beQuoted AB

beQuoted nyhetsbrev: Boom inom RFID triggar TracTechnologys tillväxt

Pressmeddelande   •   Feb 09, 2007 11:01 CET

beQuoted nyhetsbrev nr 4 2007

Nyhetsbrevet finns på:
http://www.bequoted.com/businessbriefing/bbb-2007-04/bbb-2007-04.htm


Hej,

RFID-tekniken håller på att lossna på allvar. Analysföretaget
Gartner Group tror på en årlig tillväxt om 50 - 60 procent de
närmaste åren.

Vi tycker att framtiden ser intressant ut för RFID-företaget
TracTechnology. Nyligen förstärktes produktportföljen genom
förvärvet av Svenska Tidssystem AB. Och nu ska dessutom en
nyemission ge företaget finansiella muskler.

Elverkets nye vd Jonas Borgardt vill fortsätta ta marknadsandelar. I
en intervju förklarar han hur tillväxtstrategin skall omsättas.

Trevlig läsning!
Thomas LindgrenBoom inom RFID triggar TracTechnologys tillväxt
» TracTechnology har förvärvat snabbväxande RFID-företaget Svenska
Tidssystem AB. De båda företagen baserar sina produkter för
tillträde och tidsregistrering på likartade lösningar.
Synergieffekterna inom försäljningen är betydande. TracTechnology
bör kunna växa bra 2007.

Ny vd för Elverket vill fortsätta ta marknadsandelar
» Elverket Vallentuna har fått en ny vd efter Hans Asp, som kommer
att gå i pension. Jonas Borgardt skall se till att Elverket kan
fortsätta att ta andelar på den avreglerade elmarknaden. I en
intervju med beQuoted förklarar han hur tillväxtstrategin skall
omsättas.Elverket


I detta nummer
TracTechnology
ElverketBoom inom RFID triggar TracTechnologys tillväxt

TracTechnology har förvärvat snabbväxande RFID-företaget Svenska
Tidssystem AB. De båda företagen baserar sina produkter för tillträde och
tidsregistrering på likartade lösningar. Synergieffekterna inom
försäljningen är betydande. TracTechnology bör kunna växa bra 2007.

Stark marknadstillväxt bakom köpet av Svenska Tidssystem
RFID har länge ansetts som en lovande teknologi. Ofta går det dock
långsamt i början av teknikskiften och det är först nu som den riktiga
volymtillväxten verkar kunna komma.

Analysföretaget Gartner Group tror att RFID-tekniken kommer att omsätta
mer än tre miljarder dollar år 2010. Det blir i så fall en sexdubbling
från omsättningssiffran för 2005, som låg på en halv miljard dollar.

Förutom huvudprodukten MeatTrac, som går ut på ett erbjuda spårbarhet inom
köttproduktion, har TracTechnology andra applikationer baserade på RFID.
Några av tillämpningarna går under namnen PayTrac, TimeTrac, GateTrac och
CellTrac. Det är inom denna del av företaget som förvärvet av Svenska
Tidssystem passar in.

Svenska Tidssystem har två olika produktsegment som står för vardera
ungefär halva omsättningen i företaget:

• Tidssystem
• Säkerhetssystem

Enligt Mats Nordström, som är vd på TracTechnology, är lösningarna
snarlika TracTechnologys egna produkter.

- Teknikmässigt är de väldigt lika, men vi vänder oss till lite olika
kundsegment. Vi har fokuserat på industriella sammanhang medan Svenska
Tidssystem har gått mer mot lösningar som ökar säkerheten.

- Några exempel på kunder som Svenska Tidssystem sålt sina system till är
SEB, TV4 och GE Healthcare.

Starkaste synergierna på försäljningssidan
Tekniksynergier i all ära. Men det är synergierna på marknads- och
försäljningssidan som skall skapa de största vinsterna:

- Både vi och Svenska Tidssystem har känt att vi behöver nå större volymer
och här ligger de största fördelarna med samgåendet, berättar Mats
Nordström. Med en enda säljkår kan vi bearbeta båda marknaderna och
därefter utöka mot andra marknader och applikationer.

beQuoted tycker det är intressant att försäljningssynergierna betonas.

Allt för ofta lägger nämligen unga teknikföretag allt för stor fokus på
att ha de bästa systemen. De glömmer förvånansvärt ofta bort att utan ett
intensivt och hårt försäljningsarbete som tar produkterna ut till kunden
är inte ens de bästa särskilt mycket värda.

Svenska Tidssystem ger en utspädning på 11,4 procent
Svenska Tidssystem har varit privatägt och bokslutet för år 2006 är ännu
inte klart. Men baserat på siffrorna för 2005 är företaget ett snäpp
större än TracTechnology:

- För år 2005 nådde Svenska Tidssystem en omsättning på 5 miljoner kronor
och ett litet plusresultat, fortsätter Mats Nordström. Men de har gått
framåt starkt under 2006.

- Under 2007 skall TracTechnology genom detta förvärv och den stora
tillväxten som finns i branschen kunna ta ett rejält steg framåt och nå en
klart högre omsättning.

För förvärvet har TracTechnology betalat 1,34 miljoner B-aktier. Vid
aktiekursen på 5 kronor som rådde vid förvärvstillfället motsvarar det en
köpeskilling på 6,7 miljoner kronor. Det låter som ett högst anständigt
pris.

För aktieägarna motsvarar det en utspädning på 11,6 procent.

Pilotorder inom återvinningsbranschen
Ett exempel på att försäljningen redan verkar ta fart är den pilotorder på
ett passage- och kontrollsystem till en återvinningsanläggning i
Mellansverige som TracTechnology fått.

- Detta är en första pilotorder och om systemet fungerar bra kan kunden
komma att beställa system till ytterligare sju anläggningar, säger Mats
Nordström.

Syftet med systemet är att bättre reglera tillträdet till
avfallsanläggningarna. Att lämna avfall är i allmänhet gratis för
kommunens invånare, för att det inte skall hamna ute i naturen istället.
Men det skapar vissa problem nära kommungränserna:

- Många kommuner har behov av att bättre kunna kontrollera tillträdet till
sina avfallsanläggningar, fortsätter Mats Nordström. Det gäller speciellt
kranskommunerna i storstadsområdena som får ta emot mycket avfall från
privatpersoner som egentligen hör till storstaden.

- Med detta systemet kan man dela ut en RFID-bricka som ger tillträde för
till den egna kommunens hushåll och på så vis utestänga obehöriga.

Marknadssatsningarna ökade under andra halvan av 2006
TracTechnology har kommit med bokslutskommunikén för år 2006. Siffrorna
blev enligt följande:

• Omsättning: 2,3 Mkr (1,8)
• Resultat efter finansnetto: -6,6 Mkr (-3,9)
• Vinst per aktie: -0,68 kr (-0,46)

Bolaget har lyckats öka försäljningen med 29 procent jämfört med 2005. Men
resultatet har ändå försämrats kraftigt. Om man studerar andra halvåret
specifikt ser man att kostnaderna ökat över hela linjen.

Andra halvåret isolerat:

• Omsättning: 1,0 Mkr (1,3 första halvåret)
• Resultat efter finansnetto: -4,3 Mkr (-2,3 första halvåret)
• Vinst per aktie: -0,43 kr (-0,25 första halvåret)

En förklaring är att patentkostnaderna var större under det andra
halvåret. Men den viktigaste förklaringen är att företaget har ökat sina
satsningar på marknadsföring och försäljning. Vilket har varit en
prioriterad fråga för vd Mats Nordström sedan han tillträdde i maj.

Nyemission fyller på kassan
För att klara av sina tillväxtambitioner har bolaget förhandlat fram en
nyemission som kommer att ge 27,7 miljoner kronor, före
emissionskostnader.

I första hand kommer de befintliga aktieägarna att ha företräde.
Huvudägaren Haakan B Anderson och andra storägare, som tillsammans har
cirka 30 procent av kapitalet, har redan förbundit sig att teckna sina
andelar av emissionen. Resten har garanterats genom ett konsortium.

Beslutet ska formellt tas vid en extra bolagsstämma den 22 februari.
Prospektet förväntas därefter bli klart till den 2 mars 2007.

beQuoted tycker att framtiden ser intressant ut för TracTechnology. Det
ska bli spännande att se hur mycket bolaget kan ta hand om av den
förväntade boomen inom RFID-tillämpningar. I synnerhet nu när företaget
äntligen förses med finansiella muskler.

CHRISTER JÖNSSON
christer.jonsson@beQuoted.com

Marknadsplats
AktieTorget

Mats Nordström
VD TracTechnology

RFID står för Radio Frequency Identification.

RIFD används för att på kort håll överföra den lilla mängd
digital information som behövs för att identifiera ett
föremål.

Rejäl tillväxt. Gartner Group prognostiserar en
omsättningstillväxt inom RFID på över 500 procent fram till
2010.

Omsättningssiffran för RFID-lösningar för 2010 spås uppgå till
över tre miljarder dollar.

Svenska Tidssystems hemsida

Svenska Tidssystem omsatte 5 miljoner kronor under 2005, med ett
litet plusresultat, men har gått framåt rejält under 2006.

TracTechnology betalar 1,34 miljoner aktier för förvärvet. Det
motsvarar en utspädning på 11,6 procent.

Baserat på aktiekursen 5 kronor som rådde vid förvärvstillfället
motsvarar det en köpeskilling på 6,7 miljoner kronor.

Största synergierna mellan TracTechnology och Svenska Tidssystem
hittar man på marknads- och försäljningssidan.

Svensk Lunch. En av Svenska Tidssystems lösningar går under namnet
Svensk Lunch.

Systemet ersätter lunchkuponger av papper och möjliggör att
betalning för lunchen kan dras direkt mot lönen.

Svensk Lunch innehåller passersystemet Secure Perfect som kommer
från GE Security, som är världens största tillverkare av
säkerhetsprodukter.

Nyemission
• Aktieägare får teckna 4 nya aktier för 5 gamla.

• Teckningskursen är 3 kronor per aktie.

• Teckningstid 12 mars - 27 mars 2007.

Nästa händelse
2007-02-22
Extra bolagsstämma

Läs mer på beQuoted

HemsidaNy vd för Elverket vill fortsätta ta marknadsandelar

Elverket Vallentuna har fått en ny vd efter Hans Asp, som kommer att gå i
pension. Jonas Borgardt skall se till att Elverket kan fortsätta att ta
andelar på den avreglerade elmarknaden. I en intervju med beQuoted
förklarar han hur tillväxtstrategin skall omsättas.

Bakgrund inom marknadsföring i detaljhandeln
Ett vd-byte innebär ett naturligt tillfälle för ett företag att modifiera
sin strategi till förändrade marknadsförhållanden. Och det första som
sticker ut lite grann med Jonas Borgardt är hans bakgrund:

- Under hela min karriär har jag arbetat med marknadsföring och
försäljning. Jag har arbetat elva år i dagligvaruhandeln vid det som idag
är Axfood och därefter åtta år vid Bergman & Beving, berättar Jonas
Borgardt för beQuoted.

- Energibranschen är ny för mig och det är ganska ovanligt med folk som
kommer utifrån. Dessutom är det ovanligt att ledande personal har
försäljningsbakgrund och inte teknikbakgrund.

Begripliga kundfakturor skall införas
Elverket Vallentuna har alltså valt att göra en lite annorlunda
rekrytering. Men kanske är det smart med tanke på avregleringen, där det
är viktigare att lyssna på konsumentens önskemål:

- Det finns mycket att göra i branschen och det finns vissa paralleller
med dagligvaruhandeln, på så vis att det är volymprodukter i en
massmarknad, fortsätter Jonas Borgardt.

- Något som är ganska självklart att till exempel åtgärda är att göra
fakturorna enklare, så att kunden kan förstå sin elfaktura. Idag förstår
en del konsumenter inte vad de betalar för. Bland annat är kundens avgift
för elcertifikaten en källa till frågetecken.

Fokus på att göra det enklare att vara kund
Enligt SCB är det endast 15 - 20 procent av kunderna som aktivt väljer en
elleverantör. Resten har valt att stanna kvar hos den elleverantör som
också är nätägare. beQuoted undrar hur andelen som byter leverantör skall
kunna öka:

- Jag kommer att lägga stort fokus på att det skall bli enklare att vara
kund, förklarar Jonas Borgardt. Många tycker att det är svårt och
krångligt att byta elleverantör och därför låter de bli, trots att de
skulle spara pengar på att byta.

- Ett sätt är att arbeta mer med interaktiva lösningar. Främst den yngre
generationen är van vid att göra det mesta över internet. Vi vill komma
dit att det är lika naturligt att köpa sin energi på samma sätt som man
köper flygresor eller handlar med aktier. Genom att arbeta mer med
internet håller vi även nere kostnaderna.

Konceptet kan exporteras till övriga Norden
Elhandeln har vuxit organiskt under lång tid, men Elverket är fortfarande
en ganska liten aktör. För beQuoted berättar Jonas Borgardt att en
tillväxtstrategi finns framtagen:

- Vårt koncept har varit framgångsrikt i Sverige. En möjlighet kan vara
att vi försöker växa genom att etablera det i andra nordiska länder,
främst i Finland och Norge. Men det fortfarande Sverige som gäller i
första hand.

Att växa organiskt tar dock lång tid jämfört med att växa via förvärv,
vilket är en klart intressant möjlighet:

- Det finns en överetablering av främst elhandelsföretag, och en del har
det ganska kämpigt, berättar Jonas Borgardt. Där skulle vi kunna göra en
del.

- Vi kan också köpa distributionsföretag, det vill säga företag som är
nätägare. Eller så kan vi köpa kombinationer av företag, som vi själva är.
Det viktiga är att vi begriper verksamheten så att vi kan förädla
företaget som vi förvärvar.

- Att vi skulle köpa produktion av elkraft är dock mindre sannolikt, men
vi utesluter det inte. I så fall är det kanske främst förnyelsebar
elproduktion som är intressant.

Rätt rekrytering i en föränderlig marknad
Att energiföretagen måste bli mer konsumentorienterade känns uppenbart.
Men all erfarenhet visar att det är trögt att vända ett stort företag,
särskilt när man kommer från en monopolsituation.

För de tekniskt orienterade ledningarna i de större elbolagen lär det vara
betydligt roligare att utveckla produktion och distribution av el än att
hålla på med kundanpassning och andra "onödiga" aktiviteter.

Det betyder att en liten och rapp elhandlare med låga kostnader och klart
kundfokus kan växa ganska ostört. Elverket Vallentuna kan visa sig bli en
långsiktig vinnare, där Jonas Borgardts bakgrund kan vara precis vad
företaget (och branschen) behöver.

CHRISTER JÖNSSON
christer.jonsson@beQuoted.com

Marknadsplats
AktieTorget

Jonas Borgardt
VD Elverket Vallentuna

Jonas Borgardt är marknadsekonom och har dessutom en utbildning i
ekonomi vid Stockholms Universitet.

Han har också en MBA från samma universitet.

Hemsidan är ett viktigt säljredskap.

Kunden kan få fram prishistorik, jämföra priser och teckna avtal.

Elverket Vallentuna äger elnätet i Vallentuna kommun. Den delen av
verksamheten är inte konkurrensutsatt.

Elhandelsverksamheten är konkurrensutsatt och här ligger möjligheten
till fortsatt organisk tillväxt.

Enligt SCB väljer bara 15 - 20 procent av hushållen aktivt sin
elleverantör. En betydande tillväxtmöjlighet ligger i att få fler
att byta leverantör.

Nästa händelse
2007-02-22
Bokslutskommuniké 2006

Mer info
Läs mer på beQuoted

HemsidaOm beQuoted

beQuoted publicerar nyheter och bolagsfakta för journalister och
investerare.

Uppdragsgivarna är noterade företag som vill att allmänheten ska få mer
och bättre information om den egna verksamheten.

Målgrupperna är nyhetsbyråer, finansiell press, aktiemäklare,
riskkapitalister, institutionella och privata investerare.

beQuoted väljer självständigt vad som skrivs och publiceras och garanterar
att nyheter, analyser, bedömningar och slutsatser alltid görs oberoende av
erhållen ersättning.

beQuoted AB
Sveavägen 31
111 34 Stockholm
Tel 08-692 21 90
Fax 08-506 533 99
info@beQuoted.com
www.beQuoted.com

Prenumeration
Om du vill prenumerera på beQuoteds nyhetsbrev klicka här
Om du vill avsluta din prenumeration klicka här
E-postadresser hanteras omsorgsfullt genom vår Privacy policy

Synpunkter och kommentarer uppskattas
Om du har synpunkter på innehåll, tips eller andra kommentarer att
ge - hör då gärna av dig