beQuoted AB

beQuoted nyhetsbrev: Electra Gruppen avslutar 2009 starkt

Pressmeddelande   •   Feb 16, 2010 17:49 CET

beQuoted nyhetsbrev nr 4 2010

Nyhetsbrevet finns på:
http://www.bequoted.com/businessbriefing/bbb-2010-04/bbb-2010-04.htm


                  Hej,
     
                  I det här numret har vi analyserat tre företag. Det första
                  driver flera butikskoncept inom hemelektronik. Det andra är
                  ett bolag som är i färd med att ta fram ett nasalt
                  influensavaccin. Det tredje är ett mjukvaruföretag som nyligen
                  flyttat till Stockholmsbörsen.

                  I dagens nummer kan Du läsa om Electra Gruppen, Eurocine och
                  FormPipe.

                  Trevlig läsning!
                  Thomas Lindgren

     
     
                  Electra Gruppen avslutar 2009 starkt
                  » Electra Gruppens bokslut för 2009 visade på ett
                  försäljningsmässigt starkt fjärde kvartal där bolaget
                  överträffade sitt rörelsemarginalmål på 3 procent. Siffrorna,
                  tillsammans med en föreslagen extra utdelning, fick aktien att
                  ta ett rejält glädjeskutt på börsen.
     
     
                  Eurocine Vaccines fas I / II-studie på influensavaccin
                  avslutad i kliniken
                  » Den kliniska delen av studien på det nasala influensavaccin
                  som Eurocine utvecklar har nyligen avslutats. Ett digert
                  analysarbete återstår, och resultatet kommer att presenteras
                  under nästa kvartal. Innan dess genomför bolaget en
                  företrädesemission om 9,7 miljoner kronor.
     
     
                  FormPipe Software signalerar bättre tider
                  » FormPipe Softwares bokslut för 2009 bjöd inte på några
                  siffermässiga överraskningar, men med den utdelning som
                  föreslås signalerar bolaget att osäkerheten i marknaden
                  sjunkit.

     
                  I detta nummer
                  Electra Gruppen
                  Eurocine Vaccines
                  FormPipe
                  

 
            Electra Gruppen avslutar 2009 starkt
            - Extrautdelning ger hög direktavkastning
   
            Electra Gruppens bokslut för 2009 visade på ett försäljningsmässigt
            starkt fjärde kvartal där bolaget överträffade sitt
            rörelsemarginalmål på 3 procent. Siffrorna, tillsammans med en
            föreslagen extra utdelning, fick aktien att ta ett rejält
            glädjeskutt på börsen.

            Stark avslutning och rekordutdelning
            Electra Gruppen presenterade ett bokslut som pekade på en god
            försäljnings- och resultatutveckling 2009, trots en svag inledning
            på året. Vändningen kunde anas under tredje kvartalet.

            - Vi är jättenöjda och nästan lite förvånade över hur bra det gick
            sista kvartalet, säger vd Anders Dahlström till beQuoted strax efter
            att bokslutet offentliggjorts.

            Siffrorna för helåret 2009 i sammandrag:

                  • Nettoomsättning: 1.099,7 Mkr (1.066,0)
                  • Rörelsemarginal: 2,8% (2,4)
                  • Resultat efter finansnetto: 34,2 Mkr (28,2)
                  • Vinst per aktie: 4,75 kr (3,88)

            Siffrorna för det fjärde kvartalet 2009 isolerat:

                  • Nettoomsättning: 375,5 Mkr (322,7)
                  • Rörelsemarginal: 3,4% (2,9)
                  • Resultat efter finansnetto: 13,0 Mkr (10,3)
                  • Vinst per aktie: 1,78 kr (1,40)

            Styrelsen föreslår ett avsteg från bolagets policy att dela ut
            mellan en tredjedel och hälften av årsvinsten. En ordinarie
            utdelning om 3 kronor per aktie samt en extra utdelning om 5 kronor
            per aktie föreslås. Anders Dahlström förklarar:

            - Vi anser att vi har utrymme för den här utdelningen. Vi är lite
            överkapitaliserade och man får ju ingen avkastning på bankmedel
            idag. Även efter utdelningen kommer vår soliditet att vara fullt
            tillräcklig.

            Blir förslaget verklighet kommer drygt 40 miljoner kronor att
            skiftas ut till aktieägarna under våren. Utdelningen motsvarar i
            nuläget en direktavkastning på 16 procent.
            
            Intakta marginaler trots turbulent 2009
            Enligt HUI nådde inte utvecklingen för hemelektronikbranschen över
            en procent 2009. Analysföretaget GfK menar å sin sida att branschens
            försäljning backade 4,8 procent under året. Electras försäljning
            steg 3,2 procent under året.

            I spåren av finanskrisen och den svaga julhandeln 2008 har
            emellertid temperaturen på marknaden stigit, med många
            butiksetableringar och prisutspel som följd. Negativa marginaler i
            butiksledet är en del av branschens vardag.

            - De stora drakarna verkar vilja ta död på varandra. Det skvätter
            över på våra handlare, även om de finns på mindre orter där de inte
            är lika konkurrensutsatta, fortsätter Anders Dahlström som
            konstaterar att Audio Video-butikerna trots allt lyckats stå pall
            prispressen:

            - Genom butiksdatasystemet kan vi se att butikernas marginaler inte
            försämrats under året. De klarar att ta lite bättre betalt tack vare
            mer service och support.

            Proaktiv roll i butiksledet
            Audio Video-butikerna är både till antal och omsättning Electras
            största kedjekoncept. Tillsammans med butikerna i de andra kedjorna
            Digitalbutikerna och RingUp är cirka 230 butiker inom hemelektronik
            och telekomprodukter anslutna till Electras varuförsörjningssystem.

            Till skillnad från sina helintegrerade konkurrenter innebär Electras
            affärsmodell en vidare riskspridning där Electra och butikerna delar
            på risken för prisfall.

            - Eftersom all fakturering går genom oss ser vi om butiken börjar få
            problem. Så fort vi får den typen av signaler åker vi ut till
            butiken och ser vad vi kan göra i den, i form av aktiviteter och
            kampanjer.

            Anders Dahlström säger att Electra kommer att lägga mer tid på att
            bistå butikerna i år, till följd av den hårda konkurrensen. Den
            proaktiva rollen i butiksledet är också ett sätt att trygga
            butiksnätet. Nyetableringar är inte prioriterat i dagsläget,
            förklarar han.

            Med sin infrastruktur och varuförsörjning hoppas Electra kunna locka
            butiker från konkurrerande kedjor (se beQuoted nyhetsbrev nr 3
            2010). Under 2009 anslöts nio nya butiker till Audio Video. Samtliga
            kom från den konkurrerande kedjan Euronics. 

            Svårbedömt 2010
            Prognoser om ökad arbetslöshet i år och eventuella räntehöjningar
            från riksbanken grumsar utsikterna för hemelektronikmarknaden 2010.
            Det gör i viss mån även det goda året 2009.

            Anders Dahlström tror inte att vare sig vinter-os eller fotbolls-vm
            kommer att betyda särskilt mycket för butikernas försäljning. Det
            kan däremot en eventuell start av HD-sändningar över marknätet göra.

            Samtidigt kommer Audio Video-butikerna att komma igång med
            försäljning av småvitt, sedan Electras förvärv av B Linderholms, en
            leverantör av hushållsapparater. Anders Dahlström tror att småvitt
            kan bli ett bra komplement och ge butikernas volym en liten skjuts.

            För Electra är emellertid utvidgningen av butiksnätet den viktigaste
            parametern för försäljningsutvecklingen. Och om det fortsätter att
            storma på hemelektronikmarknaden i år kan det säkert locka
            ytterligare handlare till Electras infrastruktur. 

            Skulle butiksnätet växa med 8 - 10 butiker under året, samtidigt som
            försäljningen i butiksledet stiger någon procent, torde Electra
            kunna nå en omsättning på runt 1,25 miljarder kronor. Resultatet per
            aktie skulle då bli bortåt 6 kronor i år.

            Det antagandet innebär marginellt mer än bolagets tillväxtmål om en
            årlig tillväxt på minst 10 procent och ett rörelsemarginal på minst
            3 procent. Lägg där till en god direktavkastning.
   
            JOHAN NYGREN
            johan.nygren@beQuoted.com
                  
                  Marknadsplats
                  Stockholmsbörsen
                   
                  Anders Dahlström
                  VD Electra Gruppen
                   
                  Electra Gruppen driver butikskedjor för hemelektronik och
                  telekomprodukter.
                  
                  Bolaget erbjuder varuförsörjning och butiksdatasystem till de
                  cirka 230 anslutna butikerna inom kedjorna Audio Video,
                  RingUp, Digitalbutikerna.
                  
                  Electra Gruppens butikskedjor. Både till antal och omsättning
                  dominerar Audio Video-kedjan med sina 100 butiker i Sverige.
                  
                  Under 2009 valde nio butiker med en gemensam omsättning på
                  cirka 150 miljoner kronor att gå med i Audio Video.
                  
                  - Eftersom det som enskild handlare blivit allt svårare att
                  handla direkt av leverantörerna skulle jag säga att det är
                  vårt varuförsörjningssystem och vårt butiksdatasystem som
                  lockar.
                  
                  Express Logistics är Electra Gruppens logistiktjänst.
                  Företaget har ett flertal stora kunder som exempelvis Tre och
                  Viasat.
                  
                  - Logistiktjänsterna innebär i dagsläget inte så mycket på
                  omsättningen men marginalen på tjänsterna är god.
                  
                  Express Logistics omsättning steg 22 procent under 2009.
           
                  Nästa händelse
                  2010-05-05
                  Årsstämma 2010
                  Delårsrapport Q1 2010

                  Mer info 
                  Läs mer på beQuoted
                   
                  Hemsida

              
           
            Eurocine Vaccines fas I / II-studie på influensavaccin avslutad i kliniken
            - Bolaget gör en företrädesemission på 9,7 miljoner kronor
   
            Den kliniska delen av studien på det nasala influensavaccin som
            Eurocine utvecklar har nyligen avslutats. Ett digert analysarbete
            återstår, och resultatet kommer att presenteras under nästa kvartal.
            Innan dess genomför bolaget en företrädesemission om 9,7 miljoner
            kronor.

            Alla patienter är färdigbehandlade i influensavaccinstudien
            Alla behandlingar och provtagningar i Eurocine Vaccines
            influensavaccinstudien har gjorts. Nu ska resultatet analyseras, och
            bolaget räknar med att kunna redovisa resultatet under årets andra
            kvartal.

            - Jag varken kan eller vill förutspå vad analysen av vaccinets
            effekt kommer att visa. Det är resultaten som räknas, och dem har vi
            under nästa kvartal, säger Eurocine Vaccines vd Hans Arwidsson till
            beQuoted.

            beQuoted menar dock att man åtminstone kan dra slutsatsen att inget
            dramatiskt gällande säkerheten har inträffat. Annars skulle Eurocine
            ha varit tvunget att informera marknaden om detta.

            Som bekant består vaccinet av avdödat helvirus som för att kunna ges
            nasalt kombineras med Eurocines adjuvans.

            - Vårt adjuvans skiljer sig på flera sätt från de flesta andra. Det
            består av kroppsegna ämnen, vilket minskar risken för biverkningar.
            Förutom att underlätta för immunsvaret att upptäcka antigenet öppnar
            det också upp den barriär som slemmet i näsan utgör, berättar Hans
            Arwidsson.

            Eurocines kommande åtgärder tyder på optimism
            Företaget genomför inom kort en företrädesemission. Kursen är satt
            till 23 kronor, och om den fulltecknas inbringar det cirka 9
            miljoner kronor efter emissionskostnader. Samtidigt flaggar bolaget
            för att ytterligare kapital behöver tas in i slutet av året.

            Kassatillskottet behövs dels för att influensavaccinstudien
            fördyrades på grund av den samtidigt pågående svininfluensan, dels
            för ytterligare satsningar på influensavaccinet. Det senare består
            främst av en kompletterande effektstudie i iller.

            Förberedelserna för effektstudien har redan påbörjats. beQuoted
            tolkar det som att Eurocine Vaccines förväntar sig att den kliniska
            studien (som nu analyseras) ger ett positivt resultat, annars finns
            ingen anledning att lägga ner ytterligare tid och kostnader.

            Även uppdelningen i två nyemissioner andas optimism.

            - Att intresset för bolaget bör öka efter en lyckad
            influensavaccinstudie är ett av de skäl vi vägde in när beslutet
            togs, förklarar Hans Arwidsson.

            Resultatet för andra kvartalet avvek inte från förväntningarna
            Som vanligt var Eurocines nyligen publicerade delårsrapport helt
            odramatisk. Siffrorna från de första sex månaderna (1 juli - 31 dec)
            under det brutna räkenskapsåret 2009 / 2010 blev:

                  • Omsättning: 0 Mkr (0)
                  • Resultat efter finansnetto: -7,2 Mkr (-5,3)
                  • Vinst per aktie: -0,85 kr (-0,63)

            Av delårsrapporten framgår också att bolagets ackumulerade
            skattemässiga underskott vid årsskiftet uppgick till 57,4 miljoner
            kronor.

            Övriga projekt löper på
            Den prekliniska utvecklingen av ett nasalt vaccin mot
            lunginflammation fortsätter. Bolaget vill inte ange någon tidpunkt
            då mer information kan lämnas. Samma sak gäller det nya DNA-baserade
            influensavaccinet vars utvecklings sponsras av Vinnova.

            Även utvecklingen av ett vaccin mot H pylori samt ett terapeutiskt
            HIV-vaccin löper på. I dessa projekt är det partnern, Helicure
            respektive Bionor Immuno (som är under uppköp av Nutri Pharma), som
            står för utvecklingen, och Eurocines inflytande är mycket begränsat.

            Eurocine deltog i vaccinkonferens i Washington
            Hans Arwidsson och Emma Berglund Eng deltog i januari i Phacilitate
            Vaccin Forum i Washington, en av de fyra stora årliga kommersiellt
            inriktade vaccinkonferenserna.

            - Syftet var dels att följa upp de tidigare kontakter inom branschen
            som tagits, dels att göra bolaget känt för fler aktörer. Bägge målen
            uppfylldes väldigt väl, konstaterar Hans Arwidsson.

            beQuoted återkommer med artikel om nyemissionen
            I mitten av februari kommer emissionsmemorandumet att
            offentliggöras. Vi återkommer under teckningsperioden med en
            kompletterande artikel med mer information om emissionen och om
            framtidsplanerna.
   
            GÖRAN OFSÉN
            goran.ofsen@beQuoted.com
                  
                  Marknadsplats
                  AktieTorget
                  
                  Hans Arwidsson
                  VD Eurocine Vaccines
                   
                  AstraZenecas influensavaccin FluMist är det hittills enda
                  nasala vaccin som är godkänt i västvärlden.
                   
                  Trots stora begränsningar i fråga om vilka som får använda
                  vaccinet, sålde det förra året för 145 miljoner dollar i USA.
                   
                  Ett liknande vaccin utvecklas av BioDiem i samarbete med
                  Nobilon.
                   
                  Andra bolag med kliniska projekt inom nasala vacciner är
                  NasVax, Vaxin och NanoBio.

                  Konkurrenternas adjuvans är i flera fall mer aggressiva än
                  Eurocines och ger direkt påverkan på det immunologiska
                  systemet.
                   
                  Uppköp är vanligt i branschen
                  
                  Bilden visar merparten av de större köp av vaccinbolag som
                  gjordes under förra decenniet.
                  
                  (klicka bilden för större bild)

                  Ett uppköp av Eurocine Vaccines i stället för en
                  utlicensiering av influensavaccinet ser beQuoted som ett
                  möjligt alternativ.
                   
                  Nästa händelse
                  Nyemission
                  19 feb - 5 mar 2010
                   
                  Mer info
                  Läs mer på beQuoted
                   
                  Hemsida

              

            FormPipe Software signalerar bättre tider
            - Levererar stabilt bokslut 2009 med god omsättningstillväxt men
            något svagare resultat

            FormPipe Softwares bokslut för 2009 bjöd inte på några siffermässiga
            överraskningar, men med den utdelning som föreslås signalerar
            bolaget att osäkerheten i marknaden sjunkit.

            God omsättningstillväxt men resultatet hängde inte med upp
            FormPipe levererade ett bokslut för 2009 med en rejält stigande
            omsättning och ett resultat som backade något mot föregående år.

            Resultatet pressades av flera faktorer. I grunden finns den
            omställning till partnerförsäljning som beQuoted skrivit om tidigare
            (se bland annat nyhetsbrev nr 26 2009).

            Mer specifika för fjärde kvartalet var kostnaderna relaterade till
            flytten till Stockholmsbörsen. Bolaget behövde inte ta in pengar i
            samband med noteringen. Följden blev att noteringskostnaderna inte
            kunde kvittas mot eventuell emission och därför togs i sin helhet
            över resultaträkningen.

            Ytterligare en faktor var att endast en större order presenterades
            under fjärde kvartalet 2009. Detta var förmodligen en förskjutning
            eftersom januari 2010 innehöll tre beställningar om cirka 10
            miljoner kronor.

            Siffrorna för verksamhetsåret 2009 i korthet:

                  • Nettoomsättning: 127,6 Mkr (100,0)
                  • Rörelsemarginal: 20,8% (26,1)
                  • Resultat efter finansnetto: 26,5 Mkr (24,2)
                  • Vinst per aktie: 1,54 kr (1,81)

            Siffrorna för det fjärde kvartalet 2009 isolerat:

                  • Nettoomsättning: 38,0 Mkr (36,0)
                  • Rörelsemarginal: 26,5% (29,0)
                  • Resultat efter finansnetto: 10,0 Mkr (10,1)
                  • Vinst per aktie: 0,50 kr (0,68)

            Noteringskostnaderna belastade 2009 års resultat med 2,8 miljoner
            kronor, varav 1,5 miljoner kronor togs under det fjärde kvartalet.

            Föreslagen utdelning signalerar bättre tider
            I samband med bokslutet meddelades att FormPipes styrelse föreslår
            en utdelning om 50 öre per aktie. Vid dagens aktiekurs skulle det
            innebära en direktavkastning på drygt 2 procent.

            När beQuoted talade med vd Christian Sundin i samband med 2008 års
            bokslut motiverades den då uteblivna utdelningen av det osäkra läge
            som rådde:

            - I dagens osäkra klimat, med en bristfälligt fungerande
            kreditmarknad och en förmodad djup och lång lågkonjunktur, valde
            styrelsen att gå med det säkra före det osäkra, sade han då i
            februari 2009 (se beQuoted nyhetsbrev nr 3 2009).

            ECM-marknaden har emellertid fortsatt att växa och FormPipe har växt
            snabbare än marknaden. Årets lägre resultat hänförs mer till
            bolagets pågående partneromställning och kostnader för börsflytten
            än marknadsklimatet. Balansräkningen är stark med en nettokassa på
            11,8 miljoner kronor.

            - Osäkerheten låg framförallt i kreditmarknaden, inte i vår
            affärsmarknad. Vi har en uttalad ambition om att långsiktigt dela ut
            30 - 50 procent av vinsten men givetvis tar vi hänsyn till såväl vår
            egen marknad som omvärldsfaktorer i bedömningen, säger Christian
            Sundin med anledning av den nu föreslagna utdelningen.

            Goda förutsättningar för fortsatt tillväxt
            FormPipe räknar med att redan ha över 50 procent av den offentliga
            marknaden i Sverige på ECM-produkter. Därför är det gångna årets
            utländska öppningar välkomna för bolagets fortsatta tillväxt.

            I somras fick bolaget en genombrottsorder i Danmark och i december
            2009 meddelades att W3D3 som första ECM-produkt certifierats av det
            norska riksarkivet.

            FormPipe har genom sitt partnernätverk representation i Norge. Bland
            andra kan exempelvis Lemontree sälja och implementera FormPipes
            produkter och partnern har lokala resurser på den norska marknaden.

            beQuoted ser positivt på bolagets partneromställning. Samtidigt ger
            omställningen en osäkerhet och svårighet i att prognostisera vinsten
            för 2010.

            Enligt analyshuset Exido kommer ECM-marknaden att växa med minst 5
            procent under 2010. FormPipe har tidigare år växt snabbare än
            marknaden och beQuoted räknar med att omsättningstillväxten blir
            runt 15 procent för bolaget år 2010.

            Vi räknar med att konsultintäkterna når 20 miljoner kronor i år, där
            hälften utförs av partner. Samtidigt tror vi att licensintäkterna
            ökar till 65 miljoner kronor i år och att all nyförsäljning sker via
            partners. Med det skulle partners del av kakan öka med 3 miljoner
            kronor för 2010.

            På våra antaganden kommer FormPipe omsätta ungefär 140 miljoner
            kronor under 2010, med en drygt 20-procentig rörelsemarginal. Efter
            schablonskatt skulle det ge ett årsresultat för 2010 på 1,80 kronor
            per aktie och ett p/e-tal på 13 i dagsläget.
   
            PATRIK BLOMSTRÖM
            patrik.blomstrom@beQuoted.com
           
                  Marknadsplats
                  Stockholmsbörsen
      
                  Christian Sundin
                  VD FormPipe Software
                  
                  FormPipe Software är i färd med en omställning till
                  försäljning via partners.

                  Syftet med omställningen är att bli ett renodlat
                  mjukvaruföretag och minska konsultdelen av verksamheten.
                  
                  Försäljning per intäktsslag under perioden 2006 - 2009.
                  (klicka bilden för större bild)
                  
                  Omställningen till försäljning via partners påverkar
                  rörelsemarginalen negativt.
                  
                  Bortfallet från konsultdelen påverkar marginalen negativt,
                  liksom att FormPipe ger kommission på licensintäkten till den
                  partner som har sålt licensen.
                  
                  Kvartalsvis omsättning och rörelsemarginal för perioden 2008 -
                  2009
                  
                  (klicka bilden för större bild)
                  
                  En utdelning om 0,50 kronor per aktie föreslås. Det skulle ge
                  en direktavkastning på drygt 2 procent.
                   
                  Nästa händelse
                  2010-03-16
                  Årsstämma 2010

                  Mer info
                  Läs mer på beQuoted

                  Hemsida

              
             
            Om beQuoted

            beQuoted publicerar nyheter och bolagsfakta för journalister och
            investerare.

            Uppdragsgivarna är noterade företag som vill att allmänheten ska få
            mer och bättre information om den egna verksamheten.

            Målgrupperna är nyhetsbyråer, finansiell press, aktiemäklare,
            riskkapitalister, institutionella och privata investerare.

            beQuoted väljer självständigt vad som skrivs och publiceras och
            garanterar att nyheter, analyser, bedömningar och slutsatser alltid
            görs oberoende av erhållen ersättning.
   
                  beQuoted AB
                  Sveavägen 31
                  111 34 Stockholm
                  Tel 08-692 21 90
                  Fax 08-506 533 99
                  info@beQuoted.com
                  www.beQuoted.com
                  
                  Ansvarig utgivare:
                  Thomas Lindgren

            Prenumeration
                  Om du vill prenumerera på beQuoteds nyhetsbrev klicka här
                  Om du vill avsluta din prenumeration klicka här
                  E-postadresser hanteras omsorgsfullt genom vår Privacy policy

            Synpunkter och kommentarer uppskattas
                  Om du har synpunkter på innehåll, tips eller andra kommentarer
                  att ge - hör då gärna av dig