Rejlers

beQuoted nyhetsbrev: Rejlers fortsatt bra köp till p/e 12 för 2007

Pressmeddelande   •   Aug 14, 2007 13:00 CEST

http://www.bequoted.com/businessbriefing/bbb-2007-30/bbb-2007-30.htm#Rejlers

Rejlers kommer med ännu en stark rapport. Omsättningen ökar med 19 procent under andra kvartalet, precis som under första kvartalet. beQuoted tror att Rejlers kan tjäna 4,61 kronor per aktie under 2007. Till aktiekursen 54 kronor blir p/e-talet 11,7 och det är ett bra köp.

Tillväxttakten håller i sig, + 19% även under Q2
Tillväxttakten är jämn för Rejlers. Även för andra kvartalet blev det en omsättningsökning på 19 procent.

Jämfört med årsskiftet har antalet anställda ökat med knappt hundratalet ingenjörer (34 genom förvärv och 58 genom nyrekrytering) till 799 anställda vid periodens slut.

Ökningen i antalet anställda är 13 procent sedan årsskiftet och 18 procent jämfört med exakt ett år tillbaka i tiden.

Jämför vi ökningstakten i antalet anställda (18 procent) är således ökningstakten i omsättningen (19 procent) inte så hög, men beQuoted tror att detta kan förbättras något under andra halvåret.

Eftersom en ganska stor andel nyrekryterats, inklusive direkt från högskolan, kan vi anta att omsättningen för dessa nyrekryteringar når fullt utslag tidigast under andra halvåret 2007.

Siffrorna för första halvåret blev enligt följande:

• Omsättning: 329,4 Mkr (276,6)
• Resultat efter finansnetto: 34,8 Mkr (26,7)
• Vinst per aktie: 2,30 kr (1,80)

För andra kvartalet isolerat blev siffrorna följande:

• Omsättning: 167,7 Mkr (140,9)
• Resultat efter finansnetto: 14,0 Mkr (11,1)
• Vinst per aktie: 0,93 kr (0,78)

Nya förvärv kan ge högre tillväxt andra halvåret
I beQuoted nyhetsbrev nr 22 2007 berättade vd Peter Rejler att det pågår fler förvärvsprocesser än normalt för närvarande.

Under andra kvartalet blev det inte så stort utslag, dock förvärvades automationsföretaget Creon i Kalmar med en omsättning på 3 miljoner kronor.

beQuoted tror att det kan bli fler förvärv under andra halvåret. Kombinerat med nyrekryteringar och en fortsatt god konjunktur bedömer vi att omsättningen kan öka väl så snabbt som under första halvåret.

För att omsättningen för helåret skall bli 700 miljoner kronor behöver den bli 370 miljoner kronor under andra halvåret (281,7). Det skulle innebära en ökning med drygt 31 procent, vilket är ambitiöst, men inte omöjligt. beQuoted tror att omsättningen kan bli 690 miljoner kronor.

P/e-tal 12 på vinsten för 2007
Första halvåret var rörelsemarginalen 10,6 procent (9,7). Andra kvartalet isolerat blev den 8,3 procent (7,8).

För helåret tror beQuoted att marginalen kommer att ligga kvar på en nivå överstigande fjolårets. Vår bedömning är att rörelsemarginalen för helåret kan ligga minst en procentenhet över fjolårets, då den blev 9,0 procent.

De förbättrade marginalerna understöds av följande tre faktorer:

• Prisökningar (nämndes i beQuoted nyhetsbrev nr 22 2007)
• Bättre debitering hos nyrekryterade
• Högre tillväxt i den finländska verksamheten

I Finland var rörelsemarginalen första halvåret 12,6 procent mot 9,6 procent i Sverige. Högre tillväxt i Finland stärker alltså marginalerna i koncernen som helhet. Å andra sidan lär en del av den möjliga marginalförstärkningen försvinna genom löneökningar.

Med en vinstmarginal på minst 10 procent (9,0) och en omsättning på 690 miljoner kronor blir vinsten efter schablonskatt 4,61 kronor per aktie. Vid aktiekursen 54 kronor blir p/e-talet 11,7.

beQuoteds bedömning är att Rejlers är ett kvalitetsföretag, men prissatt som ett ganska normalt företag, inte minst med hänsyn taget till tillväxttakten. Därför är det utan problem möjligt att lämna en fortsatt långsiktig köprekommendation på Rejlers.

CHRISTER JÖNSSON
christer.jonsson@beQuoted.com