beQuoted AB

beQuoted nyhetsbrev: Catering Please satsar på flygplansmat

Pressmeddelande   •   Sep 16, 2008 16:24 CEST

beQuoted nyhetsbrev nr 31 2008

Nyhetsbrevet finns på:
http://www.bequoted.com/businessbriefing/bbb-2008-31/bbb-2008-31.htm


Hej,

I det här numret har vi analyserat tre företag. Det första är en
leverantör av färdiglagad mat. Bolaget har nyligen gjort ett förvärv
för att stärka sin position inom transportindustrin.

Det andra är ett e-handelsbolag för barnprodukter. Bolaget genomför
nu en nyemission inför listningen på AktieTorget. Det tredje är ett
rederi som bygger vidare med fler båtar. Bolaget är på väg att bli
ett ganska stort rederi inom småtanker.

I dagens nummer kan Du läsa om Catering Please, ValueTree och
Svithoid Tankers.

Trevlig läsning!
Thomas Lindgren


Catering Please satsar på flygplansmat
» Catering Please förvärvade Klarago tidigare i år och tog därmed
steget in i catering mot transportindustrin. Om företagets
aggressiva mål nås är en uppvärdering förestående. Siffrorna för
augusti tyder på att målen inte är helt avlägsna.


ValueTree värt att teckna
» ValueTree Holdings, eller bara ValueTree som de brukar kallas, är
ett e-handelsbolag för barnprodukter på väg in på AktieTorget.
Bolaget har hittat en lönsam nisch, har en genomtänkt strategi och
lång erfarenhet av affärsverksamhet.


Svithoid Tankers fortsätter satsningen på småtankers
» Svithoid Tankers satsning på segmentet för småtankers fortsätter.
Fem nya fartyg är under byggnation och under sommaren genomfördes en
företrädesemission för att stärka balansräkningen och driva
satsningen vidare. Samtidigt ska de större fartyg som inte levt upp
till bolagets lönsamhetskrav avyttras.

I detta nummer
Catering Please
Svithoid Tankers
ValueTreeCatering Please satsar på flygplansmat
- En ny verksamhetsgren som kommer att betyda mycket för företaget

Catering Please förvärvade Klarago tidigare i år och tog därmed steget in
i catering mot transportindustrin. Om företagets aggressiva mål nås är en
uppvärdering förestående. Siffrorna för augusti tyder på att målen inte är
helt avlägsna.

Färdiglagad mat en bransch med vinden i ryggen
Catering Please är verksamt inom marknadssegmentet Home Meal Replacement
(HMR), färdiglagad mat med andra ord, och har tre verksamhetsområden:

Dagligvaruhandel med matlådor under varumärket Catering Please och Asia
Please

Entreprenadkunder där Catering Please tillagar mat till restaurangkedjor
och dylikt

Transportindustrin där fokus ligger på flyg- och tågnäringen

Thomas Eklund, ansvarig för Catering Please försäljning och vd för
dotterbolaget Klarago, berättar för beQuoted att HMR är en
tillväxtmarknad:

- Marknaden för HMR inom dagligvaruhandeln förväntas växa med 35 procent
årligen och det efterfrågas bättre och bättre mat inom flygnäringen. Maten
som serveras på flygplanen är en viktig konkurrensfördel för flygbolagen.

Flygplansmat blir en viktig del av Catering Please
Det senare verksamhetsområdet, catering mot transportindustrin, är nytt
för Catering Please. Det tillkom i och med förvärvet av Klarago som
tillträddes 1 juli detta år.

Köpeskillingen uppgår till cirka 11,9 miljoner kronor, varav 10,9 miljoner
kronor betalades vid tillträdet och 1 miljon kronor betalas per den 31
december 2008. För att finansiera förvärvet har Catering Please tagit ett
lån på 8 miljoner kronor.

Under niomånadersperioden 1 oktober 2007 till 30 juni 2008 har Klarago
omsatt 32,4 miljoner kronor och visat ett positivt rörelseresultat om 1,2
miljoner kronor. Under perioden belastades rörelseresultatet med kostnader
av engångskaraktär om 1,2 miljoner kronor.

Med hänsyn till engångskostnaderna hade Klarago en rörelsemarginal på 7,4
procent under perioden och köptes då av Catering Please för en
vinstmultipel runt fyra, vilket framstår som billigt om lönsamhet och
omsättning kan bibehållas.

Vill dra fördel av sin litenhet
- Vi är än så länge ett väldigt litet bolag när det gäller flygcatering,
vilket innebär att flygbolag kan ringa till oss mer eller mindre samma
dag, berättar Tomas Willers, vd för Catering Please, och framhäver
ytterligare konkurrensfördelen i att vara ett flexibelt företag.

- De flesta av våra branschkollegor har en så pass stor organisation att
de inte kan ta in en ny kund på kort varsel. Det kan vi.

Har vunnit två viktiga avtal
De senaste månaderna har det hänt mycket på Catering Please. Förutom att
man har förvärvat Klarago, har man också vunnit två strategiskt och
ekonomiskt viktiga avtal.

Det ena avtalet avser förädling och tillagning av en svensk
restaurangkedjas produkter med ett beräknat ordervärde om 4,5 miljoner
kronor per år. Produktionen började i mitten på maj och påverkade därför
inte siffrorna i andra kvartalsrapporten till fullo.

Det andra avtalet avser distribution av äkta amerikanska "ribs" i
familjepack på Coop. Distributionen görs i samarbete med Färskvarugruppen
i Jönköping och når på så sätt ungefär 600 Coop-butiker.

- Det här samarbetet kommer att tillföra väsentlig volym och omsättning
och är en bra inkörsport för fler produkter, menar Tomas Willers.

Positivt resultat för 2008 väntas
Siffrorna för första halvåret 2008 imponerar inte, men man får tänka på
att tillträdet av Klarago skedde efter periodens slut och är därför inte
representativ för företaget i sin nuvarande form.

Siffrorna för det första halvåret 2008:

 

 • Nettoomsättning: 5,6 Mkr (3,6)
 • Resultat efter finansnetto: -829 Tkr (-165)

• Vinst per aktie: -0,11 kr (-0,02)

 

Siffrorna för andra kvartalet isolerat:

 

 • Nettoomsättning: 3,0 Mkr (1,9)
 • Resultat efter finansnetto: -240 Tkr (-13)

• Vinst per aktie: -0,03 kr (0,00)

 

Företaget har lämnat en prognos om ett positivt resultat för 2008 och en
årsomsättning om 70 miljoner kronor med en vinstmarginal på 8 - 10 procent
under 2009.

Viktigt att konsolideringen med Klarago lyckas
En viktig ingrediens för företagets framgång är att förvärvet av Klarago
konsolideras framgångsrikt. Enligt Tomas Willers har konsolideringen skett
smidigt och inga extraordinära kostnader har behövt tas i samband med
förvärvet, vilket tyder på att målet kommer att uppnås.

- Det rullar på. Klarago har ett positivt kassaflöde och det har Catering
Please också.

De preliminära siffrorna för augusti månad ökar sannolikheten för att
årets resultat kommer att bli positivt. Omsättningen för augusti månad är
drygt 5 miljoner kronor och resultatet 371.000 kronor.

Prognosen för 2009 känns mer utmanande och beQuoted ställer sig något
tveksamma till om det kommer att gå att växa så snabbt och kraftigt under
ökad lönsamhet. Vi är något försiktigare i våra antaganden, men blir gärna
positivt överraskade. Augustisiffrorna bådar dock gott och visar på att
målet inte är alltför avlägset.

Värderas lågt men förtjänar viss rabatt
Om företagets prognos för 2009 uppnås kommer det göra en vinst på mellan
5,6 - 7 miljoner kronor. Runt 0,5 miljoner kronor kommer förmodligen att
gå till räntekostnader årligen, men trots det handlas aktien till en
vinstmultipel under 2 om ovanstående scenarion uppnås.

I dagsläget är företagets börsvärde runt 9 miljoner kronor. Det är lågt
och lämnar utrymme för en uppvärdering, även om omsättningen och
lönsamheten inte kommer upp till de nivåer som företaget har
prognostiserat. Men bolaget förtjänar en viss rabatt.

Catering Please är ett litet och relativt ungt företag som inte hunnit
visa vad det går för. Vägen till framgång är sällan spikrak och det är
därför vanskligt att uttala sig om nästa års resultat. Värderingen i
dagsläget visar dock på att det finns utrymme för en och annan luftgrop.

Lyckas Catering Please uppnå sina prognoser är företaget ett fynd på de
här nivåerna. Det är dock för tidigt för att ta fram fyndstämpeln, men
Catering Please är väl värd en plats på bevakningslistan.

MICHAEL KARLSTRÖM
miche.karlstrom@beQuoted.com

Marknadsplats
AktieTorget

Tomas Willers
VD Catering Please

Bolaget bildades 1998 av Tomas Willers under namnet Willers
Restaurang & Catering AB.

Under 2006 anslöt sig Thomas Eklund till företaget för att sköta
försäljningen. Han är nu även vd för dotterbolaget Klarago.

Catering Please lagar och distribuerar portionsförpackad mat.

Maten lagas i eget kök på Rindö under ledning av köksmästare Lena
Kromnow. Hon har tidigare arbetat på bland annat restaurang Gyldene
Freden.

Klarago Airline Catering var fram tills förvärvet Compass Groups
svenska flygcateringverksamhet.

Arlanda och Skavsta är flygplatser där Klarago är verksamt.

Catering Please har en produktionskapacitet om 6000 portioner per
dag.

Skyways och Ryan Air är de viktigaste kunderna.

Skalfördelarna efter förvärvet av Klarago börjar ge effekt på
resultatet för Catering Please.

Preliminär omsättning för augusti månad är drygt 5 miljoner kronor
och preliminärt resultat på 371.000 kronor.

Catering Please har fått i uppdrag att distribuera äkta amerikanska
"ribs" i familjepack till 600 Coop- butiker.

Nästa händelse
2008-11-21
Delårsrapport Q3 2008

Mer info
Läs mer på beQuoted

HemsidaValueTree värt att teckna
- Gör nyemission inför listningen på AktieTorget

ValueTree Holdings, eller bara ValueTree som de brukar kallas, är ett
e-handelsbolag för barnprodukter på väg in på AktieTorget. Bolaget har
hittat en lönsam nisch, har en genomtänkt strategi och lång erfarenhet av
affärsverksamhet.

ValueTree har hittat en mycket intressant affärsidé
beQuoted har talat med bolagets ordförande Erik Stenfors.

- Jag var tidigare vd i börsnoterade Note och är nu koncernchef i Hanza,
bägge är kontraktstillverkare. Jag har sett vilka företag som lyckats, och
märkt att valet av bransch är otroligt viktigt. Vi tycker vi har hittat
ett guldkorn i att sälja barnprodukter via internet, säger Erik Stenfors.

E-handel med barnprodukter har följande fördelar:

 

 • Hög bruttomarginal, 60 - 70 procent för direktsourcade produkter
 • Måttlig konkurrens
 • Relativt konjunkturokänsligt
 • Marknaden är stor och växer kontinuerligt
 • Kundbasen är väldefinierad
 • Många oumbärliga produkter

• Många produkter som kunden inte behöver "känna på" före köp

 

Företaget kompletterar internetförsäljningen med att även sälja via
utvalda distributörer. Man samarbetar bland annat med postorderföretaget
Haléns som säljer ValueTrees bosieboo-produkter, samt med den kinesiska
butikskedjan Good Baby.

Och i dag meddelar ValueTree att man förvärvat det svenska företaget
Spacebabies. De omsätter 15 miljoner kronor på distributionsförsäljning av
barnprodukter i Norden och har även en nystartad agenturförsäljning av
amerikanska barnprodukter med stor potential.

Förvärvet betalas med i huvudsak 400.000 nyemitterade aktier, plus ett
kontantbelopp samt ett mindre tillägg beroende på utvecklingen framöver.
Den tidigare ägaren Margareta Persson kommer att kvarstå i Spacebabies och
leda koncernens distributionsförsäljning.

- Försäljning genom distributörer är ett bra sätt att stötta vår
direktförsäljning, förklarar Erik Stenfors.

ValueTrees marknadsföring sker via katalogutskick och internet. Den senare
kanalen växer på bekostnad av den förra.

Företaget låter föräldrarna komma med idéer om bra produkter
ValueTree säljer både andras och egna produkter, de senare under
varumärket bosieboo. Vid utvecklingen av dessa får man råd och tips av
föräldrapaneler på totalt över 4000 personer. ValueTree kallar det "By
Parents, For Parents".

Från idé till produkt dröjer det vanligtvis bara 3 - 5 månader, det är
ovanligt kort tid.

- Ska vi göra en "ny" produkt så söker vi först upp den bästa tillverkaren
i Kina som har nödvändiga EU-certifikat och är van vid våra krav på
kvalitet. Därefter utgår vi från deras "motsvarande" produkt och gör de
modifieringar som vår föräldrapanel vill ha, förklarar Erik Stenfors.

- Sedan kan vi få hängcertifikat på den ursprungliga produkten, det
minskar tidsåtgången betydligt, menar Erik Stenfors.

Försäljning i England och Sverige
Bolaget inledde försäljningen i England med Sverige som andra land.
Expansionen fortsätter i första hand i Holland och på Irland. 2010 ska
försäljning ske i minst sex länder.

- Valet av länder beror på flera faktorer såsom hur många barn som föds,
hur mycket som spenderas av barnfamiljer, konkurrenssituationen samt
internetmognaden. Viktigt är också logistikfrågan, det måste fungera bra
ihop med de leveranscenter vi har, förklarar Erik Stenfors.

Bolaget framhäver skalbarheten som en stor fördel. Affärsmodellen är byggd
för Europa och nya länder tillfogas enkelt med "Copy / Paste". Logistik
och e-handelslösning är redan på plats, vilket innebär att intäkterna
väntas öka betydligt snabbare än kostnaderna.

Tillverkning och utveckling i Kina, inga mellanhänder
ValueTree samarbetar med ett tiotal fabriker i Kina, där utveckling och
produktion sker. Producenterna står för viss lagerhållning, och ValueTree
avser att ha tre leveranscenter i Europa. Från dessa sker leveransen
direkt till kunden, varorna gör bara ett stopp mellan producent och kund.

Tillverkningskostnaden i Kina är låg i nuläget, men i takt med landets
ökande välstånd väntas lönekostnaderna stiga. Även dollarkursen verkar
vara i en uppåtgående trend.

- Skulle det vara fördelaktigt ser vi inga problem med att flytta
tillverkningen till exempelvis Europa. I framtiden kan Kina faktiskt bli
mer intressant som konsumentmarknad och vi har ju redan en distributör
där, berättar Erik Stenfors.

- Framöver kan tillverkningen komma att bli mer distribuerad till de olika
försäljningsmarknaderna, fortsätter Erik Stenfors.

Fler förvärv att vänta som en del av expansionen
En stor del av bolagets tillväxt kommer att ske organiskt genom etablering
i nya länder och ökad försäljning på befintliga marknader. Men det blir
sannolikt också fler köp av andra barnproduktföretag.

- Med hjälp av förvärv får vi inte bara nya produkter och en ökad
omsättning, vi får också synergieffekter samt duktiga människor som vi kan
ha nytta av i organisationen, betonar Erik Stenfors och exemplifierar med
det nyss köpta bolaget Spacebabies.

- Genom det förvärvet får vi nya unika produkter till vår e-handel i
England. Och våra befintliga produkter kan vi även sälja via Spacebabies
kanaler. Dessutom får vi en utmärkt chef för vår distributionsförsäljning
i Margareta Persson, fortsätter Erik Stenfors.

Bankproblem medförde hack i tillväxtkurvan
Företaget träffade under 2007 avtal med en engelsk bank om en checkkredit.
Banken drabbades dock av den globala kreditkrisen, och när ValueTree i år
ville använda krediten hade kreditvillkoren försämrats till den grad att
checkkrediten inte längre var aktuell att utnyttja.

Bolaget ordnade viss tillfällig finansiering (som kommer att ersättas med
vanlig checkkredit) på annat sätt, men var ändå tvungna att dra ned på
marknadsföringen, med vikande försäljning under årets första kvartal som
resultat. Därefter har utvecklingen vänt uppåt igen.

Siffrorna för årets första sex månader blev:

 

 • Omsättning: 9,9 Mkr (13,1)
 • Resultat efter finansnetto: -8,1 Mkr (-10,6)

• Vinst per aktie: -1,39 kr (-1,72)

 

Försäljningen är cyklisk under året. Det fjärde kvartalet (med julhandeln)
är det starkaste, medan det första kvartalet brukar vara svagast.

ValueTree räknar med att vända till svarta siffror i år
Bolaget har sedan starten gått med förlust. Men i år ska det vända.

- Utvecklingen på kort sikt är ganska lätt att förutse. Om vi räknar in
hela årets försäljning i Spacebabies bör omsättningen i år bli cirka 55
miljoner kronor och fjärde kvartalet i år och framöver ska vi gå med
vinst, bedömer Erik Stenfors.

I bolagets memorandum inför listningen på AktieTorget anger man som mål
att 2010 nå en försäljning som överstiger 120 miljoner kronor med en
rörelsemarginal som överstiger 15 procent.

- Vi skulle kunna expandera ännu fortare om vi ville, men avsikten är att
växa med god lönsamhet, förtydligar Erik Stenfors.

Bolaget emitterar 900 000 aktier utan företräde för aktieägarna
Inför listningen på AktieTorget görs en nyemission till kursen 10 kronor.
Utifrån företagets mål och beQuoteds uppskattning ger det ett p/e-tal på 8
- 9 räknat på vinsten 2010. Det är lågt för ett bolag med goda möjligheter
till kraftiga vinstlyft ett antal år framöver.

Emissionskursen kan jämföras med den senaste kontantemissionen, under
våren 2007. Då ingick även optioner att teckna nya aktier till kurs 5 öre,
men om vi antar att dessa aktier i stället tilldelades gratis var den
genomsnittliga emissionskursen 11,20 omräknat för split.

Och Erik Stenfors berättar att det under våren i år har förekommit
inofficiell handel i aktien på nivåer runt 11,25 omräknat för split.
beQuoted tycker att teckningskursen i förestående emission är attraktiv.
Teckna senast den 3 oktober, vid överteckning prioriteras tidigt inkomna
anmälningar.

GÖRAN OFSÉN
goran.ofsen@beQuoted.com johan.falk@beQuoted.com

Marknadsplats
Stockholmsbörsen

Fredrik Nygren
VD Svithoid Tankers

- Det är uppenbart att de större spelarna på marknaden har bättre
lönsamhet.

Svithoid Tankers flotta består av 16 fartyg, varav 11 är i trafik
och resterande 5 är under byggnation.

Flottan är inriktad på kemikaliefartyg. Transporterna består av
förädlade oljeprodukter, kemikalier och biobränslen.

De nya fartygen förväntas kunna gå i drift successivt under andra
hälften av 2009.

- Vi har tre fartyg över 5.000 dödviktston varav 2 är i drift för
tillfället. Dessa kommer vi avyttra inom en 12-månadersperiod.
Lönsamheten på dessa fartyg når inte upp till våra krav.

Fördelningen av Svithoid Tankers flotta och nybyggen per
kontraktstyp:

Time charter 81%
Spotmarknad 13%
Volymkontrakt 6%

Bolaget bedömer att användandet av biobränslen kommer att fortsätta
öka. Det väntas medföra en utökad marknad för den typen av
bränsletransporter.

Nästa händelse
2008-10-30
Delårsrapport Q3 2008

Marknadsplats
AktieTorget

Elaine Barnes
VD ValueTree

Elaine Barnes är från England, bosatt i Hampshire. Hon har 20 års
erfarenhet från sälj- och marknadsförings-
branschen, till betydande del gällande konsumentprodukter.

Verksamheten i ValueTree inleddes 2006 och drivs av det numera
helägda dotterbolaget Milestone Corporation Ltd i England.

- Teoretiskt sett kan det utgå en tilläggsköpeskilling till tidigare
minoriteten i Milestone Ltd, helägt dotterbolag till Milestone
Corporation Ltd, men i praktiken lär ingen sådan uppkomma, säger
Erik Stenfors.

ValueTrees bruttomarginal är ovanligt hög för att vara ett
e-handelsbolag. Konkurrensen i andra branscher är vanligtvis mycket
tuff och marginalerna mindre.

bosieboo heter ValueTrees eget varumärke.

En trådlös babyvakt är en av de mest populära bosieboo-produkterna.

En unik kudde för gravida kvinnor är ett annat exempel.

Erik Stenfors
Ordf ValueTree

Erik Stenfors är kanske mest känd som grundare av och vd i Note, som
hade uppnått miljardomsättning när Erik Stenfors lämnade bolaget.

Styrelsen består av följande personer:

 

 • Erik Stenfors (ordf.)
 • Mikael Smedeby
 • Ron Fidler
 • Marie Wall
 • Elaine Barnes (vd)
 • Nigel Kendrick


Antalet aktieägare uppgår till cirka 70. Största ägare innan
förestående emission:

 

 

 • Erik Stenfors 9,9 %
 • Investering i Kunskap 7,3 %
 • Elaine Barnes 6,6 %
 • Coeli Holding 5,9 %
 • Coeli (tyfon) 5,9 %


Nästa händelse
2008-11-25
Delårsrapport Q3 2008

Mer info
Läs mer på beQuoted

Hemsida

 

Fakta om nyemissionen
Sista dag för teckning är fredagen den 3 oktober

Emissionen i korthet:
Teckningstid 15 september - 3 oktober
Teckningskurs 10 kr per aktie
Minsta teckningspost är 400 aktier (4.000 kronor)
Emissionen uppgår till 9.000.000 kronor
Totalt 900.000 nya aktier emitteras
De nya aktierna motsvarar 10,5 procent av företaget (9,1% efter
eventuell utspädning från optioner och konvertibler)
Styrelsen har åsatt företaget ett marknadsvärde om 76,6 Mkr före
emissionen och 85,6 Mkr efter emissionen vid full teckning
Första handelsdag på AktieTorget beräknas bli den 11 november 2008Svithoid Tankers fortsätter satsningen på småtankers
- De större fartygen ska säljas

Svithoid Tankers satsning på segmentet för småtankers fortsätter. Fem nya
fartyg är under byggnation och under sommaren genomfördes en
företrädesemission för att stärka balansräkningen och driva satsningen
vidare. Samtidigt ska de större fartyg som inte levt upp till bolagets
lönsamhetskrav avyttras.

Nödvändig nyemission
Svithoid Tankers aktieägare har haft en tung sommar. Sedan
företrädesemissionen offentliggjordes i slutet av juni har aktien tappat
halva sitt värde. Vd Fredrik Nygren menar att emissionen var nödvändig och
kommer leda till högre lönsamhet på sikt:

- I ett första skede var emissionen nödvändig för att stärka vår
balansräkning. Vi har ett pågående nybyggnationsprogram med fem fartyg och
det krävs kapital för att kunna slutföra dessa.

Emissionen inbringade närmare 54 miljoner kronor. I samband med emissionen
erhölls även teckningsoptioner som ger rätt att att teckna B-aktier för
4,50 kronor fram till den 15 juli 2009. Aktien handlas idag till 3,20
kronor.

Vid fullt nyttjande av teckningsoptionerna ökas antalet B-aktier med
ytterligare 13.413.541 stycken, motsvarande 60 miljoner kronor.

Satsningen på småtankers fortsätter
Svithoid Tankers är på väg att bli ett ganska stort rederi på marknaden
för småtankers, fartyg under 5.000 dödviktston. Flottan är inriktad på
kemikaliefartyg och består i nuläget av 16 fartyg, varav fem är under
byggnation. En stor del av transporterna utgörs av biobränslen.

Och renodlingen av flottan fortsätter. Fartyg överstigandes 5.000
dödviktston planeras att avyttras inom 12 månader. Det handlar om tre
fartyg, varav ett är under byggnation. Övriga fartyg under byggnation har
redan time charter-avtal och förväntas kunna gå i drift successivt under
hösten 2009.

Att den totala flottan krymper bekymrar inte Fredrik Nygren, som istället
ser en positiv utveckling mot en tydligare nischning:

- Historiskt sett har våra fartyg över 5.000 dödviktston bidragit
marginellt till resultatet, trots att de utgjort en fjärdedel av
balansräkningen. De är helt enkelt en belastning för oss.

Omförhandlade avtal för de senaste tillskotten
Nyligen meddelade bolaget att avtalen för flottans två senaste tillskott,
Vedrey Tora och Vedrey Thor, har omförhandlats. Fartygen har tidigare
varit tecknade på time charter-avtal till ett engelskt rederi.

Vedrey Thor kommer att fortsätta på time charter men på ett kortare avtal.
Vedrey Tora kommer att gå in på fyraårigt bareboatavtal (ett rent hyres-
eller legoavtal, beQuoteds anm).

Första halvåret 2008
Delårsrapporten för årets första sex månader visade på en blandad
utveckling. Omsättningen ökade med 68 procent medan resultatet gick i
motsatt riktning, till följd av ökade finansiella kostnader:

 

 • Omsättning: 83,0 Mkr (49,4)
 • Rörelseresultat: 2,6 Mkr (-1,8)
 • Resultat efter finansnetto: -23,1 Mkr (-15,3)

• Vinst per aktie: -1,17 Kr (-0,98)

 

Nyckeltalen vid första halvårets utgång:

 

 • Eget kapital per aktie: 8,52 kr (10,82)

• Substansvärde per aktie: cirka 12 kr (22)

 

Omsättningsökningen hänförs till fraktintäkter. Bolaget bedömer att
användandet av biobränslen kommer att fortsätta öka, vilket väntas medföra
en utökad marknad för den typen av bränsletransporter.

Nettoskulden ökade marginellt under perioden och uppgick vid halvårets
utgång till drygt 870 miljoner kronor. Soliditeten har sjunkit till 15
procent.

Det totala antalet aktier uppgår efter emissionen till 33.465.852 stycken.
Vid aktuell börskurs om 3,20 kronor motsvarar det ett börsvärde på 107
miljoner kronor.

Full lönsamhet dröjer till följd av inkörningsperioder
Lönsamheten dröjer, vilket beror på de inkörningsperioder som varje ny båt
som ska tas i drift måste genomgå.

Under inkörningsperioden, som kan sträcka sig upp till 6 månader, kan inte
fullt pris tas ut. Då ska olika kemikalie- och oljebolag utvärdera och
godkänna fartyget för att det ska få ta leveranser.

Rent praktiskt går det till så att man bjuder ombord olika kemikalie- och
oljebolag som enskilt gör sin egen bedömning av båten. De går igenom båten
tekniskt, tittar på rutiner och intervjuar besättning. De markerar alla
olika punkter från låg-, mellan- och högrisk.

Bolagen skriver sedan en rapport över inspektionen som skickas till
rederiet i fråga. När inkörningsperioden är avklarad kan fullt pris tas ut
på de avtal som skrivits.

Expansionen belastar resultatet
Resultatet för Svithoid Tankers lämnar fortfarande en del att önska. Men
på ett par års sikt, när alla inkörningsperioder är avklarade, väntar vi
oss en förbättrad lönsamhet.

Teckningsoptionerna som löper ut nästa sommar kan innebära ytterligare en
nödvändig förstärkning av bolagets balansräkning. Men nya aktieägare bör
ta utspädningseffekten i beaktande.

beQuoted ställer sig därför avvaktande till aktien tills vidare. Vi ser
fram mot att se fler fartyg i trafik och hoppas att bolagets bedömning om
en fortsatt växande marknad för biobränsletransporter är korrekt.
JOHAN FALK

Mer info
Läs mer på beQuoted

HemsidaOm beQuoted

beQuoted publicerar nyheter och bolagsfakta för journalister och
investerare.

Uppdragsgivarna är noterade företag som vill att allmänheten ska få mer
och bättre information om den egna verksamheten.

Målgrupperna är nyhetsbyråer, finansiell press, aktiemäklare,
riskkapitalister, institutionella och privata investerare.

beQuoted väljer självständigt vad som skrivs och publiceras och garanterar
att nyheter, analyser, bedömningar och slutsatser alltid görs oberoende av
erhållen ersättning.

beQuoted AB
Sveavägen 31
111 34 Stockholm
Tel 08-692 21 90
Fax 08-506 533 99
info@beQuoted.com
www.beQuoted.com

Ansvarig utgivare:
Thomas Lindgren

Prenumeration
Om du vill prenumerera på beQuoteds nyhetsbrev klicka här
Om du vill avsluta din prenumeration klicka här
E-postadresser hanteras omsorgsfullt genom vår Privacy policy

Synpunkter och kommentarer uppskattas
Om du har synpunkter på innehåll, tips eller andra kommentarer att
ge - hör då gärna av dig