beQuoted AB

beQuoted nyhetsbrev: Nordic Service Partners satsar på Öresundsregionen

Pressmeddelande   •   Feb 15, 2007 11:02 CET

beQuoted nyhetsbrev nr 5 2007

Nyhetsbrevet finns på:
http://www.bequoted.com/businessbriefing/bbb-2007-05/bbb-2007-05.htm


Hej,

Snabbmatsföretaget Nordic Service Partners tänker öka verksamheten
med 25 procent. Aktien har piggnat till rejält, men är ändå lågt
värderad med tanke på den långsiktiga trenden för snabbmat och
färdiglagad mat.

Strand Interconnect ska ge kunderna mätbara resultat. En ny strategi
har mejslats fram som ska göra bolaget till en effektkonsult. Vi har
intervjuat vd Dan Tavares.

Trevlig läsning!
Thomas LindgrenNordic Service Partners satsar på Öresundsregionen
» Nordic Service Partners aktie har stuckit iväg som en raket på
sista tiden. Ikeas grundare Ingvar Kamprad är en av aktieägarna som
har fått apatit på snabbmatsföretaget. beQuoted tror att bolaget har
mycket av sin tillväxt framför sig.


Strand Interconnects nya strategi 2007
» Strand Interconnect växte med 55 procent 2006. Under fjärde
kvartalet stannade dock resultatförbättringen upp som en följd av
extraordinära kostnader. Genom en uppdaterad strategi ska bolaget
bli en effektkonsult som ger kunderna mätbara resultat och mer
valuta för pengarna.


I detta nummer
Nordic Service Partners
Strand InterconnectNordic Service Partners satsar på Öresundsregionen
- Genomförd och planerad expansion ska öka verksamheten med 25 procent
Nordic Service Partners (NSP) aktie har stuckit iväg som en raket på sista
tiden. Ikeas grundare Ingvar Kamprad är en av aktieägarna som har fått
apatit på snabbmatsföretaget. beQuoted tror att bolaget har mycket av sin
tillväxt framför sig.

Danmarks största Burger King-restaurang öppnad
Serviceföretaget NSP öppnade nyligen Danmarks största Burger
King-restaurang. Den ligger i Ålborg och blev företagets åttonde i
Danmark.

Starten har gått bra, enligt Ulf Wahlstedt, som är vd på NSP. Han berättar
för beQuoted:

- Restaurangen har ett perfekt läge alldeles intill ett av Jyllands
största köpcentrum med ett upptagningsområde som sträcker sig ända upp
till Skagen i norr.

- Den kommer att bli en av våra lönsammaste med en årlig omsättning över
20 miljoner svenska kronor. Försäljningen har så här långt överträffat
våra förväntningar och vi är mycket nöjda med utvecklingen.

Vid en omsättning på 20 miljoner svenska kronor beräknas restaurangens
resultat före avskrivningar (EBITDA) bli drygt 4 miljoner kronor.

NSP är Burger Kings största franchisetagare i Danmark. Intåget på den
danska marknaden inleddes i fjol genom förvärvet av Cresco som hade sju
restauranger.

Företaget planerar att öppna ytterligare fyra till fem Burger
King-restauranger under de närmaste åren i Danmark. Dessutom kommer man
att etablera Taco Bar på den danska marknaden.

Skåne nästa region
I december 2006 ingicks en avsiktsförklaring om att förvärva ytterligare 9
Burger King-restauranger i Skåne. Restaurangerna är koncentrerade till
regionen Malmö-Helsingborg. Förvärvet sker genom att köpa samtliga aktier
i Euroburger AB.

- Genom köpet av dessa restauranger får vi en mycket stark närvaro i den
expansiva Öresundsregionen. Den geografiska koncentrationen gör att det
blir lättare att uppnå samordningsvinster, berättar Ulf Wahlstedt.

Förvärvet är dock villkorat av att Burger King Corporation godkänner
affären.

- Vi uppfyller alla formella krav som Burger King ställer så jag ser inga
problem med godkännande, säger Ulf Wahlstedt.

Så vitt beQuoted erfar väntas ett sådant godkännande komma inom ett par
tre veckor. Köpet väntas vara helt klart i slutet av mars eller senast i
början av april.

Betalningen sker dels kontant, dels med nyemitterade aktier. Efter köpet
kommer Euroburgers nuvarande ägare att inneha cirka 3 procent av aktierna
i Nordic Service Partners.

Årsomsättningen ökar till 580 miljoner kronor
NSP äger sedan tidigare 3 Burger King-restauranger i Skåne. Efter
förvärvet kommer koncernen således ha 12 restauranger i Skåne, och totalt
30 stycken om man räknar in hela Sverige.

De nya restaurangerna omsätter årligen cirka 100 miljoner kronor, och
kommer att ge en positivt kassa flöda från första dagen.

Koncernens årsomsättningstakt kommer att öka till omkring 580 miljoner
kronor, vilket ska ge ett resultat före avskrivningar (EBITDA) på 45
miljoner kronor på 12-månadersbasis.

Köprekommenderas av Björn Davegårdh och Anders Kjäll
Det är fler än beQuoted som uppmärksammat NSP. "Snabbmat billigt på
börsen" skriver Björn Davegårdh och Anders Kjäll i en analys på Nordnet.
"NSP ser riktigt aptitligt ut. Aktien är alldeles för lågt värderad med
tanke på den långsiktiga trenden och konjunkturstabiliteten."

De två analytikerna pekar bland annat på att NSP är ett ganska okänt
företag, vilket å andra sidan gör det möjligt att göra ett "klipp" i
aktien. Och eftersom trenden går mot mer och bättre snabbmat skulle fler
köpa aktien om de visste vad bolag håller på med.

Restaurangnäringen växer nämligen mer än BNP, för närvarande med drygt 5
procent per år. Sverige har cirka 9 miljoner invånare som i snitt äter tre
mål mat om dagen. Varje dag äts alltså 27 miljoner måltider. Av dessa äts
cirka 6 miljoner utanför hemmet.

Marknaden ännu inte mätt på snabbmat
I USA ligger marknaden för snabbmat och färdiglagad mat på en
marknadsandel av livsmedelskonsumtionen om cirka 50 procent. I Sverige
ligger motsvarande siffra under 20 procent. Det finns alltså utrymme för
en fördubbling utan att Sverige ens går om USA.

Och även i Europa ligger Sverige långt efter länder som Storbritannien,
Grekland, Spanien och Tyskland, som konsumerar dubbelt så mycket snabbmat
per capita.

"Sannolikheten för att den här trenden ska vända nedåt måste anses som
mycket låg", skriver Björn Davegårdh och Anders Kjäll, "NSP har lyckats
riktigt bra så här långt."

Vid analystidpunkten låg börsvärdet på 240 miljoner kronor. Enligt Björn
Davegårdh och Anders Kjäll skulle p/e-talet kunna hamna på runt 7 - 8.
"Det är mycket billigt för ett bolag som är nästan okänsligt för
konjunkturen och har den långsiktiga trenden med sig", avslutas analysen.

Sedan dess har aktien stigit med 20 procent och handlas nu till p/e 9, med
samma antaganden. Men beQuoted anser att även det är billigt. I synnerhet
för ett bolag som har så stor del av sin tillväxt framför sig.

THOMAS LINDGREN
thomas.lindgren@beQuoted.com

Marknadsplats
First North

Ulf Wahlstedt
VD Nordic Service Partners

NSP är Burger Kings största franchisetagare i Sverige och Danmark.

Öresundsregionen. NSP ökar sin närvaro i den expansiva
Öresundsregionen.

Marknaden för snabbmat och färdiglagat kan fortsätta växa i Sverige.

Andelen av konsumtionen ligger långt efter länder som
Storbritannien, Grekland, Spanien och Tyskland.

Hushållens matinköp
Hushållens procentuella andel matinköp från snabbmat och färdiglagad
mat i förhållande till den totala konsumtionen av livsmedel i olika
länder
(Klicka bilden för större bild)

Nästa händelse
2007-02-22
Bokslutskommuniké 2006

Läs mer på beQuoted

HemsidaStrand Interconnects nya strategi 2007
Strand Interconnect har släppt helårssiffrorna för 2006. Tillväxten har
varit god med en omsättningsökning på 55 procent. Under fjärde kvartalet
stannade dock resultatförbättringen upp som en följd av extraordinära
kostnader.

Genom en uppdaterad strategi ska bolaget bli en effektkonsult som ger
kunderna mätbara resultat och mer valuta för pengarna.

Ett litet plus för helåret
För helåret 2006 blev det ett litet plusresultat. På en omsättning på 60
miljoner kronor blev rörelseresultatet 0,5 miljoner kronor. Det är
naturligtvis inte mycket att hänga i julgranen, men det fjärde kvartalet
blev svagt som en följd av extraordinära kostnader.

Kostnader har tagits för utveckling av en ny strategi, omorganisation samt
för avveckling av verksamheten i Strand Interconnect Väst AB i Göteborg:

- Vi startade Strand Interconnect Väst AB under 2005 för att växa
organiskt i Göteborg berättar Dan Tavares, vd i Strand Interconnect. Efter
förvärvet av Inoment AB har vi valt att föra över en person som var
anställd i det gamla Göteborgsbolaget. Det är alltså en väldigt liten
förändring.

Att bolaget bytt vd genom att Dan Tavares anställts har orsakat dubbla
lönekostnader under en övergångsperiod på fyra månader. Vidare har
kostnader tagits för att flytta handeln i aktien från NGM till First
North.

Siffrorna för helåret blev enligt följande:

• Omsättning: 60,3 Mkr (38,8)
• Resultat efter finansnetto: 0,2 Mkr (0,4)
• Vinst per aktie: 0,04 kr (0,24)

Vinsten per aktie lyfts av att Strand Interconnect har förlustavdrag på
139 miljoner kronor, varav en del aktiverats. Bokslutsdispositioner på 0,4
miljoner kronor och en skatteåterbäring på 1,3 miljoner kronor förbättrar
resultatet efter skatt med 1,7 miljoner kronor.

Isolerat för fjärde kvartalet blev siffrorna enligt följande:

• Omsättning: 18,9 Mkr (11,8)
• Resultat efter finansnetto: -1,3 Mkr (1,1)
• Vinst per aktie: 0,01 kr (0,21)

Antalet aktier uppgår till 49,6 miljoner (44,9), efter att förvärvet av
Inoment betalats med egna aktier.

Strategiuppdatering skall säkerställa att lösningar når avsedd effekt
Som beQuoted berättat om tidigare har Strand Interconnect sin
huvudverksamhet inom portallösningar. Det är lösningar som bland annat kan
sägas förbättra avkastningen på redan gjorda IT-investeringar.

Med portallösningar kan information från flera olika system presenteras
för användaren på ett mera lättillgängligt sätt, till exempel via ett
gränssnitt (all information kan nås direkt utan att växla mellan olika
system). Det gör det lättare och mer bekvämt för användaren. Inte minst
sparar det mycket tid.

Framtagandet av en ny strategi, som beQuoted berättade om i nyhetsbrevet
nr 27 2006, grundas på bolagets kompetens inom portallösningar.

- Vi har nu satt ner flaggan och bestämt oss för vart vi skall gå. Vi har
tagit fram en strategi som kommer att implementeras under 2007 och 2008,
berättar Dan Tavares.

- De förändringar som Strand Interconnects lösningar innebär skall kunna
kvantifieras. Effekten skall vara mätbar, så att kunden vet att de
verkligen får avkastning som de skall ha på sina investeringar.

- Det innebär att vi måste lyfta oss från att vara en teknikleverantör
till att bli en lösningsleverantör. Vi behöver göra en bättre behovsanalys
som bättre slår fast vilken effekt som kunden vill uppnå. Det kan röra sig
om intäktshöjning eller produktivitetsökning, men det viktiga är att det
skall kunna kvantifieras och samtidigt vara bestående.

beQuoted undrar hur detta kommer att förändra ett vanligt projekt.

- Ett normalt projekt kommer att kunna delas in i tre faser, där
behovsfasen är den första, fortsätter Dan Tavares. Därefter går vi in i
den implementationsfasen, som vi redan behärskar väl. Sedan går vi in i en
ny fas som handlar om att säkerställa att vår lösning får avsedd effekt,
så att det inte bara ger 10 - 20 procent av den avsedda effekten.

Huvudfokus inom tre områden
Portallösningar är generella lösningar som kan implementeras på olika
områden. Dan Tavares nämner områden som företaget skall satsa på:

• Styrkortslösningar (Balanced scorecard)
• Knowledge Management
• CRM-lösningar (Kundrelationslösningar)

Även om detta innebär ett steg åt Dan Tavares tidigare inriktning som
managementkonsult på McKinsey, skall Strand Interconnect inte ha den
beteckningen:

- Vi skall inte betraktas som en managementkonsult och heller inte som en
renodlad teknisk konsult som bara levererar en teknisk lösning, uppger Dan
Tavares.

- Istället vill vi bli vad vi kan kalla en effektkonsult, där vi
säkerställer att vi verkligen når avsedd effekt med hjälp av vass teknik.
Låt vara att det kanske i inledningsfasen kommer att innebära mer av
managementrelaterad konsultverksamhet.

beQuoted tycker att strategiuppdateringen känns som ett fräscht steg mot
att ge kunderna ett konkret erbjudande. Om företaget verkligen kan påvisa
att projekt når avsedd mätbar effekt, borde det vara något som uppskattas
av kunderna.

CHRISTER JÖNSSON
christer.jonsson@beQuoted.com

Marknadsplats
First North

Dan Tavares
VD Strand Interconnect

Dan Tavares tillträdde som vd den 4 september 2006.

Förhöjda kostnader under fjärde kvartalet har sänkt resultatet.
Kostnaderna beror på följande poster:

• Utveckling av ny strategi
• Avveckling av Strand Interconnect Väst
• Flytt av handel med bolagets aktie till First North
• Dubbla vd-kostnader

Årsomsättningen uppnådde 60,3 miljoner kronor (38,8).

Ökningen har skett både organiskt och genom förvärv.

I samband med delårsrapporten för det tredje kvartalet bedömdes
årsomsättningen hamna i intervallet 60 - 65 miljoner kronor.

Kundens upplevelse. Portallösningar medför ett förbättrat
utnyttjande av redan gjorda IT-investeringar.

Strand PARC är samlingsnamnet för företagets portaler.

PARC står för Portal ARCitechture och består av fyra delar:

• Method: bryta ner affärsmål till vad en viss funktion behöver för
information för att kunna uppfylla sin roll

• Platform: programvara för att bygga portaler

• Implementation: införandemodell

• Modules: specifika moduler som kalender och diskussionsforum

Kundlistan imponerar. Bland kunderna finns Atlas Copco, Boliden,
Boxer, Electrolux, Getinge, Korsnäs, Kronfågel, McDonalds, Schenker,
SEB, SKF, Skanska, Sodexho, SR, Stockholms Läns Landsting, Swedbank,
SVT och TV4.

Nästa händelse
2007-04-10
Årsredovisning 2006

Mer info
Läs mer på beQuoted

HemsidaOm beQuoted

beQuoted publicerar nyheter och bolagsfakta för journalister och
investerare.

Uppdragsgivarna är noterade företag som vill att allmänheten ska få mer
och bättre information om den egna verksamheten.

Målgrupperna är nyhetsbyråer, finansiell press, aktiemäklare,
riskkapitalister, institutionella och privata investerare.

beQuoted väljer självständigt vad som skrivs och publiceras och garanterar
att nyheter, analyser, bedömningar och slutsatser alltid görs oberoende av
erhållen ersättning.

beQuoted AB
Sveavägen 31
111 34 Stockholm
Tel 08-692 21 90
Fax 08-506 533 99
info@beQuoted.com
www.beQuoted.com

Prenumeration
Om du vill prenumerera på beQuoteds nyhetsbrev klicka här
Om du vill avsluta din prenumeration klicka här
E-postadresser hanteras omsorgsfullt genom vår Privacy policy

Synpunkter och kommentarer uppskattas
Om du har synpunkter på innehåll, tips eller andra kommentarer att
ge - hör då gärna av dig