beQuoted AB

beQuoted nyhetsbrev: Björn Borg tar marknaden med storm (WBM)

Pressmeddelande   •   Feb 22, 2007 13:36 CET

beQuoted nyhetsbrev nr 7 2007

Nyhetsbrevet finns på:
http://www.bequoted.com/businessbriefing/bbb-2007-07/bbb-2007-07.htm


Hej,

Kan det vara roligt att vara tjatig? Ja, i fallet WBM är det
faktiskt ett nöje. Bolaget som äger varumärket Björn Borg har
presenterat ännu en stark rapport.

SRAB Shipping utökar flottan med en tredje kemtanker. Den första har
börjat segla in pengar och den andra kommer till sommaren. Vi ser en
viss potential i det finansiella upplägget.

Även Svithoid Tankers utökar flottan. Två nya fartyg köps in. Därmed
kommer rederiet, inklusive pågående nybyggen, att ha 14 fartyg i
drift på ett års sikt.

Trevlig läsning!
Thomas LindgrenBjörn Borg tar marknaden med storm
» World Brand Managements (WBM) bokslut tog marknaden med storm.
Tillväxten för sista kvartalet ökade med över 100 procent. Vinsten
ökade samtidigt nästan 150 procent. beQuoted har tittat närmare på
hur företaget har kunnat lyckas med detta.


SRAB Shipping beställer kemtanker nummer tre
» SRAB Shipping utökar flottan. Den första kemikalietankern som
beställts från Turkiet levererades under december 2006. Den andra
har blivit något försenad, men levereras under sommaren. Därtill
utnyttjas en option på en tredje tanker, vilken levereras hösten
2007.


Svithoid Tankers ökar flottan till 14 fartyg
» Svithoid Tankers fortsätter att utöka flottan. Två nya fartyg köps
in och därmed kommer rederiet, inklusive pågående nybyggen, att ha
14 fartyg i drift på ett års sikt. Ett obligationslån på 150
miljoner norska kronor har emitterats. Resultatet för år 2006 blev
dock inte särskilt bra.


I detta nummer
SRAB Shipping
Svithoid Tankers
WBMBjörn Borg tar marknaden med storm
- tillväxten sista kvartalet över 100 procent
World Brand Managements (WBM) bokslut tog marknaden med storm. Tillväxten
för sista kvartalet ökade med över 100 procent. Vinsten ökade samtidigt
nästan 150 procent. beQuoted har tittat närmare på hur företaget har
kunnat lyckas med detta.

Explosiv utvecklingen under 2006
Försäljningen av Björn Borg-produkter har fullständigt exploderat under
2006. För helåret blev siffrorna i korthet:

• Omsättning - Varumärket: 1.404,0 Mkr (747,0), +88%
• Omsättning - WBM: 324,6 Mkr (183,6), +77%
• Resultat efter finansnetto: 81,9 Mkr (32,9), +149%
• Vinst per aktie: 10,19 kr (4,11), +148%

För sista kvartalet isolerat blev motsvarande siffror:

• Omsättning - Varumärket: 483,0 Mkr (207,0), +134%
• Omsättning - WBM: 108,5 Mkr (51,2), +112%
• Resultat efter finansnetto: 34,1 Mkr (13,6), +151%
• Vinst per aktie: 4,22 kr (1,69), +150%

Utdelningen föreslås bli 3 kr per aktie (1,25).

En rapport som överträffar beQuoteds förväntningar
Man kan minst sagt säga att WBM har överträffat våra och marknadens
förväntningar. beQuoteds förväntningar för helåret låg på 8,90 kronor per
aktie (se nyhetsbrev nr 31 2006). Utfallet blev 10,19 kronor per aktie,
vilket fick kursen att rusa till 380 kr.

Tillverkningskostnaderna följer i stort sett försäljningen. Medan de
övriga rörelsekostnaderna i form av distribution, administration och
utveckling endast har ökat marginellt trots försäljningsökningen. Därför
har vinstmarginalen ökat från 18 procent till 25 procent på ett år.

Övriga rörelsekostnader 2006 jämfört med 2005
I miljoner kronor och inom parantes i förhållande till omsättningen*:

• Distribution | 52,0 (16%) | 40,1 (21,8%) |
• Administration | 22,4 (6,9%) | 17,4 (9,5%) |
• Utveckling | 8,2 (2,5%) | 7,0 (3,6%) |

* Omsättning | 324,5 | 183,6 |

beQuoted ser ingen överhängande fara att dessa kostnader på något sätt
skulle börja skena framöver, vilket borgar för en fortsatt bra
marginalutveckling.

Sjunkande bruttomarginal till följd av expansionen
Det enda om inte pekade uppåt i bokslutet var bruttomarginalen som sjönk
från 52,2 procent 2005 till 50,7 procent 2006. Vd Nils Vinberg tar dock de
sjunkande marginalerna med ro:

- Jag har hela tiden sagt att målet är att behålla en marginal över 50
procent. Den kraftigt ökade andelen exportförsäljningen påverkar
självklart marginalen, men målet kvarstår.

En effektiv affärsmodell för nya marknader
Affärsmodellen bygger på att varje land tar kostnaderna och gör arbetet
för försäljningen av Björn Borg-produkterna i respektive land. Detta
minskar riskerna för WBM. Kunskapen om hur arbetet skall bedrivas sköts
också bäst av en engagerad lokal entreprenör.

När beQuoted pratade med Nils Vinberg om de lokala distributörerna i
England och Tyskland är vibbarna positiva:

- Vi är mycket nöjda med dem, men man ska komma ihåg att det tar tid att
etablera sig på stora och tuffa marknader som England och Tyskland.

Holland som har varit med i över tio år, öppnar tre nya butiker fram till
sommaren. För att skapa en lika bra grund för framtiden engagerar sig WBM
lite extra i de nya marknaderna.

- Vi står för delar av marknadsföringen på nya marknader. Vilket är helt i
linje med vår strategi. I början kan man inte räkna med att satsningarna
av de lokala distributörerna ska räcka. Därför gör vi olika former av
samarbeten med våra distributörer i inledningsskedet, berättar Nils
Vinberg.

Nya konceptbutiker och nytt huvudkontor
Under året kommer minst två nya Björn Borg-butiker etableras i Sverige.
Stockholm och Linköping är redan klara. Dörrarna kommer öppna upp under
andra och tredje kvartalet.

WBM passar samtidigt på att flytta sitt huvudkontor till nya lokaler på
Södermalm i Stockholm. Huvudkontoret kommer ligga i anslutning till den
nya konceptbutiken och invigs under augusti. Nils Vinberg ser flytten som
ett naturligt steg:

- Efter senaste årens tillväxt har de befintliga lokalerna helt enkelt
blivit för små.

Idag har företaget 6 egna konceptbutiker och 2 factory outlet-butiker.
Enligt Nils Vinberg, letar bolaget kontinuerligt efter attraktiva lägen
att etablera nya konceptbutiker på:

- Butikerna har en viktig funktion för positioneringen av varumärket och
rätt läge är avgörande. Det råder samtidigt en hård konkurrens om dessa
butikslokaler.

Aktiesplitten för liten (igen)
Styrelsen föreslår att en aktiesplit på 4:1 skall genomföras. Vilket om så
blir fallet skulle vara WBM:s andra split sedan noteringen för drygt två
år sedan.

Vi fick alltså rätt när vi vid det förra tillfället skrev att splitten
skulle bli för liten, se beQuoted nyhetsbrev nr 15 2006. Då kommenterade
Nils Vinberg splitten på följande sätt:

- Aktiesplitten görs för att aktien ska hamna på samma kurs som vid
börsintroduktionen.

Introduktionskursen i december 2004 var 68 kr (lika med 17 kr efter första
splitten). beQuoted vågar sticka ut hakan igen och påstår att splitten
även den här gången kommer att bli för liten.

Marknaden ser potential i bolaget
Aktien handlas till 375 kronor vilket motsvarar ett p/e-tal på 37 för
2006. Precis som marknaden verkar göra, tror beQuoted att tillväxten
kommer att fortsätta.

För 2007 förväntar vi oss att WBM omsätter cirka 450 miljoner kronor.
Resultatet efter finansnetto tror vi hamnar på 125-135 miljoner kronor,
vilket skulle bli strax över 16 kronor per aktie. Det innebär att aktien
handlas till p/e 23 på 2007 års vinstnivå.

Även Redeye har kommit med en analys. Deras förväntningar ligger på 15,20
kronor i vinst per aktie för 2007. Det ger ett p/e-tal på 25.

Värderingen av WBM börjar nå en hög nivå. Allt fler har förstått vilken
potential som finns bolaget och har värderat upp aktien därefter. Tidigare
har aktien värderats runt 20-25 på det rullande resultatet.

Det som drar nu är naturligtvis att företaget har överträffat marknadens
förväntningar på tillväxt och resultat. Dessutom har WBM köpt
rättigheterna till varumärket Björn Borg vilket vi tycker är extremt
positivt. Förväntningar på att expansionen kommer att fortsätta till nya
marknader ligger också i korten.

beQuoted tycker att ett p/e-tal runt 25 på 2007 års vinst är motiverat
sett till bolagets tillväxt. För att motivera en ännu högre kurs krävs det
att de nya marknaderna utvecklas väl. Ett tecken att hålla utkik efter är
om provförsäljningarna i England och Tyskland utökas till fler varuhus
under våren.

JOHAN SKÅRBRATT
johan.skarbratt@beQuoted.com

Marknadsplats
First North

Nils Vinberg
VD WBM

WBM:s omsättning och resultat per kvartal

(Klicka bilden för större bild)

Varumärkesförsäljning
per produktgrupp & år

Kläder, Skor, Väskor, Glasögon, Parfym
(Klicka bilden för större bild)

Varumärkesförsäljning av Björn Borg-produkter i konsumentledet
per produktområde

Kläder 78% (62)
Skor 9% (16)
Väskor 9% (14)
Glasögon och parfym 4% (8)

Varumärkesförsäljning av Björn Borg-produkter i konsumentledet
per land

Sverige 31% (45)
Holland 32% (23)
Danmark 16% (13)
Norge 16% (13)
Övriga 5% (6)

Stockholmsbörsen. Under 2007 avser styrelsen att ansöka om notering
vid Stockholmsbörsen.

Nyemission 100 Mkr. För att bredda det institutionella ägandet har
en riktad nyemission på 100 Mkr har gjorts till SEB Fonder och
Swedbank Robur. Teckningskursen blev 359 kr per aktie.

Tidigare var könsfördelningen vid försäljning av Björn Borg 80/20 i
herrarnas favör. Idag närmar man sig 50/50.

Ett tecken på att Björn Borg håller på att bli hela coola familjens
varumärke.

Tyskland har börjat bra. WBM rapporterar att varuhuset Karstadt i
Leipzig hade en stark julförsäljning.

Nästa händelse
2007-04-19
Årsstämma 2007

Mer info
Läs mer på beQuoted

HemsidaSRAB Shipping beställer kemtanker nummer tre
- utnyttjar option för leverans under hösten 2007
SRAB Shipping utökar flottan. Den första kemikalietankern som beställts
från Turkiet levererades under december 2006. Den andra har blivit något
försenad, men levereras under sommaren. Därtill utnyttjas en option på en
tredje tanker, vilken levereras hösten 2007.

Nybyggnadsprogram inlett, fler tankers beställda
SRAB Shipping har varit för små. Därför har man beslutat sig för att
expandera och förnya flottan.

M/T Pakri Victory på 7.000 dödviktston blev den första kemtankern som
levererades i nybyggnadsprogrammet. Fartyget transporterar nu
kemikalieprodukter från Finland och Estland till kontinenten.

Totalt har nu tre kemikalietankers till fastpris beställts vid ett
turkiskt varv. Detta efter att även en option på en tredje tanker kommit
att utnyttjas, i tillägg till de två tankers som beställs sedan tidigare.

Sedan tidigare har SRAB Shipping två tankers, M/T Arctica och M/T Skagica,
och därtill fem delägda torrlastfartyg. M/T Skagica går på en svag
spotmarknad och har förlorat en del pengar. För de övriga båtarna är
intjäningen tillfredsställande, eftersom de går på kontrakt.

Förbättrat resultat under 2006
Bolaget har kommit med sin bokslutskommuniké för 2006. Resultatet visar
sig klart förbättrat jämfört med föregående år:

• Omsättning: 55,4 Mkr (56,3)
• Resultat efter finansnetto: 4,8 Mkr (-6,8)
• Vinst per aktie: 0,09 kr (-0,28)

För fjärde kvartalet isolerat blev siffrorna enligt följande:

• Omsättning: 13,4 Mkr (16,0)
• Resultat efter finansnetto: 6,0 Mkr (0,6)
• Vinst per aktie: 0,14 kr (0,02)

Till stor del förklaras resultatförbättringen av vidareförsäljning av
kemikalietankern M/T Pakri Victory till det egna dotterbolaget SRAB
Kemtank 1 AB.

Eftersom försäljningen gjorts till marknadsvärde och priserna på fartyg
stigit sedan beställningen gjordes uppstår en realisationsvinst som höjer
resultatet.

- På koncernnivå blir resultateffekten 90 procent av den reavinst på 9,3
miljoner kronor som gjort i moderbolaget, eftersom vi själva äger 10
procent av SRAB Kemtank 1, berättar Rolf Hollmén, vd i SRAB Shipping. Men
vi har också haft kostnader på mellan 3 och 3,5 miljoner kronor som skall
dras ifrån.

beQuoted konstaterar att nettoeffekten av överlåtelsen därmed blir cirka
5 miljoner kronor. Utan denna affär skulle SRAB Shipping således ha gjort
ungefär ett nollresultat för 2006.

Preferensaktieägare kan få ta del av övervärde
I beQuoted nyhetsbrev nr 29 2006 förklarades den finansieringslösning som
Stockholm Corporate Finance sytt ihop för M/T Pakri Victory.

Lösningen innebar i korta drag finansiering med femåriga preferensaktier,
med en garanterad lägsta avkastning om 10,4 procent.

Dessutom får preferensaktierna 35 procent av överskjutande värde för
båtarna, eller skillnaden mellan marknadsvärdet och bokfört värde
(inköpspris minus avkastningar). Eftersom andrahandspriserna brukar stå
sig väl jämfört med inköpspris, kan det bli några kronor extra.

Denna redovisning kan också fungera för att se hur SRAB Shippings
stamaktie kan utvecklas. Utgångspunkten är då att liknande
finansieringsupplägg som för M/T Pakri Victory kommer att användas. Beslut
väntas i april.

Substansvärdet kan klättra mot 5 kr på lång sikt
I nuläget har SRAB Shipping ett eget kapital på 3,18 kronor per aktie,
medan börskursen ligger på 2,45 kronor.

Tre kemikalietankers à la M/T Pakri Victory gräver ett hål på totalt 51
miljoner euro i bolagets portmonnä. På fem år hinner 20 procent skrivas
av.

Om vi antar att tillräckliga resultat kan genereras för att täcka dessa
avskrivningar, så innebär avskrivningarna inte att eget kapital kommer att
dräneras. Istället kommer ett möjligt övervärde, så som det beskrivits
ovan, på några års sikt att ge ett klart stöd åt aktiekursen.

Om marknadsvärdet håller sig någonstans kring inköpsvärdet blir övervärdet
lika mycket som avskrivningarna, eller 10,2 miljoner euro. Av detta skall
preferensaktieägarna ha 35 procent. Till ägarna av stamaktierna återstår
då 6,63 miljoner euro, eller 60,8 miljoner kronor.

Räknar vi bort 28 procent skatt och delar med antalet aktier i bolaget
(24,6 miljoner) ger det ett möjligt substanstillskott på 1,78 kronor per
aktie på fem års sikt. Därmed skulle substansvärdet hamna uppemot 5 kronor
per aktie.

Med tanke på den hävstång som finansieringsupplägget har, innebär en sådan
möjlig utveckling helt klart ett stöd till dagens aktiekurs.

Om inte börsen eller tankermarknaden utvecklas alltför svagt känns det som
om aktiekursen borde kunna kravla sig upp åtminstone i nivå med eget
kapital under 2007, det vill säga upp över 3 kronor. Det innebär i så fall
en kursuppgång på runt 30 procent. Och det kan redan nu gå an att sikta
högre än så.

CHRISTER JÖNSSON
christer.jonsson@beQuoted.com

Marknadsplats
First North

Rolf Hollmén
VD SRAB Shipping

Det nya fartyget Pakri Victory har nu levererats till den estländska
befraktaren Pakri Tankers Oü.

Pakri Victory skall gå på ett femårigt kontrakt. Första lasten
hämtades i Novorossiysk i Svarta Havet.

Fartyget är på 7.000 dwt. Det är 119 meter långt och 17 meter brett.

Stockholm Corporate Finance är finansiell rådgivare och certified
adviser till SRAB.

Eregli Shipyard heter det turkiska varv där de nya båtarna byggs.

SRAB Shippings andra nybyggnadsprojekt kommer att levereras i maj
2007.

En olje- / kemikalietanker på 7.000 dödviktston, alltså samma
specifikation som Pakri Victory.

Den tredje tankern förväntas levereras under hösten 2007.

Nästa händelse
2007-04-12
Årsredovisning 2006

Mer info
Läs mer på beQuoted

HemsidaSvithoid Tankers ökar flottan till 14 fartyg
Svithoid Tankers fortsätter att utöka flottan. Två nya fartyg köps in och
därmed kommer rederiet, inklusive pågående nybyggen, att ha 14 fartyg i
drift på ett års sikt. Ett obligationslån på 150 miljoner norska kronor
har emitterats. Resultatet för år 2006 blev dock inte särskilt bra.

Resultatet belastat av valutaförluster och engångskostnader
Under 2006 har Svithoid Tankers utökat sin flotta rejält. Successivt har
nybyggen levererats och bolaget har också förvärvat färdiga fartyg. Därmed
har omsättningen tagit fart. Siffrorna blev följande:

• Omsättning: 48,3 Mkr (3,0)
• Resultat efter finansnetto: -32,1 Mkr (-6,7)
• Vinst per aktie: -3,04 kr (-1,66)

För fjärde kvartalet isolerat blev siffrorna:

• Omsättning: 15,2 Mkr (1,1)
• Resultat efter finansnetto: -12,7 Mkr (-4,0)
• Vinst per aktie: -0,81 kr (-0,92

Antalet aktier uppgår vid årsskiftet till 15,2 miljoner (4,3).

Förbättrat resultat under 2007 förväntas
Som synes är resultatet ganska negativt. Men förseningar och
engångskostnader har belastat siffrorna. Valutakursdifferenser har
reducerat resultat med 4,5 miljoner kronor under helåret. I längden brukar
valutadifferenser jämna ut sig.

Under fjärde kvartalet har oförutsedda driftkostnader på 4 miljoner kronor
belastat resultatet. Det har fått till följd att managementbolaget på tre
fartyg bytts ut.

Totalt har alltså resultatet belastats med 8,5 miljoner kronor för denna
typen av kostnader, som förhoppningsvis inte skall komma tillbaka.
Bortsett från dessa utgifter följer kostnaderna den beräknade planen.

I sin prognos betonar rederiet att resultatet kommer att kraftigt
förbättras 2007. Skälet är att Svithoid Tankers redan vid beställning av
nya båtar har dem uthyrda på långtidskontrakt till en avkastning som
motsvarar 20 procent på eget kapital, eller 12 procent på sysselsatt
kapital.

Såväl intäkterna som avkastningen bör således i hög utsträckning vara
säkrade. Häri ligger också en stor del av aktiens potential.

Flottan väntas växa kraftigt under 2007
Svithoid Tankers verkar inom småtankersegmentet. Man har dels båtar upp
till 5.000 dödviktston och dels mellan 5.000 - 10.000 dödviktston.

Första båten (Mt Baltic Claire) levererades i augusti 2005 och under 2006
har ytterligare tre båtar levererats, en i januari och två i augusti. De
tre senaste båtarna har levererats i februari 2007, vilket utökar flottan
till sju båtar.

Som synes kan verksamheten sägas ha varit i ett uppbyggnadsskede under
2006, där kostnaderna delvis kommit före intäkterna. Därav det svaga
resultatet.

Under 2007 kommer nybyggen att levereras. Planen är att sex fartyg skall
bli klara under 2007 och ytterligare ett under 2008. I takt med att dessa
levereras lär intäkterna stiga.

Som beQuoted skrivit tidigare (se nyhetsbrev nr 29 2006) är rederiets
fartyg dessutom avancerade med en mycket hög produktivitet.
Produktiviteten kommer att bidra till att säkra resultatnivån.

Det är lätt att förstå att Svithoid Tankers räknar med att göra ett
väsentligt förbättrat resultat under 2007.

CHRISTER JÖNSSON
christer.jonsson@beQuoted.com

Marknadsplats
Stockholmsbörsen

Fredrik Nygren
VD Svithoid Tankers

Resultatet var inte så bra under 2006, men exklusive
engångskostnader ligger kostnaderna enligt plan.

I takt med att nybyggena blir klara förväntas resultatet
förbättras väsentligt under 2007.

Samtliga nybyggen är redan vid beställningstillfället uthyrda
på långtidskontrakt som möter rederiets avkastningskrav.

Svithoid Tankers har ett avkastningskrav på 12 procent på
sysselsatt kapital.

Mt Vedrey Heden

Mt Vedrey Heden förvärvades i augusti (75 procent) på 3.450
dödviktston.

Mt Vedrey Ydrehall på 3.500 dödviktston har förvärvats i
februari (20 procent).

Mt Vedrey Hallarna på 1.800 dödviktston har likaledes
förvärvats i februari.

Nästa händelse
2007-04-26
Delårsrapport Q1 2007

Mer info
Läs mer på beQuoted

HemsidaOm beQuoted

beQuoted publicerar nyheter och bolagsfakta för journalister och
investerare.

Uppdragsgivarna är noterade företag som vill att allmänheten ska få mer
och bättre information om den egna verksamheten.

Målgrupperna är nyhetsbyråer, finansiell press, aktiemäklare,
riskkapitalister, institutionella och privata investerare.

beQuoted väljer självständigt vad som skrivs och publiceras och garanterar
att nyheter, analyser, bedömningar och slutsatser alltid görs oberoende av
erhållen ersättning.

beQuoted AB
Sveavägen 31
111 34 Stockholm
Tel 08-692 21 90
Fax 08-506 533 99
info@beQuoted.com
www.beQuoted.com

Prenumeration
Om du vill prenumerera på beQuoteds nyhetsbrev klicka här
Om du vill avsluta din prenumeration klicka här
E-postadresser hanteras omsorgsfullt genom vår Privacy policy

Synpunkter och kommentarer uppskattas
Om du har synpunkter på innehåll, tips eller andra kommentarer att
ge - hör då gärna av dig