SRAB Shipping AB

beQuoted nyhetsbrev: SRAB Shippings nya kemikalietanker finansierad

Pressmeddelande   •   Nov 08, 2006 11:15 CET

http://www.bequoted.com/businessbriefing/bbb-2006-29/bbb-2006-29.htm#Srab

SRAB Shippings nya kemikalietanker finansierad

Upplägget med att finansiera nya kemikalietankern Pakri Victory med preferensaktier blev framgångsrikt. Emissionen övertecknades med 50 procent. Därmed är första tankerbeställningen i hamn. Samtidigt finns ytterligare en till två kemikalietankers i pipeline.

Innovativt upplägg förde tankerbeställning i mål
SRAB Shipping har plågats av svag lönsamhet och låg värdering av det egna kapitalet. Det har gjort det svårt att finansiera nya tankerförvärv med nyemission av egna aktier.

Vid finansieringen av kemikalietankern M/T Pakri Victory blev lösningen femåriga preferensaktier, med en garanterad avkastning på över 10 procent. Därmed klarar SRAB Shipping behovet av finansiering med eget kapital, men utan att aktieägarna drabbas av utspädning.

Emissionen av preferensaktierna blev framgångsrik och övertecknades med 50 procent.

– Vi är glada över att ha lyckats med finansieringen. Positivt är att upplägget blev så framgångsrikt, eftersom vi har behov av att finansiera ytterligare en kemikalietanker som skall levereras i april, säger vd Rolf Hollmén.

– Eftersom emissionen blev övertecknad har vi fått sortera bland anmälningarna. Då har vi prioriterat större investerare, särskilt de som deklarerat att de är villiga att delta i finansieringen av nästa kemikalietanker, om vi väljer ett liknande upplägg.

Två nya tankerbeställningar kan bli tre
Men expansionen behöver inte stanna vid dessa två kemikalietankers. SRAB Shipping har möjlighet att beställa en tredje tanker:

– Vi har en option att beställa ytterligare en kemikalietanker till fastpris hos det turkiska varvet. Eftersom beställningen kan göras till fastpris har optionen ett värde, säger Rolf Hollmén.

– Optionen måste utnyttjas senast en månad efter leverans av den första tankern. Vår ambition är att utnyttja den själva, istället för att sälja den.

Överlåtelse till SRAB Kemtank 1 skapar reavinst
M/T Pakri Victory överlåts från SRAB Shipping till ägarbolaget SRAB Kemtank 1. Fartygets marknadsvärde har utvecklats positivt sedan beställningen. Överlåtelsen medför en reavinst för SRAB Shipping:

– Vi har fått göra en avvägning mellan aktieägarna i SRAB Shipping och preferensaktieägarna i SRAB Kemtank 1, när vi värderat fartyget. Vi räknar konservativt med ett övervärde på 9,3 miljoner kronor, som blir vinst i SRAB Shippings moderbolag, säger Rolf Hollmén.

Grundstötning i Ålands hav
Före anskaffningen av de nya kemikalietankerna hade SRAB Shipping två helägda kemikalietankers och fem delägda torrlastfartyg.

Kemikalietankern M/T Arctica går på ett lönsamt timecharterkontrakt för Ivar Lundh & Co. Kontraktet löper ut sommaren 2007, men Rolf Hollmén tror att ett nytt kontrakt kommer att tecknas:

– Vi vill teckna ett nytt kontrakt som sträcker sig så långt som möjligt, berättar Rolf Hollmén. Vår förhoppning är att teckna ett tvåårskontrakt på ungefär samma nivå som idag.

En incident inträffade nyligen, då M/T Arctica seglade på fyren Östra Tröskeln i Ålands hav. Grundstötningen var så allvarlig att fartyget måste repareras.

Försäkringar finns som täcker reparationsarbeten och kostnader för driftstopp ("off-hire"). Självrisken kommer dock att belasta fjärde kvartalets resultat med 1,3 miljoner kronor.

Delägda torrlastfartyg går på avsevärt bättre kontrakt
Kemikalietankern M/T Skagica går på spotmarknaden. Här har marknaden varit svag. SRAB Shipping beskriver resultatet som "klart otillfredställande".

Förhoppningar finns dock om en förbättring, efter det att en del konkurrenters fartyg flyttats över till andra marknader.

SRAB Shippings fem delägda torrlastfartyg går i England på tvååriga timecharterkontrakt, som löper från andra kvartalet 2006. De nya kontrakten innebär en avsevärd förbättring av rörelseresultatet.

Förvärv av Crew Chart Ship Management
Under kvartalet har SRAB Shipping förvärvat 25 procent av aktierna i Crew Chart Ship Management.

– Crew Chart Ship Management kommer att sköta fartygens tekniska drift och underhåll, berättar Rolf Hollmén.

– Syftet med förvärvet är att få en bättre inblick i hur de arbetar. Dessutom vill vi närma oss ägaren Stoc Tankers och eventuellt utveckla ett samarbete framöver, om kemin stämmer.

Tredje kvartalet gick med svagt plus
SRAB Shipping har släppt delårsrapporten för de första nio månaderna.

• Omsättning: 42,0 Mkr (40,3)
• Resultat efter finansnetto: -1,2 Mkr (-7,4)
• Vinst per aktie: -0,05 kr (-0,32)

För tredje kvartalet isolerat blev siffrorna:

• Omsättning: 15,2 Mkr (13,8)
• Resultat efter finansnetto: 0,5 Mkr (-2,0)
• Vinst per aktie: 0,02 kr (-0,09)

Eget kapital per aktie uppgår till 3,07 kr. Samtidigt handlas SRAB-aktien till 2,10 kr. Det vill säga till endast 65 procent av det egna kapitalet. Orsaken är naturligtvis den svaga lönsamheten.

Men vi tror att det finns ett övervärde i båtarna, i synnerhet i de nya, och att aktien snarare borde handlas över det egna kapitalet än under.

Samtidigt är det ett styrkebesked att SRAB Shipping klarade av att leverera ett positivt resultat under tredje kvartalet, trots en svag spotmarknad.

Spotmarknaden går upp och ner, så den dagen som marknaden ligger rätt ska SRAB Shipping med all säkerhet göra ett gott resultat. beQuoted tycker att det känns som om företaget är på rätt väg.

CHRISTER JÖNSSON
christer.jonsson@beQuoted.com