beQuoted AB

beQuoted nyhetsbrev: El-Giganten tror på stor framgång för SodaStream i Danmark (The Empire)

Pressmeddelande   •   Okt 25, 2005 10:00 CEST

beQuoted nyhetsbrev nr 16 2005

Nyhetsbrevet finns på:
http://www.bequoted.com/businessbriefing/bbb-2005-16/bbb-2005-16.htm

Hej,

Christer Jönssons analyser i förra numret blev mycket uppskattade. I
det här numret följer han upp med intervjuer av CoolGuard och The
Empire. Därutöver kan Du läsa om sex andra företag.

Trevlig läsning!

Thomas Lindgren

CoolGuards försäljning upp 300 procent
- Och det ser ut att fortsätta
» CoolGuard redovisar en fortsatt bra försäljning. En
avsiktsförklaring med danska Danfoss A/S öppnar upp för distribution
genom ett hundratal försäljningsbolag, återförsäljare och
distributörer över hela världen.

El-Giganten tror på stor framgång för SodaStream i Danmark
» beQuoted tar pulsen på The Empire. Vi har intervjuat Johan Kalling
som är vd på företaget. Nyligen meddelades att The Empire slutit ett
avtal med El-Gitanten om att sälja SodaStream i Danmark.

I detta nummer

Central Asia Gold
Cint
CoolGuard
Elverket
Formo Services
International Gold
Exploration IGE
ONE Media
The Empire

Elverket följer upp analys med stark rapport
» Elverket följer upp beQuoteds analys i förra nyhetsbrevet med en
stark rapport för tredje kvartalet 2005. Trots en mild höst med
lägre elfakturor som resultat har Elverket lyckats förbättra
resultatet rejält. Elverket
Epax tar corner i Formo Services
» Förvaltningsbolaget Epax har lovat att teckna aktier för 11,5
miljoner kronor i den kommande nyemissionen i Formo Services.Formo
Services
Mellanrapport från Central Asia Gold
» Central Asia Gold meddelar att man under 2005 kommer att producera
mer än 300 kg guld.Central Asia Gold
IGE förvärvar andel i Dalsland
» Prospekteringsföretaget International Gold Exploration IGE har
ingått ett samarbete med Yield (Göteborgslistan) om
guldprospektering i Dalsland.International Gold
Exploration
ONE ska göra direktreklam rumsrent
» – Nu ska direktreklam bli rumsrent, säger Jerker Stenberg, Vd för
ONE Media som sysslar med direktmarknadsföring.ONE Media
Ökade intäkter och kostnader i Cint
» Undersökningsföretaget Cint rapporterar en ökad försäljning till
5,8 Mkr för årets nio första månader (3,7). Resultatet efter
finansnetto hamnade på 1,3 Mkr (1,1). Nästan halva försäljningen
genererades från utlandet.Cint


CoolGuards försäljning upp 300 procent
- Och det ser ut att fortsätta

CoolGuard redovisar en fortsatt bra försäljning. En avsiktsförklaring med
danska Danfoss A/S öppnar upp för distribution genom ett hundratal
försäljningsbolag, återförsäljare och distributörer över hela världen.

CoolGuards vd Lars G Ericsson intervjuas av beQuoted.

CoolGuard redovisar vinst i tertialrapport
CoolGuard har kommit med sin andra tertialrapport för 2005, för perioden
januari – augusti. Försäljningen uppgick till 9,7 Mkr - en ökning med 300
% jämfört med samma period i fjol.

Resultatet efter finansnetto hamnade på 0,8 Mkr - en förbättring med 4,2
Mkr jämfört med förra året. Vinstmarginal uppgick till goda 8,7 %.

CoolGuard räknar ändå med att förbättra marginalerna väsentligt framöver.
En markant ökad försäljning under tredje tertialet 2005 och under 2006
förväntas bidra till detta.

Letter of Intent med Danfoss A/S
Under perioden har intensiva förhandlingar förts med danska Danfoss A/S.
Verkstadsföretaget omsätter 20 miljarder kronor, bland annat inom
kylsystem. Försäljning sker genom 118 försäljningsbolag samt 107
återförsäljare och distributörer över hela världen.

Förhandlingarna har lett fram till en avsiktsförklaring som förväntas ge
Danfoss exklusiva rättigheter på global basis att marknadsföra och
försälja CoolGuards system för kontroll av kyltemperaturer till
dagligvaruhandeln.

Leveranser till hotellkedja och till Sabbatsbergs sjukhus
Avtal har tecknats med en större hotellkedja för leveranser av system i
Sverige. Hotellkedjan har ett trettiotal hotell i Sverige och ett stort
antal utomlands. De första leveranserna har genomförts och installationer
kommer att ske löpande. CoolGuard ser en potential i att även genomföra
installationer i hotellkedjans internationella verksamhet.

De första leveranserna till Medirest har genomförts till verksamheten på
Sabbatsbergs sjukhus. Medirest levererar måltider till sjukvården,
äldreboenden, skolor och andra offentliga måltidsmiljöer.

Nedjusterad prognos för 2005
Förhandlingarna med Danfoss A/S har medfört att den europeiska
försäljningsverksamheten legat nere. Prognosen för 2005 justeras ned till
en försäljning på 23 miljoner kronor och ett resultat efter finansnetto på
6 miljoner kronor.

Efter schablonskatt motsvarar det 71 öre per aktie och ett p/e-tal på 35,
baserat på dagens aktiekurs på 25 kr. CoolGuard har dock ackumulerade
förlustavdrag på närmare 8 miljoner kronor och kommer inte att betala
någon skatt under 2005.

Intervju med CoolGuards VD Lars G Ericsson
beQuoted har intervjuat CoolGuards vd Lars G Ericsson, med anledning av
företagets Letter of Intent med danska Danfoss A/S.

beQuoted: - Ni har nu tecknat ett Letter of Intent med Danfoss. Varför har
de valt att teckna avtal med just CoolGuard?

Lars G Ericsson, vd på CoolGuard svarar:

– Danfoss är ett över 70 år gammalt företag med en stark position inom
kylsystem för dagligvaruhandeln. De ser ett behov av att komplettera sina
system med våra typer av lösningar.

– Att de valde just CoolGuard beror till stor del på att vi uppnått ”Proof
of Concept” med våra produkter. Vi har tagit oss in hos stora kunder som
ICA inom dagligvaruhandeln och IKEA inom Hotell och Restaurang och därmed
bevisat värdet i våra produkter.

beQuoted: – Vilken potential ser ni i avtalet med Danfoss?

– Vi kommer mycket snabbare ut på marknaden inom dagligvaruhandel. Många
av de distributörer som idag arbetar åt Danfoss skulle vi själva försökt
att kontraktera och inlemma i vårt distributörsnät.

– För Horeca-segementet kommer vi dock själva att bygga upp
distributionen. Men vi utesluter inte att vi kommer att ha ett samarbete
med Danfoss även inom detta segment.

beQuoted: – Förhandlingarna med Danfoss gjorde att ni tvingades sänka
prognosen för 2005. Hur ser du på prognosen för 2006 som ni lämnade i
noteringsprospektet, med en omsättning på 55 miljoner kronor och ett
rörelseresultat på 20 miljoner kronor?

– Vi räknar med att nå prognosen även utan Danfoss. Hela debatten om
livsmedelssäkerhet ökar intresset för våra lösningar och vi känner en
väldig aktivitet i marknaden.

– Livsmedelslagen säger att alla företag som förvarar och säljer livsmedel
måste göra egna kontroller. Vi förväntar oss att kunna presentera flera
intressanta nyheter den närmaste framtiden.

– Priset för våra produkter är 80 procent komponenter och 20 procent
”handpåläggning”, det vill säga montage och installation. När vi når
större volymer för komponenterna kan vi sänka inköpspriserna med 25 till
30 procent, och det slår igenom direkt i resultatet.

Analys av CoolGuard
CoolGuard ger intryck av att vara mycket välskött företag. Redan prognosen
för år 2006 på en omsättning på 55 miljoner kronor och ett rörelseresultat
på 20 miljoner kronor indikerar ett resultat per aktie efter schablonskatt
på uppemot 2:30 kr per aktie.

Baserat på dagens aktiekurs på 25 kr blir det ett p/e-tal på 11. Och det
kan som sagt bli bättre om den avsiktsförklaring som CoolGuard slutit med
Danfoss A/S kan realiseras i ökad försäljning.

Tittar man längre fram i tiden mot 2007 – 2008 är det troligt att
tillväxten fortsätter. Lönsamhetskraven i detaljhandeln kan förstärka
tillväxten, då handlarna kan spara pengar på CoolGuards system.

För höga temperaturer förstör maten, men för låga temperaturer gör maten
dyrare. CoolGuard uppskattar att en genomsnittlig butik kan spara tio
procent av sina energikostnader för kylar och frysar, genom att ha rätt
temperatur i kyldiskarna.

För en medelstor butik motsvarar det 18.000 kr om året. Den totala årliga
besparingen av CoolGuards system för en medelstor butik uppskattas till
93.000 kr. Besparingen fördelar sig enligt följande:

• Minskad arbetstid för att kontrollera temperaturer (55.000 kr),
• Minskad kassation av förstörda matvaror (20.000 kr) och
• Lägre energikostnader (18.000 kr).

Samtidigt skall prognoser tas med en nypa salt. Det är vanligare att de
underskrids än överskrids. Inte heller kan det uteslutas att CoolGuards
snabba expansion leder till att de måste göra en mindre nyemission för att
bibehålla en sund finansiell ställning.

CHRISTER JÖNSSON
christer.jonsson@beQuoted.com

Tidigare publicerade artiklar om CoolGuard:
» CoolGuard fortsätter att teckna nya avtal
» CoolGuard håller ett öga på temperaturen

Marknadsplats
AktieTorget

CoolGuard utvecklar trådlösa system för övervakning av
livsmedelstemperaturer inom handel och restaurang. CoolGuards system
förhindrar att livsmedel blir för varma så att bakterietillväxten
kommer igång.

Danfoss har 54 fabriker i 20 länder och tjänade 1,4 miljarder kronor
före skatt 2004.

Centralenhet & givare
En givare monteras i kyldisken eller i frysen. Systemet larmar
automatiskt om temperaturen i kyldisken är på väg att bli för
hög.

Tidigare prognos för 2005 var en försäljning på 29 miljoner kronor
och ett rörelseresultat på 10 miljoner kronor.

CoolGuards system använder GSM-nätet för att skicka
temperaturinformation från kyldiskarna till ett centralt
datasystem. Informationen presenteras sedan lättöverskådligt
på internet. Butiken, storköket eller restaurangen behöver
således inte installera någon extra programvara.

Danfoss har 107 distributörer och 118 egna försäljningsbolag. Genom
avtalet med Danfoss uppnår CoolGuard en heltäckande
försäljningsorganisation mycket snabbare.

Horeca står för Hotell, Restaurang och Café.

Livsmedelslagen säger att alla företag som förvarar och säljer
livsmedel, inklusive detaljhandlare och restauranger, måste
genomföra regelbundna kontroller av kyl- och frysdiskar för att
säkerställa rätt temperatur, så kallad egenkontroll.

Marknaden i Norden för CoolGuards lösningar bedöms vara värd 3,5
miljarder kronor. I övriga Europa bedöms marknaden vara värd 48,5
miljarder kronor.

Nästa händelse
2006-02-17
Bokslutskommuniké 2005

Läs mer på beQuoted

Hemsida


El-Giganten tror på stor framgång för SodaStream i Danmark

beQuoted tar pulsen på The Empire. Vi har intervjuat Johan Kalling som är
vd på företaget. Nyligen meddelades att The Empire slutit ett avtal med
El-Giganten om att sälja SodaStream i Danmark.

Avtal med El-Giganten öppnar Danmark
El-Giganten har tecknat avtal med The Empire om att sälja SodaStream i
Danmark. Sedan tidigare säljs produkten i Sverige, Norge och Finland.
SodaStream säljs nu i över 1.000 butiker i olika butikskedjor.

Enligt El-Gigantens danske försäljningschef, Lasse Wehlast, har kunderna
efterfrågat SodaStream under lång tid. Därför tror man på en stor
försäljningsframgång för produkten i Danmark.

Johan Kalling, vd på The Empire:

– Avtalet med El-Giganten är på nordisk basis. Men försäljningen kommer
tills vidare att ske i El-Gigantens butiker i Danmark och Sverige, där vi
kan köra direktdistribution. Totalt sett kommer 70 butiker i Danmark och
Sverige att sälja SodaStream. Det är ett värdefullt tillskott för oss.

TV-reklam ska dra igång Norge
I The Empires halvårsrapport kan man läsa att starten i Norge har gått
trögt. Men eftersom Norge bedöms vara en viktig marknad med stor potential
skall utvecklingen där prioriteras.

beQuoted: – Nu har det gått nästan två månader sedan halvårsrapporten. Hur
går det i Norge?

– Utvecklingen i Norge går fortfarande trögt. Vi har 50 butiker just nu
och det är 300 butiker mindre än vad vi hade räknat med.

– Bland de stora butikskedjorna finns ett stort intresse för SodaStream,
men marknaden är i ett tillstånd av "vänta och se". Ingen vill vara först.

– För att få fart på utbyggnaden av distributionen kommer vi att köra
TV-reklam i november. Det hoppas vi skall göra att butikskedjorna tycker
att de har väntat länge nog...

beQuoted: – Har ni kommit igång i Finland också?

– I Finland finns vi för närvarande i fem Onoff–butiker.

– Vi har lyckats med rekryteringen av en account manager i Finland och vi
ser en klar potential på den finska marknaden.

Prognosen ligger fast
I delårsrapporten sänkte The Empire prognosen för helåret från en vinst på
7,9 miljoner kronor efter finansnetto till en vinst på 3,5 miljoner
kronor.

beQuoted: – Står ni fast vid den nedjusterade prognosen?

– Sedan vi sänkte prognosen har Sverige gått lite bättre än förväntat och
Norge lite sämre. Så på det hela taget står vi fast vid prognosen.

– Vi kommer dock att vara försiktiga med att lämna långtidsprognoser
framöver. Tidigare prognoser har gjort att vi har bränt oss på fingrarna.
Vi kommer att nöja oss med att lämna generella uttalanden om marknadernas
utveckling.

beQuoted: – Ni nämnde i delårsrapporten att försäljningen av smaker och
gaser gått över förväntan. Har ni planer på att satsa mer på den delen?

– Vi ser livsmedelsbutikerna som en mycket intressant distributionskanal.
Vi räknar med att kunna presentera lite nyheter på det området inom några
veckor.

beQuoteds analys
Första halvåret 2005 gjorde The Empire en vinst på 0,7 miljoner kronor
efter finansnetto. Prognosen för helåret 2005 är en vinst på 3,5 miljoner
kronor.

Andra halvåret är starkare än det första. Sommarmånaderna juli och augusti
samt försäljningen vid jul är viktiga. Avtalet med Danmark och satsningen
på TV-reklam i Norge i november bör skapa goda förutsättningar för att
prognosen nås.

En vinst på 3,5 miljoner kronor blir en vinst på 40 öre per aktie efter
schablonskatt. Vid dagens kurs på 4,52 kr blir det ett p/e-tal på 11 – 12.
Inte mycket för ett företag med ett dominerande varumärke.

Men The Empire är en aktie som man skall äga långsiktigt. Avsikten är att
företaget skall bli ett ”hus” för intressanta detaljhandelsprodukter.
SodaStream är bara första anhalten. Via ett väl utvecklat marknadskunnande
skall företaget hjälpa nya produkter ut på marknaden.

På sikt vill The Empire nå tio produktlinjer inom retail. Man vill ha ett
aktivt ägande i de produktföretag som man knyter till sig. Målet är att
uppfattas som "innovativt och trendkänsligt" och vara ett företag som
"gärna utmanar det etablerade".

Den framgångsrika lanseringen av SodaStream visar att The Empire kan ha
goda förutsättningar att lyckas. Har man visat att man kan lyckas med en
uppgift en gång är chansen naturligtvis större att man kan göra om
bravaden.

The Empire har ett starkt personalteam med god erfarenhet av liknande
arbetsuppgifter sedan tidigare. Att dessa personer följer pilotskolan och
har ett stort eget ägande i bolaget är positivt.

Lyckas ledningen kan företaget uppnå stabila vinster som står sig väl
oavsett konjunktur.

The Empire kan komma att betraktas som en väderbeständig aktie och kanske
bli en favorit på börsen. Dagens börsvärde kring 30 miljoner kronor kan då
te sig som synnerligen förmånligt. Men det krävs ett antal års tålamod
innan The Empire eventuellt kommer dit.

CHRISTER JÖNSSON
christer.jonsson@beQuoted.com

Tidigare publicerade artiklar om The Empire:
» Försening men ingen försämring
» The Empire gör nypremiär med SodaStream

Marknadsplats
AktieTorget

Flaskorna som SodaStream använder har en speciell skruvkapsyl som
ger bättre förslutning. Istället för att kolsyran försvinner efter
några dagar i kylskåpet som hos vanliga läskflaskor, stannar
kolsyran kvar under längre tid.

Norrmännen dricker nästan dubbelt så mycket kolsyrad dryck per
capita som svenskarna.

Johan Kalling
VD The Empire

Västvärldens befolkningar dricker allt mer kolsyrat vatten. I
Sverige fördubblades konsumtionen av kolsyrat vatten från 10 liter
till 20 liter per person och år mellan 1992 och 2003. Istället för
att släpa hem vattnet erbjuder SodaStream ett sätt att tillverka
eget kolsyrat vatten.

Hint of Fruit
Lätt smaksatt bordsvatten

De nordiska länderna har bra kranvatten. Blindtester visar att
konsumenterna inte känner någon skillnad på köpt vatten och
kranvatten.

SodaStream kan antingen användas för att göra kolsyrat vatten eller
läsk hemma. Bland läsksmakerna finns klassiker som Cola Light,
fruktsmaker som Red Berry Mix och Pink Grapefruit eller vitaminläsk
som Orange Mango Vitamin C.

SodaStream är världsledande inom hemläsk med en global marknadsandel
på 74 %.

Nästa händelse
2005-11-09
Delårsrapport Q3 2005

Läs mer på beQuoted

Hemsida


Elverket följer upp analys med stark rapport

Elverket följer upp beQuoteds analys i förra nyhetsbrevet med en stark
rapport för tredje kvartalet 2005.

Hösten har varit osedvanligt mild. För villaägare och många andra betyder
det lägre elfaktura för uppvärmningen. Elverket i Vallentuna kan trots
detta presentera ett rejält förbättrat resultat.

Ökad omsättning och fördubblat resultat
Nettoomsättningen till och med tredje kvartalet 2005 ökade med 46 procent
till 185,3 miljoner kronor (127,0). Resultatet efter finansiella poster
uppgick till 18,6 miljoner kronor (9,7). Och vinsten per aktie hamnade på
2,06 kr (1,08 kr).

Resultatet har stärkts med 2,7 miljoner kronor jämfört med föregående år
som en följd av förlängda avskrivningstider. Det är vissa
eldistributionsanläggningar som har fått avskrivningstiden förlängd från
15 år till 30 år. Därmed skall avskrivningstiden bättre motsvara
eldistributionsanläggningarnas faktiska nyttjandeperiod.

Ytterligare en positiv engångseffekt på 1,5 miljoner kronor har uppstått
som en följd av övergången till redovisning enligt den nya standarden
IFRS.

Tar man hänsyn till dessa effekter blir jämförelseresultatet 14,3 miljoner
kronor och jämförelsevinsten per aktie 1,59 kr. Den underliggande
verksamheten kan därmed redovisa en vinstökning med 47 procent jämfört med
föregående år.

Ökad försäljning av el till externa kunder bakom tillväxten
Den goda tillväxten följer av att Elverket varit framgångsrika i att sälja
el till externa kunder (det vill säga till andra kunder än de som redan
har sitt nät hos Elverket). El köps via elhandelsplatsen Nord Pool och
säljs sedan vidare. Elhandelsverksamheten motsvarar nu två tredjedelar av
koncernens försäljning.

Nyligen meddelades att Elverket har tecknat avtal om medlems-el med
Brandmännens Riksförbund. Brandmännen är en facklig riksorganisation som
samlar 9.000 medlemmar inom räddningstjänsten i Sverige.

Avtalet innebär att medlemmarna får rabatt på gällande elpris, när de
byter elleverantör. Owe Fröjd, informationsansvarig på Brandmännens
Riksförbund, säger i en kommentar att Brandmännen valde Elverket för att
de under lång tid tillhört de elleverantörer som haft de lägsta priserna.

Marknadsplats
AktieTorget

Nästa händelse 2006-02-28
Bokslutskommuniké 2005

Mer info
Läs mer på beQuoted

Hemsida


Epax tar corner i Formo Services

Förvaltningsbolaget Epax har lovat att teckna aktier för 11,5 miljoner
kronor i den kommande nyemissionen i Formo Services. Inkluderas Epax
nuvarande aktieinnehav kommer Epax att äga drygt 10 procent av Formo.

Emissionslikviden ska användas för Formos köp av tyska Herkules-gruppen.
Totalt ska aktier för 23 miljoner kronor emitteras, varav Epax tecknar
hälften och resten tecknas av Eremas Finans och de tyska säljarna av
Herkules.

Maximalt kommer 100.000.000 nya aktier att ges ut till kursen 23 öre per
aktie. Dessutom vill Formo ha möjligheten att ge ut ytterligare 30.000.000
aktier via skuldebrev med tillhörande optionsrätter. Den senare emissionen
skall ses som en extra reserv.

Formellt är det Formo-koncernens största bolag Hedson Technologies som
köper Herkules. Tanken är att Herkules ska konsolideras i Hedson
retroaktivt per den 1 oktober 2005.

Ytterligare finansiering av förvärvet kommer att ske genom lån via Hedsons
ordinarie bankförbindelse och dels från nya långivare. Hur mycket som
behöver lånas kan Formo inte avslöja, eftersom man har avtalat med de
tyska säljarna om att inte offentliggöra köpeskillingen.

Vi får vänta på bokslutskommunikén för helåret 2005 för att se hur mycket
lån som Formo Services har tagit upp. Bokslutskommunikén släpps den 16
mars 2006.

Det var den 25 augusti som Formo Services meddelade att man förvärvar
Herkules Lift GmbH, ett steg i renodlingen av koncernen till ett industri-
och miljöföretag. Herkules kommer att dubbla Formo-koncernens kassaflöde
och vinsten per aktie enligt Formos vd Jan Ahlström.

Förvärvet av Herkules innebär en maximal utspädning om 20 procent av
bolagets aktiekapital. Det är mer än de 17 procent som vi tidigare
uppgivit, men fortfarande en mycket liten utspädning.

Emissionsbeslutet ska fattas vid en extra bolagsstämma den 2 november
2005.

Marknadsplats
AktieTorget

Nästa händelse 2005-10-31
Notering av HomeMaid på AktieTorget

Mer info
Läs mer på beQuoted

Hemsida


Mellanrapport från Central Asia Gold

Central Asia Gold meddelar att man under 2005 kommer att producera mer än
300 kg guld.

300 kg guld motsvarar drygt 9.000 oz. Världsmarknadspriset har legat på
450 USD/oz i genomsnitt under maj - oktober. Det innebär att guldet är
värt drygt 4 MUSD, eller uttryckt i svenska kronor mer än 30 miljoner.

Den största mängden guld kommer från Artelj Tyva som ännu inte
konsolideras i koncernen. Därför kan vi inte sätta ett likhetstecken
mellan värdet på guldet och koncernen omsättning, men vinsten hamnar under
alla omständigheter i Central Asia Gold.

Central Asia Gold ger en uppdatering av läget i Ryssland.

Kopto har fått ökat kapacitet för guldproduktion
En uppgradering av processanläggningen på Kopto har ökat kapaciteten för
malmbearbetning till 3 ton per timme (tidigare 2 ton/timme).

När anläggningen arbetar för full kapacitet kan den producera omkring 300
gram råguld (slig) per dag.

Lovande resultat från provborrning på Kopto
Med bolagets mobila borrigg har Central Asia Gold genomfört en begränsad
extra utvärdering av Koptofyndigheten. Syftet med borrningarna var att
testa Kopto på djupet för att fastställa om det kan finnas mer
guldreserver än de för närvarande fastställda.

Borresultaten var uppmuntrande och man hittade mer guld. Det visar att
produktionslängden kanske kan bli längre än tidigare beräknat.

Utbyggnadsprogrammet på Tardan pågår
Borresultaten från Kopto kommer inte att ändra bolagets
produktionsstrategi på kort sikt. Såsom tidigare kvarstår fokus inom
Tardan/Kopto-blocket på att sätta igång det nya gravimetriska*
anrikningsverket på Tardan under andra halvåret 2006.

Projekteringen av själva processanläggningen håller på. Och
utbyggnadsprogrammet har inletts med bland annat markröjning,
högspänningsuppkoppling och bostadsbaracker.

Artelj Tyva har producerat 290 kg guld
Central Asia Golds nya dotterbolag Artelj Tyva (förvärvet är under
slutförande) har producerat 290 kg guld under tiden maj till tidiga
oktober. Under motsvarande period 2004 blev produktionen 267 kg guld.

Produktionen kommer att fortgå ett par dagar till i oktober varefter
produktionssäsongen avslutas. Därefter kommer Artelj Tyva att juridiskt
ombildas till ett aktiebolag och Central Asia Golds dotterbolag OOO Tardan
Gold ta över ägandet.
-----------------------------------------------------------------
* Gravimetrisk anrikning = anrikning genom krossning och malning

Marknadsplats
NGM

Nästa händelse 2005-11-25
Delårsrapport Q3 2005

Mer info
Läs mer på beQuoted

Hemsida


IGE förvärvar andel i Dalsland

Prospekteringsföretaget International Gold Exploration IGE har ingått ett
samarbete med Yield (Göteborgslistan) om guldprospektering i Dalsland.

Samarbetet gäller undersökningstillstånden Solvik nr 1 och 2 i Bengtsfors
kommun. I området har ett stort antal block med höga halter av koppar,
silver och guld påträffats.

Under hösten 2005 kommer markgeofysiska mätningar, dikesgrävningar och
provtagningar att genomföras.

Tidigare var det mineralbolaget Archelon Svenska AB som ensamt ägde
undersökningstillstånden. Undersökningstillstånden kommer nu till hälften
att ägas av IGE, som lovat att stå för hela kostnaden i nästa fas av
undersökningen.

Archelon Svenska kommer att bli ett dotterbolag till Yield. Beslutet ska
fattas vid en extra bolagsstämma i Yield den 25 oktober.

IGE söker efter koppar i Björnsmåla
IGE har fått tillstånd av Bergsstaten att leta efter kopparfyndigheter i
Björnsmåla uppger Norrköpings Tidningar (NT). Björnsmåla ligger mellan
Valdemarsvik och Rullerum.

Det är dels tidigare information samt nya observationer av bolagets
geologer som har skapat intresse kring området.

Enligt NT uppgår undersökningsområdet till 700 hektar. IGE måste
emellertid först ta fram en arbetsplan för hur man tänker gå till väga.
Efter undersökningen måste bolaget återställa markområdet i tidigare
skick. Det är sällan som ett undersökningstillstånd leder fram till ett
brytningstillstånd.

Marknadsplats
Oslo Börs SMB lista och NGM

Nästa händelse 2005-11-23
Delårsrapport Q3 2005

Mer info
Läs mer på beQuoted

Hemsida


ONE ska göra direktreklam rumsrent

– Nu ska direktreklam bli rumsrent, säger Jerker Stenberg, vd för ONE
Media som sysslar med direktmarknadsföring.

Idag handlar direktmarknadsföring (DM) om så mycket mer än reklam i
brevlådan. Internet, SMS, MMS är alla kanaler på frammarsch. Även
digital-TV kommer att ge DM ökad betydelse.

Därför har ONE gått med i Sveriges Reklamförbund. Syftet är att lyfta fram
DM och driva branschfrågor.

– Sveriges Reklamförbund vill bidra till att denna kommunikationsdisciplin
tar mer plats och utvecklas. Vi har hittills saknat en drivande kraft inom
förbundet som vill ta sig an frågor rörande DM, säger Anna Serner, vd på
Sveriges Reklamförbund.

Det är naturligt att kunderna i allt större utsträckning vill mäta och
förutse hur reklamkronorna används på bästa sätt. DM stödjer detta genom
målgruppsanalys och responsmöjlighet.

Bland ONE’s kunder finns Bonniers, MasterFoods, Kellogg’s, Aftonbladet,
American Express, Danske Bank och Röda Korset.

ONE får uppdrag från Skottland
Macdonald Aviemore Highland Resort i Skottland har valt ONE som
kommunikationspartner för sin lansering i Norden.

Macdonald Aviemore Highland Resort är en av Europas största
konferensanläggningar. Den öppnades förra året och erbjuder
konferensmöjligheter för 1.000 personer, mässhall, SPA, golf med mera.

ONE’s uppdrag blir inledningsvis att arbeta fram en strategisk plan i
syfte att bygga upp kännedomen om anläggningen bland utvalda målgrupper på
den nordiska marknaden. Senare ska ONE genomföra en säljinriktad kampanj
där DM utgör kärnan.

Uppdraget inleds under oktober och kommer löpa under minst ett år. De
första kampanjerna planeras rulla ut under december.

Marknadsplats
AktieTorget

Nästa händelse
2005-11-24
Delårsrapport

Mer info
Läs mer på beQuoted

Hemsida


Ökade intäkter och kostnader i Cint

Undersökningsföretaget Cint rapporterar en ökad försäljning till 5,8 Mkr
för årets nio första månader (3,7). Resultatet efter finansnetto hamnade
på 1,3 Mkr (1,1). Nästan halva försäljningen genererades från utlandet.

Cint är en "vertikal marknadsplats" för undersökningsindustrin. Företaget
driver en marknadsplats där den handlade tillgången är åtkomsten till
privatpersoner.

Kostnaderna har stigit under året på grund av ökade satsningar på
produktutveckling, systemutveckling, försäljning och partnerskapande.
Dessa kostnader kommer att öka ytterligare under fjärde kvartalet och
nästa år.

Hade kostnaderna för systemutvecklingen aktiverats hade emellertid
kostnaderna varit nästan 0,9 miljoner kronor lägre.

Ett antal nya kunder har tillkommit. Bolaget upplever att acceptansen för
internetgenererade undersökningar ökar snabbt i Europa, från en i
förhållande till USA mycket låg nivå.

Under tredje kvartalet sjösattes www.snabbasvar.se som är ett alternativ
till befintliga tjänster inom omnibushantering. Tjänsten är flexiblare,
betydligt billigare och ger snabbare svar.

Nya partners under perioden är:
• Bankier.pl S.A. - den i särklass största ekonomisajten i Polen.
• Projekthuset AB - säljer en sponsorlösning till Sveriges föreningar.
• Nightlife.se - driver en ungdomscommunity i Sverige.
• Student.se - driven en sajt riktad mot studenter.

Marknadsplats
beQuoted (Mangold)

Mer info
Läs mer på beQuoted

Hemsida


Om beQuoted

beQuoted arbetar med rådgivning i samband med företagsfinansiering och med
att förse aktieägare, investerare och media med information om aktiebolag
och aktiekurser.

beQuoted organiserar dessutom aktiehandel tillsammans med banker och
fondkommissionärer.

Målgruppen är mindre och medelstora företag.
beQuoted AB
Scheelegatan 36
112 28 Stockholm
Tel 08-692 21 90
Fax 08-33 19 40
info@beQuoted.com
www.beQuoted.com

Prenumeration
Om du vill prenumerera på beQuoteds nyhetsbrev klicka här
Om du vill avsluta din prenumeration klicka här
E-postadresser hanteras omsorgsfullt genom vår Privacy policy

Synpunkter och kommentarer uppskattas
Om du har synpunkter på innehåll, tips eller andra kommentarer att
ge - hör då gärna av er