beQuoted AB

beQuoted Nyhetsbrev nr 8, 2004

Pressmeddelande   •   Okt 14, 2004 14:00 CEST

Hej,
Som ni märker har vi ändrat utseende på nyhetsbrevet. Det är ett led i vårt arbete med att förbättra informationen till aktiemarknaden. Vi hoppas att ni uppskattar det nya utseendet.

Trevlig läsning!

Thomas Lindgren

Nyhetsportalen.se är en användbar tjänst för bevakning av nyheter på nätet

Pressmeddelanden som skickas genom beQuoted blir tillgängliga för över
tusen personer som använder Nyhetsportalen.se.

Morphic Technologies nytt bolag på Nya Marknaden
Den 1 september listades Morphic Technologies på Nya Marknaden med Erik
Penser Fondkommission som sponsor.
Magic House startar landsomfattande kampanj
Magic House lanserar två nya energidrycker och startar med en
landsomfattande kampanj med bland annat reklamfilmer på Kanal 5.
Handelsbanken noterar nya aktier
Sedan förra numret har Handelsbanken noterat nya aktier i AIK Fotboll,
Bostads AB Drott, JP Nordiska, Graninge och Utfors.
Nya öppettider på beQuoted
I samband med Stockholmsbörsens nya öppettider för handel har flertalet av
beQuoteds sponsorer beslutat att följa efter. Innehåll:

Artiklar
Nyhetsportalen.se är en användbar tjänst för bevakning av nyheter på
nätet
Morphic Technologies nytt bolag på Nya Marknaden
Magic House startar landsomfattande kampanj
Handelsbanken noterar nya aktier
Nya öppettider på beQuoted

Börsnotiser
CoolGuard
Ecovision
Glycorex
Nexcite
Rindi Energi

Artiklar
Nyhetsportalen.se är en användbar tjänst för bevakning av nyheter på nätet
Sedan några veckor tillbaka är beQuoted ansluten som en av källorna till
Nyhetsportalen.se. Det innebär att företag som skickar pressmeddelanden
och rapporter genom beQuoted blir tillgängliga för alla som använder
tjänsten. Sedan starten förra året har mer än tusen personer registrerat
sig som användare.
På Nyhetsportalen.se kan man söka efter nyheter online och lägga upp
nyhetsagenter som vaskar fram nyheter baserat på vissa sökkriterier.
Resultatet kan man få på skärmen, via mail, via SMS eller genom en
RSSfeed. Det finns till och med javascript för att lägga upp nyheter
direkt på den egna hemsidan.
För den som snabbt vill se de senaste nyheterna finns sex fasta
avdelningar: Inrikes, Utrikes, Nöje, Sport, Ekonomi och Teknik. Att
bevakningsmöjligheterna är mycket goda förstår man eftersom
Nyhetsportalen.se har över 100 källor.

1.300 registrerade användare

40.000 - 50.000 unika besökare per månad

200.000 - 300.000 sidnedladdningar i månaden
Några användbara källor är Affärsvärlden, Dagens Industri, DN Ekonomi, SvD
Näringsliv, Computer Sweden och Resumé
För mer information gå till www.nyhetsportalen.se
Morphic Technologies nytt bolag på Nya Marknaden
Vi har nöjet att välkomna Morphic Technologies som ny informationskund hos
beQuoted. Bolaget listades på Nya Marknaden den 1 september med Erik
Penser Fondkommission som sponsor.
Kärnan i Morphics verksamhet utgörs av ett egenutvecklat hydrauliskt
slagsystem. Slagsystemet gör det möjligt att med hög precision styra och
kontrollera extrema dynamiska krafter. Vitsen för slutkunden är att man
kan massproducera komponenter av hög kvalitet genom kapning, formning och
pulverkompaktering. Komponenterna kan också tillverkas billigare och
snabbare än med traditionella tekniker.
Morphics huvudsakliga kundgrupp utgörs av etablerade maskin- och
anläggningsbyggare som tillverkar och marknadsför utrustning för
komponentframställning inom fordons-, medicin- och bränslecellsindustrin
världen över. Genom att integrera Morphics slagsystem i de egna
produkterna förstärker de sina erbjudanden och därmed sin konkurrenskraft.
Morphic erbjuder sin teknik i form av kompletta slagsystem eller genom
licenser för att utnyttja Morphics patent och lösningar.
Huvudkontoret är beläget i Göteborg. Det finns två helägda dotterföretag,
Morphic Made AB som tillverkar och driftsätter slagsystemen och Sercomo AB
som erbjuder produktion av bränslecellskomponenter med Morphics teknik.
”- Det verkar som att våra framsteg snappas upp av omvärlden. Vi är mycket
stolta över att vi under året som gick nästintill dubblerade antalet
aktieägare. Antalet aktieägare uppgick vid räkenskapsårets slut till inte
mindre än 1.100 stycken, en ökning med cirka 75 procent jämfört med förra
året. Det visar på marknadens tro på Morphic; vår affärsidé och våra
produkter. Förtroendet förpliktar och vi arbetar hårt för att nå våra
målsättningar”, säger Peter Heidlund, VD på Morphic.
Morphic Technologies tillämpar brutet räkenskapsår som sträcker sig från 1
maj till sista april. Under första kvartalet (maj - juli 2004) omsatte
bolaget 140 tusen kronor (94 Tkr) och resultatet efter finansnetto hamnade
på –3,5 miljoner kronor (-3,2 Mkr).
Viktiga händelser hittills under räkenskapsåret (maj – september 2004):
National Machinery beställde en mindre testutrustning i syfte att
säkerställa Morphics kapteknik integrerad i deras befintliga maskinutbud

En riktad nyemission om 4.260.000 B-aktier tillförde bolaget 7,7
miljoner kronor efter emissionskostnader
Ett patent har beviljats av Svenska patent och registreringsverket
Ett patent har beviljats av den amerikanska patentmyndigheten” Vi erbjuder industrin teknik som gör det möjligt att massproducera
kvalitetskomponenter snabbare, billigare och miljövänligare än vad
som hittills varit möjligt. ”

Ägarutveckling
Antalet ägare vid räkenskapsårets slut


Delårsrapport för första halvåret (maj-oktober) presenteras den 16
december 2004.


Läs mer på beQuoted

Magic House startar landsomfattande kampanj
Magic House lanserar två nya energidrycker, Magic 320 RED och Magic 320
BLUE. Lanseringen startar med en landsomfattande kampanj och under tre
veckor kommer reklamfilmer på temat ”Magic Moments” att visas på Kanal 5.
”- Vi är det naturliga alternativet till taurinbaserade energidrycker. Med
likvärdig effekt och god smak har både Magic 320 RED och Magic 320 BLUE
potential att bli en succé”, uppger Magic House VD Hans Croon till
beQuoted.
Magic 320 RED och Magic 320 BLUE har ett helt naturligt innehåll och
innehåller guarana, ginseng, druvsocker och naturligt koffein. Magic 320
BLUE är en produktuppgradering av nuvarande produkt med förhöjd
koffeinhalt, men samma smak som tidigare. Medan Magic 320 RED har en helt
ny smak som är framtagen för en yngre målgrupp.
Självklart har lanseringen föregåtts av noggranna förberedelser. Under ett
par månaders tid har Magic House försett dagligvaruhandeln med de nya
energidryckerna. Idag finns energidryckerna representerade i närmare 800
butiker. Som vi tidigare har rapporterat i nyhetsbrevet (nr 6 2004) har
Magic House under försommaren slutit avtal med ICA, Coop och Axfood.
Under kampanjen kommer cirka 450 golvställ att öka exponeringen i
butikerna. Utöver detta kommer kunder att få tillfälle att provsmaka
energidryckerna i ett 60-tal stora livsmedelsbutiker runt om i landet.
Annat som har hänt hos Magic House:
Magic House VD Hans Croon har förvärvat totalt 25.000 B-aktier i bolaget.
Förvärven ägde rum den 31 augusti, den 10 september och den 14 september.
Hans Croon äger efter förvärvet 56.000 B-aktier i Magic House.
Magic House har sålt hela aktieinnehavet i Zip Structure AB (noterat på
NGM). Det rörde sig om 4 miljoner aktier som erbjöds till de befintliga
aktieägarna i Magic House. Erbjudandet övertecknades och försäljningen
inbringade cirka två miljoner kronor efter omkostnader.Reklamfilmerna kan ses på www.magic-house.se


Läs mer på beQuoted
Handelsbanken noterar nya aktier
I förra numret hade vi nöjet att hälsa Handelsbanken välkommen som ny
market maker i beQuoteds OTC-system. De första aktierna som prissattes
genom beQuoted blev Sydkraft A och Sydkraft C.
Handelsbanken har därefter noterat en rad nya aktier:
AIK Fotboll (24/9)
Bostads AB Drott (4/10)
JP Nordiska (21/9)
Graninge (24/9)
Utfors (21/9)
Bostads AB Drott var noterad på O-listan till och med den 1 oktober,
därefter tog Handelsbanken över handeln.

Handelsbanken är Sveriges ledande investmentbank och rådgivare inom
förvärv och fusionerNya öppettider på beQuoted
I samband med Stockholmsbörsens nya öppettider för handel har flertalet av
beQuoteds sponsorer beslutat att följa efter.
Erik Penser9:00 – 17:30
Fischer Partners9:00 – 17:30
Hagströmer & Qviberg9:00 – 17:30
Handelsbanken9:30 – 17:00
Mangold9:00 – 17:30
Michael Östlund & Co9:00 – 17:30
Stockholm Fondkommission9:00 – 17:30

Den nya öppettiden beror på att Stockholmsbörsen och Helsingforsbörsen
beslutat sig för att ha gemensamma öppettider som ett led i skapandet av
en integrerad nordisk och baltisk hemmamarknad. De nya öppettiderna gäller
från måndagen den 27 september.Så här fungerar beQuoteds öppettider:
beQuoteds OTC-system är öppet dygnet runt. Klockan 8:00 varje morgon
nollställs kurslistan vilket innebär att en komplett handelsdag sträcker
sig från kl 8:00 till kl 8:00 påföljande vardag.
Varje vardag sker en officiell stängning vid 17:30, därefter påbörjas
efterhandeln. Det är kurserna vid 17:30 som gäller för tidningar och
databaser. För att fånga upp efterhandeln adderas antalet aktier som
omsätts till nästa dags volym vid nästa dags stängning. På så sätt blir
handelsstatistiken korrekt över tiden.
Börsnotiser
CoolGuard redovisar ett resultat efter finansnetto på -3,3 Mkr för årets
första åtta månader (-2,6 Mkr för helåret 2003). Omsättningen uppgick till
2,4 Mkr (0,4 Mkr för helåret 2003). Resultatet och omsättningen för
perioden är lägre en budget för att förhandlingarna med kunderna är mer
tidskrävande än man räknat med, och för att affärerna är större till sin
omfattning. Prognoser för verksamheten kvarstår, men har justerats fram
ett tertial.
Det stora medieintresset rörande bristande rutiner för egenkontroll av
livsmedelstemperaturer har fortsatt under perioden och bidragit till ett
fortsatt stort intresse för CoolGuards produkter. CoolGuard-systemet rönte
bland annat stort intresse på mässan Food and Hotel Asia 2004 i Singapore,
och avtal om både test- och serieleveranser undertecknades. CoolGuard har
påbörjat leveransen av de första 50 systemen till Hellesåkers.


Marknadsplats
Aktietorget

Nästa händelse 2005-02-18
Bokslutskommuniké 2004

Mer info
Läs mer på beQuoted

Hemsida

Ecovision blir ny producent av Affärsvärldens Generalindex och tillhörande
branschindex från och med den 1 januari 2005. Affärsvärldens Generalindex
är Sveriges äldsta index och startades 1937. "- Vi kommer tillsammans med
Ecovision att ytterligare stärka och vidareutveckla Affärsvärldens
Generalindexserie", säger Christer Björkin, VD på E&T Förlag som äger
Affärsvärlden, "Ecovision är redan idag en stor leverantör till
Affärsvärlden vad gäller finansnyheter och fundamentaldata och vi ser fram
emot att fördjupa vårt samarbete".
Ecovision har också fått en order från Waymaker gällande leverans av
finansiell information till Investor Relations-siter i Norden. Avtalet
innebär att Waymaker valt Ecovision som leverantör av aktiekurser,
finansnyheter och bolagsdata till Waymakers samtliga IR-kunder i Norden.


Marknadsplats
Nya Marknaden (Kaupthing)

Nästa händelse 2004-10-26
Delårsrapport Q3 2004

Mer info
Läs mer på beQuoted

Hemsida

Glycorex meddelar att positiva resultat av transplantationer av njurar och
lever över blodgruppsgränserna har redovisats vid en stor internationell
transplantationskongress i Wien. Båda transplantationsgrupperna visade på
en hög effektivitet hos Glycosorb-ABO utan sidoeffekter.
Professor Gunnar Tydén vid Karolinska Universitetssjukhuset Huddinge
presenterade mycket positiva resultat av njurtransplantation och att man
nu kan genomföra njurtransplantation över blodgruppsgränserna med ett
modernt immunsuppressivt protokoll och utan att behöva genomföra
splenektomi.
Professor Troisi och medarbetare från Gent University Hospital
presenterade mycket positiva resultat av levertransplantationer över
blodgruppsgränserna. Man har använt Glycosorb-ABO och samma typ av
immunsuppression som Huddinge.


Marknadsplats
NGM

Nästa händelse 2004-10-28
Delårsrapport Q3 2004

Mer info
Läs mer på beQuoted

Hemsida

Nexcite kommer ej att nå försäljningsmålen för 2004. Lanseringar på ett
flertal marknader har förskjutits till senare delen av 2004 och
nästkommande år. På den svenska marknaden har listningen i
dagligvaruhandeln ännu inte nått internt uppställda mål, men förnyade och
förstärkta ansträngningar kommer att vidtas inför nästa listningstillfälle
vecka 6 2005. Däremot har distributören DryckesCompagniet påbörjat en
andra säljcykel mot trendiga barer i Stockholmstrakten. Flaskan har
försetts med en ny och mer trendinriktad etikett och dessutom har en
smaknyans av citrus adderats till. Nexcite kommer i september att anställa
två egna säljare som i första hand skall bearbeta butiker, minimarkets,
caféer, barer med mera. Under hösten kommer säljaktiviteterna att stödjas
av framförallt radio- och utomhusreklam.

Vid SIAL, Europas största mässa för mat och dryck, den 17-21 oktober,
kommer Nexcite att lansera en alkoholhaltig så kallad ready-to-drink
produkt, vilket också medger nya distributionsvägar för varumärket.
Nexcite har inför mässan, av en oberoende kommitté, tilldelats ett pris av
Selection Committee of the SIAL 2004 New Products Event. Detta medför
bland annat att Nexcite, som en av få utvalda, kommer att exponeras mot
den internationella pressen och hålla presskonferenser och releaser i
samband med mässan.


Marknadsplats
Aktietorget

Nästa händelse 2004-10-29
Delårsrapport Q3 2004

Mer info
Läs mer på beQuoted

Hemsida

Rindi Energi redovisar ett resultat efter finansnetto på 16,9 Mkr för det
brutna räkenskapsåret juli 2003 till juni 2004 (18,2 Mkr). Året innan
uppstod en reavinst på 5,6 Mkr som gör att jämförelsen haltar. Exklusive
reavinsten förbättrades resultatet med drygt 4 Mkr. Omsättningen uppgick
till 105,9 Mkr (94,1 Mkr). Styrelsen föreslås att aktieägarna får en
utdelning på 1,70 kr per aktie, vilket är en höjning med 50 öre.

Rindi Energi har under året koncentrerat sig på utbyggnad av
värmeanläggningar. Värmeförsäljningen i egna bolag och intressebolag har
ökat från 280.000 MWh till 290.000 MWh trots att det gångna året var cirka
7 procent varmare än ett normalår. Den under året försålda värmemängden
motsvarar vad som fås ut vid förbränning av cirka 38.000 kubikmeter olja.
Koncernbolagen har sammanlagt använt cirka 4.000 kubikmeter olja,
resterande värme produceras med biobränsle. Den mätbara miljövinsten
består huvudsakligen av en reduktion i utsläppen av växthusgasen koldioxid
med cirka 100.000 ton.

Marknaden i Sverige bedöms kunna ge möjligheter till såväl uppköp av
befintliga anläggningar som till nyetablering framöver. Utbyggnaden av
redan kontrakterade system innebär en försäljningsökning med cirka 10
procent under verksamhetsåret 2004/2005.


Marknadsplats
beQuoted (Mangold)

Nästa händelse 2004-10-25
Ordinarie bolagsstämma

Mer info
Läs mer på beQuoted

Hemsida


Om beQuoted

beQuoted arbetar med rådgivning i samband med företagsfinansiering och med
att förse aktieägare, investerare och media med information om aktiebolag
och aktiekurser.

beQuoted organiserar dessutom aktiehandel tillsammans med banker och
fondkommissionärer.

Besök gärna hemsidan på www.bequoted.com
Nyhetsbrevet kan även läsas på http://www.bequoted.com/businessbriefing/bbb-2004-08/bbb-2004-08.htm