IGE International Gold Exploration AB

beQuoted nyhetsbrev: IGE förvärvar andel i Dalsland

Pressmeddelande   •   Okt 25, 2005 09:27 CEST

Prospekteringsföretaget International Gold Exploration IGE har ingått ett samarbete med Yield (Göteborgslistan) om guldprospektering i Dalsland.

Samarbetet gäller undersökningstillstånden Solvik nr 1 och 2 i Bengtsfors kommun. I området har ett stort antal block med höga halter av koppar, silver och guld påträffats.

Under hösten 2005 kommer markgeofysiska mätningar, dikesgrävningar och provtagningar att genomföras.

Tidigare var det mineralbolaget Archelon Svenska AB som ensamt ägde undersökningstillstånden. Undersökningstillstånden kommer nu till hälften att ägas av IGE, som lovat att stå för hela kostnaden i nästa fas av undersökningen.

Archelon Svenska kommer att bli ett dotterbolag till Yield. Beslutet ska fattas vid en extra bolagsstämma i Yield den 25 oktober.

IGE söker efter koppar i Björnsmåla
IGE har fått tillstånd av Bergsstaten att leta efter kopparfyndigheter i Björnsmåla uppger Norrköpings Tidningar (NT). Björnsmåla ligger mellan Valdemarsvik och Rullerum.

Det är dels tidigare information samt nya observationer av bolagets geologer som har skapat intresse kring området.

Enligt NT uppgår undersökningsområdet till 700 hektar. IGE måste emellertid först ta fram en arbetsplan för hur man tänker gå till väga. Efter undersökningen måste bolaget återställa markområdet i tidigare skick. Det är sällan som ett undersökningstillstånd leder fram till ett brytningstillstånd.

Läs mer på beQuoted
http://www.bequoted.com/businessbriefing/bbb-2005-16/bbb-2005-16.htm#IGE