beQuoted AB

beQuoted nyhetsbrev: Rejlers fortsatt bra köp till p/e 12 för 2007

Pressmeddelande   •   Aug 21, 2007 12:45 CEST

beQuoted nyhetsbrev nr 30 2007

Nyhetsbrevet finns på:
http://www.bequoted.com/businessbriefing/bbb-2007-30/bbb-2007-30.htm


Hej,

Vi har analyserat tre företag, det första en teknikkonsult, det
andra ett rederi samt till sist ett detaljhandelsföretag som är
storsäljare av kända köksprodukter.

I dagens nummer kan Du därför läsa om Rejlers, Svithoid Tankers och
The Empire.

Trevlig läsning!
Thomas LindgrenRejlers fortsatt bra köp till p/e 12 för 2007
» Rejlers kommer med ännu en stark rapport. Omsättningen ökar med 19
procent under andra kvartalet, precis som under första kvartalet.
beQuoted tror att Rejlers kan tjäna 4,61 kronor per aktie under
2007. Till aktiekursen 54 kronor blir p/e-talet 11,7 och det är ett
bra köp.


The Empire till p/e 9 på 2007 års vinst
» Andra kvartalet blev starkt för The Empire. Rörelseresultatet
fördubblades till 5 miljoner kronor. beQuoteds vinstprognos innebär
att aktien handlas till p/e 9 för 2007. För 2008 sjunker p/e-talet
till under 7. Vi tror att aktien blir en vinnare de närmaste 18
månaderna.


Biobränsle driver Svithoid Tankers
» Svithoid Tankers växer med biobränslemarknaden. Expansion kostar
dock pengar och synlig soliditet är låga 17,4 procent, men 30
procent beräknat på fartygens marknadsvärde. Enligt vd Fredrik
Nygren skall dock resultatet snart vara positivt. Någon nyemission
är inte aktuell.


I detta nummer
Rejlers
The Empire
Svithoid TankersRejlers fortsatt bra köp till p/e 12 för 2007

Rejlers kommer med ännu en stark rapport. Omsättningen ökar med 19 procent
under andra kvartalet, precis som under första kvartalet. beQuoted tror
att Rejlers kan tjäna 4,61 kronor per aktie under 2007. Till aktiekursen
54 kronor blir p/e-talet 11,7 och det är ett bra köp.

Tillväxttakten håller i sig, + 19% även under Q2
Tillväxttakten är jämn för Rejlers. Även för andra kvartalet blev det en
omsättningsökning på 19 procent.

Jämfört med årsskiftet har antalet anställda ökat med knappt hundratalet
ingenjörer (34 genom förvärv och 58 genom nyrekrytering) till 799
anställda vid periodens slut.

Ökningen i antalet anställda är 13 procent sedan årsskiftet och 18 procent
jämfört med exakt ett år tillbaka i tiden.

Jämför vi ökningstakten i antalet anställda (18 procent) är således
ökningstakten i omsättningen (19 procent) inte så hög, men beQuoted tror
att detta kan förbättras något under andra halvåret.

Eftersom en ganska stor andel nyrekryterats, inklusive direkt från
högskolan, kan vi anta att omsättningen för dessa nyrekryteringar når
fullt utslag tidigast under andra halvåret 2007.

Siffrorna för första halvåret blev enligt följande:

• Omsättning: 329,4 Mkr (276,6)
• Resultat efter finansnetto: 34,8 Mkr (26,7)
• Vinst per aktie: 2,30 kr (1,80)

För andra kvartalet isolerat blev siffrorna följande:

• Omsättning: 167,7 Mkr (140,9)
• Resultat efter finansnetto: 14,0 Mkr (11,1)
• Vinst per aktie: 0,93 kr (0,78)

Nya förvärv kan ge högre tillväxt andra halvåret
I beQuoted nyhetsbrev nr 22 2007 berättade vd Peter Rejler att det pågår
fler förvärvsprocesser än normalt för närvarande.

Under andra kvartalet blev det inte så stort utslag, dock förvärvades
automationsföretaget Creon i Kalmar med en omsättning på 3 miljoner
kronor.

beQuoted tror att det kan bli fler förvärv under andra halvåret.
Kombinerat med nyrekryteringar och en fortsatt god konjunktur bedömer vi
att omsättningen kan öka väl så snabbt som under första halvåret.

För att omsättningen för helåret skall bli 700 miljoner kronor behöver den
bli 370 miljoner kronor under andra halvåret (281,7). Det skulle innebära
en ökning med drygt 31 procent, vilket är ambitiöst, men inte omöjligt.
beQuoted tror att omsättningen kan bli 690 miljoner kronor.

P/e-tal 12 på vinsten för 2007
Första halvåret var rörelsemarginalen 10,6 procent (9,7). Andra kvartalet
isolerat blev den 8,3 procent (7,8).

För helåret tror beQuoted att marginalen kommer att ligga kvar på en nivå
överstigande fjolårets. Vår bedömning är att rörelsemarginalen för helåret
kan ligga minst en procentenhet över fjolårets, då den blev 9,0 procent.

De förbättrade marginalerna understöds av följande tre faktorer:

• Prisökningar (nämndes i beQuoted nyhetsbrev nr 22 2007)
• Bättre debitering hos nyrekryterade
• Högre tillväxt i den finländska verksamheten

I Finland var rörelsemarginalen första halvåret 12,6 procent mot 9,6
procent i Sverige. Högre tillväxt i Finland stärker alltså marginalerna i
koncernen som helhet. Å andra sidan lär en del av den möjliga
marginalförstärkningen försvinna genom löneökningar.

Med en vinstmarginal på minst 10 procent (9,0) och en omsättning på 690
miljoner kronor blir vinsten efter schablonskatt 4,61 kronor per aktie.
Vid aktiekursen 54 kronor blir p/e-talet 11,7.

beQuoteds bedömning är att Rejlers är ett kvalitetsföretag, men prissatt
som ett ganska normalt företag, inte minst med hänsyn taget till
tillväxttakten. Därför är det utan problem möjligt att lämna en fortsatt
långsiktig köprekommendation på Rejlers.

CHRISTER JÖNSSON
christer.jonsson@beQuoted.com

Marknadsplats
Stockholmsbörsen

Peter Rejler
VD Rejlerkoncernen

- Tidigare har vårt eget mål varit att ligga på 7 procent i
vinstmarginal.

- Nu ser vi en strukturell ökning av lönsamhetsnivån i branschen.

- Realistiskt skall vi framöver kunna sikta på 10 procent
vinstmarginal över en konjunkturcykel.

Under andra kvartalet har Rejlers fått nya uppdrag för projektering
av Citybanan genom Stockholm.

Citybanan innebär att två nya spår dras genom centrala Stockholm,
vilket fördubblar kapaciteten.

Börsveckan har länge haft Rejlers som en återkommande
köprekommendation.

I en färsk analys av Björn Davegårdh anses Rejlers vara lågt
prissatt jämfört med konkurrenterna Sweco och Ångpanneföreningen.

Nästa händelse
2007-10-23
Delårsrapport Q3 2007

Mer info
Läs mer på beQuoted

HemsidaThe Empire till p/e 9 på 2007 års vinst
- Siktar på Stockholmsbörsen under 2008

Andra kvartalet blev starkt för The Empire. Rörelseresultatet fördubblades
till 5 miljoner kronor. beQuoteds vinstprognos innebär att aktien handlas
till p/e 9 för 2007. För 2008 sjunker p/e-talet till under 7. Vi tror att
aktien blir en vinnare de närmaste 18 månaderna.

Drygt dubblad vinst under första halvåret
The Empire har kommit med sin rapport för första halvåret 2007.
Försäljningen av SodaStream ökar starkt. Bolaget är självt överraskat över
att resultatet är så starkt, eftersom första och andra kvartalet normalt
är årets svagaste kvartal:

• Försäljning till butik: 113,9 Mkr (68,6), +66%
• Nettoomsättning: 94,5 Mkr (47,8), +98%
• Resultat efter finansnetto: 7,2 Mkr (3,4), +116%
• Vinst per aktie: 0,56 kr (0,27), +107%

För andra kvartalet 2007 isolerat blev siffrorna enligt följande:

• Försäljning till butik: 66,4 Mkr (49,5), +34%
• Nettoomsättning: 60,7 Mkr (37,9), +60%
• Resultat efter finansnetto: 5,0 Mkr (2,6), +91%
• Vinst per aktie: 0,39 kr (0,20), +95%

Värt att påpeka är att andra kvartalet 2007 belastats med kostnader på 1,9
miljoner kronor för uppstarten i Finland, anpassningar i datasystemet och
satsningar på att utveckla egna varumärket C3.

beQuoted bedömer dock att detta kommer att vara återkommande
affärskostnader och vi tar ingen hänsyn till det i våra beräkningar.

På sikt kommer dessutom The Empire att råka ut för nedskrivningar på
satsningar som går fel. Det kommer att vara ett normalt inslag i en
verksamhet som kontinuerligt måste prova nya spår för att växa.

beQuoted höjer prognosen för SodaStream
Under andra kvartalet 2007 har The Empire blivit distributör för
SodaStream, istället för agent.

Det betyder att från och med tredje kvartalet 2007 slipper vi dela
försäljningen i "Försäljning till butik" och "Nettoomsättning"
(kommission). Allt blir "Försäljning till butik".

- Som distributör räknar vi med att kunna nå en uthållig vinstmarginal på
12 - 13 procent för SodaStream, berättar Johan Kalling, vd för The Empire
för beQuoted.

beQuoted har ägnat en del av sommarledigheten att traska runt i ett
femtontal butiker där man säljer SodaStream, bland annat ONOFF, SIBA,
El-Giganten, Electrolux Home, Hemmabutikerna och Elkedjan, och frågat hur
det går. I samtliga butiker verkar det gå lysande.

Försäljningen ligger på mycket högre nivåer än för 2006. Särskilt från och
med juli (Q3) verkar det ha tagit fart på allvar. Ibland har det till och
med talats om en fördubbling jämfört med 2006.

Inklusive Finland, som fått en bra start med en försäljning på 1,2
miljoner kronor första månaden i 150 butiker, och Danmark, tror vi på en
försäljning på 140 miljoner kronor för SodaStream. Det är högre än vår
tidigare prognos. Därmed blir täckningsbidraget också högre.

beQuoted tror att SodaStream kommer att nå en bättre vinstmarginal än
normalt. Vinstmarginalen kan bli 14 procent för 2007. Detta belastas med
engångskostnader för uppstart i Finland och Danmark.

Omsättning 320 miljoner kronor för 2007
Samtidigt är målet för Gerby att på sikt nå en vinstmarginal på 10
procent. Där är man dock inte ännu.

- Implementeringen av vårt nya datasystem SAP går enligt plan och kommer
på sikt att ge en resultatförstärkning i Gerby, men en del återstår att
göra. Först mot slutet av året lär vi märka synergieffekterna i
förbättrade marginaler, säger Johan Kalling.

beQuoted räknar med ganska små intäkter från det nya dryckessystemet Bevyz
och nya hårvårdsserien C4 under 2007. Samtidigt räknar vi med fortsatta
engångskostnader för datasystem samt satsningar på egna varumärket C3 och
de nya produktlinjerna.

beQuoted tror att Gerby stannar på 7 procents vinstmarginal under 2007.
Omsättningen tror vi blir 180 miljoner kronor, en liten ökning jämfört med
vår tidigare prognos på 175 miljoner kronor (se beQuoted nyhetsbrev nr 12
2007).

The Empires egen målsättning är att omsätta minst 300 miljoner kronor
under 2007. beQuoted tror att den starka försäljningen för SodaStream i
Sverige och Finland gör att prognosen kommer att överskridas. Vi tror på
en omsättning på 320 miljoner kronor för 2007.

Totalt bedömer beQuoted att vinstmarginalen kan bli minst 9 procent,
vilket ger ett resultat efter finansnetto på 28,8 miljoner kronor och en
vinst på 2,25 kronor per aktie efter schablonskatt (2,16 kronor efter full
utspädning, se beQuoted nyhetsbrev nr 20 2007).

Vinsten 3 kronor per aktie under 2008
För 2008 tror vi att SodaStream kommer att fortsätta att utvecklas väl,
inte minst i Finland och Danmark. Kanske även i Norge. Vi tror också att
vi får se ökade intäkter från Bevyz och C4, med Laperle Haircare.

- Vår målsättning är att växa organiskt med 25 - 30 procent per år,
upplyser Johan Kalling.

beQuoted tror att The Empire kan nå en försäljning på minst 400 miljoner
kronor under 2008. Det motsvarar en organisk tillväxt på 25 procent.

Vinstmarginalen bör öka till minst 10 procent, som en följd av en högre
andel omsättning från SodaStream (där marginalerna är högre) och stärkta
marginaler i Gerby. Vinsten bör inte understiga 40 miljoner kronor efter
finansnetto, eller 3,00 kronor per aktie efter schablonskatt.

Eget kapital per aktie var vid ingången till 2007 ganska låga 4,00 kronor.
En vinst på 2,25 kronor under 2007 och 3,00 kronor under 2008 gör att eget
kapital per aktie bör stiga till 9,25 kronor vid ingången till 2009. En
klart förbättrad siffra på bara två år.

Vill till Stockholmsbörsen under 2008
beQuoted har tidigare berättat att The Empire på sikt vill byta lista från
AktieTorget till Stockholmsbörsen Smallcap.

- Min ambition är att vi skall kunna starta en process för notering på
Stockholmsbörsen under första halvåret 2008, berättar Johan Kalling för
beQuoted.

Om processen kommer igång bedömer beQuoted att The Empire kan vara inne på
Stockholmsbörsen mot slutet av 2008 eller i början av 2009.

Nyckeltalen kan då komma att se ut så här, i början av 2009:

• Omsättning: 400 miljoner kronor (2008)
• Vinst per aktie: 3,00 kronor (2008)
• Eget kapital per aktie: 9,25 kronor
• Avkastning på eget kapital: cirka 40 procent
• Tillväxt: minst 20 procent (25 - 30 procent kan bli väl tufft)

Dessutom finns möjligheterna att omsättningen och vinsten kan förbättras
ytterligare, via förvärv under 2008. Under 2007 tror vi dock inte att
något större förvärv är aktuellt.

Kan bli uppskattad nykomling på Stockholmsbörsen
Tar man hänsyn till The Empires tillväxt, höga vinstmarginaler och stabila
kassaflöden, tror vi att bolaget kan bli en uppskattad nykomling på
Stockholmsbörsen, om noteringen blir av.

Något klockrent jämförelseobjekt finns inte, men några exempel på noterade
detaljhandelsföretag med ungefär samma tillväxtnivåer som The Empire
följer nedan (uppgifter från Affärsvärlden):

Swedol (First North):
P/E: 26
P/S: 2,48
Avkastning eget kapital: 41,7%
P/JEK: 10,8

Hemtex (Stockholmsbörsen Midcap):
P/E: 21,9
P/S: 2,48
Avkastning eget kapital: 32,9%
P/JEK: 7,2

Till kursen 20 kronor och baserat på vår prognos handlas The Empire till
följande nyckeltal för 2007:

The Empire:
P/E: 8,9
P/S: 0,58
Avkastning eget kapital: >40%
P/JEK: 3,2

För 2008 handlas The Empire till p/e 6,7. P/s-talet (price/sales,
börsvärde dividerat omsättning) blir 0,48 och p/jek blir 2,2.

The Empire är ett fynd på dagens nivåer. beQuoted bedömer att utsikterna
är mycket goda att vi får se en rejäl uppvärdering av företaget över den
närmaste 18-månadersperioden, till mars 2009.

CHRISTER JÖNSSON
christer.jonsson@beQuoted.com

Marknadsplats
AktieTorget

Johan Kalling
VD The Empire

- Vår målsättning är att starta en process för notering på
Stockholmsbörsen i januari för att ha noteringen klar i december
2008.

SodaStream har öppnat starkt i Finland.

Redan finns man i 150 butiker och första månaden blev försäljningen
starka 1,2 miljoner kronor.

Ansvarig för lanseringen i Finland är landschef Markus Lassila.

I Sverige går försäljningen av SodaStream urstarkt.

The Empire har under andra kvartalet blivit distributör för
SodaStream istället för agent.

Distributionsavtalet gäller till 2012 och planeras därefter att
förlängas i perioder om fem år.

Vinstmarginalen för SodaStream tror The Empire uthålligt kommer att
ligga på 12 - 13 procent.

C4 Hårvårdsserie från Gerby
i samarbete med Laperle Haircare

C4 Hårvårdsserie är en ny produktlinje för Gerby. C4 skyddar mot
färgavmattning, yttre miljöpåverkan, värme och UV-strålning.

The Empire har genom dotterbolaget Gerby rättigheterna till
BaByliss. C4 är en komplementprodukt till BaByliss.

Bevyz är ett nytt unikt dryckessystem för företagsmarknaden

Bevyz hemsida

Bevyz gör både varma och kalla drycker, samt med och utan kolsyra,
från en enda maskin.

Under andra kvartalet har The Empire startat en egen avdelning för
Bevyz.

Första maskinerna räknar The Empire med att ha ute på marknaden
under fjärde kvartalet.

Saeco kaffemaskin

Saeco är Europas största varumärke inom kaffemaskiner.

Gerby har agenturen för Saeco i Sverige, Finland och Norge.

Allt fler svenskar väljer att skaffa en egen kaffemaskin för
hemmabruk och Saeco har blivit en storsäljare.

Nästa händelse
2007-10-29
Delårsrapport Q3 2007

Mer info
Läs mer på beQuoted

HemsidaBiobränsle driver Svithoid Tankers

Svithoid Tankers växer med biobränslemarknaden. Expansion kostar dock
pengar och synlig soliditet är låga 17,4 procent, men 30 procent beräknat
på fartygens marknadsvärde. Enligt vd Fredrik Nygren skall dock resultatet
snart vara positivt. Någon nyemission är inte aktuell.

Flottan uppgår nu till 16 fartyg
Svithiod Tankers verkar inom två fartygssegment:

• 2.000 - 5.000 dwt
• 5.000 - 10.000 dwt

Sedan kvartalsrapporten Q2 har man knutit två nya fartyg till sig genom
att hyra in dem:

• Mt Vedrey Kattegatt (2000): 2.802 dwt
• Mt Vedrey Heimer (2004): 3.400 dwt

Hyrestiden för Mt Vedrey Heimer är sju år. Hon är systerfartyg till tre
andra fartyg i Svithoid Tankers flotta.

Under hösten 2007 kommer ytterligare fyra nybyggen att levereras och
därefter två under 2008. Totalt har rederiet då 16 fartyg.

Biobränsle driver marknaden
Det som driver behovet av utökad fartygskapacitet är den snabba
utvecklingen på biobränslemarknaden.

- Biodieselproduktionen i Europa hade redan vid halvårsskiftet passerat
produktionen för hela 2006 och ökningen accelererar, berättar Fredrik
Nygren, vd för Svithoid Tankers.

- Till skillnad från oljemarknaden, där det tar lång tid att slå sig in
som ny transportleverantör, har den snabba tillväxten gett oss möjligheter
som vi inte hade förväntat oss. Det tänker vi dra nytta av.

- Vi har lyckats vinna kontrakt med flera av Europas ledande
biodieselproducenter. Det är vi ganska ensamma om bland våra konkurrenter
och därigenom har vi lyckats nå en mycket intressant position. Vår
strategi är att befästa den ställningen.

Marknadspositionen är en anledning till att Svithoid Tankers nu väljer att
hyra in båtar istället för att köpa dem:

- Vi börjar bli stora och har så goda kundrelationer att vi kan växa genom
att chartra in båtar, berättar Fredrik Nygren. Vi kan garantera
sysselsättning för mindre aktörer, för vi sitter på transportvolymerna.

- Den stora fördelen med att hyra in båtar är naturligtvis att vi kan
fortsätta växa utan att ta in mer kapital.

Fortsatta förluster eroderar soliditeten
Svithoid Tankers börjar få upp omsättningen i takt med att allt fler båtar
tas i drift. Men för första halvåret 2007 gör rederiet fortsatt ganska
stora förluster efter finansnetto:

• Omsättning: 49,4 Mkr (18,8)
• Resultat efter finansnetto: -15,3 Mkr (-12,4)
• Vinst per aktie: -0,98 kr (-2,41)

Eget kapital per aktie uppgår till 10,82 kronor (15,46), medan
substansvärdet uppgår till 22 kronor.

Om vi tittar på andra kvartalets resultat fortsätter omsättningen att
stiga snabbt, men resultatet är inte lysande:

• Omsättning: 27,3 Mkr (10,0)
• Resultat efter finansnetto: -8,3 Mkr (-5,6)
• Vinst per aktie: -0,67 kr (-1,83)

Soliditeten blir 17,4 procent. Den har sjunkit fort det senaste året efter
att så sent som vid årsskiftet 2007 ha legat på 24,5 procent. För exakt
ett år sedan låg den på 33,2 procent.

Rederiets eget uttalade finansiella mål är att soliditeten inte skall
understiga 30 procent, så frågetecken uppstår:

- Justerar vi balansräkningen för marknadsvärden ser det bättre ut, säger
Fredrik Nygren. Att ta in mer kapital ingår inte i våra planer.

Räknar vi ut soliditeten baserat på ett substansvärde per aktie på 22
kronor stiger den till 30,0 procent. Det är en bättre siffra, men för ett
rederi under uppbyggnad och som gör förluster är det lite lågt.

Företaget har konvertibla förlagslån som, om vi också skulle drista oss
till att behandla dem som eget kapital, skulle höja soliditeten till 35,2
procent.

Beräknas nå lönsamhet strax
Även om Svithoid Tankers vill expandera via inhyrning av fartyg, måste
resultatet snart bli positivt för att den synliga soliditeten inte skall
sjunka till alltför låga nivåer.

I beQuoted nyhetsbrev nr 22 2007 berättade Fredrik Nygren att rederiet
snabbt närmar sig den kritiska massa när företaget täcker sina fasta
kostnader och blir lönsamt. Nu är han mer specifik:

- På månadsbasis kommer vi att nå lönsamhet efter finansnetto under 2007.

Vi berättade även att eget kapital plus ackumulerade förluster uppgår till
15,25 kronor per aktie, vilket Svithoid Tankers lovat att avkasta 20
procent på.

Som Fredrik Nygren då berättade finns det ingen anledning att ompröva
detta. Det skulle på sikt ge en vinst på över 3 kronor per aktie. Dagens
aktiekurs 13 kronor framstår då som låg.

beQuoted tror fortsatt på Svithoid Tankers. Utvecklingen på
biobränslemarknaden är en bonus. Men ett varnande finger måste höjas för
den krympande soliditeten.

CHRISTER JÖNSSON
christer.jonsson@beQuoted.com

Marknadsplats
Stockholmsbörsen

Fredrik Nygren
VD Svithoid Tankers

- Vi har lyckats vinna kontrakt med flera av Europas ledande
biodieselproducenter. Det är vi ganska ensamma om bland våra
konkurrenter och därigenom har vi nått en mycket intressant
position.

- Vår marknadsposition gör att vi kan chartra in båtar från
mindre aktörer, för vi sitter på transportvolymerna. På så vis
kan vi fortsätta att växa utan att ta in mer kapital.

Mt Vedrey Kattegatt

Vedrey är det fornnordiska namnet på Hallands Väderö.

Efter första kvartalets utgång har rederiet knutit ytterligare
två fartyg till sig, båda genom charteravtal, så kallade
bareboat-avtal.

Mt Vedrey Kattegatt på 2.802 dödviktston har chartrats in från
Rederi AB Vädertank.

Mt Vedrey Heimer på 3.400 dödviktston har chartrats in på ett
sjuårsavtal.

Mt i fartygsnamnen är förkortning för Motor Tanker.

Mt Vedrey Fram

Mt Vedrey Heimer är systerfartyg med Mt Else Theresa, Mt
Vedrey Fram och Mt Vedrey Ydrehall.

Därigenom uppgår flottan till 16 fartyg, varav sex är nybyggen
som skall levereras under 2007 - 2008.

Svithoid Tankers beställer inga nya fartyg med mindre än att
företaget har avtal med befraktare som möter rederiets
avkastningskrav.

Avkastningskravet är 12% på sysselsatt kapital eller 20% på
eget kapital.

Nästa händelse
2007-10-25
Delårsrapport Q3 2007

Mer info
Läs mer på beQuoted

HemsidaOm beQuoted

beQuoted publicerar nyheter och bolagsfakta för journalister och
investerare.

Uppdragsgivarna är noterade företag som vill att allmänheten ska få mer
och bättre information om den egna verksamheten.

Målgrupperna är nyhetsbyråer, finansiell press, aktiemäklare,
riskkapitalister, institutionella och privata investerare.

beQuoted väljer självständigt vad som skrivs och publiceras och garanterar
att nyheter, analyser, bedömningar och slutsatser alltid görs oberoende av
erhållen ersättning.

beQuoted AB
Sveavägen 31
111 34 Stockholm
Tel 08-692 21 90
Fax 08-506 533 99
info@beQuoted.com
www.beQuoted.com

Prenumeration
Om du vill prenumerera på beQuoteds nyhetsbrev klicka här
Om du vill avsluta din prenumeration klicka här
E-postadresser hanteras omsorgsfullt genom vår Privacy policy

Synpunkter och kommentarer uppskattas
Om du har synpunkter på innehåll, tips eller andra kommentarer att
ge - hör då gärna av dig