 2007.

För helåret förutspår Erik Penser Fondkommission att omsättningen uppgår
till 297,1 miljoner kronor. Det innebär en tillväxt på 62 procent. För de
kommande två åren förutspås tillväxten bli 30 respektive 18 procent.

Resultatet efter finansnetto förutspås hamna på 76,2 miljoner kronor och
vinsten per aktie 9,71 kronor.

"Fortfarande värderas WBM med en rabatt mot sektorn, det är rimligt att
handla bolaget till en viss premie mot sektorn baserat på fortsatt goda
tillväxtmöjligheter och marginalförväntningar", skriver Mats Hyttinge.

Vid en kassaflödesvärdering kommer man fram till ett värde runt 210 kronor
per aktie. Det ger p/e 21,5 vilket stämmer väl med hur marknaden värderar
andra konfektionsföretag.

Prognos för 2006
beQuoted tror att WBM kan leverera ett fjärde kvartal i linje med det
tredje. Om julhandeln blir gynnsam bör man kunna passera milstolpen 100
Mkr i omsättning under ett kvartal.

Vinsten bör också hamna på ungefär samma nivå som under det tredje
kvartalet. Detta skulle ge en vinst per aktie på cirka 8,90 kronor.

I så fall handlas aktien för närvarande till p/e 21. Det är en
förhållandevis attraktiv värdering för ett företag med en så pass hög
tillväxttakt.

Mot bakgrund av den fina tillväxten tycker vi att aktien försvarar ett
värde på 200 kronor. Och om WBM fortsätter att utvecklas som hittills
kommer värderingen inte att stanna där.

THOMAS LINDGREN
thomas.lindgren@beQuoted.com

Marknadsplats
First North

Nils Vinberg
VD WBM

Försäljningen av Björn Borg-produkter har för första gången
överstigit en miljard kronor på årsbasis.

Konsekvent varumärkesbyggande, WBM använder bilder som får
mottagaren att tänka efter.

Nya marknader
Introduktionen av Björn Borg på de nya marknaderna går enligt
plan.

I Tyskland har de första leveranserna skett till Karstadts
nyöppnade varuhus i Leipzig.

I England introduceras varumärket i december på Selfridges tre
varuhus i London, Birmingham och Manchester.

I Schweiz har introduktionen påbörjats, men inga order har
tecknats ännu.

Varumärkesförsäljning av Björn Borg-produkter i konsumentledet per land

Sverige 34%
Holland 34%
Danmark 14%
Norge 14%
Övriga 4%


Varumärkesförsäljning av Björn Borg-produkter i konsumentledet per produktområde

Kläder 73%
Skor 12%
Väskor 10%
Glasögon och parfym 5%

Erik Penser Fondkommission har uppdaterat sin analys av WBM.

Riktkursen höjs till 210 kronor.

Nästa händelse
2007-02-15
Bokslutskommuniké 2006

Mer info
Läs mer på beQuoted

Hemsida


HomeMaid vill anställa 100 personer från 2007
Riksdagsvalet gick HomeMaids väg. Alliansen vann och därmed kan ett
skatteavdrag för hushållsnära tjänster införas från sommaren 2007.
Timtaxan kommer att sänkas och efterfrågan på tjänsterna lär öka. HomeMaid
räknar med att nyanställa 100 personer.

Två faktorer gynnar HomeMaid
I sin senaste delårsrapport pekar HomeMaid ut två förslag som gynnar
företaget i Alliansens budgetproposition.

* Skatteavdrag för hushållsnära tjänster
* Reducerade arbetsgivar- och egenavgifter för tjänstesektorn

En uppskattning är att priset för en timme hushållsnära tjänster kan
sjunka från 319 kronor per timme till 150 kronor per timme. Det lär skapa
en tydligt ökad efterfrågan.

Förstärkt konkurrensförmåga gentemot svartjobbarna
Fortfarande ligger dock priset över vad som erbjuds på svarta marknaden,
där timpriset ligger på 75 kronor per timme.

HomeMaids personal har dock genomgått en riktig städutbildning.
Produktivitet och kvalitet lär vara högre än bland svartjobbarna. Det
minskar prisskillnaden.

HomeMaids personal har även firmakläder och ID-kort. De flesta är nog
beredda att betala några kronor extra för tryggheten att köpa tjänsterna
från en etablerad leverantör.

Dessutom blir det ju mycket enklare, jämfört med att leta efter ett
telefonnummer bland lapparna på matbutikens anslagstavla.

Bra tillväxt i branschen även utan avdraget
Faktiskt är tillväxten hygglig även utan skatteavdraget. Jämfört med för
ett år sedan har omsättningen ökat med nästan 15 procent. Privatpersoner
är den kundgrupp som ökar mest.

För årets första tre kvartal blev siffrorna:

• Omsättning: 39,5 Mkr (34,8)
• Resultat efter finansnetto: 0,6 Mkr (1,0)
• Vinst per aktie: 0,06 kr (0,07)

Under tredje kvartalet har Sefyr Hemservice i Falun förvärvats. Det ger
ett bidrag på 0,5 miljoner kronor till omsättningen på årsbasis.

För tredje kvartalet isolerat blev siffrorna:

• Omsättning: 13,2 Mkr (11,5)
• Resultat efter finansnetto: 0,3 Mkr (0,6)
• Vinst per aktie: 0,03 kr (0,04)

Hög värdering av det egna kapitalet
Antalet aktier i HomeMaid uppgår till 10,4 miljoner. Vid en börskurs på 4
kr blir börsvärdet 42 miljoner kronor.

Företaget har ett utestående konvertibellån på 3,5 miljoner kronor. Om det
konverteras kommer att öka antalet aktier med 865.000 till 11,2 miljoner
aktier. Börsvärdet blir då 45 miljoner kronor.

Konvertering kan ske från 2008. Exklusive konvertibellånet ligger eget
kapital på 0,33 kronor per aktie. Inräknat lånet stiger det till 0,62
kronor.

Exklusive konvertibellånet värderas det egna kapitalet till över tolv
gånger vid en aktiekurs runt 4 kronor. Inklusive konvertibellånet stannar
värderingen vid knappt sju gånger. Båda talen får sägas vara ganska höga.

Låga rörelsemarginaler en följd av lågt kapitalbehov
Rörelsemarginalen för de första nio månaderna har legat på 1,9 procent
(3,0). HomeMaid spår en omsättning för helåret på 52 miljoner kronor med
en rörelsemarginal på två procent.

Resultatet efter finansnetto skulle bli cirka 0,9 miljoner kronor. Vinst
per aktie efter schablonskatt blir 0,06 kronor. Förlustavdrag kan dock
lyfta resultatet till 0,07 - 0,08 kronor per aktie.

En rörelsemarginal på två procent kan tyckas lågt. Men vad som är en
långsiktig rörelsemarginal bestäms av kapitalbehovet i rörelsen. Kvastar
och sopskyfflar är inte så dyra investeringar. Därför är en
rörelsemarginal kring två - tre procent ganska realistisk.

Stora förväntningar på skatteavdraget
I en analys av HomeMaid får man utgå från dagens vinstnivå runt 0,06 -
0,07 kronor per aktie efter schablonskatt. Vid en aktiekurs kring 4 kronor
blir p/e-talet då över 60. Marknaden har således stora förväntningar på
att vinsten skall öka.

Så lär det också bli. Ett talesätt i nationalekonomiska sammanhang säger
att "vill man ha mindre av något skall man beskatta det, vill man ha mer
av något skall man subventionera det".

Subventioner istället för beskattning bör skapa en större marknad i sig.
Ett rimligt pris och en ökad tolerans för att köpa hushållsnära tjänster
kan lägga grunden för en uthållig tillväxt.

Aktien upp 40 procent sedan förra analysen
HomeMaid lär stå inför spännande år framöver. Idag har företaget runt 150
anställda. Från halvårsskiftet 2007 räknar företaget med att successivt
anställa ytterligare 100 personer.

Sedan beQuoted skrev att riksdagsvalet kunde innebära ett lyft för
HomeMaid har aktien stigit med närmare 40 procent. Värderingen är därför
inte längre låg och tills vidare känns det som att det mesta av
potentialen redan är inräknad.

CHRISTER JÖNSSON
christer.jonsson@beQuoted.com

Marknadsplats
AktieTorget

Åsa Keller
VD HomeMaid

För att personalen ska må bra har HomeMaid utvecklat sitt
friskvårdskoncept med målsättningen att vara branschens bästa
arbetsgivare.

De anställda måste visa utdrag ur belastningsregistret för att få
bli anställda och får dessutom skriva på ett sekretessavtal.

Personalkostnader utgör 85 procent av HomeMaids kostnader.

I Finland har skatteavdrag för hushållsnära tjänster blivit en succé.

Många privata kunder tecknar avtal hos HomeMaid just nu.

Örebro ny filial

HomeMaid fortsätter den planerade expansionen.

Öppnar en filial i Örebro.

Örebro beräknas tillföra ett positivt resultat under det första
kvartalet 2007.

Omsättningsrekord i oktober

Under oktober månad har HomeMaid omsatt mer än någonsin.

Månadsomsättningen närmar sig 5 miljoner kronor.

Jämfört med oktober förra året har omsättningen ökat med cirka 20
procent.

Mer info
Läs mer på beQuoted

Hemsida


Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter och bolagsfakta för journalister och
investerare.

Uppdragsgivarna är noterade företag som vill att allmänheten ska få mer
och bättre information om den egna verksamheten.

Målgrupperna är nyhetsbyråer, finansiell press, aktiemäklare,
riskkapitalister, institutionella och privata investerare.

beQuoted väljer självständigt vad som skrivs och publiceras och garanterar
att nyheter, analyser, bedömningar och slutsatser alltid görs oberoende av
erhållen ersättning.

beQuoted AB
Sveavägen 31
111 34 Stockholm
Tel 08-692 21 90
Fax 08-506 533 99
info@beQuoted.com
www.beQuoted.com

Prenumeration
Om du vill prenumerera på beQuoteds nyhetsbrev klicka här
Om du vill avsluta din prenumeration klicka här
E-postadresser hanteras omsorgsfullt genom vår Privacy policy

Synpunkter och kommentarer uppskattas
Om du har synpunkter på innehåll, tips eller andra kommentarer att
ge - hör då gärna av dig