beQuoted AB

beQuoted nyhetsbrev: Ecovision vässar Dagens Industri

Pressmeddelande   •   Mar 21, 2006 12:05 CET

beQuoted nyhetsbrev nr 7 2006

Nyhetsbrevet finns på:
http://www.bequoted.com/businessbriefing/bbb-2006-07/bbb-2006-07.htm

Hej,

Ecovision är ett börsinformationssystem som beQuoted distribuerar
företagsnyheter till. Nu ska Dagens Industri vässa sin
internettjänst med hjälp av Ecovisions system. Dessutom kommer Di TV
få tillgång till mer nyhetsmaterial.

Trevlig läsning!

Thomas Lindgren


Ecovision vässar Dagens Industri
» Ecovision får en prestigeorder genom att bli ny leverantör av
finansiell information till Dagens Industri. Dagens Industris kunder
kan förvänta sig en ännu bättre internettjänst erfar beQuoted.

”Strålande” för Björn Borg
» ”Strålande” - så kan man sammanfatta Nils Vinbergs presentation av
WBM’s utveckling och mål på Småbolagsdagen. Det var nämligen det
ordet han använde mest och dessutom passande för presentationen som
var mycket bra.

Höjt betyg för HomeMaid
» Inom servicesektorn är kundtillfredsställelse a och o. Ett höjt
betyg för HomeMaid kan skapa förutsättningar för en fortsatt god
tillväxt. Omsättningen ökade med 15 procent under 2005.HomeMaid

Insiderrapport från The Empires årsstämma
» beQuoted var med när The Empire höll sin årliga bolagsstämma.
Aktieägarna gav sitt stöd till köpet av köksproduktsföretaget Gerby.
Ordförande Ian Wachtmeister förklarade att The Empire genom
förvärvet blir ett "starkare företag" med en "snabbare
expansion".The Empire

Impact Europe förvärvar bolag i Norge
» Impact Europe Group ökar sin marknadsnärvaro i Norge genom att
förvärva AVnor AS. Andra nyheter är att dotterbolaget ADAV Rental
lanserar ett nytt uthyrningskoncept för utsändning av live evenemang
över internet.Impact Europe

Amelia Adamo väljer ONE
» Amelia Adamo har valt ONE Media för att lansera sin nya
månadstidning M-magasin. Det är ett glädjebesked för Johanna Fagrell
Köhler som fick ta över vd-skapet för ONE efter tilltagande
förlustsiffror i slutet av förra året.ONE Media

I detta nummer
Ecovision
HomeMaid
Impact Europe
ONE Media
The Empire
WBM


Ecovision vässar Dagens Industri
Ecovision får en prestigeorder genom att bli ny leverantör av finansiell
information till Dagens Industri. Dagens Industris kunder kan förvänta sig
en ännu bättre internettjänst erfar beQuoted.

En bättre internettjänst från Dagens Industri
Dagens Industri är Sveriges ledande affärstidning för börs- och
affärsnyheter. I utbudet ingår bland annat tidningen Dagens Industri,
webbsajten di.se samt tv-kanalen Di TV.

Ecovision levererar redan idag nyhetsbyrån Ticker till di.se. Det nya
avtalet gäller väsentligt utökade leveranser av kurs- och
nyhetsinformation till di.se och Di TV.

Vidare ingår utveckling och drift av tjänster för aktieportföljbevakning
och kursdiagram till di.se samt ett flertal licenser av realtidssystemet
Ecovision ProTrader till tv-redaktionen.

Även Nyhetsbyrån Ticker utökar leveransen av finansiella nyheter berättar
Mats Göthlin, IT-chef hos Dagens Industri:

– På di.se kommer besökarna att få nyheterna från Ticker med kortare
fördröjning än idag. Och tv-redaktionen kommer att få nyheterna genom
ProTrader.

Ecovisions paketerade lösningar var avgörande berättar Mats Göthlin:

– Ecovision hade en färdig paketerad lösning som passade oss. Nu kan vi
styra datat som vi vill ha det och bli mer snabbfotade utan några trånga
sektorer.

– Vi räknar med att förbättra Dagens Industris internettjänst när den nya
lösningen kommer på plats. Vi håller på att se över olika funktioner,
grafhanteringen och portföljsidan.

Avtalet gäller från den 1 maj 2006. beQuoted uppskattar att en affär av
den här storleken kan vara värd kring 1 miljon kronor per år.

Kryddar med stort avtal med Handelsbanken
Framgången föder framgång. Idag på morgonen meddelar Ecovision att man
tecknat ett stort tilläggsavtal med Handelsbanken.

Avtalet avser finansiell information till bankens internet- och
intranettjänster. I en informationsfeed kommer svensk och utländsk
kursinformation att distribueras tillsammans med bolagsinformation och
fondkurser.

Vidare kommer Handelsbankens internetkunder och anställda få nyheter från
Nyhetsbyrån Ticker. Det nya avtalet gäller från den 1 juli 2006.

THOMAS LINDGREN
thomas.lindgren@beQuoted.com

Marknadsplats

Nya Marknaden

Di.se är Sveriges i särklass största internettjänst för börs- och
affärsnyheter.

Di.se besöks av fler än 450.000 unika webbläsare per vecka.

11 miljoner sidläsningar görs per vecka. Det visar på hög lojalitet
hos läsarna.

Annonsutrymmet är många gånger slutsålt.

Di.se satsar på ökat utbud av nyheter i tjänsten.

Detta kommer att öka läsarlojaliteten ytterligare och öka DI’s
annonsintäkter.

Ecovision levererar sedan många år drift och utveckling av
Handelsbankens internettjänster.

Nu fördjupas samarbetet ytterligare.

Nästa händelse
2006-05-09
Delårsrapport Q1 2006 Bolagsstämma

Mer info
Läs mer på beQuoted

Hemsida


”Strålande” för Björn Borg
- Vd Nils Vinberg på Småbolagsdagen
”Strålande” - så kan man sammanfatta Nils Vinbergs presentation av WBM’s
utveckling och mål på Småbolagsdagen. Det var nämligen det ordet han
använde mest och dessutom passande för presentationen som var mycket bra.

”Helåret 2005 var strålande”
Som vi tidigare har berättat blev år 2005 mycket framgångsrikt för WBM (se
beQuoted nyhetsbrev nr 4 2006). beQuoted kan här redogöra det viktigaste
som framkom under Småbolagsdagen som arrangerades av Financial hearings i
samarbete med Börsveckan.

Vd Nils Vinberg inledde med att blicka tillbaka på 2005:

– Helåret 2005 var strålande. Försäljningen ökade 19 procent fastän ingen
ny marknad öppnades.

– Och fjärde kvartalet blev ruggigt starkt, Björn Borg-nätverket växte
organiskt med 45 procent.

Nils Vinberg pekar på följande förklaringar varför 2005 blev så
framgångsrikt:

• Alla marknader utvecklades väl

• Alla produktområden utvecklades bra, i synnerhet kläder

• Försäljningen i konceptbutikerna ökade

• Flera konceptbutiker öppnades

• Björn Borg hade starka kollektioner och en tydligare positionering

WBM's mål för 2006
Nog med tillbakablick, det är ju den framtida utvecklingen som kommer att
avspegla sig i WBM’s aktiekurs. Vad ligger i pipen och vad har företaget
för mål under den närmaste tiden?

Nils Vinberg angav följande mål för 2006:

• Etablering på minst en ny marknad

• Fler konceptbutiker, både egna och franchise

• Ökad satsning på internationalisering

• Ökad satsning på produktutveckling och sortimentsbreddning

• Fortsatt fokus på varumärkesbyggande aktiviteter

beQuoted redogör nedan för hur WBM ska nå sina mål.

Etablering på minst en ny marknad
Nils Vinberg upprepade målet att etablera Björn Borg på 3-5 nya marknader
till och med 2007:

– I år öppnar vi minst en ny marknad, det lovar jag.

– Vi för enormt intressanta diskussioner med olika distributörer och flera
europeiska varuhuskedjor kommer och besöker oss.

– Men jag upprepar vad jag tidigare sagt, nämligen att det inte är
viktigast att det går fort, utan att det blir rätt. Fel distributör kostar
både tid och pengar, dessutom tappar vi tre år i tempo.

Fler konceptbutiker, både egna och franchise
I Sverige finns det 4 konceptbutiker som samtliga ägs av WBM. I Europa
finns det ytterligare 12 konceptbutiker på franchisebasis, 10 i Holland, 1
Belgien och 1 i Norge. Tack vare en stark kapitalbas kommer koncernen att
kunna växa med fler butiker, om bra lokaler kan hittas.

Nils Vinberg:

– I Sverige vill vi dubbla antalet egna butiker. Men det råder en tuff
konkurrens om bra lägen. Alla klädkedjor verkar vilja öppna nya butiker
just nu.

– Även utomlands räknar vi med fler butiker. Vi har nya avtal på gång för
franchisebutiker.

Ökad satsning på internationalisering
Det ser ut som att det kommer att hända något på etableringsfronten. WBM
diskuterar med flera distributörer i olika länder.

Företaget har dessutom förstärkt organisationen med en exportchef samt
ytterligare en person för att arbeta med expansionen av Björn
Borg-produkterna.

Ökad satsning på produktutveckling och sortimentsbreddning
Som vi nämnt tidigare kan ytterligare produktgrupper som exempelvis Hem &
Bad dyka upp framöver (se beQuoted nyhetsbrev nr 3 2006).

Flera produktgrupper kan även marknadsföras bredare på befintliga
marknader där skor är ett tydligt exempel, som än så länge bara säljs i
mindre omfattning utanför Sverige.

Nils Vinberg:

– Det finns en betydande marknadspotential på befintliga och nya
marknader.

Fortsatt fokus på varumärkesbyggande aktiviteter
WBM har exklusiv rätt att producera, marknadsföra och sälja produkter
under varumärket Björn Borg. Den så kallade varumärkesplattformen är
mycket viktig för bolagets fortsatta framgång berättar Nils Vinberg:

– Positionering är A och O. Konsumenten måste veta vad de köper. Vi har
därför stärkt varumärkesplattformen.

– Målgruppen är killar och tjejer med mental ålder 20-25 år, coola,
målmedvetna, men som nöjer sig med att handla på hemmaplan.

Bildtext: Varumärket Björn Borg finns i det övre mellanprissegmentet
med avseende på pris och mode.
(Klicka på bilden för större bild)

Behåller de finansiella målen
Redan 2005 uppnådde WBM sina långsiktiga finansiella mål, nämligen en
omsättningstillväxt på 15 procent per år och en rörelsemarginal på minst
10 procent. Det blev 19 procent respektive 16 procent.

Trots detta vill Nils Vinberg inte justera upp företagets finansiella mål:

– Våra mål ska ses över en konjunkturcykel, därför justerar vi inte upp
dem nu.

– Vi har också ett långsiktigt mål att dela ut ungefär en tredjedel av
vinsten efter skatt till aktieägarna. Det väljer vi att göra redan i år.

Utdelning föreslås bli 5 kronor per aktie, resultatet per aktie uppgick
till 15,33 kronor för 2005.

– Vidare föreslår styrelsen en aktiesplit 4:1. Detta för att aktien ska
hamna på samma kurs som vid noteringen, avslutar Nils Vinberg.

Det säger en hel del om kursuppgången sedan dess.

THOMAS LINDGREN
thomas.lindgren@beQuoted.com

Marknadsplats
Nya Marknaden

Nils Vinberg
VD WBM

– Noteringen av WBM-aktien på Nya Marknaden har skapat ett
ytterligare intresse för Björn Borg som varumärke.

Målen för 2006 tyder på att WBM kommer att fortsätta växa.

– Internet är en viktig kanal som vi inte börjat sälja genom
än, men vi tittar på det.

– Det är en generationsfråga innan konsumenterna väljer
internet för shopping. Så småningom blir det en butik på nätet
även för Björn Borg.

WBM har rätten till varumärket Björn Borg på alla marknader.

Fem produktområden finns för närvarande, kläder, skor, väskor,
glasögon och parfym. (Klicka på bilden för större bild)

– Brand Management innebär att vi sätter upp regler för varumärket,
avgör hur distributionen ska ske samt hur varumärket ska
positioneras.

Kännetecken för varumärket Björn Borg är kvalitetsprodukter med en
kreativ och innovativ design. Produkter ska kännas sportiga,
stilfulla, sexiga och gärna surrealistiska.

– 2006 har börjat bra och vår balansräkning är i strålande skick.

– Sverige går otroligt bra, men Holland jagar hack i häl, de kommer
nog att gå om Sverige.

– Även i Danmark går det mycket bättre.

Nästa händelse
2006-05-04
Delårsrapport Q1 2006
Bolagsstämma

Mer info
Läs mer på beQuoted

Hemsida


Höjt betyg för HomeMaid
HomeMaid har lyckats få höjt betyg i sin kundnöjdhetsundersökning.
Genomsnittsbetyget ligger numera på 4,0 (av maximala 5,0) vilket är en ny
höjning jämfört med tidigare år.

Inom servicesektorn är kundtillfredsställelse a och o. Ett gott betyg kan
skapa förutsättningar för en fortsatt god tillväxt inom HomeMaids
verksamhetsområde vita hushållsnära tjänster.

Omsättningen ökade också under 2005. Plus femton procent blev den totala
tillväxten, varav den organiska tillväxten nådde goda tio procent.

HomeMaid noterat bolag sedan november
Sedan i november är HomeMaid ett noterat bolag. Ett av syftena med
noteringen är att skapa en ökad marknadskännedom om bolaget. Det verkar ha
lyckats, andelen privata avtal fortsätter att växa.

Allt fler privatpersoner har alltså upptäckt fördelarna med att köpa vita
hushållsnära tjänster. En mer positiv syn på köp av hushållsnära tjänster
bland beslutsfattare i Sverige, med tillhörande skatteförändringar, skulle
med all sannolikhet skapa förutsättningar för en rejäl och uthållig
tillväxt inom den sektorn.

Centrala avtal med företagskunder står dock fortfarande för merparten av
affärsvolymen. I dessa fall köper företagskunder hushållsnära tjänster för
att ge till sina anställda som löneförmån.

Fixelina fixar omsorgen
Dotterbolaget Fixelina, som svarar för omsorgsverksamheten i Nacka kommun,
förvärvades under 2005. Ambitionen är att etablera samma koncept hos fler
kommuner runt om i landet.

Auktorisation har under 2005 erhållits i Mölndals kommun. HomeMaid har
tagit kontakt med fler kommuner i förväntan på en framtida
konkurrensutsättning av omsorgsverksamheten.

Årets siffror visar ett resultatlyft
HomeMaid har under sin uppbyggnadsfas visat förlustsiffror. Men för
helåret 2005 blev det vinst. Resultatet efter skatt år 2004 var också
positivt, men bolaget räknade då in en engångsintäkt avseende uppskjuten
skatt på 2,7 miljoner kronor.

För helåret 2005 blev siffrorna:

• Omsättning: 47,2 Mkr (41,1)
• Resultat efter finansnetto: 0,8 Mkr (-0,3)
• Vinst per aktie : 0,08 kr (0,24)
• Vinstmarginal: 1,7 procent (neg)

För fjärde kvartalet blev siffrorna:

• Omsättning: 12,4 Mkr (11,3)
• Resultat efter finansnetto: -0,2 Mkr (-0,3)
• Vinst per aktie: 0,01 kr (0,24)

Under det fjärde kvartalet har resultatet belastats med kostnader på 0,3
miljoner kronor för noteringen i november. Det underliggande resultatet
för helåret 2005 blev därmed 1,1 miljoner kronor. Och den underliggande
vinstmarginalen 2,3 procent.

CHRISTER JÖNSSON
christer.jonsson@beQuoted.com

Marknadsplats
AktieTorget

Åsa Keller
VD HomeMaid

Större företag som låter sina anställda få hushållsnära tjänster som
löneförmån är till exempel Handelsbanken, Telia, Skanska, SEB, COOP,
Länsförsäkringar och WM Data.

Mitt hus är min borg! Att ge en främmande människa fri tillgång till
sitt hem kräver förtroende. Alla nyanställda hos HomeMaid måste
lämna utdrag ur brottsregistret och skriva under ett sekretessavtal.

Marknadsandelen inom vita hushållsnära tjänster uppgår till 33
procent bedömer HomeMaid.

Nästa händelse
2006-05-18
Bolagsstämma 2006

Mer info
Läs mer på beQuoted

Hemsida


Insiderrapport från The Empires årsstämma
beQuoted var med när The Empire höll sin årliga bolagsstämma. Aktieägarna
gav sitt stöd till köpet av köksproduktsföretaget Gerby. Ordförande Ian
Wachtmeister förklarade att The Empire genom förvärvet blir ett "starkare
företag" med en "snabbare expansion".

Kontroll över produktion i Kina
Ian Wachtmeister värdesätter särskilt att Gerby har kontroll över sin egen
produktion i Kina, till skillnad från konkurrenterna. Följaktligen
riskerar inte produkter som Gerby investerat mycket marknadsföring i att
kopieras i Kina och komma ut via lågpriskedjor.

Vd Johan Kalling betonade synergieffekter. Ett större The Empire bör genom
stordriftsfördelar i inköp kunna pressa reklamkostnaderna med 10–15
procent.

Egna varumärken ger snabb tillväxt
Michael Christensen från Gerby presenterade sitt företag och de egna
varumärkena C3 och Saga. C3 är ett varumärke i mellanprisklassen och Saga
ett lågprismärke. C3 har framgångar på exportmarknaden och dessa bedöms
kunna driva tillväxten i Gerby.

Michael Christensen uteslöt inte att Gerby kommer att ta fram ett eget
varumärke även i den högre prisklassen.

På en fråga från en aktieägare förklarade Michael Christensen att han
bedömde risken att Gerby skulle förlora något av de varumärken som
företaget är distributör för som liten.

Trenden går snarare mot att stora företag arbetar mer genom distributörer,
eftersom en distributör med flera varumärken kan nå skalfördelar mot
butikskedjorna.

Aktien lyfte efter förvärvet
The Empires aktie har varit handelsstoppad fram till bolagsstämmans
godkännande av förvärvet av Gerby. I beQuoteds förra artikel skrev vi att
The Empire borde gå upp när aktien började handlas igen, och motiverade en
kurs på åtminstone 12–13 kronor till att börja med.

Så blev också fallet. Efter några dagars inledande tjurrusning upp till
som högst 25 kronor har nu aktien stabiliserats kring 15 kronor. Därmed
har The Empire ett börsvärde kring 140 miljoner kronor.

beQuoted har i grund och botten en positiv syn på The Empire. Förvärvet av
Gerby har stärkt den övertygelsen. Fortsatt organisk tillväxt för både
SodaStream och Gerby bör på sikt ge rättvisa åt en ännu högre värdering av
The Empire.

CHRISTER JÖNSSON
christer.jonsson@beQuoted.com

Marknadsplats
AktieTorget

Ian Wachtmeister, styrelseordförande:

– Genom förvärvet av Gerby kommer The Empire att bli ett starkare
företag med en snabbare expansion.

Nya varumärken och produkter till The Empire.

Espressomaskin från C3

När handelsstoppet hävdes rusade aktien upp till 25 kronor. Nu har
den stabiliserats kring 15 kronor.

Nästa händelse
2006-05-19
Delårsrapport Q1 2006

Mer info
Läs mer på beQuoted

Hemsida


Impact Europe förvärvar bolag i Norge
Impact Europe Group ökar sin marknadsnärvaro i Norge genom att förvärva
AVnor AS erfar beQuoted. Andra nyheter är att dotterbolaget ADAV Rental
lanserar ett nytt uthyrningskoncept för utsändning av live evenemang över
internet.

Köper norska AVnor
Norska AVnor beräknas tillföra en affärsvolym på cirka 15-20 miljoner
kronor per år. Företaget har kontor i Drammen och Oslo. De nuvarande
ägarna får betalt i kontanter och nyemitterade aktier i Impact Europe. De
kommer efter affären att fortsätta arbeta i bolaget.

Impact Europes norska verksamheten bedrivs sedan tidigare genom det
helägda dotterbolaget Impact Europe Norge AS, i Oslo, Bergen och
Trondheim.

Lanserar nytt uthyrningskoncept
Som första bolag i Sverige har dotterbolaget ADAV Rental sänt en
elitseriematch i ishockey över internet med videokonferensutrustning. Det
unika var att man endast använde en vanlig ADSL uppkoppling med drygt 1
Mbits förbindelse över internet.

ADAV Rental har därför beslutat att lansera tekniken som ett nytt
uthyrningskoncept under namnet ”Live event med videokonferens över
internet”.

Företaget kommer att hyra ut kompletta paketerade lösningar för att
genomföra denna typ av live event med videokonferens över internet.

– Användningsområdena är många eftersom vi kan sända live till en
betydligt lägre kostnad än den traditionella OB-bussen med
satellitöverföringar. Utöver sportevenemang kan vi sända konserter,
bolagsstämmor och företagsevenemang, säger Jonas Angervall som är vd ADAV
Rental.

Marknadsplats
beQuoted inofficiella

Norska AVnor bidrar med affärsvolym på 15-20 miljoner kronor.

ADAV Rental är specialiserat inom uthyrning av ljud, bild, ljus,
tolk och videokommunikation.

Kontor finns i Göteborg, Malmö, Stockholm och Umeå.

Nästa händelse
2006-03-27
Bokslutskommuniké 2005

Mer info
Läs mer på beQuoted

Hemsida


Amelia Adamo väljer ONE
Amelia Adamo har valt ONE Media för att lansera sin nya månadstidning
M-magasin. Det är ett glädjebesked för Johanna Fagrell Köhler som fick ta
över vd-skapet för ONE efter tilltagande förlustsiffror i slutet av förra
året.

Halvårsresultatet svagare än förväntat
ONE har ett brutet räkenskapsår som löper från juli 2005 till juni 2006.
Bolaget kommunicerade sin halvårsrapport (juli - december 2005) den 23
februari.

Försäljningen ökade till 19,8 Mkr (15,1), medan resultatet blev avsevärt
svagare än förväntat. Efter finansnetto hamnade resultatet på -5,2 Mkr
(0,0), varav så mycket som -4,8 Mkr kunde härledas till det senaste
kvartalet (oktober-december).

ONE påbörjade ett åtgärdsprogram i början av året. En av de första
punkterna var att utse Johanna Fagrell Köhler till ny vd. Hon har sedan
dess presenterat ett fyra-punkts-program för att få koncernen tillbaka på
banan igen.

Johanna Fagrell Köhler har under sin tid som vd fått se ONE ta emot två
prestigeuppdrag, ett från Amelia Adamo och ett från Sveriges
Reklamförbund.

Månadstidningen M-magasin, Amelias egen tidning
Amelia Adamo kallar M-magasin för ”min tidning” då den riktar sig till
hennes egen generation. M står för ”mappies” - ett amerikanskt uttryck som
betecknar dagens 50+ kvinnor.

”Mappies” var de som skapade ungdomskulturen, radhusboomen och var de
första moderna mammorna. Datumet för lanseringen är ännu hemligt.

– ONE har gjort flera framgångsrika kampanjer inom Bonnier tidskrifter.
Jag har stort förtroende för deras kunskap om direktmarknadsföring. Med
deras hjälp kommer vi att nå målgruppen på rätt sätt, vid rätt tillfälle,
säger Amelia Adamo.

ONE erbjuder en komplett teknisk lösning
ONE är ett av de ledande företagen på den svenska direktreklammarknaden.
Styrkan med direktreklam (DM) är enligt Johanna Fagrell Köhler att
resultatet är mätbart och att den är effektiv eftersom reklamen riktas
till en viss målgrupp.

– Tack vare DM kan vi nå individen. I detta fallet den kräsna kvinnan. Hon
som har några år på nacken men ändå mycket kvar av livet, berättar Johanna
Fagrell Köhler för beQuoted.

En kampanj består dels en grafisk lösning och dels en teknisk lösning. Den
grafiska lösningen innefattar original, ad, text och form. I den här
kampanjen har den tagits fram tillsammans med Amelia Adamo.

Den tekniska lösningen består av valet av papper, hur kuvertet ser ut, vad
som ligger i, tryck, kuvertering och utskick.

Oftast lägger man med ett erbjudande som ska få konsumenten att skynda sig
att svara. Det kan vara en sjal eller en plånbok.

För att få största utfallet på utskicket testar ONE vilket erbjudande som
har bästa effekten på målgruppen. Det kan ske genom, intervjuer på stan,
telefonsamtal eller testutskick.

– En sådan här order får vi för att vi kan anpassa den tekniska lösningen
till erbjudandet och för att vi kan ta helhetsansvaret. Vi ser helt enkelt
till att rätt erbjudande skickas ut vid rätt tidpunkt, berättar Johanna
Fagrell Köhler.

– Vi har gjort flera tidningskampanjer för Bonniers som har gått bra, till
exempel för Sköna Hem. Vårt uppdrag för Amelia Adamo har redan gett eko i
form av nya affärer, avslöjar Johanna Fagrell Köhler.

Sveriges Reklamförbund vill nå nya byråer genom direktreklam
ONE har också fått i uppdrag att ta fram en rekryteringskampanj åt
Sveriges Reklamförbund. Uppdraget innefattar strategi, målgruppsurval,
formgivning och produktion av alla kampanjmoment.

– Det här är första gången som Sveriges Reklamförbund anlitar en DM-byrå
och jag är naturligtvis stolt över att valet föll på oss, avslutar Johanna
Fagrell Köhler.

THOMAS LINDGREN
thomas.lindgren@beQuoted.com

Marknadsplats
AktieTorget

Johanna Fagrell Köhler
VD ONE Media

Tidningen M-magasin skall tillfredställa den nyfikna drivande
kvinnan som i mogen ålder har lite mer pengar och fritid.

"Mappies" betyder "mature affluent pioneering people".

Bland ONE’s kunder finns Bonniers, MasterFoods, Kellogg’s,
Aftonbladet, American Express, Danske Bank och Röda Korset.

Johanna Fagrell Köhler:

– Konsumenten nås av 3.000 budskap varje dag. Vi måste leverera
något som utmärker sig i brevlådan.

ONE’s produkt Eyeflow används för att testa om annonsen har en
layout som tilltalar konsumenten.

En affär av den här typen består till 70 producent av hårda faktorer
(produktion) och till 30 procent av mjuka faktorer (analys och
strategi).

Kampanjen innefattar annonsering, DR-utskick, en kampanjsajt samt
uppföljande telemarketing.

Nästa händelse
2006-05-18
Delårsrapport

Mer info
Läs mer på beQuoted

Hemsida


Om beQuoted

beQuoted arbetar med rådgivning i samband med företagsfinansiering och med
att förse aktieägare, investerare och media med information om aktiebolag
och aktiekurser.

beQuoted organiserar dessutom aktiehandel tillsammans med banker och
fondkommissionärer.

Målgruppen är investerare i mindre och medelstora företag.
beQuoted AB
Scheelegatan 36
112 28 Stockholm
Tel 08-692 21 90
Fax 08-33 19 40
info@beQuoted.com
www.beQuoted.com

Prenumeration
Om du vill prenumerera på beQuoteds nyhetsbrev klicka här
Om du vill avsluta din prenumeration klicka här
E-postadresser hanteras omsorgsfullt genom vår Privacy policy

Synpunkter och kommentarer uppskattas
Om du har synpunkter på innehåll, tips eller andra kommentarer att
ge - hör då gärna av er