beQuoted AB

beQuoted nyhetsbrev: Rejlers marginaler imponerar

Pressmeddelande   •   Nov 16, 2006 11:22 CET

beQuoted nyhetsbrev nr 30 2006

Nyhetsbrevet finns på:
http://www.bequoted.com/businessbriefing/bbb-2006-30/bbb-2006-30.htm

Hej,

Teknikkonsulten Rejlers växer samtidigt som marginalerna ökar. Dessa
två faktorer tillsammans ger snabbt ökad vinst på sista raden. Vi
följer upp med en ny analys av tillväxtbolaget.

Vidare har vi hittat en dold potential i Enaco som genom Office
System kan göra bättre kontorsinstallationer. Vidare har Elverket
utsetts till Gasellföretag av Dagens Industri. Och så har det
äntligen vänt för Ecovision.

Trevlig läsning!
Thomas Lindgren


Rejlers marginaler imponerar
» Börsloket Rejlers håller farten uppe. Tillväxtföretaget
presenterar ett nytt rekordkvartal med en kvartalstillväxt på 22
procent och höjd rörelsemarginal från 5,9 till 8,5 procent.
Verkligen inte illa med tanke på att kvartalet under 2006 haft en
arbetsdag mindre än 2005.

Stororder på Office System visar vilken marknadspotential som finns
i Enaco
» Enacos stororder på sitt Office System till Solna Business Park
visar vilken marknadspotential som finns för systemet. Ordervärdet
för en kontorsyta på 1.800 m² ligger på 9 miljoner kronor.
Uppstartskostnader för systemet pressade dock resultatet för det
tredje kvartalet.Enaco

Dagens Industri utser Elverket till Gasellföretag
» Elverket Vallentuna är ett av landets snabbast växande elbolag. Nu
har Dagens Industri fått upp ögonen och utsett företaget till
Gasellföretag. Kvartalsrapporten visar att tillväxten håller i sig.
Rörelseresultatet är i de närmaste oförändrat jämfört med förra
året. Men den finansiella elhandeln förlorade 3 miljoner
kronor.Elverket

Det har vänt för Ecovision
» Ecovision visar med sin rapport för tredje kvartalet att
utvecklingen har vänt. Omsättningen är den högsta på 18 månader. Men
företaget gör också en aggressiv satsning genom att köpa det mer än
dubbelt så stora finansinformationsföretaget SIX.Ecovision


I detta nummer
Ecovision
Elverket
Enaco
Rejlers


Rejlers marginaler imponerar
– Rörelsemarginalen ökade från 5,9 till 8,5 procent under tredje kvartalet

Börsloket Rejlers håller farten uppe. Tillväxtföretaget presenterar ett
nytt rekordkvartal med en kvartalstillväxt på 22 procent och höjd
rörelsemarginal från 5,9 till 8,5 procent. Verkligen inte illa med tanke
på att kvartalet under 2006 haft en arbetsdag mindre än 2005.

Verksamheten delas redovisningsmässigt in i tre områden
Från och med tredje kvartalet redovisas verksamheten i tre områden:

• Sverige (72 % av omsättningen)
• Finland (20 % av omsättningen)
• Energitjänster (8 % av omsättningen)

Verksamheten i Sverige och Finland är likartad och består av
konsulttjänster till följande marknadsområden:

• Industri
• Infrastruktur
• Energi & Elkraft
• Bygg & Fastighet
• Miljöteknik (endast Finland)

Andelen tjänster till industrin är dock klart högre i Finland, se beQuoted
nyhetsbrev nr 26 2006.

I delårsrapporten för det tredje kvartalet lämnar vd Peter Rejler sin
kommentar om marknadsutvecklingen. För närvarande är tillväxten starkast
inom Industriell el och automation respektive Elkraft och energi.

Däremot är det lite avvaktande inom järnväg. Infrastrukturområdet är mer
beroende av politiska beslut och bytet av regering påverkar uppenbarligen
beslutsfattandet.

Bland annat har det uttryckts att Citybanan i Stockholm inte ska bli av.
På kapitalmarknadsdagen den 6 oktober uttryckte dock Peter Rejler att
projektet är så pass bra att han fortfarande tror att det kommer att bli
verklighet.

Goda marginaler i Finland, men Sverige ökar marginalen mest Uppdelningen i
olika länder ger bättre möjligheter att studera resultatutvecklingen på de
olika marknaderna. I Sverige har rörelsemarginalen för tredje kvartalet
varit 7,8 procent (2,7) och i Finland 14,4 procent (13,6). Marginalen har
således nästan tredubblats i Sverige.

På kapitalmarknadsdagen berättade Peter Rejler att företaget har en större
tillväxtpotential i Finland än i Sverige. Det är intressant eftersom
Finland har så mycket högre rörelsemarginal än Sverige.

Vinstmässigt är en finsk försäljningskrona värd nästan dubbelt så mycket
som en svensk. Snabbare tillväxt i Finland kan således leda till en
snabbare resultattillväxt än försäljningstillväxt.

Energitjänster visar snabbast tillväxt
Verksamhetsområdet Energitjänster består av allehanda mättjänster för
elmätning. I nuläget har Rejlers 160 kundföretag inom mättjänster.

Energitjänster växer snabbast av koncernens verksamhetsområden. Under de
tre första kvartalen i år har Energitjänster omsatt 32,3 miljoner kronor
(19,0), en uppgång med 70 procent. Rörelsemarginalen ligger i nivå med
koncernen som helhet.

Att alla elmätare skall kunna fjärravläsas senast 2009 skapar en god
marknad. Därtill finns det en framväxande efterfrågan på mättjänster för
kallvatten och gas. Rejlers räknar därför med fortsatt tillväxt.

Börsvärdet snart en halv miljard
I Rejlers kvartalsrapport för det tredje kvartalet blev siffrorna för den
sammanlagda utvecklingen hittills i år:

• Omsättning: 398,8 Mkr (275,5)
• Resultat efter finansnetto: 37,2 Mkr (18,8)
• Vinst per aktie: 2,46 kr (1,37)

För tredje kvartalet isolerat blev motsvarande siffror:

• Omsättning: 122,2 Mkr (100,2)
• Resultat efter finansnetto: 10,5 Mkr (5,6)
• Vinst per aktie: 0,67 kr (0,37)

Avkastningen på eget kapital har de första nio månaderna uppgått till 21,0
procent (14,7). Antalet aktier uppgår till 10,8 miljoner stycken (10,7).
Eget kapital per aktie är 12,47 kronor (10,27). Vid en aktiekurs på 45
kronor blir börsvärdet cirka 480 miljoner kronor.

beQuoted fortsatt positiva
beQuoted har haft en köprekommendation på Rejlers-aktien ända sedan vi
började bevaka företaget i mars.

Läsarna som följt vårt råd har anledning att vara nöjda. Aktiekursen har
sedan vår första köprekommendation stigit med 39 procent från 33 kronor
till dagens 45 kronor.

Vi har dock ingen anledning att ompröva vår köprekommendation eftersom de
positiva grundförutsättningarna finns kvar.

Kan Rejlers nå en omsättning på 1.000 miljoner kronor till år 2010 kan man
med normala marginaler tjäna 50 miljoner kronor efter skatt, eller närmare
7 kronor per aktie.

Med ett p/e-tal på 15 skall aktien då handlas runt hundralappen. Således
finns det fortfarande en god kurspotential på några års sikt.

Ett långsiktigt tillväxtföretag
Det bästa är dock att resan inte lär stanna där. Rejlers har alla
förutsättningar att bli ett långsiktigt tillväxtföretag.

Inte minst är beQuoted imponerade av företagets målmedvetna satsning på
hälsa. Som vi berättat om är Rejlers ett av tio företag nominerade till
att få pris som Sveriges bästa arbetsplats. Den 13 december delar
pensionsföretaget Alecta ut utmärkelsen vid en ceremoni i Stockholm.

Konceptet att satsa på hälsa för personalen är lika enkelt som genialt.
Det lär ha alla förutsättningar att bära vid en internationell expansion.
Men det kan vara svårare än man tror för konkurrenterna att kopiera.

beQuoted tror sammantaget att resan kan föra långt och vi behåller vår
långsiktiga köprekommendation.

CHRISTER JÖNSSON
christer.jonsson@beQuoted.com

Marknadsplats
NGM

Peter Rejler
VD Rejlerkoncernen

– Det tredje kvartalet blev vårt bästa tredje kvartal någonsin.

– Branschens positiva utveckling håller i sig. Vi ser en fortsatt
ökad efterfrågan av Rejlers tjänster.

Omsättning och rörelsemarginal

(Klicka på bilden för större bild)

Rörelseresultat

(Klicka på bilden för större bild)

58 anställda har nettorekryterats under de första tre kvartalen
2006.

Det motsvarar en ökning av antalet anställda med 9 procent sedan
årsskiftet.

Rejlers har som mål att höja debiteringen för personalen.

– Tittar man på revisorer och managementkonsulter ligger de klart
högre i debitering, trots att vår personal är lika välutbildad,
säger Peter Rejler.

10 kronors höjning av timpriset skulle öka vinsten med 10 miljoner
kronor.

Friskvårdsarbetet är viktigt och framgångsrikt:

• Sjukfrånvaro 2 %
• Personalomsättning < 8 %

Rejlers är ett av tio företag som har nominerats till "Sveriges
bästa arbetsplats", i en tävling utlyst av Pensionsförvaltaren
Alecta.

Nästa händelse
2007-02-22
Bokslutskommuniké 2006

Mer info
Läs mer på beQuoted

Hemsida


Stororder på Office System visar vilken marknadspotential som finns
Enacos stororder på sitt Office System till Solna Business Park visar
vilken marknadspotential som finns för systemet. Ordervärdet för en
kontorsyta på 1.800 m² ligger på 9 miljoner kronor. Uppstartskostnader för
systemet pressade dock resultatet för det tredje kvartalet.

Office - ett nytt system för kontorsinstallationer
Enacos Office System innebär att all kanalisation för luft, el och data
dras under kontorsgolvet, i ett luftfyllt mellanrum ovan bjälklaget. Vid
installationen läggs ett nytt kontorsgolv in, som skapar en cirka tre
decimeters luftspalt till det underliggande bjälklaget.

Systemet möjliggör en flexibel installation av efterföljande tekniska
installationer, inklusive utformning av kontorsutrymmena.

– Kunderna uppskattar att Office gör det enkelt att förändra på
kontorsmiljön genom att det är lätt att flytta runt väggarna. Man spänner
helt enkelt fast väggarna uppe i taket och nere i golvet, berättar Ted
Ricksäter som är vd för Enaco.

Systemet ger bättre inomhusklimat
Dålig luft och höga inomhustemperaturer sänker produktiviteten på en
arbetsplats. Office System erbjuder ett överlägset inomhusklimat, dels
genom att luften filtreras, dels genom en hög kylkapacitet.

– Den rena och friska luften som Office ger är den andra stora fördelen
med systemet. Det är definitivt något som kunderna sätter värde på,
fortsätter Ted Ricksäter.

Och skall växthuseffekten fortsätta så blir svala inomhustemperaturer
kanske något som allt fler kommer att efterfråga i framtiden.

I nyhetsbrev nr 23 2006 berättade beQuoted att Enaco har lagt stora
utvecklingskostnader på systemet. Kostnaderna har inte aktiverats utan
tagits direkt över resultatet.

Imponerande marknadspotential för Office
Orden till Solna Business Park är mycket intressant. Ordervärdet 9
miljoner kronor för en installation på 1.800 m² ger ett kvadratmeterpris
för installationen på 5.000 kronor.

– Ett kvadratmeterpris på 5.000 kronor för en installation är lite högre
än vad vi normalt räknar med. Just i detta fallet ingår det nämligen en
del andra åtaganden också, säger Ted Ricksäter.

Med tanke på vilka stora kontorsytor som finns bara i Stockholm är det
ändå en klar indikation på att den ekonomiska potentialen kan vara
betydande:

– Vi tror att Office har en väldigt stor ekonomisk potential och det är
också därför vi har valt att göra en så stor satsning på det, säger Ted
Ricksäter.

Försäljningen har dock öppnat lite trögt, men det skall successivt bli
bättre:

– I början går det lite långsamt med försäljningen, eftersom byggbranschen
av tradition är ganska konservativ. Men vi har ett par stora projekt på
gång som kan komma att bära frukt, avslutar Ted Ricksäter.

Omstrukturering efter Sonika-förvärv
Enaco har tidigare haft sex dotterbolag. Efter förvärvet av Sonika kommer
koncernen att införa en organisation bestående av moderbolaget Enaco AB
och två operativa bolag: Enaco Sverige AB och Sonika AB.

Två av Sonikas medarbetare kommer att få ledande positioner inom den nya
koncernen. En av dem är Sonikas vd Daniel Eriksson som blir marknads- och
försäljningschef.

Uppstartkostnader för Office pressade resultatet
Enaco har släppt sin kvartalsrapport för årets första nio månader.
Siffrorna blev enligt följande:

• Omsättning: 99,7 Mkr (59,1)
• Resultat efter finansnetto: -1,5 Mkr (0,2)
• Vinst per aktie: -0,27 öre (0,06)

Det egna kapitalet uppgår till 28,1 miljoner kronor (29,6). Av detta
utgörs 22,4 miljoner kronor (18,9) av immateriella tillgångar.

Tredje kvartalet visar fördubblad omsättning. Men uppstartkostnader för
personalen att lära sig att installera Office pressade ned resultatet
under nollstrecket:

• Omsättning: 34,3 Mkr (16,0)
• Resultat efter finansnetto: -0,7 Mkr (0,4)
• Vinst per aktie: -0,12 öre (0,34)

I nuläget finns det 563,3 miljoner aktier (352,3). Vid en börskurs på 10
öre blir Enacos börsvärde 56,3 miljoner kronor. Det är inte högt.

Office kan förvandla Enaco till tillväxtbolag
beQuoted skrev i förra artikeln att 2006 resultatmässigt kommer bli ett
mellanår för Enaco. Men vi nämnde också att utvecklingen för Office System
är mycket intressant, vilket bekräftas av ordern på 9 miljoner kronor.

Office är en spännande innovation eftersom den verkligen kan höja värdet
på en kontorsfastighet. Marknadspotentialen är betydande.

Enaco räknar med att ha högre marginaler för Office än i den traditionella
verksamheten. Detta plus marknadspotentialen gör att vinstpotentialen kan
bli väldigt stor.

Det finns anledning att höja uppmärksamheten inför 2007. Office System kan
förvandla Enaco till ett långsiktigt tillväxtföretag.

CHRISTER JÖNSSON
christer.jonsson@beQuoted.com

Marknadsplats
NGM

Ted Ricksäter
VD Enaco

Enacos Office System ger en flexibel kontorsyta med bra
inomhusklimat.

Hugo Boss butik på Birger Jarlsgatan i Stockholm har försetts med
ett installationsgolv på 20 cm, som ger utrymme för el- och
datakablage och samtidigt fungerar som en distributionskanal för
konditionerad luft.

Enaco har köpt teknikkonsulten Sonika.

Sonika bedriver teknisk konsultverksamhet med tonvikt på
installationsledning (byggledning) av entreprenader.

Företaget har 11 anställda.

En order som kommit efter kvartalsrapporten gäller tre stycken
teknikrum för telekomutrustning.

Bo Gösta Rönnberg, ansvarig för projektet:

– Teknikrummen är relativt små, men innehåller extremt mycket
utrustning vilket gör detta projekt till ett av de mer komplicerade
som vi genomfört.

– Ordervärdet är cirka 2,3 miljoner och om allt fungerar till
kundens belåtenhet har vi chansen att få leverera ett mycket stort
antal liknande teknikrum i framtiden.

Nästa händelse
2007-02-26
Bokslutskommuniké 2006

Mer info
Läs mer på beQuoted

Hemsida


Dagens Industri utser Elverket till Gasellföretag
– Resultatet dock svagare efter missbedömd prisutveckling i den
kortsiktiga elhandeln
Elverket Vallentuna är ett av landets snabbast växande elbolag. Nu har
Dagens Industri fått upp ögonen och utsett företaget till Gasellföretag.
Kvartalsrapporten visar att tillväxten håller i sig. Rörelseresultatet är
i de närmaste oförändrat jämfört med förra året. Men den finansiella
elhandeln förlorade 3 miljoner kronor.

Missbedömning om elpriser gav tapp i resultatet
Elverket Vallentuna har två verksamheter:

• Elnätet i Vallentuna Kommun (ej konkurrensutsatt)
• Försäljning av el till kunder över Sverige (konkurrensutsatt)

Nätverksamheten är resultatmässigt stabil. Elnätet har också en viss
tillväxt eftersom Vallentuna kommun växer. Hittills i år har 115 nya
anslutningar av hushåll och företag gjorts.

För elförsäljningen gäller att Elverket inte producerar el själva, utan
köper in den via elbörsen NordPool. Elen köps i förväg och inköpen baserar
sig på prognoser över elpriser och elförbrukning.

Under tredje kvartalet gjordes en missbedömning av prisutvecklingen. Den
torra sommaren har gjort att det råder en stor hydrologisk obalans, det
vill säga brist på vatten i vattenkraftmagasinen.

På sommaren råder underskott i vattenmagasinen. Men 2006 har underskottet
motsvarat 30 TWh mer än normalt. Som en jämförelse producerade Forsmarks
kärnkraftverk totalt 25 TWh under hela 2004.

Obalansen drev upp terminspriserna inför vintern, men Elverket trodde det
skulle bli ännu mer. Missbedömningen orsakade en förlust på 3 miljoner
kronor under tredje kvartalet.

Elverket gasellföretag enligt Dagens Industri
Om resultatet varit svagt under kvartalet är det positivt att Elverket
Vallentuna blivit utsett till gasellföretag av tidningen Dagens Industri.

En gasell är ett företag med uthållig organisk och lönsam tillväxt. Under
de senaste tre åren skall omsättningen ha fördubblats.

I år lyckades Dagens Industri lokalisera 778 gasellföretag i landet.
Mindre än en procent av samtliga aktiebolag uppfyllde kraven.

Enligt Elverkets vd Hans Asp är utnämningen ett resultat av en offensiv
satsning på konsumentvänliga priser i kombination med smarta inköp. Han
säger att det är ett kvitto på att en liten uppstickare som arbetar
effektivt med små resurser kan nå hur långt som helst.

Balansavtalet nytt prisavtal som motverkar prischock
Debatten om de höga elpriserna har varit en följetong i pressen. För att
travestera Hamlet: "Att binda eller inte binda elpriset, det är frågan".

Elverket gör nu ett försök att hjälpa alla rådvilla, genom att lansera
Balansavtalet. Ett balansavtal binder hälften av elpriset på ett år och
hälften på två år.

Därmed kommer bara hälften av hushållets elleveranser att få ett nytt pris
vid ett och samma tillfälle.

På så vis blir det större balans i prisutvecklingen. Prischocken kan
aldrig bli lika stor, och det kan säkert ge bättre nattsömn åt villaägare
som redan oroar sig över rörliga räntor och rörlig fastighetsskatt.

Ett resultatmässigt mellanår 2006
Elverket Vallentuna har kommit med delårsrapporten för de första nio
månaderna 2006. Siffrorna blev:

• Omsättning: 221,6 Mkr (185,3)
• Resultat efter finansnetto: 4,7 Mkr (18,6)
• Vinst per aktie: 0,52 kr (2,06)

Den finansiella elhandeln orsakade att resultatet under det tredje
kvartalet blev negativt:

• Omsättning: 48,3 Mkr (44,0)
• Resultat efter finansnetto: -1,4 Mkr (3,1)
• Vinst per aktie: -0,16 kr (0,34)

Sammanfattningsvis kan man konstatera att det mesta pekar på att 2006 blir
ett resultatmässigt mellanår för Elverket.

Framtiden ljus, om bara konkurrensen upprätthålls
För priskonkurrensen på elmarknaden är det viktigt att företag som
Elverket Vallentuna har möjlighet att fortsätta att utvecklas.

Ett av de främsta hoten är de tendenser till prisdumpning som förekommer,
och som beQuoted berättade om i nyhetsbrevet nr 22 2006. Avgörande kan bli
vilken inställning den nya regeringen har i frågan.

Viss effekt har valet till Riksdagen redan haft på Elverkets verksamhet.
Nye miljöministern Andreas Carlgren har anställt företagets elnätschef
Elisabet Falemo som en av två statssekreterare.

Andreas Carlgren ingår i Centerpartiet, där partiledare Maud Olofsson
ansvarar för näringsdepartementet och därmed för elfrågorna.

Förhoppningsvis skall Elverket Vallentuna kunna bidra med mer än
statssekreterare till den nya regeringen, och även få gehör för åtgärder
som säkrar en fri konkurrens.

CHRISTER JÖNSSON
christer.jonsson@beQuoted.com

Marknadsplats
AktieTorget

Hans Asp
VD Elverket

– Gasellutnämningen är ett kvitto på att en liten uppstickare
kan gå hur långt som helst, det gäller bara att inse att
framgångsfaktorn till stor del ligger i att arbeta effektivt
med begränsade resurser.

Dagens Industri har utsett Elverket Vallentuna till
Gasellföretag.

Jonas Borgardt
tillträdande VD

Vd Hans Asp går i pension vid årsskiftet efter 13 år som vd.

Vd-stolen tas över av Jonas Borgardt.

Han har tidigare arbetat som marknadschef inom
dagligvaruhandeln och som vd inom Bergman & Beving MediTech
och Addtech Life Science.

Elisabet Falemo, tidigare elnätschefen på Elverket, har utsetts till
statssekreterare hos den nye miljöministern Andreas Carlgren.

Nästa händelse
2007-02-22
Bokslutskommuniké 2006

Mer info
Läs mer på beQuoted

Hemsida


Det har vänt för Ecovision
– Går samman med konkurrenten SIX
Ecovision visar med sin rapport för tredje kvartalet att utvecklingen har
vänt. Omsättningen är den högsta på 18 månader. Men företaget gör också en
aggressiv satsning genom att köpa det mer än dubbelt så stora
finansinformationsföretaget SIX.

Utvecklingen drog uppåt under tredje kvartalet
Ecovision har kommit in med siffrorna för det tredje kvartalet 2006. Den
vänding som beQuoted förutspått ser nu ut att ha ägt rum. Försäljningen
ökade med 12 procent under kvartalet.

I förra artikeln skrev vi att "försäljningen ligger ruggigt fast på en
nivå 14-14,5 miljoner kronor per kvartal" (beQuoted nyhetsbrev nr 22
2006). Omsättningen hade då legat på den nivån under fyra kvartal i följd.
Den sviten har nu Ecovision spräckt genom att under kvartalet leverera en
omsättning på 16 miljoner kronor.

Siffrorna för tredje kvartalet isolerat blev alltså bättre än förra året:

• Omsättning: 16,0 Mkr (14,5)
• Resultat efter finansnetto: 1,9 Mkr (1,2)
• Vinst per aktie: 1:05 kr (0,74)

Totalt sett ligger försäljningen fortfarande efter fjolårets, men nu är
skillnaden endast 3 procent. Vid halvårsskiftet var skillnaden 9 procent,
och vid första kvartalet 11 procent. Det ser alltså ut som att Ecovision
flitigt är på väg att jobba sig ikapp fjolårssiffrorna.

För de första tre kvartalen sammanlagt blev siffrorna följande:

• Omsättning: 44,8 Mkr (45,6)
• Resultat efter finansnetto: 2,0 Mkr (3,6)
• Vinst per aktie: 1:13 kr (1,99)

Resultatet har belastats med strukturkostnader på 1,2 miljoner kronor,
vilket framför allt utgörs av avgångskostnader för grundaren Paul Östling
som lämnade vd-stolen i maj.

Ecovision har inga räntebärande skulder och de likvida medlen uppgick 24,2
Mkr (24,7). Soliditeten uppgår till 65 % (65).

Ecovision och SIX går samman
Ecovision kommer att förvärva SIX och bilda en nordisk koncern för
finansiell information med franska Fininfo som huvudägare.

Genom samgåendet skapas en av Nordens största aktörer inom professionell
finansiell information.

– Vi kompletterar varandra i Norden. SIX är starka i Danmark och Norge. Vi
är starka i Finland. Tillsammans är vi starka i Sverige, säger Ecovisions
vd Per Rastin.

Under november och december kommer verksamheterna att samordnas i en
gemensam organisation, som träder i kraft vid årsskiftet.

Årsomsättning klart över 200 miljoner kronor
Den nya koncernen kommer att ha en årsomsättning en bra bit över 200
miljoner kronor. Under 2005 omsatte båda bolagen tillsammans 225 miljoner
kronor, varav Ecovision stod för 60 miljoner kronor och SIX för 165
miljoner kronor.

Det sammanlagda resultatet efter skatt uppgick till 11 miljoner kronor.

Koncernen får 110 anställda, varav 37 från Ecovision och 73 från SIX. Inga
personalminskningar planeras.

AddNode ny storägare vid sidan om Fininfo
Juridiskt sker samgåendet genom att Ecovision förvärvar SIX från AddNode.
Betalning sker dels kontant, dels i form av nyemitterade aktier i
Ecovision.

Den preliminära köpeskillingen uppgår till 130,5 miljoner kronor fördelat
på 44,0 miljoner kronor kontant, cirka 20,0 miljoner kronor i form av
nyemitterade aktier i Ecovision samt kort- och långfristiga räntebärande
reverser om totalt 66,5 miljoner kronor.

AddNode kommer att äga cirka 19 procent av kapitalet och cirka 12 procent
av rösterna i Ecovision inklusive tidigare aktieinnehav.

Distributionsavtal med Bloomberg
Nyhetsbyrån Ticker kan nu följas av ytterligare en stor grupp av
professionella aktörer på finansmarknaden i Norden.

Nyhetsbyrån har nämligen blivit en abonnemangstjänst i Bloomberg
Professional, som är Bloombergs globala plattform för data, nyheter och
analyser.

Utsikter för fjärde kvartalet 2006
Vi är övertygade om att försäljningen kommer att överträffa fjolårets på
helårsbasis. Vi vet till exempel att avtalet med Handelsbanken kommer att
inbringa 1,7 miljoner kronor under det fjärde kvartalet.

Att slå resultatet blir en lite större utmaning. Till exempel kommer
Handelsbanksavtalet inte att ge något bidrag alls då intäkterna matchas av
lika höga uppstartskostnader.

Dessutom kommer Ecovision ha kostnader på kort sikt för samgåendet med
SIX, som inte matchas av ökade intäkter.

För att slå helåret 2005 behöver Ecovision komma in med en försäljning på
15,2 Mkr under det fjärde kvartalet. Resultatet efter finansnetto behöver
nå 2,1 Mkr och vinsten per aktie 1,07 kr.

För att nå dit räcker det med att fjärde kvartalet blir lika bra eller
något bättre än tredje kvartalet.

THOMAS LINDGREN
thomas.lindgren@beQuoted.com

Marknadsplats
First North

Per Rastin
VD Ecovision

SIX och Ecovision går samman.

SIX har dubbelt så många anställda som Ecovision.

Mätt i omsättning är SIX nästan tre gånger större än Ecovision.

AddNode blir ny storägare när de säljer SIX till Ecovision och bland
annat får betalt i aktier.

Sedan tidigare äger AddNode 29.700 B-aktier i Ecovision.

Därefter har AddNode fått 425.532 B-aktier. 106.383 B-aktier kommer
att säljas vidare till Fininfo.

AddNode kommer att äga 348.849 B-aktier efter slutförda
transaktioner.

Ägarandelen representerar 19 procent av kapitalet och 12 procent av
rösterna.

Franska Fininfo är störste ägare i Ecovision.

Den nya Ecovision/SIX-koncernen kommer att utgöra 20 procent av
Fininfos totala verksamhet.

Dominique Leblanc, Fininfos vice koncernchef, föreslås bli ny
styrelseordförande i Ecovisions styrelse.

Bo Strandberg, AddNodes koncernchef, föreslås till ny ledamot.

Johan Rost, idag vd för SIX, kommer att utses till vd för det nya
Ecovision.

Per Rastin, idag vd för Ecovision, kommer att utses till vice vd med
ansvar för försäljning och marknadsföring.

Nästa händelse
2007-02-20
Bokslutskommuniké 2006

Mer info
Läs mer på beQuoted

Hemsida


Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter och bolagsfakta för journalister och
investerare.

Uppdragsgivarna är noterade företag som vill att allmänheten ska få mer
och bättre information om den egna verksamheten.

Målgrupperna är nyhetsbyråer, finansiell press, aktiemäklare,
riskkapitalister, institutionella och privata investerare.

beQuoted väljer självständigt vad som skrivs och publiceras och garanterar
att nyheter, analyser, bedömningar och slutsatser alltid görs oberoende av
erhållen ersättning.

beQuoted AB
Sveavägen 31
111 34 Stockholm
Tel 08-692 21 90
Fax 08-506 533 99
info@beQuoted.com
www.beQuoted.com

Prenumeration
Om du vill prenumerera på beQuoteds nyhetsbrev klicka här
Om du vill avsluta din prenumeration klicka här
E-postadresser hanteras omsorgsfullt genom vår Privacy policy

Synpunkter och kommentarer uppskattas
Om du har synpunkter på innehåll, tips eller andra kommentarer att
ge - hör då gärna av dig