beQuoted AB

beQuoted nyhetsbrev: Nordic Service Partners ser ökade expansionsmöjligheter

Pressmeddelande   •   Dec 22, 2009 17:51 CET

beQuoted nyhetsbrev nr 30 2009

Nyhetsbrevet finns på:
http://www.bequoted.com/businessbriefing/bbb-2009-30/bbb-2009-30.htm


            Hej,
     
                  I årets sista nummer har vi analyserat ett serviceföretag som
                  driver snabbmatsrestauranger i Sverige och Danmark.

                  I dagens nummer kan Du läsa om Nordic Service Partners.

                  Trevlig läsning!
                  Thomas Lindgren

 

                  Nordic Service Partners ser ökade expansionsmöjligheter
                  » Nordic Service Partners (NSP) har tillförts 28,7 miljoner
                  kronor från optionsinlösen. 99,6 procent av
                  teckningsoptionerna som ställdes ut i förra årets nyemission
                  löstes in. Tillskottet öppnar för investeringar i nya Burger
                  King-restauranger. beQuoted har talat med vd Morgan
                  Jallinder.
     

                  I detta nummer
                  Nordic Service Partners

                  
              
            Nordic Service Partners ser ökade expansionsmöjligheter
            - Bolaget har tillförts 28,7 miljoner kronor från utnyttjade
            teckningsoptioner

   
            Nordic Service Partners (NSP) har tillförts 28,7 miljoner kronor
            från optionsinlösen. 99,6 procent av teckningsoptionerna som
            ställdes ut i förra årets nyemission löstes in. Tillskottet öppnar
            för investeringar i nya Burger King-restauranger. beQuoted har talat
            med vd Morgan Jallinder.

            Målet är en årlig organisk tillväxt på 10 procent
            Efter NSPs renodling och fokusering på drift av Burger
            King-restauranger, samt att vara franchisegivare för det egna
            varumärket Taco Bar, förväntas försäljningen i de befintliga
            restaurangerna öka med 5 procent per år.

            För att tillväxtmålet om en årlig organisk tillväxt på 10 procent
            ska nås, ska en lika stor tillväxt komma genom nyetableringar av
            större Burger King-restauranger.

            Efter den lyckade teckningsoptionsinlösen uppgår de räntebärande
            skulderna till cirka 130 miljoner kronor och soliditetsmålet på 25
            procent överskrids.

            NSP har därmed uppnått en finansiell struktur som möjliggör
            etablering av fyra nya restauranger under 2010. Expansionstakten
            avgörs av om NSP hittar attraktiva lägen.

            - Burger King är positivt inställda till vår expansion och vi för
            flera samtal med olika fastighetsägare om möjliga lägen. Vi vet dock
            vad som krävs för att nå våra lönsamhetskrav och då gäller det att
            skynda långsamt i etableringsprocessen, säger vd Morgan Jallinder
            till beQuoted.

            NSP satsar på volymrestauranger
            NSP vill ha en driftsmarginal på restaurangnivå om i snitt 13
            procent. För det krävs en årlig omsättning på 12 - 13 miljoner
            kronor, och då kan nyöppnade restauranger bli lönsamma från start.
            Restauranger som omsätter 25 miljoner kronor kan nå en
            driftsmarginal på 25 procent.

            - Personalen står för en stor del av restaurangens driftkostnad och
            det behövs alltid ett visst minimum av personal oavsett
            restaurangens storlek. Nästan alla fasta kostnader blir procentuellt
            lägre för större restauranger. För att få acceptabel lönsamhet krävs
            därför en viss minimistorlek, förklarar Morgan Jallinder.

            Förbättringsåtgärderna har givit resultat
            Det förbättrade resultatet under tredje kvartalet visar att NSPs
            åtgärder gett effekt. Bolaget tror även att den nya organisationen
            ger positiva dynamiska effekter framöver.

            Vissa effektiviseringsåtgärder återstår. I början av 2010 kommer
            samtliga av bolagets Burger King-restauranger att ha elektroniska
            menytavlor.

            - Det gör det enkelt att ändra priserna. Vi kan anpassa erbjudande
            och pris till kundernas behov som skiftar över dygnet, förklarar
            Morgan Jallinder.

            Renodlingen ger utrymme för betydande vinstlyft
            Administrationskostnaderna uppgick till 55 miljoner kronor under
            2008. Nästa år 2010 väntas dessa minska till cirka 35 miljoner
            kronor, vilket ger en direkt effekt på marginalen.

            Det förlustdrabbade affärsområdet Food Solutions (restaurangtorg)
            har delvis redan avvecklats och resterande delar är under avveckling

            En fokuserad verksamhet blir enklare att hantera för ledningen och
            lätt att förstå för investerare. Morgan Jallinder har tidigare
            lyckats bra med Burger King-restauranger i Danmark, vilket talar för
            en positiv utveckling framöver. En fortsatt förbättring av
            konjunkturen kan också bidra.

            Bolaget siktar på att omsätta drygt 700 miljoner kronor efter
            renodlingen, något som dock förutsätter att NSP hittar lämpliga
            lägen. Skulle detta bli verklighet kan det redan under nästa år
            etableras restauranger som på årsbasis omsätter 55 miljoner kronor
            eller mer.

            - Vår nuvarande administration kan utan vidare ta hand om
            ytterligare tio restauranger förutom de vi redan driver och varje
            nyetablering leder till en marginalförstärkning på koncernnivå,
            säger Morgan Jallinder.

            Sammantaget ser förutsättningarna för de kommande åren goda ut.
            Redan förra kvartalet gav vinst, och om ytterligare några kvartal
            bör man kunna se på vilken vinstnivå den omdanade koncernen hamnar
            på.
   
            JOHAN NYGREN
            johan.nygren@beQuoted.com
                  
                  Marknadsplats
                  Stockholmsbörsen
                  
                  Morgan Jallinder
                  VD Nordic Service Partners
                  
                  NSPs renodling innebär att bolaget självt bara kommer att
                  driva Burger King-restauranger.

                  Taco Bar behålls som varumärke, men NSP upplåter rättigheterna
                  för verksamheten på master franchisetagare.
                   
                  NSPs rörelseresultat har stigit under den senaste
                  12-månadersperioden

                  Diagrammet visar utvecklingen för NSPs rörelseresultat 
                  (klicka bilden för större bild)
                  
                  Börsveckan tror att NSP kan tjäna runt 2 kronor per aktie
                  nästa år och ger en köprekommendation.
                   
                  Nästa händelse
                  2010-02-25
                  Bokslutskommuniké 2009
                   
                  Mer info
                  Läs mer på beQuoted
                   
                  Hemsida

              
             
            Om beQuoted

            beQuoted publicerar nyheter och bolagsfakta för journalister och
            investerare.

            Uppdragsgivarna är noterade företag som vill att allmänheten ska få
            mer och bättre information om den egna verksamheten.

            Målgrupperna är nyhetsbyråer, finansiell press, aktiemäklare,
            riskkapitalister, institutionella och privata investerare.

            beQuoted väljer självständigt vad som skrivs och publiceras och
            garanterar att nyheter, analyser, bedömningar och slutsatser alltid
            görs oberoende av erhållen ersättning.
   
                  beQuoted AB
                  Sveavägen 31
                  111 34 Stockholm
                  Tel 08-692 21 90
                  Fax 08-506 533 99
                  info@beQuoted.com
                  www.beQuoted.com
                  
                  Ansvarig utgivare:
                  Thomas Lindgren

            Prenumeration
                  Om du vill prenumerera på beQuoteds nyhetsbrev klicka här
                  Om du vill avsluta din prenumeration klicka här
                  E-postadresser hanteras omsorgsfullt genom vår Privacy policy

            Synpunkter och kommentarer uppskattas
                  Om du har synpunkter på innehåll, tips eller andra kommentarer
                  att ge - hör då gärna av dig