beQuoted AB

beQuoted nyhetsbrev: Midelfart bästa tänkbara partner för Wilh. Sonesson

Pressmeddelande   •   Nov 30, 2006 10:30 CET

beQuoted nyhetsbrev nr 32 2006

Nyhetsbrevet finns på:
http://www.bequoted.com/businessbriefing/bbb-2006-32/bbb-2006-32.htm

Hej,

Hur folk mår blir allt viktigare. Hälsa och välbefinnande är en
framtidsbransch. Wilh. Sonesson förvärvar det lönsamma norska
företaget Midelfart. Vi tycker de gör helt rätt.

The Empire levererar en annan form av välbefinnande. Deras
SodaStream går utmärkt och förvärvet av Gerby överträffar
förväntningarna. Det ser ljust ut inför julhandeln.

Trevlig läsning!
Thomas Lindgren


Midelfart bästa tänkbara partner för Wilh. Sonesson
» Wilh. Sonesson förvärvar norska Midelfart för 425 miljoner kronor.
Synergierna är betydande, främst på marknadssidan. Wilh. Sonesson
tar med förvärvet ett steg mot att bli en nordisk tillverkare och
distributör av produkter för hälsa och välbefinnande.

The Empire laddar upp inför julhandeln
» The Empire har återigen levererat en bra kvartalsrapport.
SodaStream går utmärkt och förvärvet av Gerby överträffar
förväntningarna. Inför julhandeln ser det ljust ut. The Empire tror
på en helårsomsättning över 200 miljoner kronor, med en "godkänd"
vinstmarginal.The Empire

Lönsamhet i ONE Media kan vara ett tecken på vändning
» ONE Media har haft det kämpigt. Året 2005/2006 slutade med en stor
förlust på över 8 miljoner kronor, på en omsättning på 35 miljoner
kronor. Nu ser det dock lite bättre ut efter ett rejält
åtgärdsprogram. Första kvartalet på det nya räkenskapsåret vände
till vinst.ONE Media


I detta nummer
ONE Media
The Empire
Wilh. Sonesson


Midelfart bästa tänkbara partner för Wilh. Sonesson
– Koncernen blir marknadsledare inom hälsa och välbefinnande i hela Norden

Wilh. Sonesson förvärvar norska Midelfart för 425 miljoner kronor.
Synergierna är betydande, främst på marknadssidan. Wilh. Sonesson tar med
förvärvet ett steg mot att bli en nordisk tillverkare och distributör av
produkter för hälsa och välbefinnande.

Midelfart familjeföretag i fjärde generationen
Midelfart grundades som ett kosmetikföretag av Ole Midelfart redan år
1923. Företaget har med tiden blivit en väletablerad leverantör av
skönhetsprodukter till fackhandeln och även dagligvaruhandeln.

Fjärde generationens ägare är Celina Midelfart. Hon tog över
familjeimperiet år 2001, blott 28 år gammal.

De senaste åren har hon styrt Midelfart mot att fokusera mer på produkter
för hälsa och välbefinnande.

Bakgrunden till strategiomläggningen var att Celina Midelfart inte ville
att företaget bara skulle vara en traditionell leverantör till
dagligvaruhandeln, med tuffa ramvillkor och pressade marginaler.

Hon såg en större potential i tillväxten inom hälsa och skönhet. Så nu
utvecklar och tillverkar Midelfart egna produkter för hälsa och
välbefinnande. Även marknadskanalerna har blivit fler.

Strategiomläggning ledde till Wilh. Sonesson
Midelfart har genom omläggningen blivit ett företag mer likt Wilh.
Sonesson. Samtidigt har företaget sett ett behov av att bli större. Inom
distribution är volym avgörande och Norge är ett litet land.

På presentationen av samgåendet i Stockholm, som beQuoted närvarade vid,
berättade Celina Midelfart att företaget "vänt på varenda sten" för att
hitta en lämplig partner på den nordiska marknaden. Till slut hittade de
Wilh. Sonesson och tycke uppstod.

Midelfart köpte in sig i Wilh. Sonesson redan för ett år sedan, med 23,4
procent av kapitalet och 28,5 procent av rösterna. Redan då fanns tankarna
på ett vidare samarbete.

Midelfart omsätter 620 miljoner kronor. Omsättningen för Wilh. Sonesson
kommer därmed att öka med 50 procent från dagens 1.230 miljoner kronor
till 1.850 miljoner kronor.

Förvärvet finansieras med nyemission
Wilh. Sonesson förvärvar Midelfart för 425 miljoner norska kronor, till så
kallat "enterprise value". Det innebär att nettoskulden, som uppgår till
65 miljoner kronor, räknas bort. Nettoköpeskillingen blir 360 norska
miljoner kronor, vilket motsvarar cirka 414 miljoner svenska kronor.

Förvärvet finansieras via en emission på 230 miljoner kronor med
företrädesrätt för aktieägarna. Huvudägarna Midelfart respektive Stena
Adactum kommer att teckna sin andel på totalt dryga 50 procent. Dessutom
garanterar de emissionen i sin helhet.

Emissionsprospektet kommer att distribueras strax efter nyår. Teckningen
börjar andra veckan i januari.

Ett steg i att bygga en nordisk spelare
Utländska företag betraktar Norden som en marknad. Därför är en av de
största fördelarna med samgåendet att Wilh. Sonesson blir en mycket
attraktiv samarbetspartner för dessa företag.

På presskonferensen fastnade särskilt ett citat från vd Lennart Nylander,
som väl beskriver den nya situationen:

- Det är inte många som kan erbjuda den multikanalfunktion på den nordiska
marknaden som vi har, om ens någon.

Omsättningen kommer efter förvärvet att vara fördelad enligt följande:

* Sverige 48 %
* Norge 36 %
* Finland 4 %
* Danmark 1 %
* Utländska marknader 11 %

Uppenbarligen är byggandet av ett pannordiskt företag inte färdigt med det
här förvärvet, men samgåendet med Midelfart är ett viktigt första steg.

Synergieffekter märks omedelbart
Den andra stora fördelen med samgåendet är de omedelbara synergieffekter
som inträder inom försäljning, inköp, produktutveckling och distribution.
Två exempel:
Wilh. Sonessons produktserie Friggs kommer att introduceras på norska
marknaden via Midelfarts marknadskanaler.

Midelfarts Prevent-serie tillverkas redan av Vitamex, som är Wilh.
Sonessons produktionsföretag.
- Vi har bedömt synergierna till 20 miljoner kronor totalt för 2008 och 10
miljoner kronor för 2007, berättar Lennart Nylander för beQuoted.

- De största synergierna är på intäktssidan genom så kallad
korsförsäljning på varandras marknader av dels våra produkter i Norge och
dels deras produkter i Sverige/Finland, fortsätter Lennart Nylander.

- Det kan bli mer om utländska produktleverantörer väljer att ha Midelfart
Sonesson som nordisk marknadsorganisation, eftersom man då på ett bräde
får distribution i tre länder i alla kanaler, avslutar Lennart Nylander.

Analysföretag tror på 10 procents uppgång
Fokus på eget ansvar för hälsa och välbefinnande är ingen fluga. Snarare
får det betraktas som en strukturell förändring i samhället.

beQuoted har därför tyckt att Wilh. Sonessons satsning på att bli ett
företag med den inriktningen har varit helt rätt. Låt vara att det
resultatmässigt varit många stötestenar på vägen för aktieägarna.

Industriellt känns samgåendet helt riktigt. Med detta är Wilh. Sonesson på
rätt väg mot att bli ett nordiskt företag. Midelfart känns som ett mycket
habilt företag och bästa tänkbara partner på den norska marknaden.

Analysföretaget Redeye tycker likadant. De tror att synergieffekter kan
lyfta Wilh. Sonessons marginal från sju till åtta procent, före
avskrivningar på tillgångar och goodwill (EBITDA).

En kassaflödesanalys av Wilh Sonesson, med ett avkastningskrav på 10
procent, ger en uppsida i aktien på runt 10 procent vid kursen 24 kronor.

Börsveckan också positiva
Även Börsveckan är positiva till samgåendet. Tidningen skriver att det nya
företaget bör kunna nå en marginal på 7 procent ett normalår. Med ett
p/e-tal på 14 blir aktien då rätt billig på dagens nivåer.

beQuoted konstaterar att en marginal på 7 procent motsvarar en vinst efter
schablonskatt på drygt 90 miljoner kronor för det nya företaget. Ett
p/e-tal på 14 ger då ett företagsvärde på 1.300 miljoner kronor.

Vid kursen 24 kronor värderas Wilh. Sonesson till 825 miljoner kronor.
Lägg till 425 miljoner kronor för Midelfart och värdet för Midelfart
Sonesson blir 1.250 miljoner kronor.

Sålunda återstår en begränsad uppgångspotential till 1.300 miljoner kronor
enligt Börsveckan.

beQuoted tror dock att den marknadsledande position som Wilh. Sonesson
skaffat sig i Norden kan motivera en väl så hög värdering. Inte minst bör
möjligheten till ytterligare förvärv kunna ge ett mervärde.

THOMAS LINDGREN
thomas.lindgren@beQuoted.com

Marknadsplats
OMX Small Cap

Lennart Nylander
VD Wilh. Sonesson

Midelfart är Norges ledande leverantör av produkter för hälsa och
välbefinnande.

Företaget finns i samtliga försäljningskanaler med egna varumärken
och licensierade.

Omsättningen uppgick till 620 miljoner kronor 2005.

Celina Midelfart
VD Midelfart

Hon representerar fjärde generationens ägare.

Ordförande i Midelfart Holding AS sedan 2001, vd i Midelfart AS
sedan 2004.

Föreslås bli styrelseledamot i den nya koncernen.

Midelfarts Prevent-serie tillverkas av Vitamex.

Prevent Eye q är särskilt rik på omega-3 fettsyran EPA.

Prevent Solhatt och Svarthyll används för att lindra
förkylningssymptom.

En annan synergi är att Friggs kommer att introduceras på den norska
marknaden.

Midelfart Sonesson blir det nya namnet på koncernen.

Årsomsättningen hamnar på cirka 1,9 miljarder kronor.

EBITDA ökar med cirka 60 miljoner kronor.

Egna varumärken står för 55 procent av sortimentet.

Midelfart Sonesson finns i samtliga kanaler:

* Apotek
* Hälsofackhandel
* Dagligvarukedjor
* Parfymerier & drugstores
* Direktförsäljning

Börsveckan har tittat närmare på Wilh. Sonesson efter affären med
Midelfart.

Nästa händelse
2006-12-21
Extra bolagsstämma

Mer info
Läs mer på beQuoted

Hemsida


The Empire laddar upp inför julhandeln
- Helårsomsättning över 200 miljoner kronor förväntas
The Empire har återigen levererat en bra kvartalsrapport. SodaStream går
utmärkt och förvärvet av Gerby överträffar förväntningarna. Inför
julhandeln ser det ljust ut. The Empire tror på en helårsomsättning över
200 miljoner kronor, med en "godkänd" vinstmarginal.

Enormt tryck i försäljningen inför julhandeln
För detaljhandeln är julen den viktigaste försäljningsperioden. På The
Empire är förväntningarna höga:

- För SodaStreams del är känslan att det ser ännu lite bättre ut i år än
förra året inför julen, berättar vd Johan Kalling för beQuoted.

- För Gerby kan vi inte jämföra på samma sätt eftersom Gerby kom in i
koncernen först i mars. Men min bedömning är att det ser mycket bra ut
även för Gerby.

I delårsrapporten tror The Empire på en helårsförsäljning över 200
miljoner kronor. Då pratar vi försäljning till butik. Därmed skulle
omsättningen under sista kvartalet hamna närmare 80 miljoner kronor. Det
lär ge ett gott täckningsbidrag.

Norge sakta men säkert i rätt riktning
Gerby står för det mesta av omsättningen i The Empire. SodaStream
kompenserar dock den lägre omsättningen med höga nettomarginaler. De båda
bolagen står sammantaget för ungefär lika stor del av vinsten.

Sedan 2005 finns SodaStream i Norge. Marknaden för läskedrycker är lika
stor i Norge som i Sverige, trots den mindre befolkningen. Norge blir
därför ett viktigt land att lyckas i.

Försäljningen av SodaStream har dock ännu inte riktigt motsvarat
förväntningarna, trots att man i början av året kom in i Jernias butiker:

- Jernias butiker i Norge är mindre än i Sverige och SodaStream har inte
riktigt fått samma utrymme, berättar Johan Kalling. Därför arbetar vi för
att få en bättre exponering av maskinerna kombinerat med
produktdemonstrationer ute i butikerna.

I nuläget säljs SodaStream i 150 butiker i Norge. Men det är en siffra som
behöver späs på:

- Vi vill komma in i fler butikskedjor och det kan bli aktuellt under
2007, säger Johan Kalling. Förhandlingar inför året som kommer brukar äga
rum i januari - februari.

Kolsyreskatt en käpp i hjulet
Norge har en kolsyreskatt på gaspatroner för att skydda den inhemska
bryggeriindustrin mot utländsk konkurrens. SodaStream blir därför dyrare
än i Sverige.

Ett sätt att komma runt det är att ha en egen tappningsanläggning för
gaspatroner i Norge:

- Fortfarande är volymerna för små i Norge för att motivera en egen
tappningsanläggning, fortsätter Johan Kalling. Men det är något som vi
tittar på inför framtiden.

Sammantaget är Johan Kalling dock hoppfull inför framtiden:

- Totalt sett ser vi att Norge sakta med säkert är på rätt väg. The Empire
har agenturen även för Saeco kaffemaskiner och Cuisinart i Norge. Med det
har vi en bra bas för att kunna nå minst break-even under 2007, avslutar
Johan Kalling.

Kraftigt förbättrat resultat de första tre kvartalen
Norge må vara viktigt på sikt, men Sverige är ändå den viktigaste
marknaden. Här går försäljningen utmärkt. Vinsten per aktie har ökat med
144 procent under de första nio månaderna.

I redovisningen skiljer The Empire mellan följande begrepp:

* Försäljning till butik
* Nettoomsättning

För nettoomsättningen har kommissionen för SodaStream till
franchisegivaren Soda-Club Worldwide räknats bort. I franchiseavgiften
ingår betalning för gas, smaker och maskiner.

För de första tre kvartalen 2006 blev siffrorna enligt följande:

• Försäljning till butik: 128,1 Mkr (43,0)
• Nettoomsättning: 90,1 Mkr (16,9)
• Resultat efter finansnetto: 5,6 Mkr (1,6)
• Vinst per aktie: 0,61 kr (0,25)

Stor del av vinsten kommer i fjärde kvartalet
För tredje kvartalet isolerat har rörelsemarginalen baserat på
nettoomsättningen fallit till 6,4 procent (15,0). Enligt företaget beror
det på periodiseringar av vinsten:

• Försäljning till butik: 59,5 Mkr (18,5)
• Nettoomsättning: 42,3 Mkr (5,6)
• Resultat efter finansnetto: 2,2 Mkr (0,9)
• Vinst per aktie: 0,24 kr (0,14)

The Empire betonar att fjärde kvartalet står för en mycket stor andel av
vinsten.

SodaStream svårt att konkurrera ut
Lite till mans kan vi konstatera att allt fler i bekantskapskretsen verkar
skaffa en SodaStream. Viktigaste skälet brukar vara att "vi dricker mycket
kolsyrat vatten, och det är skönt att slippa bära hem det".

Det känns som att SodaStream har förutsättningar att bli en långsiktig
vinnare. Konceptet är svårt att konkurrera ut då varumärket är starkt.

En ny leverantör måste inte bara ta sig in på hyllorna i butikskedjorna,
utan även bygga upp en fungerande returhantering för gaspatronerna.
SodaStreams gaspatroner är patenterade, så de går inte att använda.

Till detta kommer försäljningen för de starka varumärken som Gerby
marknadsför (Saeco, C3, Babyliss, Kenwood och så vidare).
Sammanfattningsvis se det därför ljust ut för The Empire.

P/e 6,5 om beQuoteds prognos slår in
Efter halvårsrapporten prognostiserade beQuoted en vinst på 21 miljoner
kronor efter finansnetto för helåret (se nyhetsbrev nr 22 2006).

Att Norge inte bedöms nå break-even förrän nästa år gör att vi justerar
ner prognosen något, till 19 miljoner kronor för helåret. Det motsvarar
1,48 kronor per aktie efter schablonskatt.

Vid en kurs på 9,50 kronor blir p/e-talet 6,5. För ett bolag som växer är
det för lågt, så klart. I synnerhet med tanke på att samordningsfördelar
borde kunna ge stärkta marginaler under 2007.

Vet man inte vad man skall önska sig inför julen kan man skriva upp en
rejäl bunt Empire-aktier på önskelistan. På ett års sikt lär nämligen
kursen ligga klart högre än i nuläget.

CHRISTER JÖNSSON
christer.jonsson@beQuoted.com

Marknadsplats
AktieTorget

Johan Kalling
VD The Empire

- För SodaStreams del är känslan att det ser ännu lite bättre ut i
år än förra året inför julen.

- För Gerby kan vi inte jämföra på samma sätt, men min bedömning är
att det ser mycket bra ut även för Gerby.

Gerby kom in i koncernen i mars 2006 och står för den största delen
av omsättningen.

Försäljningen av SodaStream i Norge har ännu inte riktigt motsvarat
förväntningarna.

Norsk kolsyreskatt på gaspatroner gör att SodaStream blir dyrare än
i Sverige.

Trots det ska break-even kunna nås i den norska verksamheten under
2007.

The Empire har agenturen för Saeco kaffemaskiner i Norge, Sverige
och Finland.

Försäljningen av Kenwood har mångfaldigats jämfört med förra året.

De senaste smakerna från SodaStream är päron, hallon och
energidrycken X-Stream.

En urstark försäljning under sista kvartalet kommer att lägga
grunden för en rejäl vinst.

Nästa händelse
2007-03-07
Bokslutskommuniké 2006

Mer info
Läs mer på beQuoted

Hemsida


Lönsamhet i ONE Media kan vara ett tecken på vändning
ONE Media har haft det kämpigt. Året 2005/2006 slutade med en stor förlust
på över 8 miljoner kronor, på en omsättning på 35 miljoner kronor. Nu ser
det dock lite bättre ut efter ett rejält åtgärdsprogram. Första kvartalet
på det nya räkenskapsåret vände till vinst.

Kraftig tillväxt bakom det stärkta resultatet
Idén bakom ONE Media är att skapa en stark koncern inom
direktmarknadsföring. Direktmarknadsföring är den mediakategori som växer
snabbast i Sverige.

Prioriterade marknader för ONE Media är Skandinavien respektive Östeuropa.

Företaget har skapat sig en imponerande kundbas:

* Axa Sport Club
* Bonnier
* Delicard
* Danske Bank
* Kellogs
* Procter & Gamble

I valrörelsen hjälptes också Moderaterna att nå 911.000 potentiella
väljare i Stockholm (se beQuoted nyhetsbrev nr 24 2006).

Vinstmarginal på 5 procent under första kvartalet
I samma artikel berättade beQuoted om det stora åtgärdsprogram som
genomförts i ONE Media sedan januari i år, under ledning av VD Johanna
Fagrell Köhler. Programmet har nu avslutats.

Vi skrev att ledningen lovade att åtgärderna skulle synas i resultatet
från och med första kvartalet räkenskapsåret 2006/2007.

ONE har nu släppt siffrorna för det första kvartalet (juli - september
2006), och det ser ut som om det har vänt:

• Omsättning: 18,9 Mkr (6,9)
• Resultat efter finansnetto: 1,0 Mkr (-0,3)
• Vinst per aktie: 0,02 kr (-0,03)

Ett resultat på en miljon kronor efter finansnetto ger en vinstmarginal på
dryga 5 procent. Verkligen inte dåligt, även om det krävs mer än ett
starkt kvartal för att aktieägarna skall kunna dra en lättnadens suck.

Stark säljinsats gav hög omsättning trots sommar
Omsättningen har alltså ökat med 175 procent under juli - september. Av
det kommer 75 procent från konsolideringen av nxt stockholm direct
marketing AB, som numera är ett dotterbolag till ONE Media.

Resten av omsättningsökningen beror på starka säljinsatser under våren,
som skapade full beläggning för i princip samtliga ingående bolag i
koncernen under den semesterintensiva sommaren.

Lågt p/s-tal kan väcka förhoppning för framtiden
Det finns 27,5 miljoner aktier i ONE Media. Eget kapital uppgår till 2,4
miljoner kronor. Per aktie blir det till 0,09 kronor. Soliditeten är 12
procent.

En kvittningsemission på 1,8 miljoner kronor kommer att genomföras till
börskurs. Det kommer att stärka det egna kapitalet.

Vid en börskurs på 0,88 kronor blir börsvärdet 24,2 miljoner kronor.

Värderingen av det egna kapitalet kan synas hög. Men det är ett marginellt
bekymmer eftersom en nyemission till aktieägarna i det goda finansiella
klimat som nu råder snabbt skulle ge finansiell stadga.

Samtidigt blir p/s-talet lågt, om ONE Media kan hålla den högre
omsättningstakten. Om vi gör en mycket enkel analys och sätter samma
omsättning för de resterande kvartalen som för första kvartalet blir
p/s-talet blott 0,34. Vi har då ändå räknat in kvittningsemissionen.

Med samma vinstnivå som under första kvartalet blir vinsten efter
schablonskatt drygt 10 öre per aktie. P/e-talet hamnar på knappt 9.

Sammanfattningsvis kan sägas att dagens värdering av ONE Media är en väl
avvägd blandning av en lite bister historik samt en förhoppning om att det
skall kunna gå väsentligt bättre i framtiden.

CHRISTER JÖNSSON
christer.jonsson@beQuoted.com

Marknadsplats
AktieTorget

Johanna Fagrell Köhler
VD ONE Media

Inför årsstämman uttalade sig Johanna Fagrell Köhler om utvecklingen
i ONE:

- Vi har haft en enda målsättning – lönsamhet.

- Omorganisation med en ny ledningsgrupp, synergier och målstyrning
har redan fått en stor effekt.

- Ett nytt säljstödsystem och gemensam försäljning har lett till ett
flertal affärer så som Cederroth, Adamo, Moderaterna, Procter &
Gamble, Ericsson och Svenska Naturskyddsföreningen.

nxt sthlm direct marketing har fått i uppdrag av IMP Nordic att göra
en adresserad DM-kampanj för förlagets produkt Natural Killers -
Rovdjur i närbild.

Nästa händelse
2007-02-14
Delårsrapport

Mer info
Läs mer på beQuoted

Hemsida


Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter och bolagsfakta för journalister och
investerare.

Uppdragsgivarna är noterade företag som vill att allmänheten ska få mer
och bättre information om den egna verksamheten.

Målgrupperna är nyhetsbyråer, finansiell press, aktiemäklare,
riskkapitalister, institutionella och privata investerare.

beQuoted väljer självständigt vad som skrivs och publiceras och garanterar
att nyheter, analyser, bedömningar och slutsatser alltid görs oberoende av
erhållen ersättning.

beQuoted AB
Sveavägen 31
111 34 Stockholm
Tel 08-692 21 90
Fax 08-506 533 99
info@beQuoted.com
www.beQuoted.com

Prenumeration
Om du vill prenumerera på beQuoteds nyhetsbrev klicka här
Om du vill avsluta din prenumeration klicka här
E-postadresser hanteras omsorgsfullt genom vår Privacy policy

Synpunkter och kommentarer uppskattas
Om du har synpunkter på innehåll, tips eller andra kommentarer att
ge - hör då gärna av dig